Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

16 มกราคม 2556 เคาะจัดซื้อแท็บเล็ตล็อตใหม่เหลือ 4 สัญญา ( 2ภาค ) กว่า 4 แสนเครื่อง


ประเด็นหลัก

คณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน ได้แบ่งการจัดซื้อแท็บเล็ตล็อตใหม่เป็น 4 สัญญา แบ่งเป็นแท็บเล็ตป.1 ภาคเหนือจับคู่กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางจับคู่กับภาคใต้ เช่นเดียวกับ แท็บเล็ต ม.1 โดยแต่ละสัญญาจะกำหนดจำนวนเครื่องมากขึ้นเฉลี่ยเกิน 4 เครื่องต่อสัญญาเพื่อให้ต่อรองราคาได้ต่ำที่สุด

____________________________________


เปิดช่องกินรวบซื้อแท็บเล็ตล็อตใหม่เคาะจัดซื้อแท็บเล็ตล็อตใหม่เหลือ 4 สัญญากว่า 4 แสนเครื่อง บริษัทชนะประมูลเกิน 2 สัญญา

คณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน ได้แบ่งการจัดซื้อแท็บเล็ตล็อตใหม่เป็น 4 สัญญา แบ่งเป็นแท็บเล็ตป.1 ภาคเหนือจับคู่กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางจับคู่กับภาคใต้ เช่นเดียวกับ แท็บเล็ต ม.1 โดยแต่ละสัญญาจะกำหนดจำนวนเครื่องมากขึ้นเฉลี่ยเกิน 4 เครื่องต่อสัญญาเพื่อให้ต่อรองราคาได้ต่ำที่สุด

นอกจากนี้ ที่ประชุมเมื่อวันที่ 15 ม.ค. ยังได้เห็นชอบตามข้อเสนอกรมบัญชีกลาง ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เป็นเจ้าภาพจัดอีออกชันแทนหน่วยงานราชการอื่น โดยให้แต่ละหน่วยงานต้องเซ็นมอบอำนาจให้ สพฐ.กรณีให้อีออกชั่นแทน ก่อนที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา

สำหรับการเปลี่ยนรายละเอียดการจัดซื้อรวมไปถึงการยกเลิกกรณีบริษัทชนะประมูลได้ไม่เกิน 2 สัญญาด้วย ดังนั้นทุกบริษัทสามารถชนะการประมูลกี่ครั้งหรือชนะการประมูลในทุกโซนก็ได้

ทั้งนี้ การจัดซื้อเดิมเคยแบ่งเป็น 5 ภูมิภาคๆ ละ 2 สัญญาๆ ละประมาณ 1.5 แสนเครื่อง และกำหนดให้บริษัทชนะอีออกชั่นได้ไม่เกิน 2 สัญญา

น.อ.สุรพล นะวะมวัฒน์ ที่ปรึกษารมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า ยอดอีออกชันแท็บเล็ต ป.1 ภาคกลางและใต้ จำนวน 431,775 เครื่อง ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 417,042 เครื่อง ส่วน ม.1 ภาคกลางและใต้ 416,440 เครื่อง ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ 423,333 เครื่อง

“ภาพรวมสเปกแท็บเล็ต และการกำหนดราคาต่อเครื่องที่รวมค่าขนส่ง และการประกันหลังการขาย 1 ปี ในปี 2556 จะสูงกว่าปีที่ผ่านมา เช่น ป.1 กำหนด 2,720 บาท หน้าจอ 7 นิ้ว ความจุ 8 GB ซีพียู Dual-Core 1.5 GHz ขณะที่ ม.1 กำหนดราคาที่ 2,920 บาท หน้าจอ 8 นิ้ว ความจุ 16 GB ซีพียู Dual-Core 1.5 GHz” น.อ.สุรพล กล่าว

http://www.posttoday.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1/%E0%B8%81%
E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/199144/%E0%B9%8
0%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E
0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B
8%AD%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%
95%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.