Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

24 ธันวาคม 2555 ข่าวค่ำ!! cybercityclub ไอที 2 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 24/12/ 2555 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ!! cybercityclub ไอที 2 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 24/12/ 2555 By So Magawn ( โส มกร )

1.... GOOGLE+MOTOROLAทำX PhoneมองAPPLE Samsungเป็นศัตรู - APPLEฟ้องSamsungถึงรัง - S3เมนบอร์ดพัง - AcerTablet3000บาท 
2.... กสทช. ( บอร์ดมือถือ ) เริ่มเน้นคุ้มครองผู้บริโภค สลัดคดีขึ้นศาลนับ100000 ( ขอคนร้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ถูกบิดเบือน )

กสทช. ( บอร์ดมือถือ ) เริ่มเน้นคุ้มครองผู้บริโภค สลัดคดีขึ้นศาลนับ100000 ( ขอคนร้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ถูกบิดเบือน )

ประเด็นหลัก

การแก้ปัญหาในเรื่องนี้ จะต้องมองที่แก่นของปัญหาและวิเคราะห์เหตุแห่งปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยจะต้องเกาให้ถูกที่คัน ทั้งนี้เห็นว่าควรเน้นการจัดการปัญหาที่ “ต้นน้ำ" แทนที่จะไปเน้นเฉพาะการเยียวยาปัญหาที่“ปลายน้ำ" สำหรับการจัดการปัญหาที่ “ต้นน้ำ"นั้น สามารถดำเนินการได้โดยเน้นการให้องค์ความรู้แก่ผู้บริโภคทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งพื้นที่ห่างไกล เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ในการปกป้องสิทธิของผู้บริโภค หากถูกผู้ประกอบการเอาเปรียบจากการใช้บริการมือถือ เพื่อให้ทราบว่าผู้บริโภคจะเข้าถึงช่องทางในการปกป้องสิทธิตัวเองอย่างไร และจะมีเครื่องมือใดในการขับเคลื่อนให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แห่งการปกป้องสิทธินั้น

ที่สำคัญข้อมูลที่ให้ผู้บริโภคจะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่ถูกบิดเบือน สำหรับในส่วนของผู้ให้บริการก็จะต้องมีการกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเน้นเพื่อให้เข้าใจบทบาท หน้าที่ ที่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการตามที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนสร้างความเข้าใจถึงผลเสียที่จะเกิดขึ้นหากมีการฝ่าฝืนกฎหมายและขาดความรับผิดชอบต่อสังคม

สำหรับการเยียวยาปัญหาผู้บริโภคที่ถูกเอาเปรียบในกิจการโทรคมนาคม “ที่ปลายน้ำ" ซึ่ง กสทช. ต้องดำเนินการควบคู่ไป นั้น ขณะนี้ กสทช.กำลังเร่งยกเครื่องระบบการรับเรื่องร้องเรียน โดยมีแนวคิดจะจัดทำในรูปแบบ “วันสต็อปเซอร์วิส" เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรมในการร้องเรียนปัญหาการใช้บริการ นอกจากนี้ กสทช. ยังได้ออกระเบียบว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ เพื่อเปิดเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการระงับข้อพิพาท ซึ่งปัจจุบันมีผลบังคับใช้แล้ว โดยขณะนี้อยู่ระหว่างพัฒนาระบบงานธุรการ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อบังคับใช้ระเบียบดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ดร.สุทธิพล กล่าวด้วยว่า การบริหารจัดการข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้บริการกับผู้ให้บริการมือถือนั้น มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะแม้แต่กระบวนการศาลยุติธรรมเองก็มีการต่อยอดระบบไกล่เกลี่ยคดีและระงับข้อพิพาทคดีไปสู่การตั้ง “ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี” ส่งผลทำให้ศาลยุติธรรมสามารถบริหารจัดการคดีโดยไม่ต้องเข้าสู่สารบบการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมได้ปีละกว่า 100,000 คดี สำนักงาน กสทช.จึงมีแผนงานต่อยอดโครงการนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้สิทธิของตัวเองต่อการเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมที่ใช้บริการมือถือ ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองในการไม่ละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและเรียนรู้การเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมือถือด้วยเช่นกัน ดังนั้นสำนักงาน กสทช.ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรมจึงจะจัดงานสัมมนาเรื่อง “การไกล่เกลี่ยกับทางเลือกใหม่ของการระงับข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบการโทรคมนาคม” ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อแนะนำกลไกการไกล่เกลี่ยในด้านโทรคมนาคมให้เป็นทางเลือกที่เพิ่มขึ้นแก่ผู้บริโภคในการระงับข้อพิพาทที่มีต่อผู้ประกอบการโทรคมนาคม ตลอดจนสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อ

http://www.ryt9.com/s/iq05/1556045
http://www.ryt9.com/s/prg/1556079
http://www.thairath.co.th/content/tech/315189

___________________________

GOOGLE+MOTOROLAทำX PhoneมองAPPLE Samsungเป็นศัตรู-APPLEฟ้องSamsungถึงรัง-S3เมนบอร์ดพัง-AcerTablet3000บาท


ประเด็นหลัก

จะเริ่มเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่อัพเกรดมาจากระบบ 3G HSPA เดิม โดยทางบริษัทวิเคราะห์ตลาดอย่าง Strategy Analytics ได้ประเมินตลาดในปี 2013 เอาไว้ว่าตลาดของ smartphone 4G นั้นจะเติบโตขึ้นมากกว่า 203 เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นตัวเลขอุปกรณ์ในตลาดกว่า 275 ล้านเครื่องที่จะถูกจำหน่ายออกไปสู่ผู้บริโภค ซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากเดิมในปี 2012 ที่มียอดแค่ 91 ล้านเครื่อง นอกจากนั้นก็ได้มีความเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยี 4G LTE โดยบอกว่าจะมีการเติบโตขึ้นมาก และมีมูลค่าทางการตลาดสูงจนทำให้ยากต่อการที่ผู้ให้บริการเครือข่าย / ผู้ผลิตสินค้าทั้งชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยากจะปฏิเสธความเย้ายวนนั้นได้

แต่ล่าสุดทาง Samsung ได้ฉกฉวยโอกาสใช้ช่องว่างในการเปิดสงครามสิทธิบัตรรอบใหม่กับ Apple โดยได้ยื่นฟ้องร้องกล่าวหาว่า Apple นั้นละเมิดสิทธิบัตรการทำงานของ Notifications Center ขึ้นต่อศาลประจำประเทศเกาหลีใต้ แต่ประเด็นที่น่าสนใจ คือ ทาง Samsung ไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรตัวจริง แต่เป็นทาง Google ที่เพิ่งได้รับการรับรองสิทธิบัตรการใช้งานรูปแบบดังกล่าวไปเมื่อหนึ่งเดือนก่อนหน้านี้

โดยปัญหาอาการวูบของ Galaxy S3 นั้นเกิดมาจากเมนบอร์ดพังโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ยังไงก็ตาม Samsung ก็มีการเปลี่ยนเมนบอร์ดให้ฟรีๆ แต่ปัญหาดังกล่าวก็อาจจะกลับมาเกิดขึ้นอีกอยู่ดี โดยจากการหารือกันใน Reddit ต่างลงความเห็นตรงกันว่าปัญหาเมนบอร์ดพังนั้นเกิดมาจากการทำงานผิดพลาดของ NAND memory

สำหรับราคาของ "Iconia Tab B1" คาดว่าจะอยู่ที่ 99 เหรียญ จากข้อมูลของ Digitimes กล่าวว่า "Acer จะเปิดตัว Tablet ราคา 99 เหรียญต้นปี 2013 โดยใช้ชิปของ Mediatrek เพื่อลดต้นทุน" ทั้งนี้สเปคที่ออกมาก็ตรงตามนี้พอดี (Mediatrek MT6577) ดังนั้นจึงเป็นไปได้สูงที่จะเห็นของถูกจากแบรนด์ดังต้นปีหน้า

กูเกิล (Google) ผนึกกำลังโมโตโรล่า (Motorola) ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนแบรนด์ดัง ปั้นโปรเจกต์ใหม่เอี่ยมอ่องนามว่า X Phone เผยเป้าหมายหลักหวังผลิตสมาร์ทโฟนคุณภาพสูงเพื่อท้าดวลกับพี่เบิ้มวงการสมาร์ทโฟนอย่างแอปเปิล และซัมซุงโดยตรง

โดยโครงการผลิตสมาร์ทโฟนที่เป็นโปรเจกต์ระหว่างกูเกิล กับโมโตโรล่านั้นมีชื่อว่า X Phone ซึ่งจุดประสงค์หลักของการผลิตมีการระบุว่า เพื่อหวังจะเป็นคู่แข่งด้านสมาร์ทโฟนระยะยาวกับแอปเปิล และซัมซุง

ทั้งนี้ สาเหตุที่กูเกิลมองซัมซุงเป็นคู่แข่งในธุรกิจสมาร์ทโฟน ร่วมกันกับแอปเปิลนั้น เป็นเพราะว่าในระยะหลังซัมซุงมักไม่นิยมที่จะพูดชื่อของกูเกิล หรือความเป็นแอนดรอยด์ผ่านผลิตภัณฑ์ แต่จะเน้นพูดถึงเรื่องของฟีเจอร์ และการใช้งานเป็นหลักเสียมากกว่

นอกจากนี้ ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ที่ขายได้ส่วนใหญ่จะมาจากยี่ห้อซัมซุง ทำให้กูเกิลเกิดความวิตกกังวลว่า ถ้าปล่อยให้ซัมซุงเป็นผู้กุมความได้เปรียบในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มากไปกว่านี้ ในระยะยาวซัมซุงอาจมีอิทธิพลเหนือแอนดรอยด์ชนิดที่กูเกิลคาดไม่ถึงก็เป็นได้

http://www.mxphone.net/221212-4g-lte-will-have-double-growing-rate/
http://www.mxphone.net/221212-samsung-start-new-legal-battle-with-apple-notif-center-infringement/
http://www.whatphone.net/news/Samsung-Galaxy-S-III-Units-Are-Reportedly-Dying-2852.html
http://www.i3.in.th/content/view/6881
http://www.i3.in.th/content/view/6882
http://www.mxphone.net/231212-leaked-new-sony-timescape-ui/
http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9550000155495

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.