Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

13 ธันวาคม 2555 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 13/12/2555 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 13/12/2555 By So Magawn ( โส มกร )

1.... (ระเบิดอารมณ์)AISขอโทษ!!โทรไม่ติด30นาที(อ้างลูกค้าเติมเงินเช็คยอดมากไป)//ชาวเชียงคำฮือจี้AISย้ายเสาพ้นหมู่บ้าน
2.... (แก้ CAT
 TRUE ผ่านไป166วันแล้ว) TRUE ยอมตกลงแล้ว!! เมื่อวันที่4ธันวา ล่าสุดส่งกฤษฏีกาตีความอีกรอบ//CATแจกโบนัส4.1เท่า
3.... DTAC ถึงเวลาอ้างบาง!! บอกว่าจะลงทุนสร้างโครงข่ายใหม่ 25000 ลบ.ในอีก3ปี // ทับ AIS ลงทุน13000ลบ.ในไตรมาส1/56


(ระเบิดอารมณ์)AISขอโทษ!!โทรไม่ติด30นาที(อ้างลูกค้าเติมเงินเช็คยอดมากไป)//ชาวเชียงคำฮือจี้AISย้ายเสาพ้นหมู่บ้าน


ประเด็นหลัก

เมื่อข่วงเย็นที่ผ่านมา ผู้ใช้บริการเครือข่ายเอไอเอส บางพื้นที่ไม่สามารถโทรเข้าออกได้ นานประมาณ 30 นาที จึงได้สอบถามไปยังบริษัทเอไอเอส จึงไดรับแจ้งข้อมูลจากฝ่ายประขาสัมพันธ์ ว่า ระบบเช็คยอดเงินของลูกค้า One-2-Call จำนวนหนึ่งมีปัญหาใช้งานไม่ได้ จึงทำให้ลูกค้ามีการโทร และกด USSD เข้ามาตรวจสอบยอดมากผิดปกติ จนส่งผลทำให้เครือข่ายการใช้งานหนาแน่น และโทรเข้าออกค่อนข้างยาก เฉพาะบางกลุ่มเลขหมายที่เป็นปัญหาเท่านั้น (เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเลิกงาน ซึ่งปกติจะมีปริมาณการใช้งานมากอยู่แล้ว) อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้แก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ทำให้การใช้งานกลับมาเป็นตามปกติเช่นเคย .

นายต่วนกล่าวว่า ชาวชุมชนบ้านน้ำแวนได้มีการประสานไปยังบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ย้ายเสาโทรศัพท์ออกไป แต่ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไข ดังนั้นตนและกลุ่มชาวบ้านจึงได้ออกมาเรียกร้องสิทธิอันพึงมีตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 61 ด้วยข้อเรียกร้อง 5 ข้อ คือ

1. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานไปยังบริษัทเอไอเอสมาดำเนินการย้ายเสาส่งสัญญาณออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุด 2. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานกับ กสทช.ให้มีคำสั่งให้บริษัทเอไอเอสปฏิบัติตามมติของชุมชนที่ได้ทำประชาคมไว้เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 54 คือให้ย้ายเสาฯ ออกไปตั้งห่างจากชุมชนอย่างน้อย 400 เมตร ภายใน 30 วัน 3. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานกับบริษัทเอไอเอส ให้ดำเนินการย้ายเสาฯ ออกภายใน 30 วัน ภายหลังได้รับหนังสือแจ้งจาก กสทช.แล้ว

4. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดพะเยาปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และมาตรการกำกับดูแลความปลอดภัยต่อสุขภาพของมนุษย์จากการใช้เครื่องวิทยุ และ 5. ขอเรียกร้องให้รัฐบาลจัดตั้งองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 31

http://www.manager.co.th/Local/ViewNews.aspx?NewsID=9550000151019&Keyword=ais
http://www.dailynews.co.th/technology/172260


____________________________


(แก้ CAT TRUE ผ่านไป166วันแล้ว) TRUE ยอมตกลงแล้ว!! เมื่อวันที่4ธันวา ล่าสุดส่งกฤษฏีกาตีความอีกรอบ//CATแจกโบนัส4.1เท่า
ประเด็นหลัก


นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสิรฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) มีมติให้ กสท และบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ไปแก้ไขสัญญาโครงการให้บริการโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่เอชเอสพีเอบนคลื่น 850 เมกะเฮิตรซ์ จำนวน 6 ข้อตามมาตรา 46 แห่งพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่กำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) โดยที่ผ่านมา กสท ขอขยายเวลาแก้ไขสัญญากับกลุ่มทรู มายัง กสทช.เป็นครั้งที่ 3 โดยครั้งสุดท้ายต้องส่งผลแก้ไขสัญญาวันที่ 4 ธ.ค. ซึ่งวันดังกล่าว กสท ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) กับกลุ่มทรูที่จะแก้ไขสัญญา3จีแล้ว


“เราเป็นรัฐวิสาหกิจ การจะแก้ไขสัญญาใดๆ ก็ต้องทำตามขั้นตอนของกฎหมายให้ถูกต้อง ซึ่ง กสทช.เข้าใจ เพราะ กสท และทรู ต่างยินยอมที่จะแก้ไขสัญญาตามคำสั่ง กสทช.ทุกประการ เพียงแต่รอความชัดเจนเท่านั้นเพื่อทำให้สัญญาดังกล่าวถูกต้องตามกฎหมาย”


เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า ได้หารือ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เกี่ยวกับการนำเรื่องการทำสัญญาธุรกิจโทรศัพท์มือถือรูปแบบใหม่เพื่อให้บริการ 3จี ด้วยเทคโนโลยีเอชเอสพีเอ ระหว่าง กสท กับกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความให้ความเห็นว่าการทำสัญญา 3จี ดังกล่าวเข้าข่าย พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมการงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.2535 หรือไม่ เมื่อคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นแล้ว กสท จึงจะดำเนินการต่อไป

นายกิตติศักดิ์ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมบอร์ด กสท วานนี้ (12 ธ.ค.) ได้อนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้พนักงานในอัตรา 4.1 เท่าของเงินเดือน เนื่องจากปีนี้ถือว่ามีกำไร โดย 11 เดือนของปีนี้ (ม.ค.-พ.ย.) มีรายได้รวมสัมปทาน 43,309 ล้านบาท กำไรสุทธิ 11,325 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กสท จะมีกำไรและจะมีโบนัสอีก 1 ปีเท่านั้น เพราะจากนั้นรายได้จากสัมปทาน กสท จะต้องนำส่งเป็นรายได้ของแผ่นดินตามมาตรา พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ. กสทช.).

http://www.moneychannel.co.th/index.php/2012-06-30-12-32-32/7918-cat-true-3.html
http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000151084
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/2012121
3/481939/%A1%CA%B7-%B7%C3%D9-
%E0%AB%E7%B9%E0%CD%E7%C1%E2%CD%C2%D9%E1%
A1%E9%CA%D1%AD%AD%D23%A8%D5.html
http://www.thairath.co.th/content/tech/313027
http://www.ryt9.com/s/iq05/1548848
http://www.thairath.co.th/content/eco/312962


____________________________

DTAC ถึงเวลาอ้างบาง!! บอกว่าจะลงทุนสร้างโครงข่ายใหม่ 25000 ลบ.ในอีก3ปี // ทับ AIS ลงทุน13000ลบ.ในไตรมาส1/56
ประเด็นหลัก

เมื่อ DTN ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz แล้ว DTN จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ซึ่งเงื่อนไขหลักข้อหนึ่งคือ การจัดสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมบนคลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz ซึ่ง DTN คาดการณ์ในเบื้องต้นว่าจะต้องใช้เงินลงทุนในการจัดสร้างโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวในช่วง 3 ปีแรก ประมาณ 25,000 ล้านบาท

ขณะที่นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวในฐานะตัวแทน บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัดว่า ขณะนี้บริษัท ได้เร่งติดตั้งเครือข่าย 3G เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดตัวการให้บริการให้รวดเร็วที่สุด คาดว่าจะสามารถให้บริการได้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2556 ส่วนงบประมาณในการลงทุนนั้น
ล่าสุดบริษัทได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ(บอร์ด) สำหรับเงินลงทุนเบื้องต้นในการเปิดให้บริการในเฟสแรกเป็นเงินประมาณ 13,000 ล้านบาท

http://www.moneychannel.co.th/index.php/2012-06-30-12-32-32/7912-dtac-2-5-3g-3.html
http://www.naewna.com/business/33719
http://www.thairath.co.th/content/tech/312931

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.