Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

16 มกราคม 2556 (เกาะติดประมูล4G) ไม่ทันปีนี้แน่นอน++ เหตุความวุ่นวายสัปทาน2G TRUEMOVE GSM1800 หมด


ประเด็นหลัก


พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะรองประธานกสทช.และประธาน กรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)แถลงผลงาน กทค.ว่า ในครึ่งปีหลังปี 2556 จะได้เห็นความชัดเจนเกี่ยวกับกรอบเวลาการเปิดประมูลใบอนุญาต (ไลเซ่นส์) 4G (LTE) ในย่านความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์(MHz) ที่ กสทช.จะจัดสรรคลื่นด้วยวิธีประมูล หลังจาก กสทช.ได้รับคืนคลื่นความถี่ จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)หลังเดือนกันยายน 2556

“แต่การประมูลคลื่น 1800 คงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันภายในปีนี้ เพราะแม้คลื่นจะสิ้นสุดสัมปทานกับเอกชน แต่ยังมีความยุ่งยากในการบริหารจัดการ ซึ่งความเป็นไปได้น่าจะได้เห็นราวๆกลางปี 2557 หรือไตรมาส 3 เป็นต้นไป” พันเอกเศรษฐพงค์ กล่าว


____________________________________


กสทช.ส่อเลื่อนประมูล4G ‘เศรษฐพงค์’ชี้ไม่ทันปีนี้ รับเจอปัญหาเรียกคืนคลื่น

พันเอก เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะรองประธานกสทช.และประธาน กรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)แถลงผลงาน กทค.ว่า ในครึ่งปีหลังปี 2556 จะได้เห็นความชัดเจนเกี่ยวกับกรอบเวลาการเปิดประมูลใบอนุญาต (ไลเซ่นส์) 4G (LTE) ในย่านความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์(MHz) ที่ กสทช.จะจัดสรรคลื่นด้วยวิธีประมูล หลังจาก กสทช.ได้รับคืนคลื่นความถี่ จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)หลังเดือนกันยายน 2556

“แต่การประมูลคลื่น 1800 คงไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จทันภายในปีนี้ เพราะแม้คลื่นจะสิ้นสุดสัมปทานกับเอกชน แต่ยังมีความยุ่งยากในการบริหารจัดการ ซึ่งความเป็นไปได้น่าจะได้เห็นราวๆกลางปี 2557 หรือไตรมาส 3 เป็นต้นไป” พันเอกเศรษฐพงค์ กล่าว

นอกจากการวางกรอบเวลาการดำเนินการประมูลความถี่ 1800 แล้ว ยังให้ความสำคัญกับการเปิดประมูลคลื่นความถี่สำหรับกิจการดาวเทียมเพื่อการสื่อสารในกิจการโทรคมนาคม ซึ่งภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ โดยคณะอนุกรรมการที่ดูแลเรื่องการออกใบอนุญาตกิจการดาวเทียมจะส่งรายละเอียด แนวทางการประมูลใบอนุญาตกิจการดาวเทียมมายัง กสทช. รวมถึงการดูแลผู้บริโภคในการกำหนดอัตราค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (อินเตอร์คอนเนคชั่นชาร์จ หรือ ไอซี) เป็นอัตราเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม โดยจะจะเข้าบอร์ด กทค.ในวันที่ 22 มกราคมนี้

สำหรับมูลค่าตลาดโทรคมนาคมตามที่กสทช.ได้ประเมินคาดว่าปี พ.ศ. 2555 จะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 2.7 แสนล้านบาท
และในปี 2559 จะเติบโตสูงเพิ่มขึ้นถึง 5.4 แสนล้านบาท โดยเมื่อมีการเปิดให้บริการ 3G อย่างเป็นทางการได้ในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ จะส่งกระทบทางตรงกับมูลค่าตลาดผ่านการลงทุนทางด้านโครงข่าย สภาพการแข่งขันในตลาดบริการ

พันเอกนที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ในส่วนการดำเนินงานของ กสท.ในปี 2556 คาดว่าในเดือนเมษายน 2556 จะเป็นการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุทัศน์จากระบบอนาล็อคสู่ระบบดิจิตอล โดย การประมูลคลื่นทีวีดิจิตอล คาดว่าสามารถเปิดประมูลได้ในราวไตรมาส 2/2556  หรือในเดือนกรกฎาคม 2556 นอกจากนี้ยังจะอยู่ในช่วงระหว่างการศึกษาแนวทางและแผนการเปลี่ยนผ่านวิทยุดิจิตอลด้วย


http://www.naewna.com/business/37734

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.