Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

28 พฤศจิกายน 2555 DTAC ตั้ง "ซิกวาร์ท โวส เอริคเซน"นั่งรองปธ.เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด หวังเดินหน้า ความเร็วสูงที่สุดในประเทศ

ประเด็นหลัก


นายซิกวาร์ทได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญต่างๆ ในหลายประเทศ เช่น รัสเซีย นอร์เวย์ ปากีสถาน และอินเดีย ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งที่ดีแทค นายซิกวาร์ทดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด ที่บริษัท เทเลนอร์ ประเทศฮังการี ซึ่งนายซิกวาร์ทได้ดูแลแผนงานที่สำคัญ อาทิ การเปิดตัวบริการ Hipernet ซึ่งเป็นบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีความเร็วสูงที่สุดในประเทศ รวมทั้งได้ดูแลความคิดริเริ่มใหม่อื่นๆ ซึ่งส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในสภาวะการแข่งขันของตลาดที่มีความท้าทายสูง
     
      “ผมมีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับดีแทคและทำงานร่วมกับทีมงานที่ทุ่มเทของบริษัทฯ ธุรกิจของดีแทคกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น ซึ่งจะสร้างโอกาสทางธุรกิจเป็นอย่างมากในการก้าวเข้าสู่ยุค 3G ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการมุ่งให้ความสำคัญต่อนโยบายการยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จะสามารถทำให้ดีแทคมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต” นายซิกวาร์ทกล่าว


________________________________


DTAC ตั้ง "ซิกวาร์ท โวส เอริคเซน"นั่งรองปธ.เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาดดีแทค แต่งตั้ง"ซิกวาร์ท โวส เอริคเซน" นั่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป


บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ประกาศแต่งตั้งให้   นายซิกวาร์ท โวส เอริคเซน  ดำรงตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด ของบริษัทฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป

นายซิกวาร์ท โวส เอริคเซน  มีประสบการณ์อย่างกว้างขวาง ในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม นับตั้งแต่ร่วมงานกับกลุ่มเทเลนอร์ เมื่อปี 2544 นายซิกวาร์ท ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญต่างๆ ในหลายประเทศ อาทิ รัสเซีย นอร์เว ปากีสถาน และอินเดีย ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งที่ดีแทค นายซิกวาร์ท ดำรงตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด ที่บริษัท เทเลนอร์ ประเทศฮังการี ซึ่งนายซิกวาร์ท ได้ดูแลแผนงานที่สำคัญ อาทิ การเปิดตัวบริการ Hipernet ซึ่งเป็นบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่มีความเร็วสูงที่สุดในประเทศ รวมทั้งได้ดูแลความคิดริเริ่มใหม่อื่นๆ ซึ่งส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในสภาวะการแข่งขันของตลาดที่มีความท้าทายสูง

จากการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ในครั้งนี้ นายซิกวาร์ท กล่าวว่า “ผมมีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับดีแทคและทำงานร่วมกับทีมงานที่ทุ่มเทของบริษัทฯ ธุรกิจของดีแทคกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น ซึ่งจะสร้างโอกาสทางธุรกิจเป็นอย่างมากในการก้าวเข้าสู่ยุค 3G ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการมุ่งให้ความสำคัญต่อนโยบาย การยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จะสามารถทำให้ดีแทคมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต”

นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีแทค กล่าวว่า “ผมมีความยินดี ที่จะแจ้งให้ทราบว่า  นายซิกวาร์ท จะเข้าร่วมงานกับดีแทค ผมมั่นใจว่า เขาจะสามารถใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความเป็นผู้นำของเขา ในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัท ในการมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า การที่นายซิกวาร์ทมาร่วมทีมผู้บริหารระดับสูงของเราในครั้งนี้ จะช่วยให้ทีมของเรามีความหลากหลายและความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น เป็นการเสริมสร้างการที่ทุกคนในทีมผู้บริหารระดับสูง ได้นำคุณลักษณะที่ยอดเยี่ยมเหล่านั้นมาสู่บริษัทฯ อยู่แล้ว        ผมขอเชิญให้ทุกท่านร่วมกับผมในการต้อนรับนายซิกวาร์ท และให้การสนับสนุนต่อเขาอย่างเต็มที่ ความร่วมมือร่วมใจกันจะทำให้พวกเราทุกคนประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ”

moneychannel
http://www.moneychannel.co.th/index.php/2012-06-30-12-32-32/7304-28-11-12.html

________________________________


ดีแทคตั้งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาดคนใหม่


บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ประกาศแต่งตั้งนายซิกวาร์ท โวส เอริคเซน ดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2556 เป็นต้นไป
     
      นายซิกวาร์ท โวส เอริคเซน มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และโทรคมนาคม นับตั้งแต่ร่วมงานกับกลุ่มเทเลนอร์เมื่อปี 2544
     
      นายซิกวาร์ทได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญต่างๆ ในหลายประเทศ เช่น รัสเซีย นอร์เวย์ ปากีสถาน และอินเดีย ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งที่ดีแทค นายซิกวาร์ทดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด ที่บริษัท เทเลนอร์ ประเทศฮังการี ซึ่งนายซิกวาร์ทได้ดูแลแผนงานที่สำคัญ อาทิ การเปิดตัวบริการ Hipernet ซึ่งเป็นบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีความเร็วสูงที่สุดในประเทศ รวมทั้งได้ดูแลความคิดริเริ่มใหม่อื่นๆ ซึ่งส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในสภาวะการแข่งขันของตลาดที่มีความท้าทายสูง
     
      “ผมมีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับดีแทคและทำงานร่วมกับทีมงานที่ทุ่มเทของบริษัทฯ ธุรกิจของดีแทคกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น ซึ่งจะสร้างโอกาสทางธุรกิจเป็นอย่างมากในการก้าวเข้าสู่ยุค 3G ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการมุ่งให้ความสำคัญต่อนโยบายการยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จะสามารถทำให้ดีแทคมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต” นายซิกวาร์ทกล่าว
     
      นายจอน เอ็ดดี้ อับดุลลาห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีแทค กล่าวว่า มั่นใจว่านายซิกวาร์ทจะสามารถใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความเป็นผู้นำในการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ความพยายามอย่างต่อเนื่องของบริษัทเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า การที่นายซิกวาร์ทมาร่วมทีมผู้บริหารระดับสูงของดีแทคในครั้งนี้จะช่วยให้ทีมของดีแทคมีความหลากหลาย และโดดเด่นมากยิ่งขึ้น
     

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000145333

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.