Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

2 มกราคม 2556 เกินกว่าจุดคุ้มทุน!!! ไชน่าเทเลคอมฯ เช่าช่องสัญญาณไอพีสตาร์ 24% ของปริมาณช่องสัญญาณทั้งหมดประเด็นหลัก

ตามข้อตกลง Framework Agreement ด้วยความร่วมมือของไชน่าเทเลคอมฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรธุรกิจไอพีสตาร์ของไทยคมในประเทศจีน ไทยคมจะขายช่องสัญญาณของดาวเทียมไอพีสตาร์ทั้งหมดที่มีอยู่สำหรับการให้บริการในประเทศจีนแก่ซีเนอร์โทน และไทยคมจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) จากการขายช่องสัญญาณของซีเนอร์โทนในประเทศจีนด้วย นอกจากนั้นไทยคมจะเข้าถือหุ้นส่วนหนึ่งในซีเนอร์โทน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งด้านความร่วมมือทางธุรกิจของไทยคมกับพันธมิตรในประเทศจีนอีกด้วย
     
       ความร่วมมือในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้มีการนำช่องสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ไปใช้สำหรับการให้บริการที่หลากหลายสำหรับการใช้งานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศจีน เช่น ใช้ในโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile Backhaul) โครงการเพื่อการศึกษา (Educational projects) และโครงการเพื่อการบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน (USO projects) ทั้งนี้ ปริมาณช่องสัญญาณไอพีสตาร์ในประเทศจีนมีประมาณ 24% ของปริมาณช่องสัญญาณทั้งหมดของดาวเทียมไอพีสตาร์


   “ข้อตกลงการขายช่องสัญญาณไอพีสตาร์ในประเทศจีนจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งไทยคมและพันธมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับไทยคมเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง เพราะปริมาณการใช้งานช่องสัญญาณไอพีสตาร์ในประเทศจีนจะทำให้การใช้งานช่องสัญญาณไอพีสตาร์อยู่ในระดับที่สูงเกินกว่าจุดคุ้มทุนของโครงการไอพีสตาร์ไปมาก”


____________________________
THCOM เผย IPSTAR ทำสัญญากำหนดกรอบข้อตกลงการซื้อขายช่องสัญญาณดาวเทียมในจีนนายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.ไทยคม (THCOM) แจ้งว่า บริษัท ไอพีสตาร์ จำกัด (IPSTAR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.96% ของทุนชำระแล้ว ได้เข้าทำสัญญากำหนดกรอบข้อตกลง (Framework agreement) กับบริษัท วาสซัคเซส โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (Vast) ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท ซินเนอร์โทน คอมมิวนิเคชั่น คอร์ปอเรชั่น (Synertone)  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2555


ทั้งนี้ IPSTAR ตกลงที่จะขายช่องสัญญาณดาวเทียมทั้งหมดสำหรับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แก่ Vast และให้มีสิทธิในการใช้เกทเวย์ (Gateway) ในประเทศดังกล่าวแก่ Vast ตลอดอายุการใช้งานของดาวเทียมไทยคม 4 (IPSTAR) ในการทำข้อตกลงต่างๆ ตามสัญญากำหนดกรอบข้อตกลง ซึ่งจะต้องกำหนดรายละเอียดต่อไปในสัญญญาหลัก(Definitive Agreement) และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น คู่สัญญาได้รับความเห็นชอบจาก บริษัท ไชน่า เทเลคอม แซทเทลไลท์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจดาวเทียมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว
Vast ตกลงจะชำระค่าตอบแทนสำหรับการซื้อช่องสัญญาณดาวเทียมดังกล่าว ซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดไว้ในสัญญาหลักและสัญญาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  ส่วนSynertone ตกลงที่จะออกหุ้นใหม่และจัดสรรให้แก่ IPSTAR หรือบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ที่จะระบุรายละเอียดไว้ในสัญญาหลัก (Definitive Agreement) ตาม และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องอื่นๆต่อไป  Vast ตกลงที่จะให้ส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) จากการขายช่องสัญญาณดาวเทียมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามสัญญาหลัก และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่ IPSTAR ตามที่จะได้ตกลงในรายละเอียดกันต่อไป
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร THCOM กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้มีการนำช่องสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ไปใช้สำหรับการให้บริการที่หลากหลายสำหรับการใช้งานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศจีน เช่น ใช้ในโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile Backhaul) โครงการเพื่อการศึกษา(Educational projects) และโครงการเพื่อการบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน (USO projects) เป็นต้น โดยปริมาณช่องสัญญาณไอพีสตาร์ในประเทศจีน มีประมาณ 24% ของปริมาณช่องสัญญาณทั้งหมดของดาวเทียมไอพีสตาร์
“ข้อตกลงการขายช่องสัญญาณไอพีสตาร์ในประเทศจีนจะเป็นประโยชน์กับทั้งไทยคมและพันธมิตร  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับไทยคม เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง เพราะปริมาณการใช้งานช่องสัญญาณไอพีสตาร์ในประเทศจีนจะทำให้การใช้งานช่องสัญญาณไอพีสตาร์อยู่ในระดับที่สูงเกินกว่าจุดคุ้มทุนของโครงการไอพีสตาร์ไปมาก"นางศุภจี กล่าว
สำหรับพันธมิตรของบริษัทในประเทศจีน ช่องสัญญาณไอพีสตาร์จะทำให้พันธมิตรสามารถขยายโครงข่ายระบบสื่อสารไปทั่วประเทศจีนได้อย่างรวดเร็ว และสามารถให้บริการในพื้นที่ที่ในปัจจุบันไม่สามารถเข้าถึงโครงข่ายระบบสื่อสาร หรือพื้นที่ที่มีโครงข่ายสื่อสารใช้งานไม่เพียงพอด้วย
อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq10/1560201

__________________________________________


THCOM พุ่ง 5.19% ขานรับทำสัญญาซื้อขายช่องสัญญาณดาวเทียมในจีน


ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 2 มกราคม 2556 10:15:16 น.
หุ้น THCOM ราคาพุ่งขึ้น 5.19% มาอยู่ที่ 24.30 บาท เพิ่มขึ้น 1.20 บาท มูลค่าซื้อขาย 169.96 ล้านบาท เมื่อเวลา 10.10 น.โดยเปิดตลาดที่ 23.90 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 24.40 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 23.90 บาท
เช้านี้ นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บมจ.ไทยคม(THCOM) แจ้งว่า บริษัท ไอพีสตาร์ จำกัด(IPSTAR)ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.96% ของทุนชำระแล้ว ได้เข้าทำสัญญากำหนดกรอบข้อตกลง (Framework agreement)กับบริษัท วาสซัคเซส โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (Vast) ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท ซินเนอร์โทน คอมมิวนิเคชั่น คอร์ปอเรชั่น (Synertone)  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2555


ทั้งนี้ IPSTAR ตกลงที่จะขายช่องสัญญาณดาวเทียมทั้งหมดสำหรับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แก่ Vast และให้มีสิทธิในการใช้เกทเวย์(Gateway)ในประเทศดังกล่าวแก่ Vast ตลอดอายุการใช้งานของดาวเทียมไทยคม 4 (IPSTAR) ในการทำข้อตกลงต่างๆ ตามสัญญากำหนดกรอบข้อตกลง ซึ่งจะต้องกำหนดรายละเอียดต่อไปในสัญญญาหลัก(Definitive Agreement) และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น คู่สัญญาได้รับความเห็นชอบจาก บริษัท ไชน่า เทเลคอม แซทเทลไลท์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจดาวเทียมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว
Vast ตกลงจะชำระค่าตอบแทนสำหรับการซื้อช่องสัญญาณดาวเทียมดังกล่าว ซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดไว้ในสัญญาหลักและสัญญาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  ส่วนSynertone ตกลงที่จะออกหุ้นใหม่และจัดสรรให้แก่ IPSTAR หรือบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ที่จะระบุรายละเอียดไว้ในสัญญาหลัก (Definitive Agreement) ตาม และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องอื่นๆต่อไป  Vast ตกลงที่จะให้ส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) จากการขายช่องสัญญาณดาวเทียมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามสัญญาหลัก และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่ IPSTAR ตามที่จะได้ตกลงในรายละเอียดกันต่อไป
อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq05/1560223

________________________________________________

ไทยคม ฉลุยข้อตกลงขายไอพีสตาร์ในจีน
ไทยคม บรรลุข้อตกลง กรอบข้อกำหนดการขายไอพีสตาร์ในประเทศจีน กับ ไชน่า เทเลคอม แซทเทลไลท์ และ ซีเนอร์โทน คอมมิวนิเคชั่น คอร์ปอเรชั่น...เมื่อวันที่ 2 ม.ค. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยคม ได้บรรลุข้อตกลงกรอบข้อกำหนดการขายช่องสัญญาณไอพีสตาร์ในประเทศจีน (Framework Agreement) กับ ไชน่า เทเลคอม แซทเทลไลท์ (China Telecom Satellite) และ ซีเนอร์โทน คอมมิวนิเคชั่น คอร์ปอเรชั่น (Synertone Communication Corporation) โดยข้อตกลงดังกล่าวได้กำหนดโครงสร้างและสาระสำคัญต่างๆ ที่จะเป็นข้อกำหนดในการจัดทำข้อตกลงขั้นสุดท้าย (Definitive Agreement) และข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพันธมิตรธุรกิจทั้งสามฝ่ายจะร่วมกันจัดทำ Definitive Agreement และข้อตกลงอื่นๆ ต่อไปภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า ตามข้อตกลง Framework Agreement ด้วยความร่วมมือของไชน่าเทเลคอมฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรธุรกิจไอพีสตาร์ของไทยคมในประเทศจีน ไทยคมจะขายช่องสัญญาณของดาวเทียมไอพีสตาร์ทั้งหมดที่มีอยู่สำหรับการให้บริการในประเทศจีนให้กับซีเนอร์โทน และไทยคมจะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการขายช่องสัญญาณของซีเนอร์โทนในประเทศจีนด้วย นอกจากนั้นไทยคมจะเข้าถือหุ้นส่วนหนึ่งในซีเนอร์โทน ซึ่งจะเพิ่มความแข็งแกร่งของความร่วมมือทางธุรกิจของไทยคมกับพันธมิตรในประเทศจีนอีกด้วยประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทยคม กล่าวต่อว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้นำช่องสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ไปใช้สำหรับการให้บริการที่หลากหลายสำหรับการใช้งานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศจีน เช่น ใช้ในโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile Backhaul) โครงการเพื่อการศึกษา (Educational projects) และโครงการเพื่อการบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน (USO projects) เป็นต้น ขณะที่ ปริมาณช่องสัญญาณไอพีสตาร์ในประเทศจีน มีประมาณ 24% ของปริมาณช่องสัญญาณทั้งหมดของดาวเทียมไอพีสตาร์“ข้อตกลงการขายช่องสัญญาณไอพีสตาร์ในประเทศจีนจะเป็นประโยชน์กับทั้งไทยคม และพันธมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับไทยคม เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง เพราะปริมาณการใช้งานช่องสัญญาณไอพีสตาร์ในประเทศจีนจะทำให้การใช้งานช่องสัญญาณไอพีสตาร์อยู่ในระดับที่สูงเกินกว่าจุดคุ้มทุนของโครงการไอพีสตาร์ไปมาก” นางศุภจี กล่าวสำหรับ พันธมิตรของไทยคมในประเทศจีน ช่องสัญญาณไอพีสตาร์จะทำให้พันธมิตรของเราสามารถขยายโครงข่ายระบบสื่อสารไปทั่วประเทศจีนได้อย่างรวดเร็ว และสามารถให้บริการในพื้นที่ที่ในปัจจุบันไม่สามารถเข้าถึงโครงข่ายระบบสื่อสาร หรือพื้นที่ที่มีโครงข่ายสื่อสารใช้งานไม่เพียงพอด้วย.http://www.thairath.co.th/content/tech/317350_____________________________________
THCOM เผย IPSTAR ลงนามข้อตกลงการซื้อขายช่องสัญญาณดาวเทียมในจีน


นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM เปิดเผยว่า บริษัท ไอพีสตาร์ จำกัด (IPSTAR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.96% ของทุนชำระแล้ว ได้เข้าทำสัญญากำหนดกรอบข้อตกลง (Framework agreement) กับบริษัท วาสซัคเซส โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (Vast) ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท ซินเนอร์โทน คอมมิวนิเคชั่น คอร์ปอเรชั่น (Synertone) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2555

IPSTAR ตกลงที่จะขายช่องสัญญาณดาวเทียมทั้งหมดสำหรับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แก่ Vast และให้มีสิทธิในการใช้เกทเวย์ (Gateway) ในประเทศดังกล่าวแก่ Vast ตลอดอายุการใช้งานของดาวเทียมไทยคม 4 (IPSTAR) ในการทำข้อตกลงต่างๆ ตามสัญญากำหนดกรอบข้อตกลง ซึ่งจะต้องกำหนดรายละเอียดต่อไปในสัญญญาหลัก (Definitive Agreement) และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น คู่สัญญาได้รับความเห็นชอบจาก บริษัท ไชน่า เทเลคอม แซทเทลไลท์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจดาวเทียมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว

IPSTAR ตกลงที่จะขายช่องสัญญาณดาวเทียมทั้งหมดสาหรับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แก่ Vast และให้มีสิทธิในการใช้เกทเวย์ (Gateway) ในประเทศดังกล่าวแก่ Vast ตลอดอายุการใช้งานของดาวเทียมไทยคม 4 (IPSTAR)

ในการทาข้อตกลงต่างๆ ตามสัญญากาหนดกรอบข้อตกลง ซึ่งจะต้องกำหนดรายละเอียดต่อไปในสัญญญาหลัก (Definitive Agreement) และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น คู่สัญญาได้รับความเห็นชอบจาก บริษัท ไชน่า เทเลคอม แซทเทลไลท์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด ซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจดาวเทียมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว

Vast ตกลงจะชำระค่าตอบแทนสำหรับการซื้อช่องสัญญาณดาวเทียมดังกล่าว ซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดไว้ในสัญญาหลักและสัญญาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  ส่วน Synertone ตกลงที่จะออกหุ้นใหม่และจัดสรรให้แก่ IPSTAR หรือบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ที่จะระบุรายละเอียดไว้ในสัญญาหลัก (Definitive Agreement) ตาม และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องอื่นๆต่อไป  Vast ตกลงที่จะให้ส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) จากการขายช่องสัญญาณดาวเทียมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามสัญญาหลัก และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่ IPSTAR ตามที่จะได้ตกลงในรายละเอียดกันต่อไป

http://www.kaohoon.com/online/53205/THCOM-%E0%BC%C2-IPSTAR-

%C5%A7%B9%D2%C1%A2%E9%CD%B5%A1%C5%A7%A1%D2%C3%AB%D7

%E9%CD%A2%D2%C2%AA%E8%CD%A7%CA%D1%AD%AD%D2%B3%B4%D2

%C7%E0%B7%D5%C2%C1%E3%B9%A8%D5%B9-.htm

__________________________________ไทยคม ฉลุยข้อตกลงขายไอพีสตาร์ในจีน


ไทยคม บรรลุข้อตกลง กรอบข้อกำหนดการขายไอพีสตาร์ในประเทศจีน กับ ไชน่า เทเลคอม แซทเทลไลท์ และ ซีเนอร์โทน คอมมิวนิเคชั่น คอร์ปอเรชั่น...


เมื่อวันที่ 2 ม.ค. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ไทยคม ได้บรรลุข้อตกลงกรอบข้อกำหนดการขายช่องสัญญาณไอพีสตาร์ในประเทศจีน (Framework Agreement) กับ ไชน่า เทเลคอม แซทเทลไลท์ (China Telecom Satellite) และ ซีเนอร์โทน คอมมิวนิเคชั่น คอร์ปอเรชั่น (Synertone Communication Corporation) โดยข้อตกลงดังกล่าวได้กำหนดโครงสร้างและสาระสำคัญต่างๆ ที่จะเป็นข้อกำหนดในการจัดทำข้อตกลงขั้นสุดท้าย (Definitive Agreement) และข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพันธมิตรธุรกิจทั้งสามฝ่ายจะร่วมกันจัดทำ Definitive Agreement และข้อตกลงอื่นๆ ต่อไปภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า ตามข้อตกลง Framework Agreement ด้วยความร่วมมือของไชน่าเทเลคอมฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรธุรกิจไอพีสตาร์ของไทยคมในประเทศจีน ไทยคมจะขายช่องสัญญาณของดาวเทียมไอพีสตาร์ทั้งหมดที่มีอยู่สำหรับการให้บริการในประเทศจีนให้กับซีเนอร์โทน และไทยคมจะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการขายช่องสัญญาณของซีเนอร์โทนในประเทศจีนด้วย นอกจากนั้นไทยคมจะเข้าถือหุ้นส่วนหนึ่งในซีเนอร์โทน ซึ่งจะเพิ่มความแข็งแกร่งของความร่วมมือทางธุรกิจของไทยคมกับพันธมิตรในประเทศจีนอีกด้วยประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไทยคม กล่าวต่อว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้นำช่องสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ไปใช้สำหรับการให้บริการที่หลากหลายสำหรับการใช้งานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศจีน เช่น ใช้ในโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile Backhaul) โครงการเพื่อการศึกษา (Educational projects) และโครงการเพื่อการบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน (USO projects) เป็นต้น ขณะที่ ปริมาณช่องสัญญาณไอพีสตาร์ในประเทศจีน มีประมาณ 24% ของปริมาณช่องสัญญาณทั้งหมดของดาวเทียมไอพีสตาร์“ข้อตกลงการขายช่องสัญญาณไอพีสตาร์ในประเทศจีนจะเป็นประโยชน์กับทั้งไทยคม และพันธมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับไทยคม เราจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง เพราะปริมาณการใช้งานช่องสัญญาณไอพีสตาร์ในประเทศจีนจะทำให้การใช้งานช่องสัญญาณไอพีสตาร์อยู่ในระดับที่สูงเกินกว่าจุดคุ้มทุนของโครงการไอพีสตาร์ไปมาก” นางศุภจี กล่าวสำหรับ พันธมิตรของไทยคมในประเทศจีน ช่องสัญญาณไอพีสตาร์จะทำให้พันธมิตรของเราสามารถขยายโครงข่ายระบบสื่อสารไปทั่วประเทศจีนได้อย่างรวดเร็ว และสามารถให้บริการในพื้นที่ที่ในปัจจุบันไม่สามารถเข้าถึงโครงข่ายระบบสื่อสาร หรือพื้นที่ที่มีโครงข่ายสื่อสารใช้งานไม่เพียงพอด้วย.http://www.thairath.co.th/content/tech/317350_____________________________________
THCOM เผย IPSTAR ลงนามข้อตกลงการซื้อขายช่องสัญญาณดาวเทียมในจีน


นายวุฒิ อัศวเสริมเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM เปิดเผยว่า บริษัท ไอพีสตาร์ จำกัด (IPSTAR) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.96% ของทุนชำระแล้ว ได้เข้าทำสัญญากำหนดกรอบข้อตกลง (Framework agreement) กับบริษัท วาสซัคเซส โฮลดิ้ง ลิมิเต็ด (Vast) ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท ซินเนอร์โทน คอมมิวนิเคชั่น คอร์ปอเรชั่น (Synertone) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2555

IPSTAR ตกลงที่จะขายช่องสัญญาณดาวเทียมทั้งหมดสำหรับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แก่ Vast และให้มีสิทธิในการใช้เกทเวย์ (Gateway) ในประเทศดังกล่าวแก่ Vast ตลอดอายุการใช้งานของดาวเทียมไทยคม 4 (IPSTAR) ในการทำข้อตกลงต่างๆ ตามสัญญากำหนดกรอบข้อตกลง ซึ่งจะต้องกำหนดรายละเอียดต่อไปในสัญญญาหลัก (Definitive Agreement) และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น คู่สัญญาได้รับความเห็นชอบจาก บริษัท ไชน่า เทเลคอม แซทเทลไลท์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจดาวเทียมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว

IPSTAR ตกลงที่จะขายช่องสัญญาณดาวเทียมทั้งหมดสาหรับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แก่ Vast และให้มีสิทธิในการใช้เกทเวย์ (Gateway) ในประเทศดังกล่าวแก่ Vast ตลอดอายุการใช้งานของดาวเทียมไทยคม 4 (IPSTAR)

ในการทาข้อตกลงต่างๆ ตามสัญญากาหนดกรอบข้อตกลง ซึ่งจะต้องกำหนดรายละเอียดต่อไปในสัญญญาหลัก (Definitive Agreement) และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น คู่สัญญาได้รับความเห็นชอบจาก บริษัท ไชน่า เทเลคอม แซทเทลไลท์ คอมมิวนิเคชั่น จากัด ซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจดาวเทียมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว

Vast ตกลงจะชำระค่าตอบแทนสำหรับการซื้อช่องสัญญาณดาวเทียมดังกล่าว ซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดไว้ในสัญญาหลักและสัญญาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  ส่วน Synertone ตกลงที่จะออกหุ้นใหม่และจัดสรรให้แก่ IPSTAR หรือบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ที่จะระบุรายละเอียดไว้ในสัญญาหลัก (Definitive Agreement) ตาม และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องอื่นๆต่อไป  Vast ตกลงที่จะให้ส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) จากการขายช่องสัญญาณดาวเทียมในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามสัญญาหลัก และ/หรือ สัญญาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้แก่ IPSTAR ตามที่จะได้ตกลงในรายละเอียดกันต่อไป

http://www.kaohoon.com/online/53205/THCOM-%E0%BC%C2-IPSTAR-

%C5%A7%B9%D2%C1%A2%E9%CD%B5%A1%C5%A7%A1%D2%C3%AB%D7

%E9%CD%A2%D2%C2%AA%E8%CD%A7%CA%D1%AD%AD%D2%B3%B4%D2

%C7%E0%B7%D5%C2%C1%E3%B9%A8%D5%B9-.htm

______________________________________
“ไทยคม” บรรลุข้อตกลงกรอบข้อกำหนดขายไอพีสตาร์ในจีนไทยคมได้บรรลุข้อตกลงกรอบข้อกำหนดการขายช่องสัญญาณไอพีสตาร์ในประเทศจีน (Framework Agreement) กับไชน่า เทเลคอม แซตเทลไลต์ (China Telecom Satellite) และซีเนอร์โทน คอมมูนิเคชัน คอร์ปอเรชัน (Synertone Communication Corporation)
     
       โดยข้อตกลงดังกล่าวได้กำหนดโครงสร้างและสาระสำคัญต่างๆ ที่จะเป็นข้อกำหนดในการจัดทำข้อตกลงขั้นสุดท้าย (Definitive Agreement) และข้อตกลงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพันธมิตรธุรกิจทั้งสามฝ่ายจะร่วมกันจัดทำ Definitive Agreement และข้อตกลงอื่นๆ ต่อไปภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า
     
       ตามข้อตกลง Framework Agreement ด้วยความร่วมมือของไชน่าเทเลคอมฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรธุรกิจไอพีสตาร์ของไทยคมในประเทศจีน ไทยคมจะขายช่องสัญญาณของดาวเทียมไอพีสตาร์ทั้งหมดที่มีอยู่สำหรับการให้บริการในประเทศจีนแก่ซีเนอร์โทน และไทยคมจะได้รับส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) จากการขายช่องสัญญาณของซีเนอร์โทนในประเทศจีนด้วย นอกจากนั้นไทยคมจะเข้าถือหุ้นส่วนหนึ่งในซีเนอร์โทน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งด้านความร่วมมือทางธุรกิจของไทยคมกับพันธมิตรในประเทศจีนอีกด้วย
     
       ความร่วมมือในครั้งนี้จะเปิดโอกาสให้มีการนำช่องสัญญาณดาวเทียมไอพีสตาร์ไปใช้สำหรับการให้บริการที่หลากหลายสำหรับการใช้งานของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศจีน เช่น ใช้ในโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ (Mobile Backhaul) โครงการเพื่อการศึกษา (Educational projects) และโครงการเพื่อการบริการโทรคมนาคมพื้นฐาน (USO projects) ทั้งนี้ ปริมาณช่องสัญญาณไอพีสตาร์ในประเทศจีนมีประมาณ 24% ของปริมาณช่องสัญญาณทั้งหมดของดาวเทียมไอพีสตาร์
     
       นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ประเทศจีนเป็นตลาดที่สำคัญสำหรับไทยคม จึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ไทยคมและพันธมิตรของเราได้บรรลุเป้าหมายที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจในประเทศจีนร่วมกัน ซึ่งข้อตกลง Framework Agreement ได้กำหนดสาระสำคัญของ Definitive Agreement ต่อจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของรายละเอียดและการดำเนินการเพิ่มเติมร่วมกันกับพันธมิตรของเราต่อไป
     
       “ข้อตกลงการขายช่องสัญญาณไอพีสตาร์ในประเทศจีนจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งไทยคมและพันธมิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับไทยคมเราจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง เพราะปริมาณการใช้งานช่องสัญญาณไอพีสตาร์ในประเทศจีนจะทำให้การใช้งานช่องสัญญาณไอพีสตาร์อยู่ในระดับที่สูงเกินกว่าจุดคุ้มทุนของโครงการไอพีสตาร์ไปมาก”
     
       สำหรับพันธมิตรของเราในประเทศจีน ช่องสัญญาณไอพีสตาร์จะทำให้พันธมิตรของเราสามารถขยายโครงข่ายระบบสื่อสารไปทั่วประเทศจีนได้อย่างรวดเร็ว และสามารถให้บริการในพื้นที่ที่ในปัจจุบันไม่สามารถเข้าถึงโครงข่ายระบบสื่อสาร หรือพื้นที่ที่มีโครงข่ายสื่อสารใช้งานไม่เพียงพอด้วย

http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9560000000135

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.