Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

17 ธันวาคม 2555 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 17/12/2555 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 17/12/2555 By So Magawn ( โส มกร )

1.... AIS DTAC ประสานเสียง ( ถึงเวลาลูกค้า เปลื่ยนเครื่อง ) จาก 2G เป็น 3G ( 2G มีกว่า 80% เป็นคนส่วนใหญ่ )
2.... (เกาะติดประมู
ล4G) CAT ยอมคลื่นส่วนลูกค้าน้อย GSM1800 ให้ กสทช.ประมูล4G ++ส่วนคลื่นลูกค้ามาก TRUE ทำ4Gเองส่งเรื่องครม.
3.... ( จัดอันดับ ป่วนแจกSIM ) TRUE H และ I-mobile 3GX ป่วนแสบสุด!! ( มักเปิดพบตามตลาดนัด และพื้นชุมชนใหญ่ )

( จัดอันดับ ป่วนแจกSIM ) TRUE H และ I-mobile 3GX ป่วนแสบสุด!! ( มักเปิดพบตามตลาดนัด และพื้นชุมชนใหญ่ )
ประเด็นหลัก

ตั้งแต่ 1 ม.ค. ถึง 14 ธ.ค. 2555 มีผู้บริโภคร้องเรียนกรณีที่ได้รับแจกซิมฟรี แต่มีการเรียกเก็บค่าบริการในภายหลัง ทั้งที่ไม่ได้มีการใช้งาน ทั้งหมด 179 กรณี แบ่งเป็นบริษัท เรียลมูฟ (True move H) 91 เรื่อง บริษัท ไอ-โมบาย พลัส (I-mobile 3GX) 74 เรื่อง บริษัท ทรูมูฟ จำกัด 10 เรื่อง บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) 3 เรื่อง และ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส(AIS) 1 เรื่อง

ขณะที่บริษัทเรียลมูฟ และ ทรูมูฟ ได้มีหนังสือแจ้งกลับมาว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่ร้องเรียนมีการจดทะเบียน โดยผู้ร้องเรียนได้ทราบเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าบริการรายเดือน พร้อมมอบสำเนาบัตรประชาชนและลงลายมือไว้เนหลักฐาน การเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวจึงถูกต้องแล้ว แต่เมื่อไม่ปรากฏว่ารายการใช้งานในเลขหมายดังกล่าว เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าและยุติข้อร้องเรียนจึงพิจารณาปรับลดค่าบริการพร้อมยกเลิกบริการตามคำขอของผู้ร้องเรียน โดยได้ติดต่อผู้ร้องเรียนเพื่อชี้แจงผลการดำเนินการ ซึ่งผู้ร้องเรียนได้รับทราบและยินดียุติข้อร้องเรียนแล้ว

ด้านดีแทค มีหนังสือชี้แจงว่า ได้ดำเนินการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันไม่มียอดค่าใช้จ่ายค้างชำระ และยกเลิกบริการให้แล้ว ส่วน AIS ไม่ได้มีหนังสือตอบกลับ แต่ทางสำนักงานฯ ได้ประสานงานและทราบว่าบริษัทได้ดำเนินการแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนแล้ว

“การแจกซิมฟรีทำกันอย่างเปิดเผยตามตลาดนัด และพื้นชุมชนใหญ่ แต่ไม่มีการแจ้งให้ลูกค้าว่าซิมที่แจกเป็นซิมแบบจดทะเบียนรายเดือน ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายรายเดือนแบบเหมาจ่ายจึงเป็นการปิดบังข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญจึงอยากให้สำนักงาน กสทช. เข้ามากำกับการทำตลาดด้วยวิธีนี้ให้เข้มงวดตามประกาศ กทช. เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม ที่กำหนดให้ผู้ให้บริการต้องแจ้งรายละเอียดของการให้บริการแต่ละประเภทอย่างชัดเจนและครบถ้วน”ประธานและคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กล่าวต่อว่า จากกรณีดังกล่าวนี้ บริษัทโทรศัพท์มือถือ ได้ดำเนินการชี้แจงต่อสำนักงาน กสทช. โดยบริษัท ไอ-โมบาย ยอมรับว่า เป็นข้อผิดพลาดของบริษัทที่ไม่ได้ให้รายละเอียดข้อเท็จจริงแก่ผู้บริโภคอย่างถูกต้อง และแก้ไขปัญหาโดยการไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้บริโภค ในขณะที่ บริษัทอื่นๆ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและได้ยุติการให้บริการทันที ส่วนบทลงโทษนั้นเป็นอำนาจของ กสทช.และ กทค. ทั้งนี้ได้ทำความเห็นเสนอแนบท้ายการทำสัญญา 3จี ไปแล้ว โดยได้เสนอความเห็นไปประมาณ 4-5 เรื่องไปยัง กทค. ประเด็นแรกได้แก่เรื่อง บัตรเติมเงินไม่ควรมีวันหมดอายุ ประเด็นที่สองคือการลดค่าบริการ 15-20% ไม่พอ ประเด็นที่สามคือ อยากให้ กสทช.มีอำนาจกำกับดูแลผู้ประกอบการที่ไม่ใช่ผู้ที่ขอรับใบอนุญาตด้วย ประเด็นที่สี่เกี่ยวกับเอสเอ็มเอส ไม่ควรมีการสมัครอย่างอัตโนมัติ และประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องการแจกซิมฟรี


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1355730737&grpid&catid=06&subcatid=0600
http://www.dailynews.co.th/technology/172888
http://www.thanonline.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=159649:2012-12-17-10-37-
39&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524
http://www.thairath.co.th/content/tech/313878_______________________

AIS DTAC ประสานเสียง ( ถึงเวลาลูกค้า เปลื่ยนเครื่อง ) จาก 2G เป็น 3G ( 2G มีกว่า 80% เป็นคนส่วนใหญ่ )
ประเด็นหลัก

แต่ปีหน้าจะหลากหลายมากขึ้น แต่ไม่ถึงกับแข่งด้านราคา เพราะกลไกตลาดและมีผลถึงรายได้ของแต่ละค่ายลดลงอีกด้วยที่แน่ ๆ กลยุทธ์ของผู้ให้บริการหลังได้รับใบอนุญาต 3G บนคลื่น 2.1 GHz นอกจากการเร่งวางโครงข่ายเพื่อเปิดให้บริการจะหนีไม่พ้นเรื่องดึงลูกค้าให้เข้ามาอยู่บนคลื่นใหม่ ซึ่งจำเป็นต้องเปลี่ยนโทรศัพท์จากที่ใช้ 2G เป็น 3G


"สัดส่วนของลูกค้าที่ยังใช้ 2G มีกว่า 80% เป็นคนส่วนใหญ่ ใครทำมือถือออกมาได้ตรงความต้องการลูกค้ามากที่สุด ย่อมได้ลูกค้ากลุ่มนี้ไปก่อน เชื่อว่าการเคลื่อนย้ายลูกค้าจาก 2G ไปยัง 3G จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งโดยลูกค้าเองและการดึงของโอเปอเรเตอร์ สำหรับดีแทคมีลูกค้าใช้ 3G อยู่ 5 ล้าน จากฐาน 24 ล้าน"


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1355719352&grpid=02&catid=06&subcatid=0603
_______________________

(เกาะติดประมูล4G) CAT ยอมคลื่นส่วนลูกค้าน้อย GSM1800 ให้ กสทช.ประมูล4G ++ส่วนคลื่นลูกค้ามาก TRUE ทำ4Gเองส่งเรื่องครม.
ประเด็นหลัก

แต่ICTก็ยังต้องหารือกับกสทช.อีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ กสท มีความต้องการจะเก็บคลื่นความถี่ในช่วงของทรูมูฟเอาไว้ ด้วยเหตุผลว่า มีฐานลูกค้าจำนวนมากราว 18 ล้านราย หากมีการเปลี่ยนผ่าน และไม่มีการเยียวยาที่เหมาะสมเพียงพอ จะเกิดผลกระทบหนัก จึงต้องการขอคลื่นดังกล่าวเก็บไว้ก่อน และจะเสนอให้ ไอซีที ทำเรื่องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อใช้คลื่นดังกล่าวต่อไป เพื่อให้บริการเทคโนโลยี 4G

ส่วนคลื่นความถี่ในย่าน 1800 ที่เป็นของดีพีซีและให้บริการลูกค้าอยู่จำนวน 80,000 รายนั้น ยินยอมที่จะส่งคืน
ให้กสทช.นำไปจัดสรรและเปิดประมูลสำหรับให้บริการ 4G คาดว่าจะใช้เวลาส่งคืนไม่เกิน 6 เดือน เพราะมีลูกค้าอยู่จำนวนน้อย

ก่อนหน้านี้ คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายของกทค.ระบุว่าหลังจากสัญญาสัมปทานที่ กสท รวมทั้งบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สิ้นสุดลงแล้วจะต้องส่งคืนให้ สำนักงานกสทช.เพื่อจัดสรรใหม่เท่านั้น เป็นไปตามพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่กำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการวิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.)

ขณะที่ คณะกรรมการ (บอร์ด) กทค.มีมติในเบื้องต้นว่า คลื่นความถี่ย่าน 1800MHz ที่ กสท ให้สัมปทานกับทรูมูฟ และดีพีซี ที่จะสิ้นสุดลงในเดือนก.ย. 2556 นั้นได้วางกรอบการเรียกคืนเพื่อนำมาประมูลใหม่ ขณะที่ประชุมบอร์ด กทค.ได้หารือในเบื้องต้นแล้วเห็นสอดคล้องกันว่ากรอบการเปลี่ยนผ่านที่เหมาะสม หรือการคืนคลื่นไม่ควรเกิน 2-3 ปี และไม่ยินยอมให้ กสทเก็บคลื่นบางส่วนไปดำเนินการกิจการ หรือให้บริการเอง


http://www.naewna.com/business/34183

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.