Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

12 ธันวาคม 2555 อนุดิษฐ์ ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการที่ภูมิใจที่สุดในปี 2555 ( แท็บเล็ตป.1–ไอซีที ฟรี ไว-ไฟ )

ประเด็นหลัก

สำหรับโครงการ “ไอซีที ฟรี ไว-ไฟ” ที่เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจ “รมว.ไอซีที” กล่าวว่า โครงการไว-ไฟ ฟรีของไอซีที เริ่มนำร่องจากการให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการไว-ไฟฟรีตั้งแต่ปี 2554 โดยประเมินพฤติกรรมผู้บริโภคและวิเคราะห์ผลกระทบกับการทำธุรกิจที่เกิดจากการให้ใช้บริการไว-ไฟฟรีตลอด 6 เดือน ซึ่งพบว่า การเปิดให้ประชาชนใช้ไว-ไฟฟรีโดยไม่จำกัดชั่วโมงการใช้งาน ส่งผลให้มีปริมาณการใช้ปริมาณความจุข้อมูลที่สูงมาก ดังนั้นจึงปรับแผนเป็นกำหนดระยะเวลาการใช้งาน และกำหนดปริมาณข้อมูลที่ดาวน์โหลดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
 
“จากการจับมือกับหน่วยงานรัฐวิสาห กิจและบริษัทเอกชนเพื่อให้บริการไว-ไฟ ฟรีในปีนี้ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ มีจุดให้บริการไว-ไฟฟรี 1 แสนจุด และจะขยายจุดให้บริการเป็น 2.5 แสนจุดในกลางปี 2556”
 
น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ผลของการเปิดให้บริการไว-ไฟฟรีจะช่วยเพิ่มอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชนได้มากกว่า 10% ซึ่งผลสำรวจเมื่อเดือนส.ค.55 พบว่า คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 37% เพิ่มขึ้นจากเดือนส.ค. 54 ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตเพียง 12% โดยโครงการไว-ไฟฟรี ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ขณะที่ปัจจัยในเรื่องของราคาค่าบริการ และอุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงอินเทอร์ เน็ตมีราคาถูกลงก็เป็นส่วนสำคัญ
__________________________________

“แท็บเล็ตป.1–ไอซีที ฟรี ไว-ไฟ” โครงการสุดภูมิใจส่งท้าย ปี ’ 55


น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการที่ภูมิใจที่สุดในปี 2555 ว่า มีสองโครงการใหญ่ๆ คือ โครงการคอมพิวเตอร์มือถือสำหรับนักเรียนทุกคน (One Tablet PC Per Child) หรือแท็บเล็ตป.1 และโครงการไอซีที ฟรี ไว-ไฟ
 
น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า โครงการแท็บเล็ต ป.1 กระทรวงไอซีทีได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้จัดหาแท็บเล็ตกว่า 9 แสนเครื่อง เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 55 ซึ่งขณะนี้ได้มอบเครื่องแท็บเล็ตให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครบแล้วตั้งแต่ปลายเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา โดยผลการดำเนินงานแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ เรื่องคุณภาพของแท็บเล็ตถือได้ว่าสามารถจัดหาแท็บเล็ตคุณภาพสูงในราคาต่ำที่สุดในโลกก็ว่าได้ และถือเป็นความสำเร็จ เพราะมีอัตราการนำส่งเครื่องแท็บเล็ตเข้าสู่การซ่อมตามประกันคิดเป็น 0.17% หรือมีเครื่องแท็บเล็ตที่เสีย 17 เครื่อง จากทั้งหมด 10,000 เครื่อง ส่วนเรื่องผลของการนำแท็บเล็ตเข้าไปช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนอยู่ระหว่างการสำรวจของกระทรวงศึกษาธิการ
     
สำหรับโครงการ “ไอซีที ฟรี ไว-ไฟ” ที่เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจ “รมว.ไอซีที” กล่าวว่า โครงการไว-ไฟ ฟรีของไอซีที เริ่มนำร่องจากการให้บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดให้บริการไว-ไฟฟรีตั้งแต่ปี 2554 โดยประเมินพฤติกรรมผู้บริโภคและวิเคราะห์ผลกระทบกับการทำธุรกิจที่เกิดจากการให้ใช้บริการไว-ไฟฟรีตลอด 6 เดือน ซึ่งพบว่า การเปิดให้ประชาชนใช้ไว-ไฟฟรีโดยไม่จำกัดชั่วโมงการใช้งาน ส่งผลให้มีปริมาณการใช้ปริมาณความจุข้อมูลที่สูงมาก ดังนั้นจึงปรับแผนเป็นกำหนดระยะเวลาการใช้งาน และกำหนดปริมาณข้อมูลที่ดาวน์โหลดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
 
“จากการจับมือกับหน่วยงานรัฐวิสาห กิจและบริษัทเอกชนเพื่อให้บริการไว-ไฟ ฟรีในปีนี้ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ มีจุดให้บริการไว-ไฟฟรี 1 แสนจุด และจะขยายจุดให้บริการเป็น 2.5 แสนจุดในกลางปี 2556”
 
น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ผลของการเปิดให้บริการไว-ไฟฟรีจะช่วยเพิ่มอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับประชาชนได้มากกว่า 10% ซึ่งผลสำรวจเมื่อเดือนส.ค.55 พบว่า คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 37% เพิ่มขึ้นจากเดือนส.ค. 54 ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตเพียง 12% โดยโครงการไว-ไฟฟรี ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ขณะที่ปัจจัยในเรื่องของราคาค่าบริการ และอุปกรณ์ที่ใช้เข้าถึงอินเทอร์ เน็ตมีราคาถูกลงก็เป็นส่วนสำคัญ
 
“คาดว่าถ้าปลายปีนี้มีความชัดเจนเรื่องใบอนุญาตเพื่อให้บริการ 3จีของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จะทำให้เกิดการก้าวกระโดดในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชน เนื่องจากมีพื้นที่การให้บริการที่ครอบคลุมมากขึ้น ขณะที่อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและบริการบนอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน” น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว.

น้ำเพชร จันทา
@phetchan

เดลินิวส์
http://www.dailynews.co.th/technology/171772

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.