Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

30 พฤศจิกายน 2555 กลุ่มนักวิชาการเพื่อการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ถือ ผู้ตรวจการแผ่นดิน สอบ กสทช. ( อ้าง ลิดรอน ขัดรัฐธรรมนูญ)

ประเด็นหลัก


นางดาราวรรณ เด่นอุดม แกนนำกลุ่มนักวิชาการเพื่อการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนางผานิต นิตทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสำนักงาน กสทช. กรณีออกประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง 2555 ขัดต่อกฎหมาย
     
      นางดาราวรรณกล่าวว่า ประกาศ กสทช.ขัดต่อกฎหมายทั้ง มาตรา 63 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ รัฐธรรมนูญมาตรา 37, 47 ,70 และมาตรา 77 รวมทั้งไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขัดต่อมาตรา 74 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 2553 ที่กำหนดว่ารัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อให้ประโยชน์สำหรับการทะนุบำรุงศาสนา และรัฐต้องให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน แต่ กสทช.กลับจะมีการลิดรอนพื้นที่การรับฟังธรรมของประชาชนลงไปอีกโดยมีนโยบายบังคับให้สถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาในสังกัดมหาเถร สมาคมทุกแห่งลดกำลังส่งเหลือเพียง 500 วัตต์ เสาอากาศสูงเพียง 60 เมตร และยังมีนโยบายลดจำนวนคลื่นในแต่ละจังหวัดลงเหลือเพียง 1-2 คลื่นเท่านั้น ทั้งที่พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องได้รับการจัดสรรคลื่นเป็นกรณีพิเศษเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตด้านศีลธรรมของคนในชาติมากกว่าความบันเทิงที่คลื่นวิทยุสถานีอื่นๆ มุ่งเน้น ด้านนางผานิตกล่าวว่า จะรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะพิจารณาวินิจฉัยได้หรือไม่

_______________________________________
สมาคมนักข่าวฯ ยื่นผู้ตรวจฯ สอบ ตร.กร่างทำร้าย 3 ช่างภาพสื่อสมาคมนักข่าวฯ ยื่นหนังสือผู้ตรวจการฯ สอบตำรวจห้าวทำร้าย 3 ช่างภาพสื่อช่วงชุมนุมขององค์การพิทักษ์สยาม ขณะที่กลุ่มนักวิชาการศาสนายื่นสอบ กสทช.ออกประกาศฯ ขัด กม. ลดจำนวนคลื่นเพื่อพระพุทธศาสนา
     
      วันนี้ (30 พ.ย.) นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปานี นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
      ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนางผานิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัตินอกเหนืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือไม่ และมีการปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือไม่ กรณีการชุมนุมของกลุ่มองค์กรพิทักษ์สยาม เมื่อวันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา
     
      โดยนายชวรงค์กล่าวว่า ในการชุมนุมดังกล่าวปรากฏข้อเท็จจริงว่า ช่างภาพสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ อย่างน้อย 3 ราย ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กำลังประทุษร้ายและจับกุม ซึ่งทราบว่าเป็นบริเวณเต็นท์พักของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปคุมขังไว้บนรถควบคุมผู้ต้องหา ขณะที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่บันทึกภาพเหตุการณ์ชุมนุม ทั้งที่ช่างภาพคนดังกล่าวได้พยายามจะชี้แจงแล้วว่าเป็นสื่อมวลชน การกระทำดังกล่าวจึงถือเป็นการขัดขวาง คุกคามการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนที่มีหน้าที่ต้องนำเสนอต่อประชาชนตามสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น อันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามมาตรา 45 ของรัฐธรรมนูญ
     
      ด้านนางผานิตกล่าวว่า จะรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
      จะพิจารณาวินิจฉัยได้หรือไม่
     
      ขณะเดียวกัน นางดาราวรรณ เด่นอุดม แกนนำกลุ่มนักวิชาการเพื่อการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนางผานิต นิตทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และสำนักงาน กสทช. กรณีออกประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง 2555 ขัดต่อกฎหมาย
     
      นางดาราวรรณกล่าวว่า ประกาศ กสทช.ขัดต่อกฎหมายทั้ง มาตรา 63 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ รัฐธรรมนูญมาตรา 37, 47 ,70 และมาตรา 77 รวมทั้งไม่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขัดต่อมาตรา 74 พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม 2553 ที่กำหนดว่ารัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อให้ประโยชน์สำหรับการทะนุบำรุงศาสนา และรัฐต้องให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือมาช้านาน แต่ กสทช.กลับจะมีการลิดรอนพื้นที่การรับฟังธรรมของประชาชนลงไปอีกโดยมีนโยบายบังคับให้สถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาในสังกัดมหาเถร สมาคมทุกแห่งลดกำลังส่งเหลือเพียง 500 วัตต์ เสาอากาศสูงเพียง 60 เมตร และยังมีนโยบายลดจำนวนคลื่นในแต่ละจังหวัดลงเหลือเพียง 1-2 คลื่นเท่านั้น ทั้งที่พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องได้รับการจัดสรรคลื่นเป็นกรณีพิเศษเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตด้านศีลธรรมของคนในชาติมากกว่าความบันเทิงที่คลื่นวิทยุสถานีอื่นๆ มุ่งเน้น ด้านนางผานิตกล่าวว่า จะรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะพิจารณาวินิจฉัยได้หรือไม่

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9550000146184&Keyword=%a1%ca%b7

_______________________________________
ร้องสอบ กสทช.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบออกประกาศขัด รธน.-พ.ร.บ.การศึกษา


 
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กลุ่มนักวิชาการเพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา นำโดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ตรวจสอบสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยการออกประกาศหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง พ.ศ.2555 ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ขัดต่อ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ขัดต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และขัดต่อนโยบาย ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2555 เนื่องจากกลุ่มนักวิชาการเห็นว่าการที่ กสทช.ออกประกาศดังกล่าวมีผลกระทบต่อสถานีวิทยุในสังกัดของมหาเถรสมาคมรวม 401 สถานี และสถานีวิทยุชุมชนในเครือข่ายสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหลายแห่ง

มติชน
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?
newsid=1354266748&grpid=&catid=05&subcatid=0500

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.