Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

21 มกราคม 2556 ( บทความ ) เปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอล // กสทช.ได้เลือกใช้ระบบส่งสัญญาณแบบ DVB-T2


ประเด็นหลักสำหรับมาตรฐานของทีวีดิจิตอลแล้ว กสทช.ได้เลือกใช้ระบบส่งสัญญาณแบบ DVB-T2 : Digital Video Broadcasting-Second Generation Terrestrial) ซึ่งเป็นมาตรฐานยุโรป และเป็นระบบที่ใหม่และมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นระบบที่ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ก็เลือกใช้เช่นกัน

ส่วนการรับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆ ของประชาชนผ่านระบบทีวีดิจิตอลนั้น มี 2 รูปแบบคือ 1.การเปลี่ยนเครื่องโทรทัศน์ใหม่ที่มีระบบ DVB-T2 ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตโทรทัศน์ต่างก็ทยอยเปลี่ยนระบบเครื่องรับโทรทัศน์ ไปบ้างแล้ว คาดว่าไม่เกินปี 2557 จะนำมาวางจำหน่ายเป็นการทั่วไป
_________________________________________เปลี่ยนผ่านสู่ทีวีดิจิตอล

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท) ที่มี พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธาน ได้มีมติอนุมัติแจกคูปองส่วนลดให้ประชาชนทุกครัวเรือน เพื่อให้เข้าถึงและรับชมทีวีระบบดิจิตอลได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

โดยประชาชนมีสิทธิ์เลือกว่าจะนำคูปองส่วนลดไปซื้อเครื่องโทรทัศน์ใหม่ หรือกล่องรับสัญญาณ (SET TOP BOX) ก็ได้ตามความต้องการของตัวเอง ส่วนมูลค่าคูปองส่วนลดนั้น ยังไม่มีความชัดเจน เนื่องจากต้องรอการประเมิน มูลค่าคลื่นความถี่ และการกำหนดราคาตั้งต้นการประมูลคลื่นความถี่สำหรับทีวีดิจิตอลก่อน

พ.อ.นทีกล่าวว่า ภายในเดือน เม.ย.-พ.ค.นี้ จะมีความชัดเจนเรื่องเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของการประมูลทีวีดิจิตอลทั้งหมด พร้อมจะนำเสนอที่ประชุม บอร์ด กสทช.ให้เห็นชอบ เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) และประกาศบังคับใช้ต่อไป

ขณะเดียวกัน ได้วาง แผนตั้งเป้าว่าจะเปิดประมูลทีวีดิจิตอลประเภทธุรกิจ 24 ช่องได้ไม่เกินเดือน ส.ค.ปีนี้ ส่วนทีวีดิจิตอลประเภทสาธารณะ 12 ช่อง จะเปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอไม่เกินเดือน เม.ย.2556 และทีวีดิจิตอลประเภทชุมชน 12 ช่อง จะเปิดให้ผู้ที่สนใจยื่นข้อเสนอในไตรมาส 4 ของปี 2556

เพราะฉะนั้นประเทศไทยจะมีทีวีดิจิตอล ซึ่งเป็นช่องฟรีทีวี หรือที่ประชาชนสามารถรับชมได้เป็นการทั่วไป จำนวน 48 ช่อง จะทยอยเปิดระบบให้ประชาชนได้รับชมทีวีดิจิตอลตั้งแต่กลางปี 2557 และจะเปลี่ยนระบบทีวีอะนาล็อกเป็นทีวีดิจิตอลอย่างสมบูรณ์แบบในปี 2559สำหรับมาตรฐานของทีวีดิจิตอลแล้ว กสทช.ได้เลือกใช้ระบบส่งสัญญาณแบบ DVB-T2 : Digital Video Broadcasting-Second Generation Terrestrial) ซึ่งเป็นมาตรฐานยุโรป และเป็นระบบที่ใหม่และมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ อีกทั้งยังเป็นระบบที่ประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่ก็เลือกใช้เช่นกัน

ส่วนการรับชมรายการโทรทัศน์ต่างๆ ของประชาชนผ่านระบบทีวีดิจิตอลนั้น มี 2 รูปแบบคือ 1.การเปลี่ยนเครื่องโทรทัศน์ใหม่ที่มีระบบ DVB-T2 ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตโทรทัศน์ต่างก็ทยอยเปลี่ยนระบบเครื่องรับโทรทัศน์ ไปบ้างแล้ว คาดว่าไม่เกินปี 2557 จะนำมาวางจำหน่ายเป็นการทั่วไป

2.การรับชมรายการผ่านอุปกรณ์ SET TOP BOX ที่รับสัญญาณจากระบบดิจิตอล เพื่อส่งต่อไปยังเครื่องโทรทัศน์ที่ยังคงเป็นระบบอะนาล็อก ประชาชนก็จะสามารถรับชมรายการต่างๆ ของระบบทีวีดิจิตอลได้เช่นกัน โดยไม่ต้องติดตั้งจานดาวเทียม แต่จะติดตั้งเพียงเสาเล็กๆที่มากับ SET TOP BOX หรือเครื่องโทรทัศน์รุ่นใหม่ๆ

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าในอนาคตระบบกล่องสัญญาณก็จะค่อยๆลดลงสำหรับระบบฟรีทีวี เพราะผู้ผลิตโทรทัศน์จะเปลี่ยนการผลิตให้รับชมได้โดยอัตโนมัติ เหมือนเช่นในอดีต เครื่องรับโทรทัศน์จากขาวดำ กลายเป็นทีวีสีเช่นในปัจจุบัน.

หนุ่มดิจิตอล
cybernet@thairath.co.th


http://www.thairath.co.th/column/tech/universe/321233

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.