Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 มกราคม 2555 (เกาะติดประมูลDigital TV) ช่อง 5 พร้อมแจกกล่อง(Set top box)ดูทดลองออกอากาศFREE 1000กล่องทั่ว50 กิโลเมตร // THALpbs ออกอากาศทั้งประเทศ2ช่องHD


ประเด็นหลัก


โดยจะเริ่มทดลองวันที่ 25 ม.ค.2556 ระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งช่อง 5 เป็นผู้แจกกล่องรับสัญญาณ หรือ เซตท็อปบ็อกซ์ (Set top box) จำนวน 1,000 กล่อง ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในระยะทาง 50 กิโลเมตร โดยรูปแบบรายการตามผังรายการจะเป็นการออกอากาศระบบเอชดีดิจิตอลทั้งหมด
ขณะที่ ไทยพีบีเอส มีความพร้อมในการออกอากาศที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ประกอบด้วย สถานีส่งสัญญาณออกอากาศในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 52 สถานี และเป็นสถานีหลักที่ตั้งอยู่ในแผนแม่บทของ กสทช. 35 สถานี สถานีเสริมจำนวน 5 สถานี โดยได้ดำเนินการออกอากาศด้วยระบบเอชดี ผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นฟรีทีวีรายแรกของประเทศตั้งแต่เดือน พ.ค.2554 เป็นต้นมา ด้วยรายการในระบบเอชดี ทั้งที่ผลิตเองและจัดหาจากต่างประเทศ

สำหรับยุทธศาสตร์หลักในการออกอากาศโทรทัศน์ด้วยระบบเอชดี ช่องที่ 1 (Thai PBS Channel) เป็นรายการประเภทข่าว 40% สารประโยชน์ 30% และสาระบันเทิง 30% มีกลุ่มเป้าหมายเพื่อประชาชนทุกภาคส่วน ช่องที่ 2 (Thai PBS Learning Channel) เป็นรายการสำหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อความมั่นคง เป็นอิสระในการให้บริการกระจายเสียงและแพร่ภาพแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมและทั่วถึง

นอกจากนี้ยังเป็นสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่องแรกที่ออกอากาศด้วยระบบภาพคมชัดสูง หรือ HD ผ่านดาวเทียมรายแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 และอนาคตมีแผนที่จะขอใบอนุญาต เพื่อทำไทยพีบีเอสช่องที่ 2 โดยเน้นการนำเสนอรายการสำหรับเด็ก, เยาวชน, ครอบครัว และการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชน

____________________________กสทช.-ไทยพีบีเอส ทดลองออกอากาศระบบดิจิตอล 25ม.ค.

กสทช.เอ็มโอยู ไทยพีบีเอส ทดลองออกอากาศระบบดิจิตอล 25 ม.ค.นี้ ใช้กล่องเซตท็อปบ็อกซ์ช่อง 5 ขณะที่ กสทช.ยันไม่กระทบผู้บริโภค เผยออกใบอนุญาตช่องสาธารณะต้นไตรมาส 2...

เมื่อวันที่ 18 ม.ค. พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท. กล่าวว่า กสทช. โดยคณะกรรมการ กสท. จัดทำบันทึกความเข้าใจ เรื่อง ความร่วมมือในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ระหว่าง กสทช. และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือไทยพีบีเอส ในการพัฒนาการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

โดยจะเริ่มทดลองวันที่ 25 ม.ค.2556 ระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งช่อง 5 เป็นผู้แจกกล่องรับสัญญาณ หรือ เซตท็อปบ็อกซ์ (Set top box) จำนวน 1,000 กล่อง ให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในระยะทาง 50 กิโลเมตร โดยรูปแบบรายการตามผังรายการจะเป็นการออกอากาศระบบเอชดีดิจิตอลทั้งหมด

ประธาน กสท. กล่าวต่อว่า ประชาชนที่รับชมรายการอยู่ในปัจจุบันจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นการทดลองทางเทคนิคเพื่อดูระบบการทำงานของผู้ประกอบการ รวมทั้งหาข้อผิดพลาด เพื่อหาทางแก้ไขก่อนเริ่มทดลองออกอากาศจริงสำหรับการพิจารณาสัดส่วนช่องความละเอียดสูง หรือเอชดีใหม่นั้นจะพิจารณาช่วงหลังการทดลองทดสอบ ส่วนช่องรายการจำนวน 48 ช่อง ที่ถูกกำหนดมาก่อนหน้า จะไม่มีการเพิ่มจำนวน แต่อาจเพิ่มจำนวนช่องเอชดี อีกทั้งจะมีการออกใบอนุญาตการให้บริการช่องสาธารณะช่วงต้นไตรมาส 2/2556 ด้วย

นายสมชัย สุวรรณบรรณ ผู้อำนวยการไทยพีบีเอส กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ ดำเนินการให้การเปลี่ยนระบบการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของประเทศไทย มีการใช้คลื่นความถี่ย่านความถี่สูงยิ่ง (UHF) อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถรับชมรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพ เชื่อถือได้ มีสารประโยชน์ เหมาะสมกับผู้ชมทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับประโยชน์ของการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขณะที่ ไทยพีบีเอส มีความพร้อมในการออกอากาศที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ประกอบด้วย สถานีส่งสัญญาณออกอากาศในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 52 สถานี และเป็นสถานีหลักที่ตั้งอยู่ในแผนแม่บทของ กสทช. 35 สถานี สถานีเสริมจำนวน 5 สถานี โดยได้ดำเนินการออกอากาศด้วยระบบเอชดี ผ่านดาวเทียม ซึ่งเป็นฟรีทีวีรายแรกของประเทศตั้งแต่เดือน พ.ค.2554 เป็นต้นมา ด้วยรายการในระบบเอชดี ทั้งที่ผลิตเองและจัดหาจากต่างประเทศ

สำหรับยุทธศาสตร์หลักในการออกอากาศโทรทัศน์ด้วยระบบเอชดี ช่องที่ 1 (Thai PBS Channel) เป็นรายการประเภทข่าว 40% สารประโยชน์ 30% และสาระบันเทิง 30% มีกลุ่มเป้าหมายเพื่อประชาชนทุกภาคส่วน ช่องที่ 2 (Thai PBS Learning Channel) เป็นรายการสำหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว และการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อความมั่นคง เป็นอิสระในการให้บริการกระจายเสียงและแพร่ภาพแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมและทั่วถึงhttp://www.thairath.co.th/content/tech/321073

______________________ไทยพีบีเอส ลงนามร่วม กสทช. เปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอลวันนี้ (18 ม.ค.) ไทยพีบีเอส และ สำนักงาน กสทช. จะทำพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เกี่ยวกับ ความร่วมมือในการเปลี่ยนผ่านสัญญาณการแพร่ภาพไปสู่ระบบดิจิตอล เพื่อให้ผู้ชมสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส สามารถรับชมสัญญาณภาพที่มีคมชัดมากขึ้นในอนาคต

การจัดทำพิธีบันทึกความเข้าใจในวันนี้ (18 ม.ค.) จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนผ่านการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงาน กสทช. และไทยพีบีเอส เพื่อพัฒนาการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านการแพร่ภาพระบบอนาล็อค ไปสู่ระบบดิจิตอล ของ กสทช. รวมทั้งเพื่อนำไปสู่การขอรับใบอนุญาต เพื่อให้การรับชมช่องไทยพีบีเอส มีความคมชัดและคุณภาพมากขึ้น ในรูปแบบช่องเอชดี (HD) เต็มรูปแบบ

ปัจจุบันไทยพีบีเอส มีความพร้อมในการออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ มีสถานีส่งสัญญาณออกอากาศ 52 สถานี ในจำนวนนี้ 35 สถานี ถูกกำหนดให้เป็นสถานีหลัก ตามที่ กสทช.กำหนดไว้ในแผนแม่บท

นอกจากนี้ยังเป็นสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวีช่องแรกที่ออกอากาศด้วยระบบภาพคมชัดสูง หรือ HD ผ่านดาวเทียมรายแรกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 และอนาคตมีแผนที่จะขอใบอนุญาต เพื่อทำไทยพีบีเอสช่องที่ 2 โดยเน้นการนำเสนอรายการสำหรับเด็ก, เยาวชน, ครอบครัว และการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชน


http://news.thaipbs.or.th/content/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%9A
%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA-
%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%
B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%8A-
%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%
B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A7
%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A5


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.