Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

5 ธันวาคม 2555 (เกาะติประมูลDigital TV) ประกาศเลือนประมูลแล้ว++ คาดเปิดประมูลช่อง มี.ค.56 //MCOT ช่อง5 NBT ทดลองแล้ว กรุงเทพ เชียงใหม่

ประเด็นหลัก

ประธาน กสท. กล่าวต่อว่า วานนี้ (3 ธ.ค.) กสท. จัดทำบันทึกความเข้าใจ เรื่องความร่วมมือในการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ระหว่างสำนักงาน กสทช.  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (ช่อง 9) และกรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง 11) เพื่อการทดลองอุปกรณ์โครงข่ายระบบวิทยุโทรทัศน์ร่วมกัน โดยมุ่งหวังว่า ความรู้ที่ได้จากการทดลองจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา การใช้ หรือการให้บริการระบบวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล การใช้โครงข่ายร่วมกัน และการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลต่อไป

ทั้งนี้ กสทช. ได้ประกาศใช้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (ปี2555-2559 เมื่อต้นปี 2555 ที่ผ่านมา โดยกำหนดยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และได้ออกประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องหลายฉบับรวมทั้ง ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุเป็นทรัพยากรที่จำกัด จึงมีความจำเป็นต้องให้เกิดการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อประโยชน์ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณในระบบดิจิตอล จึงจำเป็นต้องทดลองอุปกรณ์โครงข่าย ระบบวิทยุกระจายเสียง และระบบวิทยุโทรทัศน์ร่วมกัน

สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งมีวัตถุประสงค์และขอบเขตความร่วมมือดังต่อไปนี้ 1.การดำเนินการทดลองอุปกรณ์ระบบการรับส่งสัญญาณฯ ในระบบดิจิตอล 2.การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบการรับส่งสัญญาณฯ ในระบบดิจิตอล 3.การสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 4.การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับส่งสัญญาณฯ ในระบบดิจิตอล โดยเริ่มนำร่อง 2 พื้นที่ คือ 1.กรุงเทพฯ และ 2.เชียงใหม่ มีกรอบระยะเวลาทดลอง 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค.2556


_____________________________________อสมท'ลุยทดสอบบริการทีวีดิจิตอล

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ หรือเอ็มโอยู เรื่อง ความร่วมมือทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล โดยมีผู้บริหาร กสทช. พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ และผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ 3 แห่ง ประกอบด้วย นายเอนก เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และ นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนาม

การลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์และขอบเขตความร่วมมือ ประกอบด้วย การดำเนินการทดลองอุปกรณ์รับส่งสัญญาณระบบดิจิตอล การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณ การสนับสนุนส่งเสริมบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์ระบบดิจิตอล รวมถึงการเสริมสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการรับส่งสัญญาณระดับดังกล่าว

ขณะที่ นายสุระ เกนทะนะศิล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อสมท กล่าวว่า ในส่วนของ อสมท นั้น จะเริ่มทดสอบการออกอากาศระบบดิจิตอลที่ผู้รับชมซึ่งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นในมีอุปกรณ์เครื่องรับที่พร้อมสามารถรับชมการออกอากาศได้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม เป็นต้นไป

แนวหน้า
http://www.naewna.com/business/32593

______________________________


กสทช. เลื่อนเคาะราคาประมูลไลเซ่นส์ทีวีดิจิตอล

กสทช. เลื่อนออกราคาเริ่มต้นประมูลทีวีดิจิตอลจาก ธ.ค.55 เป็น ก.พ.56 คาดเปิดประมูลช่อง มี.ค.56 ขณะที่ จับมือ ช่องฟรีทีวี 5 9 และ 11 นำร่องทดลองทีวีดิจิตอล...

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. กล่าวถึงความคืบหน้าการออกหลักเกณ์การกระประมูลทีวีดิจิตอลว่า ขณะนี้ ยังไม่สามารถระบุราคาตั้งต้นการประมูลช่องรายการของทีวีดิจิตอลช่องบริการธุรกิจได้ เนื่องจากอยู่ระหว่างให้คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ไอทียู จัดทำมาให้ โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนช่วงเดือน ก.พ.2556 จากกำหนดเดิม ธ.ค.2555 จากนั้นจะให้ใบอนุญาตผู้ประกอบการจัดสรรช่องบริการในหมวดชุมชนในช่วงปลายปี 2555 และจัดสรรช่องรายการในหมวดบริการสาธารณะ ในเดือน ม.ค.2556 การเปิดประมูลช่องบริการในหมวดธุรกิจช่วงเดือน มี.ค.- เม.ย.2556
ทั้งนี้ จำนวนช่องประกอบด้วย ช่องบริการสาธารณะ 12 ช่อง บริการชุมชน 12 ช่อง รวมทั้งช่องบริการธุรกิจที่ให้เผยแพร่รายการเป็นการทั่วไปแบบปกติ 20 ช่อง และในแบบความคมชัดคุณภาพสูงรายการคมชัดสูง หรือไฮเดฟิเนชั่น 4 ช่อง

ประธาน กสท. กล่าวต่อว่า วานนี้ (3 ธ.ค.) กสท. จัดทำบันทึกความเข้าใจ เรื่องความร่วมมือในการทดลองระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ระหว่างสำนักงาน กสทช.  สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (ช่อง 9) และกรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง 11) เพื่อการทดลองอุปกรณ์โครงข่ายระบบวิทยุโทรทัศน์ร่วมกัน โดยมุ่งหวังว่า ความรู้ที่ได้จากการทดลองจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา การใช้ หรือการให้บริการระบบวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล การใช้โครงข่ายร่วมกัน และการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลต่อไป

ทั้งนี้ กสทช. ได้ประกาศใช้แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 (ปี2555-2559 เมื่อต้นปี 2555 ที่ผ่านมา โดยกำหนดยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล และได้ออกประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้องหลายฉบับรวมทั้ง ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เพื่อทดลองหรือทดสอบเป็นการชั่วคราว เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุเป็นทรัพยากรที่จำกัด จึงมีความจำเป็นต้องให้เกิดการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อประโยชน์ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับส่งสัญญาณในระบบดิจิตอล จึงจำเป็นต้องทดลองอุปกรณ์โครงข่าย ระบบวิทยุกระจายเสียง และระบบวิทยุโทรทัศน์ร่วมกัน

สำหรับการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งมีวัตถุประสงค์และขอบเขตความร่วมมือดังต่อไปนี้ 1.การดำเนินการทดลองอุปกรณ์ระบบการรับส่งสัญญาณฯ ในระบบดิจิตอล 2.การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับระบบการรับส่งสัญญาณฯ ในระบบดิจิตอล 3.การสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 4.การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับส่งสัญญาณฯ ในระบบดิจิตอล โดยเริ่มนำร่อง 2 พื้นที่ คือ 1.กรุงเทพฯ และ 2.เชียงใหม่ มีกรอบระยะเวลาทดลอง 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน ม.ค.2556

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/310912

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.