Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

31 ตุลาคม 2555 (แก้ CAT TRUE ผ่านไป125วันแล้ว) กสทช. ชี้ 13 พ.ย.นี้จะสามารถส่งผลสรุปการตรวจสอบให้สำนักงานกสทช.ก่อนบอร์ดกทค.พิจารณาต่อไป

ประเด็นหลักนายฐากร กล่าวต่อว่า สำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบสัญญาการทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่ 3 จี ด้วยเทคโนโลยีเอชเอสพีเอระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) นั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของกฎหมายเพื่อความรอบคอบมากที่สุดเนื่องจากกรณีบริษัท บีเอฟเคที จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญากับ กสท นั้น มีประเด็นเกี่ยวกับมาตรา 67 พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2555 ที่ระบุว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคมต้องได้รับใบอนุญาตนั้น ฉะนั้นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะหากผิดมาตรา 67 จะถือว่ามีความผิดทางอาญาด้วย โดยคณะทำงานได้รายงานให้ทราบเบื้องต้นว่าภายในวันที่ 13 พ.ย.นี้จะสามารถส่งผลสรุปการตรวจสอบสัญญากสท-ทรู ให้สำนักงานกสทช.พิจารณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนเสนอให้บอร์ดกทค.พิจารณาอนุมัติต่อไป


__________________________________


'กสทช.' จวกพวกตีตนก่อนไข้ ยันหากพบฮั้ว3จียอมยุติผลประมูล

"กสทช." จวกพวกตีตนก่อนไข้ให้รอผลตรวจสอบฮั้วราคาประมูลเสร็จสิ้นก่อน ยันถ้าพบว่าผิดพร้อมยุติผลประมูลส่วนการตรวจสอบการทำงานกสทช.นั้นเป็นอำนาจหน้าที่ "ป.ป.ช." ที่หลายฝ่ายยื่นให้ตรวจสอบแล้ว...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ต.ค.2555 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้เปิดแถลงข่าวด่วนเพื่อขอชี้แจง ว่า การดำเนินการตรวจสอบ กสทช. นั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดังนั้นเมื่อมีการยื่นให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบแล้ว ก็ต้องรอผลการตรวจสอบดังกล่าว ส่วนการตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาประมูลของผู้เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์มือถือ 3 จี ในย่านคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิตรซ์(GHz) เมื่อวันที่ 16 ต.ค.2555 ที่ผ่านมานั้น ว่ามีพฤติกรรมการส่อว่ามีการฮั้วราคากันหรือไม่นั้นต้องรอกระบวนการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นก่อน

"ผลการตรวจสอบยังไม่เสร็จสิ้นอย่าเพิ่งตีตนก่อนไข้ ผลออกมาอย่างไรคณะกรรมการตรวจสอบก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบ เพราะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีตำแหน่งทั้งสิ้น ฉะนั้นต้องมีอิสระในการทำงาน การตัดสินใจ และกสทช.ก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่เข้าไปก้าวก่ายและแทรกแซงการตรวจสอบแต่อย่างใด หากผลตรวจสอบออกมาว่าลบหรือผู้เข้าร่วมประมูล อาจเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.ฮั้วราคาก็คงต้องยุติการดำเนินการ และส่งให้ป.ป.ช.ดำเนินการต่อไป แต่หากผลออกมาเป็นบวกหรือไม่เข้าข่ายผิดพ.ร.บ.ฮั้วราคา กสทช.ก็จะขอดูรายละเอียดอีกครั้ง ก่อนเสนอที่ประชุมบอร์ดกทค.พิจารณาและเสนอให้บอร์ดกสทช.รับทราบต่อไป"

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพฤติกรรมการฯ ดังกล่าวมีระยะเวลาในการพิจารณา 15 วัน ซึ่งครบกำหนดในวันที่ 10 พ.ย.นี้ แต่คณะกรรมการมีสิทธิ์ขยายเวลาในการตรวจสอบได้อีก 15 วัน ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบระยะเวลาที่จะออกใบอนุญาตให้ผู้ประมูลภายใน 90 วัน หลังรับรองผลการประมูล โดยจะกำหนดในวันที่ 19 ม.ค. 2556 ดังนั้นบอร์ด กทค.จึงมีเวลาในการพิจารณาในการออกใบอนุญาต 3 จี อย่างรอบคอบและโปร่งใสที่สุด

นายฐากร กล่าวต่อว่า สำหรับความคืบหน้าการตรวจสอบสัญญาการทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่ 3 จี ด้วยเทคโนโลยีเอชเอสพีเอระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กับกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) นั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของกฎหมายเพื่อความรอบคอบมากที่สุดเนื่องจากกรณีบริษัท บีเอฟเคที จำกัด ซึ่งเป็นคู่สัญญากับ กสท นั้น มีประเด็นเกี่ยวกับมาตรา 67 พ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2555 ที่ระบุว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคมต้องได้รับใบอนุญาตนั้น ฉะนั้นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะหากผิดมาตรา 67 จะถือว่ามีความผิดทางอาญาด้วย โดยคณะทำงานได้รายงานให้ทราบเบื้องต้นว่าภายในวันที่ 13 พ.ย.นี้จะสามารถส่งผลสรุปการตรวจสอบสัญญากสท-ทรู ให้สำนักงานกสทช.พิจารณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนเสนอให้บอร์ดกทค.พิจารณาอนุมัติต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในวันเดียวกัน พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช.ในฐานะประธานกทค. และกรรมการ กสทช.และกรรมการกทค. ได้แก่ นายสุทธิพล ทวีชัยการ นายประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ได้เดินทางไปยื่นหนังสือเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังนายไพบูลย์ นิติตะวัน ได้ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ตรวจสอบและยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองต่อไปเพื่อความชัดเจนว่าบอร์ดกทค. 5 คน มีอำนาจรับรองผลการประมูล 3 จี หรือไม่นั้น ทั้งนี้การยื่นเอกสารดังกล่าว แม้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ยังไม่ได้เรียกเอกสารเพิ่มเติมจาก กสทช.แต่ทางบอร์ด กทค.ทั้ง 4 คน ก็ต้องการแสดงความโปร่งใสเกี่ยวกับอำนาจการประมูล 3 จี โดยได้ชี้แจงว่า กทค.มีอำนาจหน้าที่ตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 40 ที่ให้ กทค.มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการใดๆ แทนกสทช.ตามมาตรา 27 (4) ให้พิจารณาอนุญาตและกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตเงื่อนไขหรือค่าธรรมเนียม ขณะที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (กสท.) อีก 5 คนนั้น ได้ทำหนังสือแสดงความคิดเห็นเรื่องการประมูล 3 จี เป็นการแสดงความคิดเห็นแบบลับไม่ขอให้เปิดเผยรายละเอียดส่งตรงถึง พ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกสทช.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบอร์ด กสทช. ชุดใหญ่ทั้งคณะ 11 คนมีกำหนดการจะประชุมในวันที่ 14 พ.ย. 2555 นี้

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า คาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีข้อสรุปว่าจะส่งเรื่องไปให้ศาลปกครองไต่สวนหรือไม่ เนื่องจากต้องนำเรื่องที่มีการร้องเรียนก่อนหน้านี้ของกลุ่มนายสุริยะใส กตะศิลา และกลุ่มผู้นำแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) มาประกอบการพิจารณาด้วยส่วนอำนาจการออกใบอนุญาต 3 จีนั้น เป็นดุลยพินิจของ กสทช.

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/302752

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.