Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 มกราคม 2556 ไทยยุค 3G ( พัฒนาซอฟต์แวร์มาใช้มากขึ้น )


ประเด็นหลัก


    ส่วนด้านซอฟต์แวร์  (Software) ธุรกิจโมบายแอพพลิเคชัน ทั้งคอนเทนต์ และแอพพลิเคชันต่างๆ มีการเติบโตขึ้น   เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ใช้งาน โดยเดิมอาจมองว่า แอพพลิเคชันเป็นของฟรี แต่ขณะนี้ผู้ใช้งานเริ่มมีการยอมรับ ในเรื่องการเรียกเก็บค่าบริการ ที่เป็น คอนเทนต์มากขึ้น  โดยจะมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนโมบาย แอพพลิเคชัน ที่มีทั้งหมดในตลาด อีกเกือบ 50%จากปีที่แล้ว คิดเป็นจำนวนทั้งหมด ประมาณ 2,000 แอพพลิเคชัน ภายในสิ้นปี 2556 โดยจะช่วยผลักดันยอดมูลค่าตลาดรวมให้ไปถึง 1  พันล้านบาท
    ขณะที่การมี 3จี ทำให้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์มาใช้มากขึ้น  การเตรียมพร้อมสู่ AEC ในภาคธุรกิจก็ทำให้มีการนำซอฟต์แวร์ประเภทการจัดการองค์กรมาใช้มากขึ้น  สืบเนื่องจากการที่ธุรกิจต้องเตรียมพร้อมสำหรับ AEC  จึงต้องมีการจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการนำระบบบริหารทรัพยากรในองค์กร  หรือ อีอาร์พี  และ ซอฟต์แวร์ประเภทวิเคราะห์ธุรกิจ (Analytics) เข้ามาใช้งาน ในขณะเดียวกันไทยเป็นแหล่งเอาต์ซอร์ซซิ่ง ซอฟต์แวร์ หลักแห่งหนึ่งในเอเชีย ดังนั้นทั้งปัจจัยด้าน 3 จี และ AEC จะสามารถดันตลาดซอฟต์แวร์ไทยให้เติบโตไปถึง 1หมื่นล้านบาท ภายในสิ้นปี 2556


___________________________


ไทยยุค3จีเข้าสู่สมาชิกเออีซี

ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวน เผย 3จี และการเข้าสู่ AEC   ปัจจัยกระตุ้นธุรกิจไอทีไทยให้เติบโตขึ้น  ชี้ด้านฮาร์ดแวร์ กระแสโมบาย ดีไวซ์  โดยเฉพาะแท็บเลตมาแรง   ขณะที่ซอฟต์แวร์โมบายแอพพลิเคชัน เติบโตขึ้นมูลค่าแตะ 1 พันล้าน

    ดร.มนธ์สินี กีรติไกรนนท์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ฟรอสต์แอนด์ซัลลิแวนฯ   องค์กรให้คำปรึกษา และวิจัยระดับโลก เปิดเผยว่าปัจจัยการเข้าสู่ยุคของ 3จี และการเข้าสู่ AEC ของประเทศไทย ทำให้เกิดแนวโน้มของการเติบโตด้านไอทีใน 3 ประเด็นหลัก คือ  1. ฮาร์ดแวร์  ตัวที่น่าจับตามองคือ โมบาย ดีไวซ์ (Mobile Devices) โดยเฉพาะแท็บเลต ด้วยราคาที่ถูกลง และทางเลือกมากมายของอุปกรณ์ ตลอดจนการขยายโครงข่าย 3จี ของผู้ให้บริการ ทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นปัจจัยให้ mobile devices โดยเฉพาะแท็บเลตมียอดการเติบโตทั่วโลกพุ่งกว่า 76% จากปีที่แล้ว
    ในขณะที่ปี 2556 คาดว่าแท็บเลตจะมีอัตราการเติบโตจะเป็น 2 เท่า ของปีที่ผ่านมา และเทียบเป็นสัดส่วนกว่า 60% ของตลาดเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด     โดย 2 ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้น คือ การเพิ่มขึ้นของการใช้งานแท็บเลตในองค์กร ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วน กว่า 10% ของการใช้งานแท็บเลตทั้งหมด  และอีกปัจจัยหนึ่ง  คือ การเปิดตัวแท็บเลตขนาด 7 นิ้ว ทั้งซัมซุง กาแล็กซี่แท็บ และ ไอแพด มินิ   รวมไปถึงอีกหลายยี่ห้อที่กำลังเข้ามา   โดยทั่วโลกคาดว่าจะมีสัดส่วนตลาดถึง 1 ใน 3 ของตลาดแท็บเลตทั้งหมด
    ซึ่งโดยภาพรวมตลาดอุปกรณ์ไอทีแล้วยอดจำหน่ายของพีซีและโน้ตบุ๊กลดลง แต่เมื่อเทียบกับรายได้ที่ชดเชยจากโมบายดีไวซ์แล้วยังทำให้อัตราการเติบโตของอุปกรณ์ไอทียังเป็นบวกอยู่ คาดว่าตลาดรวมปีหน้าโดยรวม น่าจะโตขึ้นอีก 10%
    ส่วนด้านซอฟต์แวร์  (Software) ธุรกิจโมบายแอพพลิเคชัน ทั้งคอนเทนต์ และแอพพลิเคชันต่างๆ มีการเติบโตขึ้น   เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ใช้งาน โดยเดิมอาจมองว่า แอพพลิเคชันเป็นของฟรี แต่ขณะนี้ผู้ใช้งานเริ่มมีการยอมรับ ในเรื่องการเรียกเก็บค่าบริการ ที่เป็น คอนเทนต์มากขึ้น  โดยจะมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนโมบาย แอพพลิเคชัน ที่มีทั้งหมดในตลาด อีกเกือบ 50%จากปีที่แล้ว คิดเป็นจำนวนทั้งหมด ประมาณ 2,000 แอพพลิเคชัน ภายในสิ้นปี 2556 โดยจะช่วยผลักดันยอดมูลค่าตลาดรวมให้ไปถึง 1  พันล้านบาท
    ขณะที่การมี 3จี ทำให้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์มาใช้มากขึ้น  การเตรียมพร้อมสู่ AEC ในภาคธุรกิจก็ทำให้มีการนำซอฟต์แวร์ประเภทการจัดการองค์กรมาใช้มากขึ้น  สืบเนื่องจากการที่ธุรกิจต้องเตรียมพร้อมสำหรับ AEC  จึงต้องมีการจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการนำระบบบริหารทรัพยากรในองค์กร  หรือ อีอาร์พี  และ ซอฟต์แวร์ประเภทวิเคราะห์ธุรกิจ (Analytics) เข้ามาใช้งาน ในขณะเดียวกันไทยเป็นแหล่งเอาต์ซอร์ซซิ่ง ซอฟต์แวร์ หลักแห่งหนึ่งในเอเชีย ดังนั้นทั้งปัจจัยด้าน 3 จี และ AEC จะสามารถดันตลาดซอฟต์แวร์ไทยให้เติบโตไปถึง 1หมื่นล้านบาท ภายในสิ้นปี 2556
    ส่วนบริการ (Service) ด้านคลาวด์  และ ดาต้าเซ็นเตอร์ นั้น การเกิดบริการ 3จี  จะทำให้มีการใช้งานโมบายมากขึ้น ในขณะที่มีโมบายแอพพลิเคชันใหม่ๆ เกิดขึ้น ดังนั้นความต้องการในด้านโครงสร้างพื้นฐานจึงตามมา และเมื่อถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยเรื่อง AEC ความต้องการของธุรกิจก็ยิ่งมีมากขึ้น เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลาง ในการบริการ ด้านไอทีในอาเซียน ตลอดจนธุรกิจต่างต้องเตรียมพร้อมด้านไอทีเพื่อรองรับโมเดลธุรกิจแบบใหม่ๆ ที่ขยาย อาณาเขต   ในปีที่ผ่านมา การเติบโตของคลาวด์อาจไม่มากตามที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากการใช้งานคลาวด์ ยังต้องถูกกระตุ้นจากปัจจัยอื่น เช่น การมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและเสถียร ซึ่งยังไม่มีเพราะความล่าช้าของ 3จี ตลอดจนต้อง content ที่มากพอเพื่อการใช้งานโมเดลคลาวด์ที่สมบูรณ์แบบ  ซึ่งผู้ให้บริการ content ยังไม่กล้าเสี่ยงลงทุน  ดังนั้นการใช้คลาวด์ในปัจจุบัน จึงไว้สำหรับการสำรองข้อมูลเท่านั้น แต่ยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีคลาวด์อย่างเต็มที่  ดังนั้นอัตราการเติบโตของคลาวด์ในปีนี้จึงไม่มากเท่าที่ควร แต่ภายในปีหน้า คาดว่าจะโตขึ้นจากปีนี้ อีก 30%

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
http://www.thannews.th.com/index.php?option=com_content&view=article&id=163249:3&catid=123:2009-02-08-11-44-33&Itemid=491

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.