Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

16 มกราคม 2556 iNET (ขอร้องกสทช.) ทบทวนเก็บค่าต๋ง ประเภท 1 ซึ่งไม่มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง ในลักษณะขั้นบันได (ถ้าไม่ทำเราตายแน่นอน)


ประเด็นหลัก


นางมรกต กุลธรรมโยธิน รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย หรือ ไอเน็ต ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือไอเอสพี เปิดเผยว่า ค่าธรรมเนียมใหม่ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จะเรียกเก็บแบบขั้นบันไดตามระดับรายได้ของไอเอสพีที่รับใบอนุญาตประเภทที่ 1 จะส่งผลให้เป็นต้นทุนที่สูงขึ้น และทำให้ไอเอสพีรายเล็กอยู่รอดได้ยาก สุดท้ายการแข่งขันในตลาดจะลดลง

ทั้งนี้ หาก กสทช.จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหม่แล้วไอเอสพีประเภท 1 ซึ่งไม่มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง ต้องไปเช่าใช้จากไอเอสพีประเภท 2 และ 3 ซึ่ง|เพิ่มราคาค่าเช่าใช้โครงข่ายจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอยู่แล้วด้วย ดังนั้นจึงเท่ากับต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 2 หรือ 3 ต่อ และทางออกคือต้องขึ้นราคาค่าบริการที่เก็บจากผู้บริโภค จึงไม่ใช่หนทางที่ดี

“ในระยะสั้นแล้ว ค่าบริการจะสูงขึ้น ทำให้แข่งขันลำบาก ไม่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค ในระยะยาว ไอเอสพีรายเล็กอยู่ไม่ได้แน่นอน ถ้าไปดูจำนวนไอเอสพีประเภท 1 ที่ กสทช.ให้ใบอนุญาตไปทั้งหมด จะรู้เลยว่าเหลือที่ยังทำธุรกิจอยู่จริงน้อยลงเรื่อยๆ” นางมรกต กล่าว


____________________________________


ไอเน็ตวอนกสทช.ทบทวนเก็บค่าต๋ง

ไอเน็ต ร้อง กสทช. ทบทวนค่าธรรมเนียมไอเอสพีใหม่ หวั่นทำรายเล็กหดหาย แข่งขันต่ำนางมรกต กุลธรรมโยธิน รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย หรือ ไอเน็ต ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือไอเอสพี เปิดเผยว่า ค่าธรรมเนียมใหม่ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. จะเรียกเก็บแบบขั้นบันไดตามระดับรายได้ของไอเอสพีที่รับใบอนุญาตประเภทที่ 1 จะส่งผลให้เป็นต้นทุนที่สูงขึ้น และทำให้ไอเอสพีรายเล็กอยู่รอดได้ยาก สุดท้ายการแข่งขันในตลาดจะลดลง

ทั้งนี้ หาก กสทช.จัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหม่แล้วไอเอสพีประเภท 1 ซึ่งไม่มีโครงข่ายเป็นของตัวเอง ต้องไปเช่าใช้จากไอเอสพีประเภท 2 และ 3 ซึ่ง|เพิ่มราคาค่าเช่าใช้โครงข่ายจากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอยู่แล้วด้วย ดังนั้นจึงเท่ากับต้องเสียค่าธรรมเนียมเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น 2 หรือ 3 ต่อ และทางออกคือต้องขึ้นราคาค่าบริการที่เก็บจากผู้บริโภค จึงไม่ใช่หนทางที่ดี

“ในระยะสั้นแล้ว ค่าบริการจะสูงขึ้น ทำให้แข่งขันลำบาก ไม่เป็นประโยชน์กับผู้บริโภค ในระยะยาว ไอเอสพีรายเล็กอยู่ไม่ได้แน่นอน ถ้าไปดูจำนวนไอเอสพีประเภท 1 ที่ กสทช.ให้ใบอนุญาตไปทั้งหมด จะรู้เลยว่าเหลือที่ยังทำธุรกิจอยู่จริงน้อยลงเรื่อยๆ” นางมรกต กล่าว

สำหรับการทำธุรกิจของไอเน็ตปีนี้ จะเน้นการให้บริการระดับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยศูนย์ข้อมูลโครงข่ายและคอมพิวติง โดยทั้งหมดมีระบบความปลอดภัย เน้นลูกค้าองค์กรเป็นหลัก ยิ่งใกล้เปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี ไอเน็ตจะเน้นการบริหารต้นทุน ทำให้ประสิทธิภาพแข่งขันดีขึ้น

พร้อมกันนี้ ไอเน็ตได้เปิดให้บริการเว็บ มินาร์ ออน คลาวด์ บริการประชุมทางไกลผ่านระบบคลาวด์ โดยร่วมกับบริษัท ดีวัน โซลูชั่น และผู้ให้บริการฝึกอบรม ให้บริการฝึกอบรมกับผู้บริหารในองค์กรเพื่อพัฒนาทักษะ ซึ่งเป็นแนวโน้มที่องค์กรต่างๆ ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อรับมือการแข่งขัน


http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E
0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/199192/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%
80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%AA
%E0%B8%97%E0%B8%8A-
%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%
E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%8B%E0%B8%87

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.