Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

28 พฤศจิกายน 2555 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 28/11/2555 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 28/11/2555 By So Magawn ( โส มกร )

1..... (เกาะติดประมูล3G) (เอาคืน++ ) AIS DTAC TRUE ยื่นสอบ'กมธ.ธรรมภิบาล-ส.ว.ไพบูลย์'ปมประมูล3G
2..... DTAC ตั้ง "ซิกวาร์ท โวส เอริคเ
ซน"นั่งรองปธ.เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด หวังเดินหน้า ความเร็วสูงที่สุดในประเทศ
3..... (เกาะติดประมูล3G) (เอาคืน++ ) AIS DTAC TRUE ยื่นสอบ'กมธ.ธรรมภิบาล-ส.ว.ไพบูลย์'ปมประมูล3GDTAC ตั้ง "ซิกวาร์ท โวส เอริคเซน"นั่งรองปธ.เจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด หวังเดินหน้า ความเร็วสูงที่สุดในประเทศ
ประเด็นหลัก


นายซิกวาร์ทได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญต่างๆ ในหลายประเทศ เช่น รัสเซีย นอร์เวย์ ปากีสถาน และอินเดีย ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งที่ดีแทค นายซิกวาร์ทดำรงตำแหน่งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด ที่บริษัท เทเลนอร์ ประเทศฮังการี ซึ่งนายซิกวาร์ทได้ดูแลแผนงานที่สำคัญ อาทิ การเปิดตัวบริการ Hipernet ซึ่งเป็นบริการโครงข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีความเร็วสูงที่สุดในประเทศ รวมทั้งได้ดูแลความคิดริเริ่มใหม่อื่นๆ ซึ่งส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเนื่อง ในสภาวะการแข่งขันของตลาดที่มีความท้าทายสูง

“ผมมีความยินดีที่จะได้ร่วมงานกับดีแทคและทำงานร่วมกับทีมงานที่ทุ่มเทของบริษัทฯ ธุรกิจของดีแทคกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น ซึ่งจะสร้างโอกาสทางธุรกิจเป็นอย่างมากในการก้าวเข้าสู่ยุค 3G ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการมุ่งให้ความสำคัญต่อนโยบายการยึดถือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง จะสามารถทำให้ดีแทคมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต” นายซิกวาร์ทกล่าว

http://www.moneychannel.co.th/index.php/2012-06-30-12-32-32/7304-28-11-12.html
http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000145333
___________________

กสทช.(บอร์ดสือสาร)เตรียมร่างหลักเกณฑ์คุมโฆษณาแฝง อย่างน้อยสกัดโฆษณาขนมขบเคี้ยว เสียงเงินรักษาพยาบาล60000 ล้านบาทต่อปี


ประเด็นหลัก

น.ส.สภิญญา กลางณรงค์ กสทช.และกสท.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยว่า งานเสวนาดังกล่าว กสทช.เป็นตัวกลางในการรับฟังระหว่างผู้ประกอบการและผู้บริโภคเพื่อหาจุดสมดุลในการหาทางแก้ไข เนื่องจากในปัจจุบันปัญหาการโฆษณาผ่านสื่อโทรทัศน์ในรายการและละครต่างๆ จำนวนมาก ซึ่งในบางงครั้งเกินข้อกำหนดในการให้เวลาโฆษณาของฟรีทีวี 6 ช่อง ทำให้มองว่าเป็นการละเมิดข้อปฏิบัติและสิทธิของผู้บริโภคในการรับชมสื่อสาธารณะในการมุ่งเป้าโฆษณาสินค้าไปยังผู้บริโภคมากเกินไป

นอกจากนี้เตรียมที่จะร่างหลักเกณฑ์กำกับดูแลการโฆษณาแฝงอาทิการนำเสนอสินค้าในละคร เพราะขณะนี้กสท.ยังไม่มีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแล และให้ ผู้ประกอบการและผู้บริโภคมาหารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล เนื่องจากมองเห็นว่าธุรกิจโฆษณาถือว่าเป็นธุรกิจที่ช่วยสร้างอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาให้เข้มแข็งและเศรษฐกิจขับเคลื่อนได้ ส่วนการโฆษณาผ่านช่องทางเคเบิลทีวี และทีวีดาวเทียม อาทิ อาหารและยาที่มีสรรพคุณโอ้อวดเกินจริงนั้น ก็กำลังอยู่ในช่วงการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการซึ่งจะเป็นทางออกในการกำกับดูเนื้อหาการโฆษณาได้เป็นอย่างดี


ขณะที่กลุ่มผู้บริโภคสื่อ นักวิชาการ เรียกร้องให้ดูแลโฆษณาขนมขบเคี้ยว ที่มีผลต่อลูกค้ากลุ่มเด็ก ซึ่งแต่ละปีไทยต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากเรื่องนี้ประมาณ 60000 ล้านบาทต่อปี
นอกจากนี้ ยังมีโฆษณาประเภทสองแง่สองง่าม โฆษณาไม่เคารพเพศ พร้อมทั้งเสนอให้ออกกฎระเบียบให้เข้มงวดมากขึ้น


http://www.dailynews.co.th/technology/169505
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000145126
___________________


(เกาะติดประมูล3G) (เอาคืน++ ) AIS DTAC TRUE ยื่นสอบ'กมธ.ธรรมภิบาล-ส.ว.ไพบูลย์'ปมประมูล3G


ประเด็นหลัก

นายวิชัย กล่าวว่า การที่ กมธ.ฯได้ยื่นเอกสารข้อสรุปการตรวจสอบของกมธ.ฯกรณีการประมูล 3 จี ของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่สรุปว่า การประมูลดังกล่าวเป็นการส่อให้เกิดการเอื้อประโยชน์ระหว่างเอกชน เป็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดการฮั้วประมูล ซึ่งเป็นความผิดตามมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 12 ของพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2542 และเป็นการขัดต่อธรรมาภิบาล และยังมีนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา ได้ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

ทางสมาคมฯเห็นว่า การสอบสวนของ กมธ.ฯยังไม่เคยได้ตรวจสอบข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยได้มีการยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช.และผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งที่ยังไม่ได้เชิญบริษัทที่มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องนี้มาชี้แจงเลย อีกทั้งเรื่องก็ยังอยู่ในระหว่างการสอบสวนหาข้อเท็จจริงยังไม่ได้เป็นข้อยุติ แม้ว่า ภายหลังจะมีการเชิญมาชี้แจงก็ตาม แต่กมธ.ก็ได้มีการยื่นเรื่องไปแล้ว ซึ่งสร้างความเสียหาย เสื่อมเสีย ให้กับบริษัทที่ได้รับการประมูล 3 จี เพราะได้มีการรวบรัดเสนอข้อเท็จจริงก่อนโดยไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน รวมทั้งกรรมาธิการฯบางคนยังได้วิพากษ์วิจารณ์เรื่องดังกล่าวซึ่งส่งผลกระทบความน่าเชื่อถือของบริษัท ดังนั้นทางสมาคมฯจึงขอความเป็นธรรมและตรวจสอบเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมาธิการฯและสมาชิกวุฒิสภา เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ พ.ศ. 2553

http://www.thanonline.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=156726:--
-3&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20121128/480
077/%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0
%B8%9B%E0%B8%98.%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%9
2%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%
B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%98.%E0%B8%98%E0%B8%A3%
E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8
%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5-
%E0%B8%AA.%E0%B8%A7.%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%
B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.