Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 มกราคม 2556 NOKIAไทยเปลื่ยนMDใหม่เป็นคนไทยแล้ว++ ( NOKIA ชี้ไทยคือหัวใจเพราะมีปัจจัย3G)


ประเด็นหลัก


 
       ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งดังกล่าว นายญาณธนดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขาย โนเกีย ประเทศไทย เป็นเวลา 5 ปี โดยรับผิดชอบการพัฒนา ผลการดำเนินงาน และกลยุทธ์ของช่องทางการขายในประเทศไทย โดยใช้ศักยภาพของช่องทางการขายเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
     
       นายญาณธนร่วมงานกับโนเกียตั้งแต่ปี 2537 และเติบโตมาพร้อมกับบริษัท มีบทบาทสำคัญทั้งในธุรกิจโทรศัพท์มือถือ และธุรกิจโครงข่ายสื่อสารของโนเกีย โดยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ได้แก่ ผู้จั

ดการด้านบริหารงานลูกค้า ผู้จัดการฝ่ายขาย จนกระทั่งถึงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขายตามลำดับ


ข่าวเกี่ยวข้อง

21 มกราคม 2556 จำ NOKIA ได้ไม!! ( NOKIA ชี้ไทยคือหัวใจเพราะมีปัจจัย3G) ลุ้นคนไทยนั้่งMDใหม่

http://somagawn.blogspot.com/2013/01/21-2556-nokia-nokia-3g-md.html_________________________________

ญาณธน'นั่งกรรมการผู้จัดการโนเกียไทย

โนเกียดันหัวหน้าฝ่ายขายขึ้นแท่นกรรมการผู้จัดการในไทย

รายงานข่าวจากบริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัดระบุว่า โนเกียประกาศแต่งตั้ง "นายญาณธน สิมะวานิชกุล"ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยจะรับผิดชอบการดำเนินงานโดยรวมของโนเกีย ประเทศไทย สร้างการเติบโตและความสำเร็จ รักษาตำแหน่งผู้นำในประเทศไทย พร้อมขยายตลาดสมาร์ทโฟน

ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งดังกล่าว นายญาณธน ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขาย โนเกีย ประเทศไทย เป็นเวลา 5 ปี โดยรับผิดชอบการพัฒนา ผลการดำเนินงาน และกลยุทธ์ของช่องทางการขายในประเทศไทย โดยใช้ศักยภาพของช่องทางการขายเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

นายญาณธน ร่วมงานกับโนเกียตั้งแต่ปี 2537 และเติบโตมาพร้อมกับบริษัท มีบทบาทสำคัญทั้งในธุรกิจโทรศัพท์มือถือ และธุรกิจโครงข่ายสื่อสารของโนเกีย โดยดำรงตำแหน่งสำคัญๆได้แก่ ผู้จัดการด้านบริหารงานลูกค้า ผู้จัดการฝ่ายขาย จนกระทั่งถึงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขายตามลำดับ

นายญาณธน สิมะวานิชกุล กรรมการผู้จัดการ โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ด้วยทีมงานคนไทยที่เปี่ยมศักยภาพและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผมมั่นใจว่า เราจะรักษาความสำเร็จ และเสริมสร้างความเป็นผู้นำทั้งในตลาดโทรศัพท์มือถือ และสมาร์ทโฟนได้ตามกลยุทธ์หลักที่โนเกียวางไว้” พร้อมเสริมว่า “ผมตั้งใจจะนำประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดในเมืองไทยมาใช้เพื่อมอบประสบการณ์การสื่อสารไร้สายใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ให้กับผู้บริโภคชาวไทย และนำความสำเร็จมาให้กับพันธมิตร”

ทั้งนี้นายญาณธนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในปี 2534 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองออสติน และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130123/486996/%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%
B8%98%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A
3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0
%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%
81%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2.html

______________________________________________

โนเกียไทยปั้นลูกหม้อขึ้นกุมบังเหียนโนเกียประกาศแต่งตั้ง นายญาณธน สิมะวานิชกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับผิดชอบการดำเนินงานโดยรวมของโนเกีย ประเทศไทย สร้างการเติบโตและความสำเร็จ รักษาตำแหน่งผู้นำในประเทศไทย พร้อมขยายตลาดสมาร์ทโฟน
     
       ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งดังกล่าว นายญาณธนดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขาย โนเกีย ประเทศไทย เป็นเวลา 5 ปี โดยรับผิดชอบการพัฒนา ผลการดำเนินงาน และกลยุทธ์ของช่องทางการขายในประเทศไทย โดยใช้ศักยภาพของช่องทางการขายเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง
     
       นายญาณธนร่วมงานกับโนเกียตั้งแต่ปี 2537 และเติบโตมาพร้อมกับบริษัท มีบทบาทสำคัญทั้งในธุรกิจโทรศัพท์มือถือ และธุรกิจโครงข่ายสื่อสารของโนเกีย โดยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ ได้แก่ ผู้จัดการด้านบริหารงานลูกค้า ผู้จัดการฝ่ายขาย จนกระทั่งถึงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขายตามลำดับ
     
       นายญาณธน สิมะวานิชกุล กรรมการผู้จัดการ โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ด้วยทีมงานคนไทยที่เปี่ยมศักยภาพและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ผมมั่นใจว่าเราจะรักษาความสำเร็จ และเสริมสร้างความเป็นผู้นำทั้งในตลาดโทรศัพท์มือถือ และสมาร์ทโฟนได้ตามกลยุทธ์หลักที่โนเกียวางไว้”
     
       “ผมตั้งใจจะนำประสบการณ์ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดในเมืองไทยมาใช้เพื่อมอบประสบการณ์การสื่อสารไร้สายใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ให้กับผู้บริโภคชาวไทย และนำความสำเร็จมาให้กับพันธมิตร”
     
       นายญาณธนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโทรคมนาคมจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในปี 2534 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเทกซัส เมืองออสติน และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     
       สำหรับนายแกรนท์ แมคบีธ ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โนเกีย (ประเทศไทย และเอเชียเกิดใหม่) ได้ลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลว่าย้ายกลับไปอยู่ในนิวซีแลนด์ประเทศบ้านเกิด
     

http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9560000009198

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.