Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

10 ธันวาคม 2555 (เดินหน้า3Gประเทศไทย) กสทช. แถลงข่าว(พรุ่งนี้ 11 ตุลาคมนี้ ) มั้นใจเสร็จไม่เกิน 14 ตุลาคมนี้ (ก่อนผู้ตรวจฟ้อง20ตุลา)

ประเด็นหลัก

สำนักงาน กสทช.ได้แจ้งว่า จะแถลงความชัดเจนในวันที่ 11 ต.ค. หลังจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. เสียงข้างมาก อนุมัติให้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3 จี ให้เอกชนทั้ง 3 รายแล้ว ซึ่งตามกำหนดกรอบที่กำหนด จะสามารถให้ใบอนุญาตกับเอกชนได้ไม่เกินวันที่ 14 ธ.ค.นี้ โดยใบอนุญาตนี้ มีเวลาถือครองนาน 15 ปี หรือจะสิ้นสุดปี 2570

ให้กับผู้ชนะการประกวดราคาทั้ง 3 ราย คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด , บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด และ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด โดยจะออกใบอนุญาตได้ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 โดยอายุใบอนุญาตมีระยะเวลา 15 ปี________________________________

กสทช.เตรียมแถลงความชัดเจนกรณีออกใบอนุญาต 3 จีให้เอกชน อังคารนี้


วันอังคารที่จะถึงนี้ (11 ธ.ค.) กสทช.จะแถลงความชัดเจนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตให้เอกชน ที่ชนะประมูลใบอนุญาต คลื่นความถี่ 3 จี ทั้ง 3 ค่าย หลังคณะกรรมการมีมติให้ใบอนุญาตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะที่ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ก็เตรียมยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดในปลายสัปดาห์หน้า

สำนักงาน กสทช.ได้แจ้งว่า จะแถลงความชัดเจนในวันที่ 11 ต.ค. หลังจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. เสียงข้างมาก อนุมัติให้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3 จี ให้เอกชนทั้ง 3 รายแล้ว ซึ่งตามกำหนดกรอบที่กำหนด จะสามารถให้ใบอนุญาตกับเอกชนได้ไม่เกินวันที่ 14 ธ.ค.นี้ โดยใบอนุญาตนี้ มีเวลาถือครองนาน 15 ปี หรือจะสิ้นสุดปี 2570

มติการให้ใบอนุญาต 3 จี กับเอกชน เกิดขึ้นตรงกับช่วงเวลาที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติยื่นเรื่องอุทธรณ์คดีการจัดประมูล 3 จี ไปที่ศาลปกครองสูงสุดในช่วงปลายสัปดาห์หน้าเช่นกัน โดยผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่า แม้ศาลปกครองกลางไม่รับฟ้องคดี 3 จี เพราะเห็นว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีสิทธิ์ตรวจการการทำงานขององค์กรอิสระ อย่าง กสทช.ได้ แต่ก็เห็นว่ามติของศาลฯ นั้น เป็นเสียงข้างมาก 4 ต่อ 2เสียง และเพื่อให้เกิดความชัดเจน ก็ควรจะยื่นไปที่ศาลปกครองสูงสุด

นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานกลุ่มกรีน ซึ่งเป็นผู้ไปยื่นให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ส่งศาลพิจารณาในคดีนี้ ระบุว่า คดีในชั้นศาลปกครองยังไม่มีการพิจารณาถึงที่สุด การออกใบอนุญาตของคณะกรรม กทค. จึงมีความเสี่ยงมาก และหากเกิดการเปลี่ยนแปลง ทาง กทค.จะต้องรับผิดชอบ

THAIpbs
http://news.thaipbs.or.th/content/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E
0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3
%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8
%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0
%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%94
%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%
A
3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B
8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0
%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95-3-
%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%
89%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8
%99-
%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%

B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89

________________________________


บอร์ดกทค.ออกใบอนุญาต 3 จี 14 ธ.ค.นี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ที่ประชุมบอร์ด กทค.(คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) มีมติ 4ต่อ1เสียงเห็นชอบให้ ออกใบอนุญาตโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3 จี ที่ใช้คลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์

ให้กับผู้ชนะการประกวดราคาทั้ง 3 ราย คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด , บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด และ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด โดยจะออกใบอนุญาตได้ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 โดยอายุใบอนุญาตมีระยะเวลา 15 ปี
   สำหรับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมาปรากฏว่า บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เสนอราคา 14,625 ล้านบาท, บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด และ บริษัท เรียลฟิวเจอร์ จำกัด ประมูลในราคา 13,500 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการทั้ง 3 รายได้คลื่นความถี่รายละ 15 เมกะเฮิรตซ์ โดย  กสทช.ทำการประมูลคลื่นความถี่ทั้งหมด 45 เมกะเฮิรตซ์
   พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ ประธาน กทค. และ รองประธานกรรมการ กสทช.(คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) กล่าวอีกว่า มติ กทค.เห็นควรให้มีการลดค่าบริการ 15% สำหรับประเภทบริการเสียง และ บริการที่ไม่ใช่เสียง ที่มีการให้บริการอยู่ในตลาด ณ วันที่ได้รับใบอนุญาต จนกว่าคณะกรรมการจะกำหนดเป็นอย่างอื่น
   เหตุผลที่ลดค่าบริการประเภทเสียงและไม่ใช่เสียง 15%  เนื่องจากทิศทางและแนวโน้มอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยเฉลี่ยในตลาดปัจจุบันลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยลดลงประมาณ 10% และ คาดว่าหากมีผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นในตลาด จะก่อให้เกิดระดับการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับผู้รับใบอนุญาตรายใหม่มีภาระต้นทุนบางส่วนที่ลดลง อันจะส่งผลให้อัตราค่าบริการมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงได้ถึง 15%
   ทางด้านผู้ตรวจการแผ่นดินเตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้เพิกถอนการประมูลคลื่นความถี่ 3G ต่อศาลปกครองสูงสุด โดยอ้างว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าการกระทำของสำนักงานกสทช.มีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวม จึงต้องดำเนินการฟ้องเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ โดยพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองที่ให้ยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
http://www.thanonline.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=158336:-3--14-
&catid=85:2009-02-08-11-22-45&Itemid=417

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.