Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

30 พฤศจิกายน 2555 (เกาะติดประมูล3G) ศาลปกครอง นัดอ่านคำสั่งคดี 3G จันทร์นี้ 3 ธันวาคม 13.30 น. // โฆษกศาลปค. เรื่องนี้สำคัญจริงๆต้องรอบคอบ

ประเด็นหลัก


3 ธันวาคม 2555 13.30 น. ณ ห้องพิจารณาคดีที่6 ชั้น3 อาคารศาลปกครอง

ศาลปกครองกลาง มีหมายแจ้งนัดคู่กรณีมาฟังคำสั่งศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดำที่ 2865/2555 ระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดิน(ผู้ฟ้องคดี) กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(ผู้ถูกฟ้องคดี) ในประเด็นเกี่ยวกับคำเสนอเรื่องพร้อมความเห็นและคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดี ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 6 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง


สำหรับการรอผลคำสั่งศาลปกครองกลางเรื่อง 3G ที่คาดว่าจะมีความคืบหน้าชัดเจนออกมาในช่วงบ่าย
      วันนี้ แต่สุดท้ายเรื่องดังกล่าวนั้น ศาลปกครองกลางยังไม่มีคำสั่งในคดีที่ได้ยื่นฟ้องสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เพื่อขอให้ยกเลิกการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ 3G 2.1 GHz พร้อมทั้งมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวชะลอการออกใบอนุญาตฯ โดยศาลฯ จะนัดอ่านคำสั่งคดี 3G วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. เวลา 13.30 น.
     
      โดยวานนี้ หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 5 อันดับแรกคือ ADVANC ( บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ) มูลค่าการซื้อขาย 6,442.06 ล้านบาท ปิดที่ 220.00 บาท เพิ่มขึ้น 11.00 บาท CPN ( บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ) มูลค่าการซื้อขาย 4,979.00 ล้านบาท ปิดที่ 81.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท AOT (บมจ. ท่าอากาศยานไทย ) มูลค่าการซื้อขาย 4,377.68 ล้านบาท ปิดที่ 94.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท MAKRO (บมจ. สยามแม็คโคร ) มูลค่าการซื้อขาย 4,149.02 ล้านบาท ปิดที่ 484.00 บาท เพิ่มขึ้น 22.00 บาท BGH (บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ ) มูลค่าการซื้อขาย 4,104.61 ล้านบาท ปิดที่ 112.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท


โดยขณะนี้ศาลปกครองกลางอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดต่างๆ ให้รอบด้าน หลังได้ดำเนินการไต่สวนผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้อง และ กสทช.ในฐานะผู้ถูกร้อง ตลอดจนเรียกเอกชนที่ชนะการประมูลทั้งสามราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวเลส เน็ตเวิร์ค จำกัด, บริษัท ดีแทค เน็ตเวิร์ค จำกัด และ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ไปสอบถามข้อมูลแล้ว

ด้านนายไพโรจน์ มินเด็น โฆษกศาลปกครองกลาง กล่าวว่า ในวันนี้ ศาลปกครองน่าจะไม่พิจารณาไม่ทัน และยังไม่เห็นคำสั่ง โดยขณะนี้องค์คณะพิเศษที่แต่งตั้ง 6 คน กำลังพิจารณาเรื่องนี้กันอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญจึงต้องใข้ความรอบคอบในการพิจารณา

"คิดว่าน่าจะไม่ทันแล้ววันนี้ ก็ต้องรอดูสัปดาห์หน้า ...ตอนนี้เขากำลังพิจารณากันอยู่ ก็ไม่เห็นความเคลื่อนไหวอะไร ไม่ได้นัดเจ้าหน้าที่ ก็ต้องคอยกัน" นายไพโรจน์ กล่าว


_______________________________________ศาลปกครอง นัดอ่านคำสั่งคดี 3G จันทร์นี้

ศาลปกครองกลาง มีหมายแจ้งนัดคู่กรณีมาฟังคำสั่งศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดำที่ 2865/2555 ระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดิน(ผู้ฟ้องคดี) กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(ผู้ถูกฟ้องคดี) ในประเด็นเกี่ยวกับคำเสนอเรื่องพร้อมความเห็นและคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดี ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 6 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง
     
โดยคดีนี้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ฟ้องว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้จัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications-IMT) ย่าน 2.1GHz พ.ศ.2555 พร้อมทั้งออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนการดำเนินการพร้อมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว และขอให้ชะลอการอนุญาตดังกล่าวไว้ก่อน

moneychannel
http://www.moneychannel.co.th/index.php/2012-06-30-12-32-32/7461-2012-11-30-09-57-22.html

________________________________________ศาลปกครองนัดฟังคำสั่งระงับออกใบอนุญาต 3 จีหรือไม่จันทร์นี้
ศาลปกครองกลางส่งหมายแจ้งถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน และ กสทช. นัดฟังคำสั่งระงับการออกใบอนุญาต 3 จีหรือไม่จันทร์นี้ หลังเรียกทุกฝ่ายเข้าไต่สวนให้ถ้อยคำก่อนหน้านี้
     
      วันนี้ (30 พ.ย.) ศาลปกครองกลางมีหมายแจ้งไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ฟ้องคดี และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้ถูกฟ้องให้ทราบว่าศาลฯ นัดฟังคำสั่งว่าจะกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาคือสั่งระงับการออกใบอนุญาต 3 จีไว้จนกว่าศาลมีคำพิพากษาตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินร้องขอหรือไม่ ในวันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. เวลา 13.30 น. ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 6 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง
     
      ทั้งนี้ คดีดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 8 พ.ย.โดยขอให้มีคำสั่งเพิกถอน ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications-IMT) ย่าน 2.1GHz พ.ศ.2555 และเพิกถอนการจัดประมูลคลื่นความถี่ 3 จีตามประกาศดังกล่าว โดยระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยขอให้ศาลกำหนดมาตราการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาคือสั่งระงับการออกใบอนุญาต 3 จีไว้ก่อน ซึ่งศาลได้มีการเรียกผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงาน กสทช. และ3 บริษัทที่ชนะการประมูลคลื่นความถี่ 3 จีเข้าไต่สวนให้ถ้อยคำเพื่อประกอบการพิจารณาว่าจะรับคำฟ้องไว้พิจารณาวินิจฉัย และมีคำสั่งกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาตามที่ขอหรือไม่ ไปเมื่อวันที่ 14-15 พ.ย.และวันที่ 20 พ.ย. ที่ผ่านมา

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9550000146308&Keyword=%a1%ca%b7

____________________________________


ตลาดหุ้นไทยวอลุ่มทะลุ7.7หมื่นล.      ตลาดหุ้นไทยคึก วอลุ่มเทรดแตะ 77,598.25 ล้านบาท ดัชนีบวกเพิ่ม 1.10 จุด ผลดีจากปัญหาการคลังสหรัฐฯแนวโน้มเชิงบวก อีกทั้งตลาดหุ้นทั่วโลกสดใส ขณะกรณีการตัดสิน 3G ยังยื้อ เตรียมรอฟังผลจันทร์ที่ 3 ธ.ค.นี้ ส่งผลให้นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนในประเทศเทขายหุ้นออกมา นักวิเคราะห์แจงหุ้นดัชนีหุ้นทำ New High ทะลุรอบ 14 ปี เพราะมีหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ MSCI ที่เพิ่มหุ้นใหม่เข้าไปในการคำณวนรอบนี้
     
      ตลาดหุ้นไทยวันศุกร์นี้ พบว่าคึกคักแต่ช่วงเช้า โดยพบว่าดัชนีช่วงเช้าปิดที่ ระดับ 1,319.92 จุด เพิ่มขึ้น 10.35 จุดหรือ 0.79% มูลค่าการซื้อขาย 30,056.12 ล้านบาท ซึ่งนักวิเคราะห์ประเมินตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นตามตลาดหุ้นโลก หลังปัญหาการคลังของสหรัฐแนว โน้มเชิงบวก ทำให้ดัชนี SET ทะลุจุดสูงสุดเดิมที่ 1,314 จุด
     
      อย่างไรก็ดี แม้ในช่วงบ่าย ก็ยังพบว่ามูลค่าซื้อขายร้อนแรงมาก ทำให้ตลอดทั้งวันกระดานหุ้นไทยเกือบทุกดัชนีเขียวยกแผง และพบว่ามูลค่าซื้อขายคึกคักมาก ซึ่งมาปิดตลาดที่ดัชนี 1,324.04 จุด เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 14.47 จุด คิดเป็นเพิ่มขึ้น 1.10 จุด โดยระหว่างวันดัชนีปรับขึ้นไปสูงสุดที่ 1,328.27 จุด และต่ำสุดที่้ 1,313.68 จุด และมีมูลค่าซื้อขาย 77,598.25 ล้านบาท
     
      ทั้งนี้ ภาวะตลาดที่สดใสส่วนหนึ่งเพราะเป็นการปรับขึ้นตามทิศทางเดียวกันของตลาดหุ้นทั่วโลก โดยมีปัจจัยเชิงบวกจากแนวโน้มการแก้ไขปัญหาหน้าผาการคลัง(Fiscal Cliff)ของสหรัฐ และยอดขายบ้านที่รอปิดการขายเดือน ต.ค.ของสหรัฐก็ออกมาดีเกินคาด มีส่วนช่วยทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ในแดนบวกทั้งหมด
     
      ขณะที่นักวิเคราะห์รายหนึ่งกล่าวว่า ดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวขึ้นทะลุทำ New High ในรอบ 14 ปี ที่ระดับ 1,328.27 จุด เป็นผลมาจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ MSCI ที่มีการเพิ่มหุ้นใหม่เข้าไปในการคำณวนรอบนี้ จะพบว่าเป็นหุ้นที่เป็น Most Active 4 ตัวหลัก คือ ADVANC, CPN, BGH และ AOT ซึ่งเป็นตัวผลักดันดัชนีให้พุ่งขึ้นไป
     
      ในส่วนของ MSCI Global small cap ที่มีการเพิ่มหุ้นอีก 9 ตัว เป็นหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กลงไป ราคาหุ้นมีการขยับราคาขึ้นมาเด่น จึงทำให้ดัชนีทะลุจุดสูงสุดเดิมที่ 1,315 จุด ซึ่งเป็นโมเม้นท์ตั้มในเชิงบวกได้เช่นกันส่วนหุ้น ROBINS ในวันนี้ติดลบค่อนข้างแรงเกือบ 4% เป็นผลมาจากการขายหุ้น Big Lot จำนวน 111 ล้านหุ้น ราคา 6.50 บาท/หุเน โดยผู้ที่ทำ Big Lot เป็นผู้ถือหุ้นในกองทุนรวมขายหุ้นออกมาให้กับกองทุนรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ ROBINS ก็เป็นหนึ่งใน 5 หุ้นที่ถอนออกจาก MSCI ทำให้หุ้น ROBINS ติดลบลงมาค่อนข้างแรงในวันนี้
     
      สำหรับการรอผลคำสั่งศาลปกครองกลางเรื่อง 3G ที่คาดว่าจะมีความคืบหน้าชัดเจนออกมาในช่วงบ่าย
      วันนี้ แต่สุดท้ายเรื่องดังกล่าวนั้น ศาลปกครองกลางยังไม่มีคำสั่งในคดีที่ได้ยื่นฟ้องสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เพื่อขอให้ยกเลิกการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ 3G 2.1 GHz พร้อมทั้งมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวชะลอการออกใบอนุญาตฯ โดยศาลฯ จะนัดอ่านคำสั่งคดี 3G วันจันทร์ที่ 3 ธ.ค. เวลา 13.30 น.
     
      โดยวานนี้ หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 5 อันดับแรกคือ ADVANC ( บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส ) มูลค่าการซื้อขาย 6,442.06 ล้านบาท ปิดที่ 220.00 บาท เพิ่มขึ้น 11.00 บาท CPN ( บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา ) มูลค่าการซื้อขาย 4,979.00 ล้านบาท ปิดที่ 81.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท AOT (บมจ. ท่าอากาศยานไทย ) มูลค่าการซื้อขาย 4,377.68 ล้านบาท ปิดที่ 94.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท MAKRO (บมจ. สยามแม็คโคร ) มูลค่าการซื้อขาย 4,149.02 ล้านบาท ปิดที่ 484.00 บาท เพิ่มขึ้น 22.00 บาท BGH (บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ ) มูลค่าการซื้อขาย 4,104.61 ล้านบาท ปิดที่ 112.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
     
      สำหรับ ปริมาณการซื้อขายตามรายกลุ่มวันนี้ พบว่า นักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิ 4,638.81 ล้านบาท หรือ 5.98% และขายสุทธิ 6,238.30 ล้าบบาท หรือ 8.04% คิดเป็นลดลง 1,599.50 ล้านบาท ขณะที่บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ซื้อสุทธิ 7,725.30 ล้านบาทหรือ 9.96 % ขายสุทธิ 5,529.18 ล้านบาท หรือ 7.13 % คิดเป็นเพิ่มขึ้นสุทธิ 2,196.12 ล้านบาท ส่วนนักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 43,535.11 ล้านบาท หรือ 56.10% ขายสุทธิ 39,683.35 ล้านบาท หรือ 51.14 % คิดเป็นเพิ่มขึ้น 3,851.75 ล้านบาท และ นักลงทุนภายในประเทศ ซื้อสุทธิ 21,699.03 ล้านบาท หรือ 27.96 % ขายสุทธิ 26,147.41 ล้านบาท หรือ 33.70 % คิดเป็นลดลง 4,448.38 ล้านบาท

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9550000146284&Keyword=3g

__________________________________


ศาลปกครอง นัดอ่านคำสั่งคดี 3G วันที่ 3 ธ.ค. เวลา 13.30 น.


ศาลปกครองกลาง มีหมายแจ้งนัดคู่กรณีมาฟังคำสั่งศาลปกครองกลางในคดีหมายเลขดำที่ 2865/2555 ระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดิน(ผู้ฟ้องคดี) กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(ผู้ถูกฟ้องคดี) ในประเด็นเกี่ยวกับคำเสนอเรื่องพร้อมความเห็นและคำขอให้ศาลกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดี ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 6 ชั้น 3 อาคารศาลปกครองโดยคดีนี้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ฟ้องว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ได้จัดให้มีการประมูลคลื่นความถี่ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunications-IMT) ย่าน 2.1GHz พ.ศ.2555 พร้อมทั้งออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้เพิกถอนการดำเนินการพร้อมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ดังกล่าว และขอให้ชะลอการอนุญาตดังกล่าวไว้ก่อน

อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq05/1541508

_________________________________


โฆษกผู้ตรวจการฯ เผยศาลยังไม่มีคำสั่งปมประมูลใบอนุญาต 3G,รอลุ้นสัปดาห์หน้า


โฆษกผู้ตรวจการแผ่นดิน เผยศาลปกครองกลางยังไม่มีคำสั่งในคดีที่ได้ยื่นฟ้องสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เพื่อขอให้ยกเลิกการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ 3G 2.1 GHz พร้อมทั้งมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวชะลอการออกใบอนุญาตฯ โดยคาดว่าอาจมีคำสั่งออกมาในสัปดาห์หน้า"เช็คไปที่ศาลแล้วก็ยังไม่มีอะไรเลย ก็คงต้องรอต่อไป สัปดาห์หน้าคงออกมา แต่ไม่รู้ว่าจะออกมาวันไหน" "นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวกับ"อินโฟเควสท์"

สำหรับคดีนี้ ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเห็นชอบร่วมกันที่จะเสนอความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการประมูลคลื่นความถี่ดังกล่าวต่อศาลปกครองเพื่อพิจารณาและวินิจฉัยว่าเป็นการดำเนินการที่เป็นแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 47 และ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พ.ศ.2553 มาตรา 45 ประกอบมาตรา 41 วรรค 1 และวรรค 7 หรือไม่ พร้อมยื่นคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉินเพื่อขอให้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวโดยชะลอการออกใบอนุญาตฯ ไว้ก่อน

โดยขณะนี้ศาลปกครองกลางอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดต่างๆ ให้รอบด้าน หลังได้ดำเนินการไต่สวนผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะผู้ร้อง และ กสทช.ในฐานะผู้ถูกร้อง ตลอดจนเรียกเอกชนที่ชนะการประมูลทั้งสามราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวเลส เน็ตเวิร์ค จำกัด, บริษัท ดีแทค เน็ตเวิร์ค จำกัด และ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ไปสอบถามข้อมูลแล้ว

ด้านนายไพโรจน์ มินเด็น โฆษกศาลปกครองกลาง กล่าวว่า ในวันนี้ ศาลปกครองน่าจะไม่พิจารณาไม่ทัน และยังไม่เห็นคำสั่ง โดยขณะนี้องค์คณะพิเศษที่แต่งตั้ง 6 คน กำลังพิจารณาเรื่องนี้กันอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญจึงต้องใข้ความรอบคอบในการพิจารณา

"คิดว่าน่าจะไม่ทันแล้ววันนี้ ก็ต้องรอดูสัปดาห์หน้า ...ตอนนี้เขากำลังพิจารณากันอยู่ ก็ไม่เห็นความเคลื่อนไหวอะไร ไม่ได้นัดเจ้าหน้าที่ ก็ต้องคอยกัน" นายไพโรจน์ กล่าว

อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq05/1541475

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.