Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 ธันวาคม 2555 ( ข่าวดี!! บริการคงสิทธิเลขหมาย ) กสทช.กำลังเจรจาจะให้ขยายบริการจะรองรับ40,000 เลขหมายต่อวัน จาก 13,000 เลขหมายต่อวัน

ประเด็นหลัก


"ในปีหน้า กสทช.จะต้องกำกับดูแลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน และ กทค.เองก็จะต้องเริ่มดำเนินการเรื่อง LTE หรือ 4G เมื่อสัมปทานคลื่น 1800 MHz สิ้นสุดลงจะต้องดำเนินการคืนคลื่นกลับมายัง กสทช."

ส่วนการจัดสรรเลขหมายในขณะนี้ทั้ง 3 ค่ายต่างยื่นขอรับจัดสรรเลขหมายมาตั้งแต่การยื่นขอรับใบอนุญาตแล้ว รวมกันทั้งหมดราว 20 ล้านเลขหมาย ซึ่งคณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าจะอนุมัติเลขหมายให้ตามที่ขอมาหรือไม่ ส่วนการโอนย้ายเลขหมาย (Mobile Number Portability:MNP)ในปัจจุบันศักยภาพการให้บริการของผู้ให้บริการทั้งหมดอยู่ที่ 13,000 เลขหมายต่อวัน และ กสทช.กำลังเจรจาจะให้ขยายบริการให้ได้เต็มประสิทธิภาพของระบบที่ 40,000 เลขหมายต่อวัน

____________________________________

ย้ำ"พรีเพด3G"ห้ามหมดอายุ กระทุ้งเร่งขยายระบบ"MNP"


พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2555 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบเรื่องการออกใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 2.1 GHz และใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 3 ให้ผู้ชนะการประมูลทั้ง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ตเวิร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค เน็ตเวิร์ค จำกัด และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด แล้วนั้น สำนักงาน กสทช.ได้ดำเนินการออกใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภทเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ธ.ค. 2555-6 ธ.ค. 2570 จากนี้ กสทช.จะกำกับดูแลให้ทั้ง 3 บริษัทปฏิบัติตามกฎและประกาศต่าง ๆ โดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์กับผู้บริโภคและประเทศชาติ

ทั้งนี้ การให้ใบอนุญาตครั้งนี้ถือเป็นการเริ่มต้นในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทย จากระบบสัมปทานมาเป็นระบบการให้ใบอนุญาต รวมถึงการนำคลื่นความถี่ที่ว่างอยู่มาใช้ให้บริการประชาชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของไทยให้พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

"ในปีหน้า กสทช.จะต้องกำกับดูแลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน และ กทค.เองก็จะต้องเริ่มดำเนินการเรื่อง LTE หรือ 4G เมื่อสัมปทานคลื่น 1800 MHz สิ้นสุดลงจะต้องดำเนินการคืนคลื่นกลับมายัง กสทช."

ด้านนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสช. กล่าวว่า ประธาน กสทช.ได้ลงนามในใบอนุญาตแล้วทั้ง 2 ประเภท เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ที่ผ่านมา ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสามารถมารับใบอนุญาตได้ที่กลุ่มงานอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยเงื่อนไขการคุ้มครองผู้บริโภคที่แนบท้ายในใบอนุญาตนี้ มีส่วนที่สำคัญ อาทิ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องลดค่าบริการลง 15% ทั้งบริการด้านเสียงและดาต้าจากราคาเฉลี่ยในตลาดของวันที่ 7 ธ.ค. 2555 และภายใน 2 ปีจะต้องมีโครงข่ายครอบคลุมประชากร 50% และครอบคลุม 80% ภายใน 4 ปี

นอกจากนี้ มาตรฐานการให้บริการต้องเป็นไปตามประกาศ กสทช.เรื่องมาตรฐานของคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลสำหรับโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งได้กำหนดความเร็วขั้นต่ำ

ของบริการดาต้าไว้ที่ 354 kbps. และเงื่อนไขในเรื่องอัตราค่าบริการที่เป็นมาตรการเพื่อสังคมและผู้บริโภค โดยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กสทช.ได้ออกประกาศไว้ทั้งหมด ซึ่งจะทำให้บริการ 3G แบบเติมเงิน (พรีเพด) ห้ามกำหนดวันหมดอายุ

ขณะเดียวกัน ในวันที่ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช.จะนำส่งเงินรายได้จากการประมูลงวดแรกรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 22,269.375 ล้านบาท หักค่าใช้จ่ายในการจัดประมูลจำนวน 40 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่ กสทช.จะส่งเข้ากระทรวงการคลัง 22,229.375 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดขึ้น 55 ล้านบาท ส่วนเงินค่าประมูลที่เหลือจะมีการนำส่งเข้ากระทรวงการคลังเมื่อผู้รับใบอนุญาตชำระเงินค่าประมูลงวดที่ 2 อีก 25% ของราคาประมูลสูงสุดในอีก 2 ปี และ 3 ปีนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต

ส่วนการจัดสรรเลขหมายในขณะนี้ทั้ง 3 ค่ายต่างยื่นขอรับจัดสรรเลขหมายมาตั้งแต่การยื่นขอรับใบอนุญาตแล้ว รวมกันทั้งหมดราว 20 ล้านเลขหมาย ซึ่งคณะกรรมการอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงความเหมาะสมว่าจะอนุมัติเลขหมายให้ตามที่ขอมาหรือไม่ ส่วนการโอนย้ายเลขหมาย (Mobile Number Portability:MNP)ในปัจจุบันศักยภาพการให้บริการของผู้ให้บริการทั้งหมดอยู่ที่ 13,000 เลขหมายต่อวัน และ กสทช.กำลังเจรจาจะให้ขยายบริการให้ได้เต็มประสิทธิภาพของระบบที่ 40,000 เลขหมายต่อวัน

รายงานข่าวแจ้งว่า ทั้ง 3 บริษัทที่ชนะประมูลต่างขอรับใบอนุญาตจาก กสทช. เรียบร้อยแล้วเมื่อ 11 ธ.ค.2555 ที่ผ่านมา

ประชาชาติธุรกิจ
http://www.prachachat.net/news_detail.php?
newsid=1355804430&grpid=&catid=06&subcatid=0603

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.