Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 ธันวาคม 2555 ( ใครได้ใช้มากกว่ากัน ) เปิดโครงการ TOT Wi-Fi @ Zoo สวนสัตว์เชียงใหม่(พิเศษลูกค้าTOTได้ความเร็ว6-10Mb.)ทั่้วไป512kbps.

ประเด็นหลัก

สำหรับวัตถุประสงค์หลักของโครงการดังกล่าว ได้แก่ 1.เพื่อความร่วมมือในการให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในสวนสัตว์ทุกแห่งเพื่อให้บริการประชาชนที่มาเที่ยวชมสวนสัตว์ด้วยความเร็วประมาณ 512 kbps. ต่อ Account 2.เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาปรับปรุงโครงข่ายสื่อสาร และการให้บริการประชาชน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองนโยบายที่จะทำให้สวนสัตว์เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม 3.เพื่อพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารขององค์การสวนสัตว์ทุกแห่ง ให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และ 4.เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างไรก็ตาม สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดบริการ TOT Wi-Fi@ZOO ให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนชื่อ นามสกุล ภาษาไทย ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วจะได้ account เข้าlogin โดยติดตั้งทุกจุดทั่วบริเวณสวนสัตว์เชียงใหม่ สังเกตได้จากป้ายแสดงสัญญาณได้ ที่สำคัญ คือ ณ ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนแรกที่สามารถใช้ QR Code ที่ติดอยู่กับป้ายสัญลักษณ์เชื่อมต่อมายังเว็บไซต์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ โดยผ่านสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์ที่มีกล้องถ่ายรูป ก็จะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วย สำหรับกรณีที่เป็นลูกค้าทีโอทีอยู่แล้ว สามารถใช้ account เดิมได้จะได้ความเร็ว 6-10 Mb.


__________________________

เปิดโครงการ TOT Wi-Fi @ Zoo สวนสัตว์เชียงใหม่ ปชช.ใช้งานฟรี!

ทีโอที ผนึก สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดโครงการ สานสายใจ ไร้พรมแดน TOT Wi-Fi @ Zoo ให้บริการฟรีไวไฟครั้งแรกในสวนสัตว์เชียงใหม่...

นายเฉลิมศิลป์ สุขเสริม รักษาการผู้จัดการฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 3.1 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทีโอที และสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมเปิดโครงการ สานสายใจ ไร้พรมแดน TOT Wi-Fi @ Zoo ในสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธาน และนายธนภัทร พงษ์ภมร ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ร่วมพิธี

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากวันที่ 24 ธ.ค.2554 ที่ผ่านมา องค์การสวนสัตว์ร่วมกับทีโอที ลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดทำระบบสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ภายใต้โครงการ สานสายใจ ไร้พรมแดน TOT Wi-Fi@ZOO เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในสวนสัตว์ทุกแห่ง (Zoo Wi-Fi) องค์การสวนสัตว์จึงจัดให้มีบริการไวไฟฟรีในบริเวณที่เหมาะสม แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการในสวนสัตว์ทั่วประเทศในสังกัดองค์การในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับวัตถุประสงค์หลักของโครงการดังกล่าว ได้แก่ 1.เพื่อความร่วมมือในการให้บริการอินเทอร์เน็ตภายในสวนสัตว์ทุกแห่งเพื่อให้บริการประชาชนที่มาเที่ยวชมสวนสัตว์ด้วยความเร็วประมาณ 512 kbps. ต่อ Account 2.เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาปรับปรุงโครงข่ายสื่อสาร และการให้บริการประชาชน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบสนองนโยบายที่จะทำให้สวนสัตว์เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้านสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม 3.เพื่อพัฒนาปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารขององค์การสวนสัตว์ทุกแห่ง ให้สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และ 4.เพื่อความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย่างไรก็ตาม สวนสัตว์เชียงใหม่ เปิดบริการ TOT Wi-Fi@ZOO ให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนชื่อ นามสกุล ภาษาไทย ตามด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วจะได้ account เข้าlogin โดยติดตั้งทุกจุดทั่วบริเวณสวนสัตว์เชียงใหม่ สังเกตได้จากป้ายแสดงสัญญาณได้ ที่สำคัญ คือ ณ ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนแรกที่สามารถใช้ QR Code ที่ติดอยู่กับป้ายสัญลักษณ์เชื่อมต่อมายังเว็บไซต์ของสวนสัตว์เชียงใหม่ได้ โดยผ่านสมาร์ทโฟน หรือโทรศัพท์ที่มีกล้องถ่ายรูป ก็จะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วย สำหรับกรณีที่เป็นลูกค้าทีโอทีอยู่แล้ว สามารถใช้ account เดิมได้จะได้ความเร็ว 6-10 Mb.ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/315925

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.