Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 มกราคม 2555 ข่าวค่ำ cybercityclub ไอที 2 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 18/01/ 2556 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ cybercityclub ไอที 2 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 18/01/ 2556 By So Magawn ( โส มกร )

1... ไทย-ลาว-มาเลย์ ( กำหนดเขตสัญญาณมือถือ 2G 3G เหตุประชาชาขเดือดร้อน) ป้องกันคิดค่าบริการโรมมิ่งแบบไม่ได้ตั้งใจ
2... (เกาะติดประมูลDigital TV) ช่อง 5 พร้อมแจกกล่อง(Set top box)ดูทดลองออกอากาศFREE 1000กล่องทั่ว50 กิโลเมตร // THALpbs ออกอากาศทั้งประเทศ2ช่องHD

(เกาะติดประมูลDigital TV) ช่อง 5 พร้อมแจกกล่อง(Set top box)ดูทดลองออกอากาศFREE 1000กล่องทั่ว50 กิโลเมตร // THALpbs ออกอากาศทั้งประเทศ2ช่องHD

ประเด็นหลัก

โดยจะเริ่มทดลองวันที่ 25 ม.ค.2556 ระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งช่อง 5 เป็นผู้แจกกล่องรับสัญญาณ หรือ เซตท็อปบ็อกซ์ (Set top box) จำนวน 1,000 กล่อง ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในระยะทาง 50 กิโลเมตร โดยรูปแบบรายการตามผังรายการจะเป็นการออกอากาศระบบเอชดีดิจิตอลทั้งหมด

ขณะที่ ไทยพีบีเอส มีความพร้อมในการออกอากาศที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ประกอบด้วย สถานีส่งสัญญาณออกอากาศในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 52 สถานี และเป็นสถานีหลักที่ตั้งอยู่ในแผนแม่บทของ กสทช. 35 สถานี สถานีเสริมจำนวน 5 สถานี โดยได้ดำเนินการออกอากาศด้วยระบบเอชดี ผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นฟรีทีวีรายแรกของประเทศตั้งแต่เดือน พ.ค.2554 เป็นต้นมา ด้วยรายการในระบบเอชดี ทั้งที่ผลิตเองและจัดหาจากต่างประเทศ

สำหรับยุทธศาสตร์หลักในการออกอากาศโทรทัศน์ด้วยระบบเอชดี ช่องที่ 1 (Thai PBS Channel) เป็นรายการประเภทข่าว 40% สารประโยชน์ 30% และสาระบันเทิง 30% มีกลุ่มเป้าหมายเพื่อประชาชนทุกภาคส่วน ช่องที่ 2 (Thai PBS Learning Channel) เป็นรายการสำหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อความมั่นคง เป็นอิสระในการให้บริการกระจายเสียงและแพร่ภาพแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมและทั่วถึง

นอกจากนี้ยังเป็นสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่องแรกที่ออกอากาศด้วยระบบภาพคมชัดสูง หรือ HD ผ่านดาวเทียมรายแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 และอนาคตมีแผนที่จะขอใบอนุญาต เพื่อทำไทยพีบีเอสช่องที่ 2 โดยเน้นการนำเสนอรายการสำหรับเด็ก, เยาวชน, ครอบครัว และการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชน

http://www.thairath.co.th/content/tech/321073
http://news.thaipbs.or.th/content/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%9A
%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA-
%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%
B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8A-
%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%
B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7
%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5

____________________________

ไทย-ลาว-มาเลย์ ( กำหนดเขตสัญญาณมือถือ 2G 3G เหตุประชาชาขเดือดร้อน) ป้องกันคิดค่าบริการโรมมิ่งแบบไม่ได้ตั้งใจ

ประเด็นหลัก

สำหรับส่วนของเทคโนโลยี 2G และไม่เกิน -100 dBm โดยเทคโนโลยี 3G รวมทั้งมีการกำหนดระยะการส่งสัญญาณด้วยว่า ในเขตพื้นที่พิเศษ หรือ Special Zone ที่เป็นเขตประชากรหนาแน่น ระยะการส่งสัญญาณข้ามชายแดนจะจำกัดไว้ที่ 1 กิโลเมตร ขณะที่เขตพื้นที่ทั่วไป หรือ General Zone จำกัดระยะที่สัญญาณจะข้ามแดนมาไว้ที่ 2 กิโลเมตร

ทั้งนี้ ได้เกิดปัญหาการใช้โทรศัพท์มือถือในบริเวณพื้นที่ชายแดน ที่เคยเกิดกรณีบ่อยครั้งที่ผู้ใช้บริการโทรออก หรือรับสายอยู่ในดินแดนฝั่งไทยแท้ๆ แต่กลับถูกคิดค่าบริการในอัตราสูงแบบบริการข้ามแดนอัตโนมัติ หรือโรมมิ่งต่างแดน ทั้งนี้เกิดจากสัญญาณของผู้ให้บริการภายในประเทศนั้นอ่อนกว่า โดยเครื่องที่พกติดตัวมาจึงเปลี่ยนโดยอัตโนมัติไปใช้เครือข่ายของผู้ให้บริการจากอีกประเทศที่สัญญาณแรงกว่า ซึ่งปัญหาดังกล่าวน่าจะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปแล้ว อย่างน้อยในส่วนของพื้นที่ชายแดนด้านที่ติดกับประเทศลาว

จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุตามบริเวณชายแดนไทย-ลาว หรือ JTC (Joint Technical Committee on Coordination and Assignment of Frequencies ได้มีการเจรจา และบรรลุข้อตกลงที่จะกำหนดสัญญาณ หรือ Signal Level ของบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่เชื่อมต่อชายแดน ว่าจะมีค่าสูงสุดไม่เกิน -90 dBm

ส่วนในกรณีประเทศมาเลเซีย ได้มีข้อตกลงเดิมอยู่แล้วว่า ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของทั้งสองประเทศต้องปรับลดพื้นที่ให้บริการ (Service Area Coverage) ของสถานีวิทยุกิจการเคลื่อนที่ระบบเซลลูล่าให้อยู่ภายในเขตแดนของประเทศตนเท่านั้น โดยไม่ให้มีสัญญาณข้ามเขตแดน หรือมีให้น้อยที่สุด ดังนั้นจึงน่าจะมีความเสี่ยงลดลงอย่างมากเช่นกัน และแม้ว่าทางหน่วยงานโทรคมนาคมของมาเลเซียนั้นมีความพยายามเสนอให้ประเทศไทยพิจารณาทบทวนเรื่องดังกล่าว แต่ท่าทีของไทยก็ยังคงยืนยันที่จะจำกัดพื้นที่เช่นเดิม

http://www.kaohoon.com/online/54442/%A1%CA%B7%AA.-%CB%D2%C3%D7%CD%C5%D2%C7-
%C1%D2%E0%C5%C2%EC-%A4%D8%C1%CA%D1%AD%AD%D2%B3%C1%D7%CD%B6%D7%CD-
%C2%D8%B5%D4%BB%D1%AD%CB%D2%E2%C3%C1%C1%D4%E8%A7%AA%D2%C2%E1%B4%B9-.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.