Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

7 ธันวาคม 2555 (เดินหน้า3Gประเทศไทย) ผู้ตรวจการ จัดหนัก!! จัดแรง!! ฟ้อง กสทช.ผ่านศาลปกครองอีก 20 ธค.นี้ ++ แถม ศาลรัฐธรรมนูญ อีกดอก

ประเด็นหลัก


ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน วันนี้ (7 ธ.ค.)  นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการในฐานะโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงถึงผลการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เสนอเรื่องพร้อมความเห็นขอให้เพิกถอนการประมูล คลื่นความถี่ 3 จี ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเห็นชอบที่จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดโดยเร็ว เนื่องจากเห็นว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญที่จะคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีความคืบหน้าในรายละเอียดของเรื่องนี้อีกครั้ง เนื่องจากมีกรอบเวลาให้อุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน แต่เชื่อว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะเร่งยื่นอุทธรณ์ให้ทันก่อนวันที่ 20 ธันวาคม ที่กสทช.จะออกรับรองอนุญาตการประมูลคลื่นความถี่ 3 จีให้แก่เอกชน

นายรักษเกชา กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของกสทช.จะไม่มีผลต่อการดำเนินการของผู้ตรวจการฯ เนื่องจากผู้ตรวจการฯและกสทช.ต่างทำหน้าที่ของตัวเอง ทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลที่ใช้ในการอุทธรณ์ยังอยู่ระหว่างการยกร่าง ซึ่งจะพิจารณากันอย่างละเอียด ซึ่งจะใช้ข้อมูลเดิมมาอ้างอิงเป็นหลัก ประกอบกับจะมีการพิจารณาเสียงข้างน้อยของตุลาการศาลปกครองที่เชื่อว่าผู้ ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจฟ้องในกรณีดังกล่าว ขณะเดียวกันหากศาลปกครองสูงสุดประทับรับคำฟ้อง ก็จะมีผลต่อการดำเนินการออกใบรับรองอนุญาตแก่เอกชน ทั้ง 3 รายของกสทช.ได้ ส่วนหากศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำอุทธรณ์ ทางผู้ตรวจการฯก็จะพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าหากยังมีข้อสงสัยที่ สาธารณชนกำลังรอคอยคำตอบ ผู้ตรวจการฯเองก็จะพิจารณาช่องทางว่าอาจจะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือ ไม่


___________________________________

ผู้ตรวจฯ พร้อมยื่นศาล รธน.หากศาล ปค.นิ่ง ปัดปฏิเสธ 3จี ลั่นต้องแก้ต่างฮั้วประมูล


รักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการในฐานะโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน(แฟ้มภาพ)“รักษเกชา” เผยมติผู้ตรวจฯ พร้อมอุทธรณ์สู้คำสั่งศาลปกครองยกคำร้องเพิกถอนประมูล 3จี มั่นใจทันก่อน กสทช.ชงให้เอกชน อ้างต้องคล้ายปม ปชช.สงสัยฮั้วประมูล ไม่มีเจตนาทำ 3จีล่าช้า เชื่อเป็นผลดี ชี้ กสทช.มีสิทธิลุยต่อ แต่ผู้ตรวจฯ ก็ต้องทำหน้าที่ แย้มยื่นศาล รธน. หากศาลปกครองยังปัด
     
      วันนี้ (7 ธ.ค.) นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการในฐานะโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเห็นชอบร่วมกันให้มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำฟ้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีเสนอเรื่องพร้อมความเห็นให้เพิกถอนการจัดประมูลคลื่นความถี่ 3จี ต่อศาลปกครองสูงสุดโดยเร็ว เนื่องจากเห็นว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจที่จะดำเนินการเรื่องดังกล่าวและมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญที่จะคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีความคืบหน้าในรายละเอียดของเรื่องนี้อีกครั้ง เนื่องจากมีกรอบเวลาให้อุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน แต่เชื่อว่าการอุทธรณ์จะทำได้ทันก่อนวันที่ 20 ธ.ค.ที่ กสทช.จะออกใบอนุญาต 3จีให้เอกชน
     
      ทั้งนี้ การยื่นอุทธรณ์ ผู้ตรวจฯ ไม่ได้มีเจตนาที่จะปฏิเสธเทคโนโลยี 3จี แต่เป็นเพราะกฎหมายเปิดช่องให้ดำเนินการได้อยู่ และหากศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ปมปัญหาที่สาธารณชนสงสัยว่าการจัดประมูลครั้งนี้มีการแข่งขันเสรีเป็นธรรมหรือไม่ก็จะได้ถูกพิจารณา ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย ทั้ง กสทช.และ กทค.ก็จะได้นำไปเป็นบรรทัดฐานสำหรับการดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อไป จึงน่าจะคุ้มกับการรอคอย ดีกว่าดำเนินการไปโดยยังมีข้อสงสัย และยังไม่มีการหาข้อยุติที่เหมาะสมโดยองค์กรที่มีอำนาจโดยชอบธรรม
     
      ส่วนการที่ กสทช.ประกาศจะเดินหน้าต่อในเรื่องการออกใบอนุญาต นายรักษเกชากล่าวว่า ไม่มีผลต่อการดำเนินการของผู้ตรวจ เพราะถือว่าผู้ตรวจและ กสทช.ต่างก็ทำหน้าที่ของตัวเอง แต่ถ้าหากศาลปกครองสูงสุดรับฟ้องก็อาจจะมีผลต่อการดำเนินการของ กสทช.ได้ ส่วนถ้าไม่รับฟ้อง ผู้ตรวจก็จะมาพิจารณาว่าข้อสงสัยของสาธารณชนยังมีอยู่หรือไม่ และมีช่องทางใดที่สามารถให้ผู้ตรวจดำเนินการได้อีก เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9550000149133&Keyword=%a1%ca%b7

________________________________

ผู้ตรวจการฯเตรียมยื่นอุทธรณ์ศาล ปค.สูงสุดเพิกถอนการประมูล 3G

      ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นพ้องร่วมกันให้มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง ต่อศาลปกครองสูงสุด กรณีที่ไม่รับคำฟ้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ขอให้เพิกถอนการประมูลคลื่นความถี่ 3G ซึ่งอยู่ระหว่างการยกร่างคำอุทธรณ์ โดยนายรักษเกชา แฉ่ฉาย โฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ระบุถึงประเด็นอุทธรณ์ ว่า จะย้ำอำนาจผู้ตรวจการแผ่นดิน สามารถดำเนินการฟ้อง เพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะได้ หลังเห็นว่าการกระทำของ กสทช.มีผลกระทบต่อความเสียหายของประชาชนส่วนรวม ซึ่งตามกฎหมายสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน หลังศาลมีคำสั่งออกมา

ASTV ผู้จัดการ
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000148920&Keyword=3g

________________________________________


ผู้ตรวจการแผ่นดินคาดอุทธรณ์3จีก่อน20ธ.ค.

โฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คาดยื่นอุทธรณ์ปม 3 จี ต่อศาลปกครองสูงสุดก่อน 20 ธ.ค. นี้ ชี้มีอำนาจดำเนินการตามกฎหมาย...

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 7 ธ.ค. 55 ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการ ในฐานะโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงถึงผลการประชุมผู้ตรวจการฯ กรณีที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ตรวจการฯ ที่เสนอเรื่องพร้อมความเห็นขอ ให้เพิกถอนการประมูลคลื่นความถี่ 3 จี ในวันที่ 3 ธ.ค.ว่า ผู้ตรวจการฯ มีมติเห็นชอบร่วมกัน ที่จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ต่อศาลปกครองสูงสุดโดยเร็ว มีกรอบเวลาให้อุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน เห็นว่าผู้ตรวจการฯ มีอำนาจที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญที่จะคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ คาดว่าภายในสัปดาห์หน้า จะมีความคืบหน้าในรายละเอียดของเรื่องนี้อีกครั้ง เชื่อว่าผู้ตรวจการแผ่นดิน จะเร่งยื่นอุทธรณ์ให้ทัน ก่อนที่ กสทช.จะออกใบรับรองอนุญาตการประมูลคลื่นความถี่ 3 จี ให้แก่เอกชน วันที่ 20 ธ.ค.นี้

นอกจากนี้ เมื่อศาลปกครองกลางมีมติไม่ได้เป็นเสียงเอกฉันท์ ผู้ตรวจการฯ จึงจำเป็นต้องยื่นอุทธรณ์ตามสิทธิ์ทางกฎหมาย เพื่อให้ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัย และมีคำสั่ง หากศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งรับคำฟ้อง กระบวนการพิจารณาในเนื้อหาเรื่องการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมนั้น เป็นปัญหาตามที่สาธารณชนสงสัยหรือไม่ รวมทั้งก็จะเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย อาทิ กสทช. กทค. ที่จะนำไปเป็นบรรทัดฐาน ทั้งนี้ ผู้ตรวจการฯ ไม่ได้มีเจตนาที่จะปฏิเสธเทคโนโลยี 3 จี และมิได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาดำเนินการเอง แต่ดำเนินการตามที่มีผู้ร้องเรียน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

นายรักษเกชา กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของ กสทช. จะไม่มีผลต่อการดำเนินการของผู้ตรวจการฯ เนื่องจากผู้ตรวจการฯ และ กสทช. ต่างทำหน้าที่ของตัวเอง ทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลที่ใช้ในการอุทธรณ์ยังอยู่ระหว่างการยกร่าง จะพิจารณากันอย่างละเอียด จะใช้ข้อมูลเดิมมาอ้างอิงเป็นหลัก ประกอบกับจะนำความเห็นของตุลาการเสียงข้างน้อยที่เชื่อว่าผู้ตรวจการฯ มีอำนาจฟ้องในกรณีดังกล่าว ขณะเดียวกันหากศาลปกครองสูงสุดประทับรับคำฟ้อง จะมีผลต่อการดำเนินการออกใบรับรองอนุญาตแก่เอกชน ทั้ง 3 รายของ กสทช.ได้ ส่วนหากศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำอุทธรณ์ ทางผู้ตรวจการฯจะพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ว่าหากยังมีข้อสงสัยที่สาธารณชนกำลังรอคอยคำตอบ ผู้ตรวจการฯ จะพิจารณาช่องทางว่าอาจจะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่.

ไทยรัฐ
http://www.thairath.co.th/content/tech/311704

___________________________


ผู้ตรวจฯ เตรียมยื่นอุทธรณ์ 3 จี


ผู้ตรวจการแผ่นดิน เตรียมยื่นอุทธรณ์ 3 จี อ้างมีสิทธิตามกฎหมาย
ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน วันนี้ (7 ธ.ค.)  นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการในฐานะโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงถึงผลการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ตรวจการแผ่นดินที่เสนอเรื่องพร้อมความเห็นขอให้เพิกถอนการประมูล คลื่นความถี่ 3 จี ว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติเห็นชอบที่จะยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดโดยเร็ว เนื่องจากเห็นว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าว และมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญที่จะคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์หน้าจะมีความคืบหน้าในรายละเอียดของเรื่องนี้อีกครั้ง เนื่องจากมีกรอบเวลาให้อุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน แต่เชื่อว่าผู้ตรวจการแผ่นดินจะเร่งยื่นอุทธรณ์ให้ทันก่อนวันที่ 20 ธันวาคม ที่กสทช.จะออกรับรองอนุญาตการประมูลคลื่นความถี่ 3 จีให้แก่เอกชน

นายรักษเกชา กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินได้พิจารณา เห็นว่า เมื่อศาลปกครองกลางมีมติไม่ได้เป็นเสียงเอกฉันท์ ผู้ตรวจการฯจึงจำเป็นต้องยื่นอุทธรณ์ตามสิทธิทางกฎหมายเพื่อให้ศาลปกครองสูง สุดวินิจฉัยและมีคำสั่ง ซึ่งหากศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งรับคำฟ้อง กระบวนการพิจารณาในเนื้อหาเรื่องการแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมนั้น จะเป็นปัญหาตามที่สาธารณชนสงสัยหรือไม่ รวมทั้งก็จะเป็นผลดีต่อทุกฝ่าย อาทิ กสทช.  กทค. ที่จะนำไปเป็นบรรทัดฐาน ทั้งนี้ผู้ตรวจการฯไม่ได้มีเจตนาที่จะปฏิเสธเทคโนโลยี 3 จี และมิได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาดำเนินการเอง แต่ยืนยันว่าผู้ตรวจการฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะดำเนินการตามที่มีผู้ร้องเรียน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

นายรักษเกชา กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของกสทช.จะไม่มีผลต่อการดำเนินการของผู้ตรวจการฯ เนื่องจากผู้ตรวจการฯและกสทช.ต่างทำหน้าที่ของตัวเอง ทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลที่ใช้ในการอุทธรณ์ยังอยู่ระหว่างการยกร่าง ซึ่งจะพิจารณากันอย่างละเอียด ซึ่งจะใช้ข้อมูลเดิมมาอ้างอิงเป็นหลัก ประกอบกับจะมีการพิจารณาเสียงข้างน้อยของตุลาการศาลปกครองที่เชื่อว่าผู้ ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจฟ้องในกรณีดังกล่าว ขณะเดียวกันหากศาลปกครองสูงสุดประทับรับคำฟ้อง ก็จะมีผลต่อการดำเนินการออกใบรับรองอนุญาตแก่เอกชน ทั้ง 3 รายของกสทช.ได้ ส่วนหากศาลปกครองสูงสุดไม่รับคำอุทธรณ์ ทางผู้ตรวจการฯก็จะพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งว่าหากยังมีข้อสงสัยที่ สาธารณชนกำลังรอคอยคำตอบ ผู้ตรวจการฯเองก็จะพิจารณาช่องทางว่าอาจจะยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือ ไม่

เดลินิวส์
http://www.dailynews.co.th/technology/171226

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.