Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

15 มกราคม 2555 (เกาะติดประมูล4G) กสทช. เล็งเดือนก.พ.ได้ข้อสรุปนำคลื่น1800 MHzมาใช้ทำ4G (ยืนยันลูกค้า TRUEMOVE GSM1800 หลังหมดสป.ลูกค้าจะSIMไม่ดับ)


ประเด็นหลัก


พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)ในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม. กล่าวว่า ในเดือน ก.พ.56 คาดจะได้ความชัดเจนเกี่ยวกับกรอบเวลาการดำเนินการจัดประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz หรือ ระบบ 4G หลังจากคณะอนุกรรมการที่ดูแลผลกระทบหลังคลื่น 1800 MHz ซึ่งหมดอายุสัญญาสัมปทาน ในเดือน ก.ย.นี้ ที่จะได้ข้อสรุปการจัดการคลื่นและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ


พ.อ.เศรษฐพงศ์ กล่าวยืนยันว่า ผู้ที่ใช้บริการของทรูมูฟ และ ดีพีซี หลังหมดอายุสัมปทานจะไม่รับผลกระทบ และจะไม่เกิดกรณีซิมดับ

นอกจากนี้ ยังได้วางกรอบเวลาจะจัดสรรคลื่นความถี่ด้วยวิธีประมูลในกิจการดาวเทียมสื่อสาร ในไตรมาส 3/56 โดยจะมีทั้ง C Band และ KU Band

 
"อยากเปิดประมูลเร็วที่สุด เพราะคลื่น 1800 เป็นคลื่นถี่ที่ต่อยอด. 4G...คิดว่าจะมีการกำหนดว่าจะจัดสรรคลื่นอย่างไร เราจะตั้งคณะอนุกรรมการอีกชุดเพื่อจัดการประมูล ยอมรับว่ามีความซับซ้อนขึ้น ไม่อยากเร่งแล้วเกิดปัญหา"พ.อ.เศรษฐพงศ์ กล่าว
ประธาน กทค. กล่าวต่อว่า ขณะนี้ กสทช.ได้ให้ทางคณะอนุกรรมการฯ ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 4จี เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการบนคลื่น 1800 MHz ที่มีมากกว่า 10 ล้านราย โดยคาดการณ์ว่าคณะอนุกรรมการฯ จะส่งเรื่องเสนอ บอร์ด กทค. ในเดือน ก.พ.2556._______________________________กสทช. เร่งเดินหน้า 4จี คาดเข้าบอร์ดเดือน ก.พ.

ปธ. กสทช. แถลงผลงานปี 55 ฟุ้งประมูล 3จี สร้างรายได้กว่า 4 หมื่นล้านบาท ขณะที่เร่งคลอด 4จี หลังให้คณะอนุฯ ทำการบ้าน คาดเข้าบอร์ด กทค. ถกความคืบหน้า ก.พ.นี้...

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. พร้อมด้วยคณะกรรมการ กสทช. รวมทั้งหมด 11 คน ร่วมกันแถลงผลการดำเนินการปี 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการทำงานครบรอบ 1 ปี ของ กสทช. ว่า กสทช. ประกาศใช้แผนแม่บท จำนวน 3 แผน ประกอบด้วย 1.แผนแม่บทด้านการบริหารคลื่นความถี่ และตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ.2555 2.แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 และ 3.แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 พร้อมออกหลักเกณฑ์กติกาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง


ประธาน กสทช. กล่าวต่อว่า ในปี 2556 นี้ จะเน้นการคุ้มครองผู้บริโภค โดยยกให้เป็นปีทองแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมกันนี้ยังยอมรับว่าการประมูล 3จี เป็นความภูมิใจของความสำเร็จในงานที่ กสทช. ดำเนินการมา และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศกว่า 4 หมื่นล้านบาท แม้ว่าจะมีอุปสรรคก็ตาม


พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. กล่าวว่า ในปี 2556 จะเร่งดำเนินการเปลี่ยนผ่านระบบรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เพื่อให้กิจการโทรทัศน์ไทยมีความเป็นสากล โดยจะกำหนดกรอบนโยบาย แนวทางและกรอบเวลาในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบทีวีดิจิตอลให้ราบรื่นและชัดเจน พร้อมกำหนดมาตรฐานการรับส่งสัญญาณ และมาตรฐานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อม ส่วนทางด้านวิทยุ คิดว่าภายใน 2-3 วันนี้จะมีวิทยุชุมชนกว่า 7-8 พันสถานีมาขอใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ที่สำนักงาน กสทช. ขณะที่ตั้งเป้าว่าการคุ้มครองผู้บริโภคปี 2556 จะต้องดีขึ้นกว่าปี 2555 ที่ผ่านมาแน่นอน โดยระบุว่า เรื่องร้องเรียนจะเร่งดำเนินการแก้ไขให้ได้กว่า 82%


พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. กล่าวว่า ในปี 2555 ที่ผ่านมา ได้ดำเนินยุทธศาสตร์สำคัญ คือการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ IMT ย่าน 2.1 GHz หรือ 3จี ให้ผู้ประกอบการ 3 ราย โดยล่าสุดอยู่ในกระบวนการส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ขณะที่ในปี 2555 ที่ผ่านมา ตลาดบริการโทรคมนาคมไทย มีมูลค่า 2.7 แสนล้านบาท ขยายตัว 9.7% ส่วนใหญ่เป็นตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีสัดส่วน 76% มูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท เป็นการใช้งานด้านเสียง 76% ขณะที่การใช้งานข้อมูล 24% มีอัตราการเติบโต 30% จากปีก่อน ส่วนบริการโทรศัพท์ฟิกไลน์ และบริการอินเทอร์เน็ต มีสัดส่วน 13% และ 11% ตามลำดับ


ประธาน กทค. กล่าวต่อว่า ขณะนี้ กสทช.ได้ให้ทางคณะอนุกรรมการฯ ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 4จี เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการบนคลื่น 1800 MHz ที่มีมากกว่า 10 ล้านราย โดยคาดการณ์ว่าคณะอนุกรรมการฯ จะส่งเรื่องเสนอ บอร์ด กทค. ในเดือน ก.พ.2556.

http://www.thairath.co.th/content/tech/320420

___________________________


กสทช. คาดก.พ. 56 ได้ข้อสรุปกรอบเวลาจัดประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz


พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)ในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม. กล่าวว่า ในเดือน ก.พ.56 คาดจะได้ความชัดเจนเกี่ยวกับกรอบเวลาการดำเนินการจัดประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz หรือ ระบบ 4G หลังจากคณะอนุกรรมการที่ดูแลผลกระทบหลังคลื่น 1800 MHz ซึ่งหมดอายุสัญญาสัมปทาน ในเดือน ก.ย.นี้ ที่จะได้ข้อสรุปการจัดการคลื่นและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ


 
"อยากเปิดประมูลเร็วที่สุด เพราะคลื่น 1800 เป็นคลื่นถี่ที่ต่อยอด. 4G...คิดว่าจะมีการกำหนดว่าจะจัดสรรคลื่นอย่างไร เราจะตั้งคณะอนุกรรมการอีกชุดเพื่อจัดการประมูล ยอมรับว่ามีความซับซ้อนขึ้น ไม่อยากเร่งแล้วเกิดปัญหา"พ.อ.เศรษฐพงศ์ กล่าว

ทั้งนี้ คลื่นความถี่ 1800 MHz ที่จะหมดอายุสัญญาสัมปทานนั้นได้แก่ ทรูมูฟ เป็นบริษัทในกลุ่มบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ที่มีอยู่ 12.5 MHz มีลูกค้าอยู่จำนวน 17 ล้านราย ส่วน ดีพีซี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์เซอร์วิส (ADVANC) มีอยู่ 12.5 MHz เช่นกัน จำนวนลูกค้า 9 หมื่นราย

พ.อ.เศรษฐพงศ์ กล่าวยืนยันว่า ผู้ที่ใช้บริการของทรูมูฟ และ ดีพีซี หลังหมดอายุสัมปทานจะไม่รับผลกระทบ และจะไม่เกิดกรณีซิมดับ

นอกจากนี้ ยังได้วางกรอบเวลาจะจัดสรรคลื่นความถี่ด้วยวิธีประมูลในกิจการดาวเทียมสื่อสาร ในไตรมาส 3/56 โดยจะมีทั้ง C Band และ KU Band

พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าวว่า ในปีที่แล้วได้ดำเนินยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือการประมูลและออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 GHz ให้กับผู้ประกอบการ 3 ราย ประกอบด้วย บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัทในเครือของ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC), บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด บริษัทย่อยของ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) และ บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) ซึ่งระหว่างนี้อยู่ในกระบวนการส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ทั้งนี้ ในปี 55 ตลาดบริการโทรคมนาคมในประเทศไทย มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 2.7 แสนล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 9.7 โดยส่วนใหญ่เป็นตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 76 มูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท โดยเป็นการใช้งานด้านเสียง (VOICE) ร้อยละ 76 ขณะที่การใช้งานข้อมูล (ดาต้า) ร้อยละ 24 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 30 จากปีก่อนหน้า ในขณะที่บริการโทรศัพท์ประจำที่และบริการ อินเทอร์เน็ต มีสัดส่วนร้อยละ 13 และ 11 ตามลำดับ

สำหรับปี 56 นี้ทั้ง 3 บริษัทจะเปิดให้บริการ 3G อย่างเป็นทางการได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี และทำให้มูลค่าตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่และตลาดโทรคมนาคมของประเทศ โดย เฉพาะบริการที่ไม่ใช่เสียง (NON-VOICE) หรือดาต้า เติบโตอย่างมาก ตามแนวโน้มที่เกิดขึ้นในตลาดทั่วโลก พร้อมคาดการณ์ว่ามูลค่าตลาดบริการโทรคมนาคมจะขยายตัวขึ้นเป็น 5.4 แสนล้านบาท ภายในปี 59 โดยมีแรงผลักดันจากตลาดโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีมูลค่าทางตลาดสูงกว่า 4.6 แสนล้านบาท เป็นสัดส่วนมูลค่าตลาด NON-VOICE มากกว่า ร้อยละ 50 ด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี ร้อยละ 44

ทั้งนี้ จากแนวโน้มการเติบโตของตลาดดังกล่าว ทำให้ในปีนี้ กทค. จะเน้นการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภคเรื่อง3G อย่างเข้ม ข้น ซึ่งล่าสุดมีการออกประกาศอัตราขั้นสูงของค่าบริการโทรศัพท์มือถือโทรในประเทศ ให้เรียกเก็บค่าบริการไม่เกิน 99 สตางค่ต่อนาที ตั้งแต่เดือนมกราคมนี้ เป็นต้นไปโดยไม่มีข้อยกเว้น และเร่งดำเนินการประมูล4G คลื่นความถี่ 1800 MHz ให้ลุล่วง ที่จะหมดสัญญาสัมปทานในช่วงเดือน ก.ย.นี้ เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่ขยายตัวอย่างมากและรวดเร็ว และจะเร่งผลักดันการ บริการโทรคมนาคมพื้นฐานไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง ทั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน การประกาศใบอนุญาตดาวเทียม เป็นต้น

อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq05/1568971

_____________________________


กสทช.เร่งเปลี่ยนระบบทีวีดิจิตอล-เปิดประมูล 4จี       พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. แถลงผลการดำเนินงานครบรอบ 1 ปี กสทช. ว่า กสทช.ได้ประกาศใช้ 3 แผนแม่บท ได้แก่ แผนแม่บทด้านการบริหารคลื่นความถี่ และตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 พร้อมกับออกหลักเกณฑ์ต่างๆ ส่วนปีนี้จะยกให้เป็นปีทองแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค
        ทางด้าน พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ในปีนี้จะเร่งเปลี่ยนผ่านระบบรับ-ส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล เพื่อให้กิจการโทรทัศน์ไทยมีความเป็นสากล พร้อมกำหนดมาตรฐานการรับ-ส่งสัญญาณ และมาตรฐานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อม
        ขณะที่ พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ ในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรทัศน์คมนาคม กล่าวว่า ในปีที่แล้วได้ประมูลและออกใบอนุญาต 3จี ให้กับผู้ประกอบการ 3 ราย ซึ่งจะเปิดให้บริการ 3 จีอย่างเป็นทางการครึ่งปีแรก และปีนี้จะเน้นการเดินหน้าคุ้มครองผู้บริโภค เรื่อง 3จี อย่างเข้มข้น รวมทั้งเร่งประมูล 4จี คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตช์ และเร่งผลักดันบริการโทรคมนาคมพื้นฐานไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง พร้อมกับคาดการณ์มูลค่าตลาดโทรคมนาคมจะขยายตัวเป็น 5.4 แสนล้านบาท ภายในปี 2559 โดยมีแรงผลักดันจากตลาดโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีมูลค่าตลาดกว่า 4.6 แสนล้านบาท


http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000005554&Keyword=%a1%ca%b7
____________________________


กสทช. เล็งเดือนก.พ. นี้ได้ข้อสรุปกรอบเวลาจัดประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz

พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม. เปิดเผยว่า กสทช.คาดว่าในเดือน ก.พ.56 จะได้ความชัดเจนเกี่ยวกับกรอบเวลาการดำเนินการจัดประมูลคลื่นความถี่ 1800 MHz หรือระบบ 4G หลังจากคณะอนุกรรมการที่ดูแลผลกระทบหลังคลื่น 1800 MHz ซึ่งหมดอายุสัญญาสัมปทานในเดือน ก.ย.นี้ ที่จะได้ข้อสรุปการจัดการคลื่น และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ ยังได้วางกรอบเวลาจะจัดสรรคลื่นความถี่ด้วยวิธีประมูลในกิจการดาวเทียมสื่อสาร ในไตรมาส 3/56

http://www.kaohoon.com/online/54139/%A1%CA%B7%AA.-%E0%C5%E7%A7%E0%B4%D7%CD%B9%A1
.%BE.-%B9%D5%E9%E4%B4%E9%A2%E9%CD%CA%C3%D8%BB%A1%C3%CD%BA%E0%C7%C5%D2%A8%D1%
B4%BB%C3%D0%C1%D9%C5%A4%C5%D7%E8%B9%A4%C7%D2%C1%B6%D5%E8-1800-MHz-.htm

_________________________กสทช.ดันทีวีดิจิตอล-4จี


  กสทช. แถลงผลงาน 1 ปี ฟุ้งประมูล 3G สร้างรายได้ให้ประเทศกว่า 4 หมื่นล้านบาท ส่งเรื่อง 4G ให้คณะอนุกรรมการฯศึกษาผลกระทบผู้บริโภค คาดได้ข้อมูลเดือน ก.พ.นี้
    พล.อ.อ. ธเรศ ปุณศรี ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. นำทีม กสทช. แถลงผลการดำเนินการในปี 2555 ซึ่งเป็นการทำงานครบรอบ 1 ปี ของ กสทช. ว่า กสทช. ได้ประกาศใช้ 3 แผนแม่บท ประกอบด้วย แผนแม่บทด้านการบริหารคลื่นความถี่และตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ พ.ศ.2555 แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับที่ 1 และแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 1 พร้อมออกหลักเกณฑ์กติกาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนปีนี้ จะเน้นการคุ้มครองผู้บริโภค โดยยกให้เป็นปีทองแห่งการคุ้มครองผู้บริโภค โดยส่วนตัวมีความเห็นว่าแม้การประมูล 3G จะมีอุปสรรค แต่ก็เป็นความภูมิใจที่งานสำเร็จ และสร้างรายได้ให้แก่ประเทศกว่า 4 หมื่นล้านบาท
    ทางด้าน พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ในปีนี้จะเร่งดำเนินการเปลี่ยนผ่านระบบรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล พร้อมกำหนดมาตรฐานการรับส่งสัญญาณและมาตรฐานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อม ส่วนทางด้านวิทยุ ภายใน 2-3 วันนี้ จะมีวิทยุชุมชนกว่า 7,000-8,000 สถานี มาขอใบอนุญาตประกอบกิจการ ทางด้านเรื่องร้องเรียนในปีนี้ กสทช.จะแก้ไขให้ได้กว่า 82% ทั้งนี้ ตนให้คำมั่นได้ว่าการคุ้มครองผู้บริโภคปี 56 นี้ จะต้องดีขึ้นกว่าปี 55
         ขณะที่ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม หรือ กทค. กล่าวว่า ในปีที่แล้วได้ดำเนินยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือการประมูลและออกใบอนุญาตประกอบกิจการ 3G ให้กับผู้ประกอบการ 3 ราย ขณะนี้อยู่ในกระบวนการส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ในปี 2555 ตลาดบริการโทรคมนาคมไทย มีมูลค่า 2.7 แสนล้านบาท ขยายตัว 9.7% โดยส่วนใหญ่เป็นตลาดบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งมีสัดส่วน 76% มูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาท
          "ขณะนี้ทาง กสทช.ได้ให้ทางคณะอนุกรรมการฯ ไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 4G เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้บริการบนคลื่น 1800 ที่มีมากกว่า 10 ล้านราย คาดว่าทางคณะอนุกรรมการฯ จะส่งเรื่องเสนอ กทค. เดือนกุมภาพันธ์นี้ ทั้งนี้ อาจมีการปรับให้เหมาะสมก่อนมีการบังคับใช้" พ.อ.เศรษฐพงค์ กล่าว.

http://www.thaipost.net/news/160113/68135

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.