Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

3 ธันวาคม 2555 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 03/12/2555 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 03/12/2555 By So Magawn ( โส มกร )

1.... (เกาะติดประมูล3G) เสียงข้างใหญ่ชัด!! ศาลชี้ (ผู้ตรวจการแผ่นดิน)ไร้หน้าที่ กม.ดุจกัน (ตีความ กสทช. อ้างกม.สูงกว่า)
2.... เสียงข
้างน้อยชัด!! ชี้จะไม่มีใครฟ้อง กสทช.ได้ (ย่ำ กสทช.เป็นองค์กรของรัฐ)/ผู้ตรวจการแผ่นดิน คุยพรุ่งนี้
3.... (เกาะติดประมูล3G) กสทช.(ออกใบอนุญาต เร็ว18 ม.ค.2556 ) // ราคาลดลง 15-20% ขอเลื่อนก่อน // พร้อม 4G คลื่น 1800

คำสั้งศาล
http://www.admincourt.go.th/attach/news_attach/2012/12/a-data03122555.pdf(เกาะติดประมูล3G) เสียงข้างใหญ่ชัด!! ศาลชี้ (ผู้ตรวจการแผ่นดิน)ไร้หน้าที่ กม.ดุจกัน (ตีความ กสทช. อ้างกม.สูงกว่า)


ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคดี และไม่คุ้มครองชั่วคราวในคดีหมายเลขดำที่ 2865/2555 และให้จำหน่ายคดีออกจากระบบ ระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดิน (ผู้ฟ้องคดี) กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เนื่องจากผู้ฟ้องไม่มีอำนาจในการฟ้องคดีดังกล่าว

ในประเด็นที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 55 โดยระบุว่า หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ย่าน 2.1GHz เป็นการดำเนินการที่ไม่ส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 47 และ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 45 ประกอบมาตรา 41 วรรค 1 และวรรค 7 จึงได้ร้องขอให้มีการไต่สวนฉุกเฉินและขอให้ศาลมีคำสั่งมาตรการคุ้มครองชั่วคราวด้วยการระงับการออกใบอนุญาต 3G เอาไว้ก่อนด้วย

http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000147106


_________________________________

เสียงข้างน้อยชัด!! จะไม่มีใครฟ้อง กสทช.ได้ (ย่ำ กสทช.เป็นองค์กรของรัฐ)/ผู้ตรวจการแผ่นดิน คุยพรุ่งนี้

ย่ำนะครับ ที่ผมเน้น เสียงส่วนน้อยเพราะ ผู้ตรวจต้องหยิบประเด็นพวกนี้มาเล่นแน่นอน


รายงานข่าวแจ้งว่า องค์คณะผู้พิพากษาศาลปกครองกลางที่ร่วมวินิจฉัยในคดีดังกล่าวที่มีมติไม่รับคำร้องและให้จำหน่ายคดีของผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้แก่นายสุชาติ ศรีวรกร นายภาณุมาศ เลี่ยมสกุล นายอานัติ สุขปะทิว น.ส.สุภาพ ชอบดอน ส่วนนายศรัณยู โพธิรัชตาอังกูร และนายสมภพ ผ่องสว่าง เห็นควรให้รับคำร้อง


ด้านนายรักษเกชา แฉ่ฉาย โฆษกผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า จะนำคำสั่งศาลปกครองไปรายงานต่อที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับทราบ รวมถึงความเห็นของตุลาการเสียงข้างน้อย เพื่อพิจารณาว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ แต่ยืนยันว่ากรณีดังกล่าวสำนักผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ได้ตั้งตัวเป็นคู่กรณีของ กสทช.ที่จะดำเนินการฟ้องร้องเหมือนกรณีทั่วไป แต่เป็นเพียงการทำหน้าที่เพื่อดูแลสาธารณะประโยชน์

นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า เบื้องต้นต้องคัดสำเนาของศาล ตามที่ได้รับทราบว่าการพิจารณาไม่เป็นเอกฉันท์ โดยเฉพาะข้อมูลที่ตุลาการมีความเห็นแย้ง

ทั้งนี้ การฟ้องครั้งนี้ ได้พิจารณากฎหมายมาดีแล้ว สำหรับการดำเนินการครั้งนี้เป็นการทำตามหน้าที่ เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะตามหลักการ และเป็นการเสนอเรื่องตามที่มีประชาชนร้องเรียน เพื่อนำสู่กระบวนการพิจารณาของศาลปกครอง ซึ่งหลังจากนี้ ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ เพราะต้องรอเข้าที่ประชุมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก่อนซึ่งจะประชุมทุกวันอังคาร

http://www.ryt9.com/s/iq05/1542883
http://www.thairath.co.th/content/tech/310650

_________________________________


(เกาะติดประมูล3G) กสทช.(ออกใบอนุญาต เร็ว18 ม.ค.2556 ) // ราคาลดลง 15-20% ขอเลื่อนก่อน // พร้อม 4G คลื่น 1800 MHz

ประเด็นหลัก

พร้อมกับคาดว่าจะการประมูล 4G คลื่น 1800 MHz ที่เป็นคลื่นที่ทรูมูฟ และดีพีซีจะหมดอายุสัญญาสัมปทาน ก.ย.56 โดย กสทช.คาดว่าจะเปิดประมูลได้ก่อนผู้ที่ถือสัมปทานเดิมหมดสัญญา

พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวว่า วันที่ 7 ธ.ค.นี้จะมีการประชุม กทค.เพื่อพิจารณาผลของคณะทำงานตรวจสอบพฤติกรรมการเสนอราคาของผู้เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 2.1 GHz ซึ่งได้รับผลในเบื้องต้นแล้ว นอกจากนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จะส่งเอกสารผลตรวจสอบเบื้องต้นให้ สำนักงาน กสทช.พิจารณาด้วย หลังจากมีข้อสรุปว่าไม่พบพฤติกรรมฮั้วประมูล

ทั้งนี้ การที่ กสทช.เร่งเปิดการประมูลคลื่นความถี่ 3G เพราะอนาคตโอเปอเรเตอร์จะน้อยลง เพราะสัญญาสัมปทานจะหมดอายุตามลำดับ คือ ก.ย.56 ทรูมูฟ และ DPC จะหมดอายุสำหรับคลื่น 1800 MHz, ในปี 58 ขณะที่ ADVANC จะหมดอายุสัญญาสัมปทานคลื่น 900 MHz และ ในปี 61 DTAC จะหมดอายุสัญญาสัมปทาน คลื่น 1800 MHz ทั้งนี้ กสทช.เตรียมนำคลื่นความถี่ที่หมดอายุสัญญาสัมปทานไปเปิดประมูลการให้บริการ 4G ต่อไปด้านพ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธานกสทช.ในฐานะประธานกทค.กล่าวถึงความคืบหน้าหลังจากที่กทค.ได้เชิญเอกชนที่ชนะการประมูล 3G มาหารือเมื่อวันที่ 13 พ.ย.ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าบริการ 3G ซึ่งได้มอบหมายให้เอกชนทั้ง 3 ราย ไปดำเนินการจัดทำวิธีการและแนวทางอัตราค่าบริการ 3G ตามกรอบข้อกำหนดของกทค.ว่าจะต้องปรับลดอัตราค่าบริการประเภทดาต้าและเสียงให้ลดลง 15-20% จากค่าบริการปัจจุบัน และให้นำรายละเอียดข้อมูลและข้อเสนอต่างๆเกี่ยวกับค่าบริการส่งให้กทค.พิจารณาในวันที่ 30 พ.ย.นี้ ว่าได้รับแจ้งจากทั้ง 3 ราย ว่าไม่สามารถจัดทำรายละเอียดได้แล้วเสร็จ เพราะมีข้อมูลการคิดอัตราการค่าบริการในหลากหลายสูตร ดังนั้น จึงขอเลื่อนการส่งรายละเอียดออกไปก่อน

‘เราคิดว่าประเด็นดังกล่าวจะนำเข้าที่ประชุมบอร์ดกทค.ภายในสัปดาห์หน้าเพื่อพิจารณาระยะเวลาที่จะส่งราคาค่าบริการ 3G หลังผู้ประกอบการทั้ง3รายขอเลื่อนเวลาจาก 30 พ.ย.ออกไป’

อย่างไรก็ตามอัตราค่าบริการที่จะเป็นข้อตกลงระหว่างกทค.กับเอกชนทั้ง 3 รายนั้น จะต้องแล้วเสร็จก่อนการออกใบอนุญาต 3G ให้ผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขการประมูลจะต้องออกใบอนุญาตให้ได้ภายใน 18 ม.ค.2556 นี้ โดยอัตราค่าบริการที่เป็นข้อตกลงแล้ว จะเป็นเงื่อนไขแนบท้ายการออกใบอนุญาต เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตนำไปใช้ในการกำหนดค่าบริการ 3Gเป็นการชั่วคราว จนกว่ากทค.จะประกาศบังคับใช้อัตราค่าบริการ3G ขั้นสูงซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดต่อไปภายหลัง

http://www.ryt9.com/s/iq03/1543003
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000147266&Keyword=%A1%CA%B7
http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9550000146357

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.