Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

10 ธันวาคม 2555 (เดินหน้า3Gประเทศไทย) สุริยะใส ชี้ ใบอนุญาต3G ครั้งนี้ (เถื่อน!)(ลากประชาชนไปแบกรับความเสี่ยง) ถ้าศาลรับพิจารณาคดี

ประเด็นหลัก


แต่ผู้ตรวจฯ ก็มีสิทธิโดยชอบที่จะยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งสัปดาห์หน้าจะมีการยื่นอุทธรณ์คดี ถ้าศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งไปอีกทางคือให้รับฟ้อง และรับคดีไว้ไต่สวนเพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวการประมูลที่เป็นปัญหา หากเป็นเช่นนั้นแล้วใบอนุญาตที่เอกชนได้ไปจะเป็นใบอนุญาตเถื่อนทันที และถือว่ามติ กทค.เป็นโมฆะ

นายสุริยะใส กล่าวอีกว่า ข้อพิพาทการประมูล 3G นับตั้งแต่วันประมูล 16 ต.ต.ที่ผ่านมา ศาลปกครองยังไม่เคยมีคำสั่งหรือคำพิพากษาว่าการประมูลโปร่งใส มีการแข่งขันกันจริง ที่ผ่านศาลมีคำสั่งเฉพาะการระบุสิทธิของผู้ฟ้องหรือผู้เสียหายเท่านั้น ดังนั้น กทค.จะโมเมลักไก่ว่าการประมูลโปร่งใสแล้ว จึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับความผิดตาม พ.ร.บ.ฮั้วประมูล และคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.157 ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้ว ถ้า ป.ป.ช.ชี้มูลว่ามีการฮั้วกันจริง และมีการนำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเพื่อระงับใบอนุญาต 3G อีกครั้งจะเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ขณะเดียวกันยังมีคำร้องที่อาจพิจารณากันในชั้นศาลรัฐธรรมนูญด้วยว่า อำนาจในการออกใบอนุญาต 3G เป็นอำนาจของ กทค.ลำพัง 5 คน หรือ ต้องเข้าที่ประชุม กสทช.ทั้ง 11 คน

หาก ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าต้องใช้มติที่ประชุมใหญ่ ออกใบอนุญาตเท่านั้น ก็จะเกิดปัญหาขึ้นทันที อย่าลืมว่ากิจการโทรคมนาคมเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศด้วย จึงต้องรอบคอบมากกว่านี้ ซึ่งมติ กทค. ออกใบอนุญาตครั้งนี้ไม่เอกฉันท์ เพราะมี 1 เสียงที่ไม่เห็นด้วย ทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เพราะใบอนุญาตมีอายุ 15 ปี จึงควรใช้มติที่เป็นเอกฉันท์ถึงจะมีความชอบธรรม หากในอนาคตกลุ่มธุรกิจการเมืองสามารถแทรกแซงหรือครอบงำกุมเสียง ข้างมากใน กทค.แค่ 3 เสียงใน 5 เสียงก็สามารถควบคุมผูกขาดกิจการโทรคมนาคมของชาติได้ในอนาคต
________________________________

'สุริยะใส'ชี้กทค.รวบรัด เป็นใบอนุญาตเถื่อน

"สุริยะใส" ห่วงใบอนุญาต 3G กลายเป็นใบอนุญาตเถื่อน ชี้ มติ กทค.รวบรัด ผิดปกติ


นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานกลุ่มกรีน (Green Politics) กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค. ) มีมติ 4 ต่อ 1 ออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 3G ให้เอกชนผู้ประกอบการ 3 รายไปเมื่อวันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่านมา ว่า หาก กทค.จะมั่นใจว่าการดำเนินการประมูล 3G ที่ผ่านมา โปร่งใส และมีอำนาจโดยชอบตามกฎหมายที่จะออกใบอนุญาต ก็ถือเป็นสิทธิของกทค. แต่ไม่ถือเป็นสิทธิโดยเด็ดขาดของกทค. เพราะมีข้อกังขาและข้อโต้แย้งที่มีสาระสำคัญหลายประการที่ กทค.ก็ย่อมรู้อยู่แก่ใจ เช่น ข้อพิพาทในชั้นศาลปกครองยังไม่สิ้นกระแสความ เพราะแม้ศาลปกครองจะมีคำสั่งว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่มีสิทธิฟ้อง

แต่ผู้ตรวจฯ ก็มีสิทธิโดยชอบที่จะยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด ซึ่งสัปดาห์หน้าจะมีการยื่นอุทธรณ์คดี ถ้าศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งไปอีกทางคือให้รับฟ้อง และรับคดีไว้ไต่สวนเพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวการประมูลที่เป็นปัญหา หากเป็นเช่นนั้นแล้วใบอนุญาตที่เอกชนได้ไปจะเป็นใบอนุญาตเถื่อนทันที และถือว่ามติ กทค.เป็นโมฆะ

นายสุริยะใส กล่าวอีกว่า ข้อพิพาทการประมูล 3G นับตั้งแต่วันประมูล 16 ต.ต.ที่ผ่านมา ศาลปกครองยังไม่เคยมีคำสั่งหรือคำพิพากษาว่าการประมูลโปร่งใส มีการแข่งขันกันจริง ที่ผ่านศาลมีคำสั่งเฉพาะการระบุสิทธิของผู้ฟ้องหรือผู้เสียหายเท่านั้น ดังนั้น กทค.จะโมเมลักไก่ว่าการประมูลโปร่งใสแล้ว จึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับความผิดตาม พ.ร.บ.ฮั้วประมูล และคดีละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญา ม.157 ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้ว ถ้า ป.ป.ช.ชี้มูลว่ามีการฮั้วกันจริง และมีการนำคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเพื่อระงับใบอนุญาต 3G อีกครั้งจะเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวง ขณะเดียวกันยังมีคำร้องที่อาจพิจารณากันในชั้นศาลรัฐธรรมนูญด้วยว่า อำนาจในการออกใบอนุญาต 3G เป็นอำนาจของ กทค.ลำพัง 5 คน หรือ ต้องเข้าที่ประชุม กสทช.ทั้ง 11 คน

หาก ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าต้องใช้มติที่ประชุมใหญ่ ออกใบอนุญาตเท่านั้น ก็จะเกิดปัญหาขึ้นทันที อย่าลืมว่ากิจการโทรคมนาคมเกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศด้วย จึงต้องรอบคอบมากกว่านี้ ซึ่งมติ กทค. ออกใบอนุญาตครั้งนี้ไม่เอกฉันท์ เพราะมี 1 เสียงที่ไม่เห็นด้วย ทั้งที่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เพราะใบอนุญาตมีอายุ 15 ปี จึงควรใช้มติที่เป็นเอกฉันท์ถึงจะมีความชอบธรรม หากในอนาคตกลุ่มธุรกิจการเมืองสามารถแทรกแซงหรือครอบงำกุมเสียง ข้างมากใน กทค.แค่ 3 เสียงใน 5 เสียงก็สามารถควบคุมผูกขาดกิจการโทรคมนาคมของชาติได้ในอนาคต

" มติ 4 ต่อ 1 ของ กทค. ในการออกใบอนุญาต 3G จึงยังเต็มไปด้วยความเสี่ยงสารพัด ที่ กทค.ชุดนี้สร้างขึ้นและกำลังเอาชะตากรรมตัวเองไปแลก และลากประชาชนไปแบกรับกับความเสี่ยงเหล่านั้น อยากเตือน กทค.ว่าถ้าเกิดปัญหาตามมาจากความลุกลี้ลุกลน รวบรัดจนผิดปกติ กทค.จะต้องรับผิดชอบอย่างปฏิเสธไม่ได้ " นายสุริยะใส ระบุ


กรุงเทพธุรกิจ
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20121208/481402/
%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%
E0%B8%B0%E0%B9%83%E0%B8%AA%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0
%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%84.%E0%B8%A3%E0%
B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%94-
%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%83%E0
%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B
8%B2%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B9%8
8%E0%B8%AD%E0%B8%99.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.