Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

12 ธันวาคม 2555 วิทยุชุมชุน จี้ กสทช. บอกผู้กวนสัญญาณ-ปลาย ม.ค.2556ได้ใบอนุญาต // กสทช.เตรียมพิจารณา NBT ถ่ายทอดสด"ทักษิณ"14 ธ.ค.นี้

ประเด็นหลัก


สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาตินำโดย นายพรพิพัฒน์ วัดอักษร ประธานสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ พร้อมผู้ประกอบการวิทยุชุมชนในเครือข่ายประมาณ 30 สถานี เข้ายื่นคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ณ สำนักงาน กสทช.พร้อมยื่นข้อเสนการกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุ โดยให้ กสทช.ออกประกาศต่อผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของวิทยุชุมชนระดับจังหวัด เพื่อกำกับดูแลกันเอง และให้ กสทช.จัดกลุ่มย่านคลื่นความถี่วิทยุชุมชน ที่เป็นบริการประเภทเดียวกัน เช่น บริการชุมชน ให้มีคลื่นติดกัน เพื่อง่ายในการกำกับดูแลและป้องกันการรบกวนของสัญญาณ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอฯ ได้จนถึงวันที่ 17 ม.ค.2556 และคาดว่าจะสามารถออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุให้แล้วเสร็จได้ประมาณปลายเดือน ม.ค.2556 อย่างไรก็ตาม เมื่อการจัดระเบียบสถานีวิทยุเข้าสู่ระบบใบอนุญาตแล้ว กสทช. จะเริ่มศึกษาระบบวิทยุในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับและแก้ปัญหาคลื่นความถี่ไม่เพียงพอในระบบเอฟเอ็มต่อไป.
น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. กล่าวถึงกรณีที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 หรือ NBT ออกรายการถ่ายทอดสดมวยไทย วอริเออร์ส โดยมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ระหว่างหลบหนีหมายจับในคดีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เป็นประธานในพิธี เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาว่า จะมีการนัดประชุมบอร์ด กสทช. ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคมนี้ ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นเข้าข่ายอำนาจของ กสทช.โดยตรง โดยมี 3 ประเด็นที่ต้องตรวจสอบคือ 1.การที่สื่อของรัฐให้เอกชนเช่าเวลา ขัดเจตนารมณ์การประกอบกิจการสาธารณะหรือไม่ 2.การปรับผังรายการปกติได้แจ้ง กสทช. และประชาชนที่ชมรายการหรือไม่ 3.เนื้อหาที่ออกอากาศขัดมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 หรือไม่ สำหรับกรรมการ กสทช. ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงคือ พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ ซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการกำกับเนื้อหา จะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น ก่อนเสนอให้บอร์ด กสท.พิจารณาในลำดับต่อไป

__________________________________


วิทยุชุมชนฯ จี้ กสทช.ออกประกาศควบคุมกิจการแก้ปัญหาคลื่นรบกวน      สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาตินำโดย นายพรพิพัฒน์ วัดอักษร ประธานสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ พร้อมผู้ประกอบการวิทยุชุมชนในเครือข่ายประมาณ 30 สถานี เข้ายื่นคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ณ สำนักงาน กสทช.พร้อมยื่นข้อเสนการกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุ โดยให้ กสทช.ออกประกาศต่อผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของวิทยุชุมชนระดับจังหวัด เพื่อกำกับดูแลกันเอง และให้ กสทช.จัดกลุ่มย่านคลื่นความถี่วิทยุชุมชน ที่เป็นบริการประเภทเดียวกัน เช่น บริการชุมชน ให้มีคลื่นติดกัน เพื่อง่ายในการกำกับดูแลและป้องกันการรบกวนของสัญญาณ
      โดยมี น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ผู้รับข้อเสนอพร้อมกล่าวว่า จะนำข้อเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์หรือกสท. เชื่อว่าการกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุที่มีประสิทธิภาพ คือการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำกับดูแลที่ทั่วถึงมากขึ้น หลังจากนี้ การกำกับดูแลการประกอบกิจการทั้งวิทยุชุมชนและโทรทัศน์ จะเข้มข้นมากขึ้น ภายหลังเข้าสู่ระบบใบอนุญาตทั้งหมด โดยขณะนี้สถานีวิทยุได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการแล้ว 152 สถานี และมีผู้ประกอบการวิทยุอีกกว่า 1,000 สถานี ยื่นคำขอทดลองประกอบกิจการ เพื่อรอรับใบอนุญาตประกอบกิจการแล้ว


http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000150904&Keyword=%a1%ca%b7

______________________________


กสทช.เตรียมพิจารณา NBT ถ่ายทอดสด"ทักษิณ"14 ธ.ค.นี้


      น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. กล่าวถึงกรณีที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 หรือ NBT ออกรายการถ่ายทอดสดมวยไทย วอริเออร์ส โดยมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ระหว่างหลบหนีหมายจับในคดีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เป็นประธานในพิธี เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมาว่า จะมีการนัดประชุมบอร์ด กสทช. ในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคมนี้ ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นเข้าข่ายอำนาจของ กสทช.โดยตรง โดยมี 3 ประเด็นที่ต้องตรวจสอบคือ 1.การที่สื่อของรัฐให้เอกชนเช่าเวลา ขัดเจตนารมณ์การประกอบกิจการสาธารณะหรือไม่ 2.การปรับผังรายการปกติได้แจ้ง กสทช. และประชาชนที่ชมรายการหรือไม่ 3.เนื้อหาที่ออกอากาศขัดมาตรา 37 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 หรือไม่ สำหรับกรรมการ กสทช. ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงคือ พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ ซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการกำกับเนื้อหา จะเป็นผู้พิจารณาในเบื้องต้น ก่อนเสนอให้บอร์ด กสท.พิจารณาในลำดับต่อไป
      น.ส.สุภิญญา กล่าวต่อไปว่า ในระยะยาว กสทช. จะมีการพิจารณาความจำเป็นในการถือครองคลื่นช่อง 11 ของกรมประชาสัมพันธ์ ว่าชอบธรรมหรือไม่ ถ้าไม่ต้องคืนคลื่นมาจัดสรรใหม่ แต่ถ้าเป็นความผิดอาญาอื่นๆ เช่น ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามมาตรา 157 ก็ต้องส่งให้พนักงานสอบสวน หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณต่อไป

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000150843&Keyword=%a1%ca%b7

__________________________


สหพันธ์วิทยุชุมชนฯ ยื่นข้อเสนอ กสทช.แก้ปัญหาคลื่นแทรก

สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ ยื่น กสทช.เข้มประกาศควบคุมกิจการวิทยุ แก้ปัญหาคลื่นวิทยุรบกวนและไร้ระเบียบ ด้าน กสทช. กระตุ้นผู้ประกอบการยื่นคำขอได้ถึง 17 ม.ค.56 คาดออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุได้ปลาย ม.ค.56...

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.นายพรพิพัฒน์ วัดอักษร ประธานสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ กล่าวว่า วันนี้ เป็นตัวแทนพร้อมด้วยผู้ประกอบการวิทยุชุมชนในเครือข่ายประมาณ 30 สถานีเข้ายื่นคำขอทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ณ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. พร้อมยื่นข้อเสนการกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุ โดยให้ กสทช.ออกประกาศที่เข้มงวดต่อผู้ประกอบการวิทยุชุมชนให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบและเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของวิทยุชุมชนระดับจังหวัดเพื่อกำกับดูแลกันเอง และให้ กสทช.จัดกลุ่มย่านคลื่นความถี่วิทยุชุมชนที่เป็นบริการประเภทเดียวกันเช่น บริการชุมชน ให้มีคลื่นติดกันเพื่อง่ายในการกำกับดูแลและป้องกันการรบกวนของสัญญาณ โดยมีนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการ กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เป็นผู้รับข้อเสนอ

นางสาวสุภิญญา กล่าวว่า จะนำข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) และเชื่อว่าการกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุที่มีประสิทธิภาพคือการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำกับดูแลที่ทั่วถึงมากขึ้น หลังจากนี้การกำกับดูแลการประกอบกิจการทั้งวิทยุชุมชนและโทรทัศน์จะเข้มข้นมากขึ้นภายหลังเข้าสู่ระบบใบอนุญาตทั้งหมด

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า ขณะนี้สถานีวิทยุได้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการไปแล้ว 152 สถานี และมีผู้ประกอบการวิทยุอีกกว่า 1,000 สถานีเข้ายื่นคำขอทดลองประกอบกิจการเพื่อรอรับใบอนุญาตประกอบกิจการแล้วจากผู้ประกอบการวิทยุทั่วประเทศที่มีอยู่ประมาณ 7,000 สถานี

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอฯ ได้จนถึงวันที่ 17 ม.ค.2556 และคาดว่าจะสามารถออกใบอนุญาตประกอบกิจการวิทยุให้แล้วเสร็จได้ประมาณปลายเดือน ม.ค.2556 อย่างไรก็ตาม เมื่อการจัดระเบียบสถานีวิทยุเข้าสู่ระบบใบอนุญาตแล้ว กสทช. จะเริ่มศึกษาระบบวิทยุในระบบดิจิตอล เพื่อรองรับและแก้ปัญหาคลื่นความถี่ไม่เพียงพอในระบบเอฟเอ็มต่อไป.


ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/312899

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.