Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

26 ธันวาคม 2555 จัดอันดับ เรื่องร้องเรียน (บอร์ดสือสาร) นำโด่ง TRUE Visionsจ่อดำ 265 เรื่อง // TVดาวเทียม//FREE TV//วิทยุชุมชน

ประเด็นหลักขณะที่ เรื่องร้องเรียนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. – 2 พ.ย. 2555 รวมทั้งสิ้น 437 เรื่อง โดยทรู วิชั่นส์ ร้องเรียนมากที่สุด 265 เรื่อง ในกรณีจอดำ รองลงมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับโทรทัศน์ดาวเทียม 61 เรื่องเกี่ยวกับโฆษณาที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อ โทรทัศน์ฟรีทีวี 30 เรื่อง เคเบิลทีวี 10 เรื่อง สถานีวิทยุ 5 เรื่อง สถานีวิทยุชุมชน 64 เรื่อง โดยสามารถดำเนินการแก้ไขและยุติเรื่องร้องเรียนไปได้แล้วประมาณ 80%
__________________________


“สุภิญญา” เดินเครื่องคุ้มครองผู้บริโภค ปี 2556


“สุภิญญา” จัดระเบียบงานคุ้มครองผู้บริโภค 3 แนวทาง ตีกรอบทำงานปี 2556 เตรียมจับเข่าคุย รมว.ศึกษาธิการ หลักสูตร “ รู้เท่าทันสื่อ ” ชี้ออกใบอนุญาต เคเบิล- ดาวเทียม - วิทยุชุมชน ต้นปี2556 หวังลดโฆษณาอาหารและยาเกินจริง
วันนี้ (25 ธ.ค)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ (กสทช.) น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช.และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.)ด้านคุ้มครองผู้บริโภค เปิดเผยถึงการทำงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในปี 2556  ว่าได้วางกรอบไว้ 3 ด้าน คือ 1.การสร้างกระบวนการรู้เท่าทันสื่อ โดยดำเนินการสร้างโครงสร้างหลักสูตรรู้เท่าทันสื่อ ในเบื้องต้น 2 ประเด็น คือ รู้เท่าทันละคร และรู้เท่าทันโฆษณา โดยเตรียมขอเข้าหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาการในต้นปี 2556   ซึ่งเป็นการช่วยให้มีการเฝ้าระวังในการรับรู้ข่าวสารมากยิ่งขึ้น 2.ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอาหารและยา ที่โฆษณาโอ้อวดเกินจริง โดยการร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ (อย.)  ในขณะที่กสท. เปิดให้ผู้ประกอบการเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม และวิทยุชุมชน เข้าสู่กระบวนการใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยคาดว่าจะออกใบอนุญาตประมาณเดือนม.ค.2556  ดังนั้นกสท. จึงเข้ามากำกับดูแลอย่างเต็มที่ เนื่องจาก กสท.มีฐานข้อมูลของผู้ประกอบการช่องรายการทั้งหมดจากการเข้ามารับขอใบอนุญาตประกอบกิจการ และ3.สนับสนุนการให้บริการกลุ่มผู้ด้อยโอกาส กลุ่มผู้พิการ  ที่ได้รับความร่วมมือกับผู้ประกอบการทีวี อาทิ สถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 7  เพิ่มภาษามือในหน้าจอโทรทัศน์ เพื่อให้บริการผู้พิการในปี 2556

น.ส.สุภิญญา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ปี 2556 ทีวีดิจิตอลเริ่มมีบทบาท ทำให้ฟังก์ชั่นภาพจอ และรีโมทคอนโทรล จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการมากยิ่งขึ้น โดยการดำเนินงานทั้ง 3 ด้านเป็นการต่อยอดมาจากปี 2555 ในการกระตุ้นให้ผู้บริโภคตื่นตัว ในขณะที่กสท. เริ่มมีอำนาจในการกำกับดูแล เนื่องจากที่ผ่านมาต้องขอความร่วมมือกับไทยคม ในการขอข้อมูลผู้ประกอบการ ทำให้กสท.มีฐานข้อมูลของตัวเอง และยังช่วยควบคุมการโฆษณาอาหารและยาเกินจริง

เดลินิวส์
http://www.dailynews.co.th/technology/174510

____________________________


สุภิญญายอมรับกสทช.สอบตกสุภิญญายอมรับ กสทช.สอบตก ดูแลผู้บริโภค สรุปเรื่องร้องเรียนปี 55 True Vision มากที่สุด


         นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. กล่าวถึงเสียงวิพากย์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นในเวที NBTC Public Forum ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 ธค.ที่ผ่านมา ว่า ส่วนตัวน้อมรับเสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ในส่วนของงานผู้บริโภคจะสถาปนาให้มีตัวตนและมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น งานผู้บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์ใน 1 ปีที่ผ่านมา ก็เน้นอยู่ 3 เรื่อง คือหนึ่ง เรื่องที่จะเปิดประเด็นแนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อสร้างเครือข่ายดูแลผู้บริโภคตามภูมิภาคต่างๆ แทน กสทช. สอง คือเรื่องการกำกับดูแลโฆษณาทางด้านอาหารและยา ไม่ว่าจะเป็นทางทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี และวิทยุท้องถิ่นชุมชน เรื่องที่สามคือ การเอื้อพื้นที่สื่อสาธารณะแก่คนพิการ ในการที่จะมีสื่อให้คนพิการได้ชมทางฟรีทีวีและทีวีดาวเทียมให้มากขึ้น
          ส่วนสถิติการรับเรื่องร้องเรียนในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ หรือ รส. นับตั้งแต่วันที่ 16 กพ. - 2 พ.ย.55 ได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน 437 เรื่อง อันดับ 1 คือเรื่องจอดำของ True vision จำนวน 265 เรื่อง โทรทัศน์ดาวเทียม 61 เรื่อง ฟรีทีวี 30 เรื่อง เคเบิลทีวี 10 เรื่อง สถานีวิทยุ 5 เรื่อง สถานีวิทยุชุมชน 64 เรื่อง และอื่นๆ อีก 2 เรื่อง
         "ทั้งนี้ได้ยุติเรื่องร้องเรียนทั้งหมดไปแล้วอย่างน้อย 361 เรื่อง หรือประมาณ 82.60% ซึ่งผ่านเกณฑ์มา 2.60% เพราะในแผนแม่บทของ
กสทช. ได้ระบุไว้ว่า ต้องแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้ได้อย่างน้อย 80%ขึ้นไป แต่ก็ยังตกค้างอยู่ระหว่างดำเนินการอีก 76 เรื่อง" นางสาวสุภิญญา กล่าว.

ไทยโพสต์
http://www.thaipost.net/news/261212/67192


_______________________________


กสทช.ยอมรับปี55สอบตก! เผย'ทรู วิชั่นส์'แชมป์ร้องเรียนมากสุด

กสทช. สรุปเรื่องร้องเรียนปี 55 ทรู วิชั่นส์ แชมป์ร้องเรียนมากที่สุด 265 เรื่อง กรณีจอดำ ยอมรับสอบตก ฟุ้งปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น เล็งชงเรื่องกรอบงบประมาณเข้าบอร์ด กสท.พรุ่งนี้...

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม หรือ กสทช. กล่าวว่า ในปี 2556 การขับเคลื่อนงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์จะมีความเข้มข้นเพิ่มเติมจากการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของสื่อโทรทัศน์ในอนาคตจำนวนมาก ด้วยการสร้างกระบวนการรู้เท่าทันสื่อด้วยการจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้เท่าทันสื่อบรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับประถมในด้านรู้เท่าทันละครและรู้เท่าทันกีฬา สร้างเครือข่ายนักร้องเรียนที่ทำงานร่วมกับ กสทช.เมื่อพบเนื้อหาละครหรือโฆษณาต่างๆที่ไม่เหมาะสมหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคร่วมแจ้งและรายงานมายัง กสทช.เป็นเครือข่าย ตลอดจนสนับสนุนการเข้าถึงเนื้อหาผ่านรายการโทรทัศน์ของผู้พิการด้วยภาษามือผ่านโทรทัศน์ฟรีทีวีที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วย

ขณะที่ เรื่องร้องเรียนในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. – 2 พ.ย. 2555 รวมทั้งสิ้น 437 เรื่อง โดยทรู วิชั่นส์ ร้องเรียนมากที่สุด 265 เรื่อง ในกรณีจอดำ รองลงมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับโทรทัศน์ดาวเทียม 61 เรื่องเกี่ยวกับโฆษณาที่ไม่เหมาะสมผ่านสื่อ โทรทัศน์ฟรีทีวี 30 เรื่อง เคเบิลทีวี 10 เรื่อง สถานีวิทยุ 5 เรื่อง สถานีวิทยุชุมชน 64 เรื่อง โดยสามารถดำเนินการแก้ไขและยุติเรื่องร้องเรียนไปได้แล้วประมาณ 80%

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2555–2559 เพื่อกำหนดนโยบาย และจัดทำหลักเกณฑ์ กติกาขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและสภาพแวดล้อมด้านการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงไปในการคุ้มครองผู้บริโภค  โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนัก และตื่นตัวในสิทธิ์ของตนเอง ให้ผู้บริโภครู้เท่าทันสื่อ มีการรวมตัวเฝ้าระวัง ตรวจสอบและเสนอแนะสื่อวิทยุโทรทัศน์ ประชาชนเข้าถึงกลไกรับเรื่องร้องเรียนได้อย่างสะดวกจากหลายช่องทาง กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรมและโปร่งใสครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิ์และเข้าถึงสื่ออย่างเหมาะสมและมีมาตรฐานนางสาวสุภิญญา กล่าวอีกว่า  จากกรณีเวที NBTC Public Forum ครั้งที่ 11 วานนี้ (24 ธ.ค.) ส่วนตัวน้อมรับเสียงวิจารณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ในส่วนของงานผู้บริโภคจะสถาปนาให้มีตัวตน และมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น งานผู้บริโภคสื่อวิทยุและโทรทัศน์ใน 1 ปีที่ผ่านมา เน้นอยู่ 3 เรื่อง คือ หนึ่งเรื่องที่จะเปิดประเด็นแนวคิดการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อสร้างเครือข่ายดูแลผู้บริโภคตามภูมิภาคต่างๆแทน กสทช. ให้รู้เท่าทันสื่อ ใช้ชื่อเครือข่ายว่า 'เครือข่ายนักร้อง(เรียน)' ในการรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ สอง คือ เรื่องการกำกับดูแลโฆษณาทางด้านอาหารและยา ไม่ว่าจะเป็นทางทีวีดาวเทียม เคเบิลทีวี และวิทยุท้องถิ่นชุมชน ให้มาลงทะเบียนเพื่อง่ายแก่การกำกับดูแล โดยได้รับความร่วมมือจาก อย.ในการดูแลและคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคสามารถร้องเรียนมาได้ที่ 1556 ของ อย.หรือที่ 1200 ของ กสทช.ก็ได้ เรื่องที่สามคือ การเอื้อพื้นที่สื่อสาธารณะแก่คนพิการ ในการที่จะมีสื่อให้คนพิการได้ชมทางฟรีทีวีและทีวีดาวเทียมให้มากขึ้นอย่างไรก็ตาม วันพรุ่งนี้ (26 ธค.) บอร์ด กสท.จะประชุมเรื่องที่เสนอการลดวาระของคณะอนุกรรมการจาก 3 ปี เหลือเพียง 1 ปี ทั้งนี้อาจจะให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวรักษาการไปก่อน จนกว่าจะเลือกคณะกรรมการชุดใหม่ และหารือในเรื่องของกรอบงบประมาณของ กสทช. ที่มีหลายภาคส่วนเห็นว่าไม่สมดุล.

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/315886

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.