Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

24 ธันวาคม 2555 ( ถูกตัดชื่อ ) ผู้สมัครซูเปอร์บอร์ด กสทช. แจ้งวันพรุ่งนี้!! วุฒิสภาได้รับคำสั่งของศาลปกครองกลาง อย่างเป็นทางการแล้ว

ประเด็นหลัก

สภาสูงถกคัด คกก.ตรวจสอบ กสทช. หลังถึงช่วงสอบประวัติแต่ยังไม่ได้แล้วเสร็จ “วุฒิเลศ” ชงขออีก 15 วัน “สมชาย” ถามประเด็นผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ กมธ.สืบประวัติแจงพรุ่งนี้รู้ผล รอง ปธ.วุฒิฯ แจ้งรับเรื่องศาล ปค.แล้ว ส.ว.ตราด จี้เลือกซูเปอร์บอร์ดตามกรอบ 30 วัน “อนุรักษ์” เผยพรุ่งนี้เชิญผู้ผ่านคัดเลือกทั้ง 3 ด้าน ยกเว้นด้านความคุ้มครองผู้บริโภค ที่ศาลปค.มีคำสั่งทุเลา แล้วเสร็จชง “นิคม” บรรจุเลือกตัดสิน พร้อมถกจะลุยหรือรอด้านที่มีปัญหา


นนายอนุรักษ์ นิยมเวช ส.ว.สรรหา กล่าวว่า พรุ่งนี้เวลา 13.00 น.คณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติฯได้เชิญผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกมาแสดงวิสัยทัศน์ โดยจะเชิญผู้ที่ได้รับคัดเลือก 4 กลุ่มได้แก่ ด้านกิจการกระจายเสียง, ด้านกิจการโทรทัศน์ , ด้านกิจการโทรคมนาคม และด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ส่วนด้านความคุ้มครองผู้บริโภค ที่ขณะนี้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาจะงดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมาแสดงวิสัยทัศน์ ทั้งนี้ภายหลังจากที่มีผู้มาแสดงวิสัยทัศน์แล้วทางกรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติฯ จะนำเสนอต่อนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เพื่อให้พิจารณาบรรจุระเบียบวาระในการลงคะแนนเลือกรอบสุดท้าย ทั้งนี้คาดว่าที่ประชุมจะมีการหารือว่าจะมีการลงคะแนนใน 4 กลุ่มเลย หรือต้องรอกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคก่อน

________________________________วุฒิฯ แจงปมผู้สมัครซูเปอร์บอร์ดถูกตัดชื่อพรุ่งนี้ พร้อมให้ผู้ผ่านคัดเลือกโชว์วิสัยทัศน์


สภาสูงถกคัด คกก.ตรวจสอบ กสทช. หลังถึงช่วงสอบประวัติแต่ยังไม่ได้แล้วเสร็จ “วุฒิเลศ” ชงขออีก 15 วัน “สมชาย” ถามประเด็นผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ กมธ.สืบประวัติแจงพรุ่งนี้รู้ผล รอง ปธ.วุฒิฯ แจ้งรับเรื่องศาล ปค.แล้ว ส.ว.ตราด จี้เลือกซูเปอร์บอร์ดตามกรอบ 30 วัน “อนุรักษ์” เผยพรุ่งนี้เชิญผู้ผ่านคัดเลือกทั้ง 3 ด้าน ยกเว้นด้านความคุ้มครองผู้บริโภค ที่ศาลปค.มีคำสั่งทุเลา แล้วเสร็จชง “นิคม” บรรจุเลือกตัดสิน พร้อมถกจะลุยหรือรอด้านที่มีปัญหา
     
      วันนี้ (24 ธ.ค.) ในการประชุมวุฒิสภา ที่มีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม หลังจากที่ประชุมรับทราบพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยสามัญ นิติบัญญัติ พ.ศ. 2555 แล้ว ได้มีการพิจารณาเรื่องรับทราบขอขยายเวลาพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ตามที่ ม.ร.ว.วุฒิเลศ เทวกุล ส.ว.สรรหา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติฯ เสนอขอขยายเวลาการพิจารณาเพื่อให้เกิดความรอบคอบออกไปอีก 15 วัน หลังจากที่คณะกรรมาธิการสามัญฯ ได้ครบกำหนดเวลาดำเนินการ 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค.แล้ว
     
      โดยก่อนที่ที่ประชุมจะมีมติรับทราบหรืออนุมัติการขอขยายเวลาดังกล่าว นายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา หารือต่อที่ประชุมถึงประเด็นคำสั่งศาลปกครองกลาง มีคำสั่งทุเลาคดี เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. ตามที่นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช ผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลงาน กสทช. ยื่นขอความเป็นธรรมกับศาล หลังจากที่ถูกตัดชื่อออกจากการเข้ารับการสรรหา ซึ่งประเด็นดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของวุฒิสภา ในเรื่องของการคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลงาน กสทช. อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวทางคณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติฯ ได้นัดหารือร่วมกันในเวลา 11.00 น.ของวันนี้ (24 ธ.ค.) เบื้องต้นจะพิจารณาในประเด็นว่าจะเดินหน้าต่อ หรือยุติไว้ทั้งหมด หรือยุติไว้เฉพาะในส่วนกรรมการติดตามและประเมินผลงาน กสทช. ด้านคุ้มครองผู้บริโภคเท่านั้น
     
      ด้านนายสุรชัยแจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ทางวุฒิสภาได้รับคำสั่งของศาลปกครองกลาง อย่างเป็นทางการแล้ว เบื้องต้นนอกจากที่กรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติฯ จะพิจารณาแล้ว จะให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) หารือเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติด้วย เบื้องต้นจะได้แนวทางมาแจ้งต่อที่ประชุม อย่างเร็วที่สุดในวันที่ 25 ธ.ค.นี้
     
      ขณะที่นายสุพจน์ เลียดประถม ส.ว.ตราด หารือขอให้วุฒิสภาดำเนินการลงคะแนนเลือกกรรมการติดตามและประเมินงาน กสทช.ภายใน 30 วัน หลังจากที่ประธานวุฒิสภาได้รับรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลงาน กสทช.ในรอบแรกแล้วตามที่ระเบียบกำหนด
     
      ด้านนายอนุรักษ์ นิยมเวช ส.ว.สรรหา กล่าวว่า พรุ่งนี้เวลา 13.00 น.คณะกรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติฯได้เชิญผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกมาแสดงวิสัยทัศน์ โดยจะเชิญผู้ที่ได้รับคัดเลือก 4 กลุ่มได้แก่ ด้านกิจการกระจายเสียง, ด้านกิจการโทรทัศน์ , ด้านกิจการโทรคมนาคม และด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ส่วนด้านความคุ้มครองผู้บริโภค ที่ขณะนี้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาจะงดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมาแสดงวิสัยทัศน์ ทั้งนี้ภายหลังจากที่มีผู้มาแสดงวิสัยทัศน์แล้วทางกรรมาธิการสามัญตรวจสอบประวัติฯ จะนำเสนอต่อนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เพื่อให้พิจารณาบรรจุระเบียบวาระในการลงคะแนนเลือกรอบสุดท้าย ทั้งนี้คาดว่าที่ประชุมจะมีการหารือว่าจะมีการลงคะแนนใน 4 กลุ่มเลย หรือต้องรอกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคก่อน

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9550000155816&Keyword=%a1%ca%b7

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.