Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

31 ตุลาคม 2555 CAT เปิดทางแล้ว !!! เร่งหาพันธมิตรเพื่อเป็นผู้นำในการให้บริการ 4G LTE // แต่ตอนนี้ขาดทุนหนัก3000ล้าน

ประเด็นหลัก

ที่ผ่านมา กสท ประสบปัญหาการขาดทุนมาโดยตลอด เนื่องจากธุรกิจหลักคือการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนรายได้จากโทรศัพท์มือถือ และบริการอื่นๆ ก็ลดลงตามไปด้วย เป็นเพราะกสทไม่สามารถให้บริการได้ครบวงจร ทำให้ในปี 2554 กสทขาดทุน (ไม่รวมรายได้จากสัญญาสัมปทาน) จากการให้บริการของกสทเอง 2,000 ล้านบาท ส่วนในปีนี้ 2555 คาดไว้ว่าจะขาดทุน 3,000 ล้านบาท ปี 2556 ขาดทุน 1,807 ล้านบาท ปี 2557 ขาดทุน 11 ล้านบาท และในปี 2558 กสทจะเริ่มมีกำไร 590 ล้านบาท ปี 2559 กำไร 2,603 ล้านบาท และปี 2560 กำไร 4,113 ล้านบาทจากการคาดการณ์ว่าเราจะขาดทุนอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้เราต้องทำแผนพลิกฟื้นธุรกิจ โดยจะเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการหาพันธมิตรในการทำธุรกิจด้วยรวมทั้งต้องการเป็นผู้นำในการให้บริการ 4G ด้วยเทคโนโลยี LTE'
__________________________________________


กสทเปิดแผนพลิกฟื้นธุรกิจ 5 ปี ชี้ปีนี้ขาดทุนบักโกรก 3 พันล้าน


      กสท เดินหน้าปรับแผนธุรกิจ 5 ปีเร่งด่วน หลังองค์กรขาดทุนต่อเนื่อง แค่ปีนี้ขาดทุน 3 พันล้านไม่รวมรายได้จากสัมปทาน และผู้เล่นในตลาด 3G จะมีมากขึ้น ด้านซีอีโอระบุเล็งหาพันธมิตรลุยบริการ 4G
     
      นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บอร์ดกสทมีมติอนุมัติแผนการพลิกฟื้นธุรกิจกสท 5 ปี (2556-2560) และการปรับโครงสร้างองค์กร รวมถึงแผนการบริหารจัดการทรัพย์สินตามสัญญาสัมปทานเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขันในธุรกิจโทรคมนาคม ภายหลังจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดประมูลคลื่นความถี่ 2.1GHz (3G) ซึ่งจะทำให้มีผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ 3G เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กสทจำเป็นต้องปรับตัวไม่ว่าจะเป็นการหาพันธมิตร การรับมือคู่แข่งขันในตลาด และการแก้ไขปัญหาการขาดทุนที่สะสมมาต่อเนื่อง
     
      ทั้งนี้แผนพลิกฟื้นธุรกิจของกสทนั้น จะเน้นการสร้างรายได้ และลดการขาดทุน โดยการนำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่มาสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้น เช่น การให้บริการข้อมูล การให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ การให้บริการโทรศัพท์มือถือ การให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งจะเน้นการขายกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ดูแลตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางแบบครบวงจรหรือขายบริการแบบแพกเกจ จากเดิมที่แยกหน่วยการให้บริการซึ่งจะทำให้องค์กรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น
     
      ที่ผ่านมา กสท ประสบปัญหาการขาดทุนมาโดยตลอด เนื่องจากธุรกิจหลักคือการให้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนรายได้จากโทรศัพท์มือถือ และบริการอื่นๆ ก็ลดลงตามไปด้วย เป็นเพราะกสทไม่สามารถให้บริการได้ครบวงจร ทำให้ในปี 2554 กสทขาดทุน (ไม่รวมรายได้จากสัญญาสัมปทาน) จากการให้บริการของกสทเอง 2,000 ล้านบาท ส่วนในปีนี้ 2555 คาดไว้ว่าจะขาดทุน 3,000 ล้านบาท ปี 2556 ขาดทุน 1,807 ล้านบาท ปี 2557 ขาดทุน 11 ล้านบาท และในปี 2558 กสทจะเริ่มมีกำไร 590 ล้านบาท ปี 2559 กำไร 2,603 ล้านบาท และปี 2560 กำไร 4,113 ล้านบาท
     
      'หากเราไม่ปรับตัวก็ต้องประสบปัญหาการขาดทุนอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ เพราะธุรกิจโทรคมนาคมมีการแข่งขันอย่างดุเดือด แต่ถ้าทุกคนปรับตัว ปรับวัฒนธรรมการทำงานก็จะช่วยให้กสทกลับมามีรายได้ และกำไรรวดเร็วยิ่งขึ้น'
     
      นอกจากนี้กสทยังมีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจ ซึ่งได้ปรับตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เหลือ 10 ตำแหน่งจากเดิม 12 ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จาก 15 ตำแหน่ง เหลือ 13 ตำแหน่ง โดยจะเน้นให้ความสำคัญกับลูกค้ามากยิ่งขึ้น
     
      'จากการคาดการณ์ว่าเราจะขาดทุนอย่างต่อเนื่องนั้น ทำให้เราต้องทำแผนพลิกฟื้นธุรกิจ โดยจะเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการหาพันธมิตรในการทำธุรกิจด้วยรวมทั้งต้องการเป็นผู้นำในการให้บริการ 4G ด้วยเทคโนโลยี LTE'
     
      ขณะที่เรื่องการบริหารทรัพย์สินตามสัญญาสัมปทานนั้น จะต้องนำเรื่องดังกล่าว เจรจากับกสทช.ก่อน เนื่องจากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้คลื่นความถี่ตามที่กสทได้รับอนุญาตให้ใช้ เพื่อไม่ต้องคืนความถี่ให้กสทช.นำไปจัดสรรใหม่
     
ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9550000133395

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.