Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

12 ธันวาคม 2555 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 12/12/2555 By So Magawn ( โส มกร )


ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 12/12/2555 By So Magawn ( โส มกร )

1..... AIS เปิด 3G 2100 ภายในไตรมาส 1 (เฟสแรก13000ลบ.) ลงทุนหน้าร้าน 2000 ลบ. AIS Shop, AIS Call Center และร้านเทเลวิซ
2..... DTAC T
RUE ประกาศ ได้รับใบอนุญาต 3G 2100 ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 3 แล้ว!! ในวันที่ 11 ธันวาคม 2555
3..... ผู้ตรวจการ!! ย่ำอุทธรณ์ 3G ก่อนสิ้นปี!! มั่นใจ ( "เชื่อว่าเรามีสิทธิที่จะฟ้องคดีนี้ เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ" )


AIS เปิด 3G 2100 ภายในไตรมาส 1 (เฟสแรก13000ลบ.) ลงทุนหน้าร้าน 2000 ลบ. AIS Shop, AIS Call Center และร้านเทเลวิซ

ประเด็นหลัก

ขณะนี้บริษัทฯ ได้เร่งติดตั้งเครือข่าย 3G คลื่น 2.1 GHz เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดตัวการให้บริการ 3G อย่างรวดเร็วที่สุดและคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ภายในครึ่งปีแรกของปี 56 และคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติงบลงทุนเบื้องต้นในการเปิดให้บริการในเฟสแรกเป็นเงินประมาณ 13,000 ล้านบาท

“บริษัทฯ ขอยืนยันว่า จะมุ่งเน้นการส่งมอบบริการอย่างมีคุณภาพสูงสุด จากศักยภาพของพนักงานเอไอเอสมากกว่า 9,000 คน ที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการให้บริการมากว่า 22 ปี ด้วยอัตราค่าบริการที่สมเหตุ สมผล และเป็นธรรมต่อลูกค้าอย่างแน่นอน"นายวิเชียร กล่าว

http://www.moneychannel.co.th/index.php/2012-06-30-12-32-32/7885-advanc-3g-h1-56.html
____________________________

DTAC TRUE ประกาศ ได้รับใบอนุญาต 3G 2100 ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 3 แล้ว!! ในวันที่ 11 ธันวาคม 2555
ประเด็นหลัก


เรียลฟิวเจอร์ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการดำเนินการก่อนรับใบอนุญาตดังกล่าวครบถ้วนและถูกต้องแล้ว และ กสทช.ได้ออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz และ ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่ 3 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ให้แก่เรียลฟิวเจอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเรียลฟิวเจอร์ ได้รับใบอนุญาตฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555

นางวีระนุช กมลยะบุตร เลขานุการบริษัท บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) แจ้งว่า ตามที่บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 99.99 99.99 เป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สาหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (International Mobile Telecommunication - IMT) ย่าน 2.1 GHz ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 นั้น

http://www.ryt9.com/s/iq10/1547973
http://www.ryt9.com/s/iq10/1548348

____________________________

ผู้ตรวจการ!! ย่ำอุทธรณ์ 3G ก่อนสิ้นปี!! มั่นใจ ( "เชื่อว่าเรามีสิทธิที่จะฟ้องคดีนี้ เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ" )
ประเด็นหลัก

โฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า หลังจากฝ่ายกฎหมายร่างคำฟ้องอุทธรณ์เสร็จแล้วจะเสนอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทั้ง 3 คนพิจารณาร่วมกันว่าจะมีประเด็นใดเพิ่มเติมอีกบ้าง เพื่อให้เกิดความรอบคอบมากที่สุด และเชื่อว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีสิทธิที่จะฟ้องคดีนี้เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

"เชื่อว่าเรามีสิทธิที่จะฟ้องคดีนี้ เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ" นายรักษเกชา กล่าว

โฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ที่ผ่านมาศาลปกครองกลางยังไม่ได้พิจารณาคำฟ้องในประเด็นเรื่องของการประมูล 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ที่ยังไม่มีการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรม และขัดรัฐธรรมนูญตามมาตรา 47

"ประเด็นเนื้อหาจริงๆ ที่ประชาชนสงสัยยังไม่ได้มีการพิจารณาจากหน่วยงานที่มีอำนาจพิจารณา แต่เพียงว่าใครมีสิทธิฟ้องใครไม่มีสิทธิฟ้อง แต่ประเด็นสำคัญที่สุดเรื่องของการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะที่จะทำให้การประมูลครั้งนี้เกิดความโปร่งใสยังไม่ได้มีการพิจารณา" นายรักษ์เกชา กล่าว

http://www.ryt9.com/s/iq05/1548201
http://www.kaohoon.com/online/52034/%CA%D3%B9%D1%A
1%A7%D2%B9%BC%D9%E9%B5%C3%C7%A8%A1%D2%C3%
E1%BC%E8%B9%B4%D4%B9%E0%B5%C3%D5%C2%C1%C2%
D7%E8%B9%CD%D8%B7%B8%C3%B3%EC%A4%B4%D5-3G-
%C0%D2%C2%E3%B9%CA%D4%E9%B9%BB%D5%B9%D5%E
9-.htm
http://news.thaipbs.or.th/content/%E0%B8%AA%E0%B8%99
%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9
5%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%
B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8
%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99-
%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%99-
%E0%B8%A2%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A
D%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%
8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5-3-
%E0%B8%88%E0%B8%B5-
%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8
1%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%
AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8
%99%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B
9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.