Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

31 ธันวาคม 2555 AIS DTAC ชี้ !!! คาด SMS+MSM ตกกระป๋องเร็วๆนี้ โตเพียง 4-5% // INTERNET โต UP 100%

ประเด็นหลัก

นายปกรณ์ พรรณเชษฐ์ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค เปิดเผยว่า การส่งความสุขช่วงปีใหม่ 2556 นี้ คาดภาพรวมยังเติบโตสูงมาก โดยการใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น การแชตผ่านแอพพลิเคชันหรือเว็บโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม คาดจะโตไม่ต่ำกว่า 200% เทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่การส่งข้อความสั้นเอสเอ็มเอสและเอ็มเอ็มเอสคาดการเติบโต 4-5% แม้จะน้อยลงแต่ยังเพิ่มขึ้น

“ดีแทคเคยคาดการณ์ว่าการส่งข้อความน่าจะลดลง แต่ช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมา พบว่าเติบโตขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีก่อน จึงคาดว่าช่วงปีใหม่ก็น่าจะยังเติบโตได้ เพราะมีคนอีกกลุ่มเริ่มมาใช้บริการนี้ ส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นมากถึง 200%” นายปกรณ์ กล่าว

นายปรัธนา ลีลพนัง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิตอลของเอไอเอส กล่าวว่า การใช้งานอินเทอร์เน็ตเติบโตกว่า 100% แน่นอน โดยมาจากการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กและการแชตผ่านแอพพลิเคชัน

สำหรับการส่งเอสเอ็มเอสและเอ็มเอ็มเอส ถือว่าใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ไม่ได้ลดลง เรียกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนส่งผลให้รายได้ย้ายจากการส่งข้อความเป็นใช้งานอินเทอร์เน็ตแทน

ทั้งนี้ หากคิดเป็นรายได้แล้ว ช่วงปีใหม่เป็นเวลาที่มีการใช้งานบริการสื่อสารข้อมูลสูงที่สุดจึงมีส่วนสร้างรายได้มากตามไปด้วย จะมีการซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผู้ใช้แบบไม่จำกัดประมาณ 10% ของผู้ใช้ดาตาทั้งหมด

กสทช.สั่งค่ายมือถือรับมือปีใหม่
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปีที่ผ่านๆมา ประชาชนนิยมติดต่อสื่อสารและส่งข้อความอวยพรปีใหม่กันผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในการติดต่อสื่อสาร และส่งข้อความอวยพรปีใหม่ผ่านบริการมือถือ และเพื่อป้องกันไม่ให้คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการมือถือในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง กสทช.จึงได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการมือถือทุกราย ให้พิจารณาเพิ่มขีดความสามารถและความระมัดระวังในการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในการให้บริการมือถือ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่

___________________________________


อวยพรเอสเอ็มเอสแผ่ว ผ่านโซเชียลฯพุ่ง200%


แนวโน้มคนอวยพรผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โตสูงแม้เอสเอ็มเอสขยายตัวลดลง แต่อินเทอร์เน็ตคาดทะลุ 200%

นายปกรณ์ พรรณเชษฐ์ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค เปิดเผยว่า การส่งความสุขช่วงปีใหม่ 2556 นี้ คาดภาพรวมยังเติบโตสูงมาก โดยการใช้งานอินเทอร์เน็ต เช่น การแชตผ่านแอพพลิเคชันหรือเว็บโซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม คาดจะโตไม่ต่ำกว่า 200% เทียบกับปีที่ผ่านมา ขณะที่การส่งข้อความสั้นเอสเอ็มเอสและเอ็มเอ็มเอสคาดการเติบโต 4-5% แม้จะน้อยลงแต่ยังเพิ่มขึ้น

“ดีแทคเคยคาดการณ์ว่าการส่งข้อความน่าจะลดลง แต่ช่วงคริสต์มาสที่ผ่านมา พบว่าเติบโตขึ้น 8% เมื่อเทียบกับปีก่อน จึงคาดว่าช่วงปีใหม่ก็น่าจะยังเติบโตได้ เพราะมีคนอีกกลุ่มเริ่มมาใช้บริการนี้ ส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นมากถึง 200%” นายปกรณ์ กล่าว

นายปรัธนา ลีลพนัง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานผลิตภัณฑ์และบริการดิจิตอลของเอไอเอส กล่าวว่า การใช้งานอินเทอร์เน็ตเติบโตกว่า 100% แน่นอน โดยมาจากการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กและการแชตผ่านแอพพลิเคชัน

สำหรับการส่งเอสเอ็มเอสและเอ็มเอ็มเอส ถือว่าใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ไม่ได้ลดลง เรียกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนส่งผลให้รายได้ย้ายจากการส่งข้อความเป็นใช้งานอินเทอร์เน็ตแทน

ทั้งนี้ หากคิดเป็นรายได้แล้ว ช่วงปีใหม่เป็นเวลาที่มีการใช้งานบริการสื่อสารข้อมูลสูงที่สุดจึงมีส่วนสร้างรายได้มากตามไปด้วย จะมีการซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีผู้ใช้แบบไม่จำกัดประมาณ 10% ของผู้ใช้ดาตาทั้งหมด


http://www.posttoday.com/%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%
A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88-
%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94/196078/%
E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%
A3%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%

B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AD%
E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%
A7-
%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%
82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B
8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%AF%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0
%B9%88%E0%B8%87200


________________________________


ชีพจรโลกธุรกิจ : 29 ธันวาคม 2555กสทช.สั่งค่ายมือถือรับมือปีใหม่
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในปีที่ผ่านๆมา ประชาชนนิยมติดต่อสื่อสารและส่งข้อความอวยพรปีใหม่กันผ่านบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้บริการในการติดต่อสื่อสาร และส่งข้อความอวยพรปีใหม่ผ่านบริการมือถือ และเพื่อป้องกันไม่ให้คุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการมือถือในช่วงเวลาดังกล่าวลดลง กสทช.จึงได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการมือถือทุกราย ให้พิจารณาเพิ่มขีดความสามารถและความระมัดระวังในการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในการให้บริการมือถือ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ยอดนักท่องเที่ยวทะลุ21ล้านคน
นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ ททท. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดพิธีต้อนรับนักท่องเที่ยวครบ 21 ล้านคน พร้อมฉลองจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าสู่เป้าหมาย 22 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้น 15% ในสิ้นปี 2552 นี้?และมั่นใจว่าจะสามารถนำรายได้เข้าประเทศกว่า 965,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น24% จากปี 2554 โดยจะมีการรอต้อนรับนักท่องเที่ยวบริเวณ ชั้น 2 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่ง ททท.ได้จัดทำตุ๊กตา “น้องสุขใจ” ที่เป็นตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Mascot) ของททท. เป็นตัวแทนของความสุข มอบให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อร่วมเฉลิมฉลองกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่กำลังมุ่งหน้าสู่เป้าหมาย 22 ล้านคน และเพื่อเป็นการมอบความสุขแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วย

พลัสชี้ปี55อสังหาฯโตทุกประเภท
นายอนุกูล รัฐพิทักษ์สันติ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เปิดเผยว่า หากเปรียบเทียบภาพรวมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของไทยในปี 2555 กับปี 2554 จะพบว่ามีการเติบโตขึ้นในทุกประเภทอย่างมาก เนื่องจากผู้บริโภค เริ่มฟื้นความมั่นใจจากวิกฤติน้ำท่วม ประกอบกับผู้ประกอบการรายใหญ่ระดมเผยโฉมโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง พร้อมอัดแคมเปญการตลาดเพื่อดันยอดขาย จึงช่วยเสริมความคึกคักให้แก่ตลาด รวมทั้งในส่วนการซื้อเพื่ออยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งการซื้อเพื่อลงทุน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้เมื่อภาพรวมอสังหาริมทรัพย์เติบโต ธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ก็เติบโตเป็นเงาตามตัว โดยเฉพาะธุรกิจซื้อ-ขาย-เช่า ที่เติบโตอย่างมากในทุกภาคทั่วประเทศ ซึ่งในปี 2555 มีสต็อกสินทรัพย์เพื่อเสนอขายจำนวนมาก และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในปี 2556 ทั้งจากผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้ประกอบการท้องถิ่น

จับตาวงการอีคอมเมิร์ซปีหน้า
นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ บริษัท TARAD.com เปิดเผยว่า ในปี 2556 ถือเป็นปีที่น่าจับตามองสำหรับวงการอีคอมเมิร์ซ เมื่อคนไทยหันมาใช้อินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์สื่อสารไร้สายชนิดต่างๆ อาทิ โทรศัพท์มือถือ แท๊บเล็ต หลังจากผู้ให้บริการพัฒนาฟีเจอร์จนล้ำสมัย และแบรนด์ชั้นนำเร่งแข่งขันทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น ทั้งนี้ทาง PayPal ได้วิเคราะห์สภาพตลาดอีคอมเมิร์ซของประเทศไทย โดยคาดการณ์ว่ามูลค่าของอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตขึ้นอย่างมาก ในขณะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอวว่าการเติบโตของการจดทะเบียนร้านค้าออนไลน์อยู่ที่ 20-30% ภายในปี 2555 เพราะผู้ประกอบการรายต่างเห็นความสำคัญในการเปิดร้านค้าออนไลน์


แนวหน้า
http://www.ryt9.com/s/nnd/1559413

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.