Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

23 มกราคม 2556 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 23/01/2556 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 23/01/2556 By So Magawn ( โส มกร )

1... ICTเร่งทำWIFI FREEทั่วประเทศ3แสนจุด(ลั่นภายในไตรมาส 2 ปี56)หลังได้เงิน950 ล้านบาทจาก กสทช.
2... I-Mobile3GX (เตรียมเซ็นMVNOฉบับใหม่ก.พ.นี้)จะทำตลาดระยะยาว 12ปี)2.8ล้านเลขหมายหรือ40%ของโครงข่ายทั้งหมด // กว่าติดเสร็จครบ 5,320 สถานีฐานเดือน5
3... กสทช.ปั้นตัวเลขปรับ100ล้านบาท ปรับ AIS DTAC // อีก2วันตั้งคณะทำงานติดตามลดราคาPROMOTION 3G


ICTเร่งทำWIFI FREEทั่วประเทศ3แสนจุด(ลั่นภายในไตรมาส 2 ปี56)หลังได้เงิน950 ล้านบาทจาก กสทช.

ประเด็นหลัก

ICT กล่าว
"ในปี 2555 ไทยได้ดำเนินโครงการฟรี ไว-ไฟทั่วประเทศกว่า 100,000 จุด เชื่อว่าภายในไตรมาส 2 ปี2556จะสามารถเพิ่มจุดให้บริการไว-ไฟมากกว่า 300,000 จุดครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ"น.อ.อนุดิษฐ์กล่าว

กสทช. กล่าว
โดยกำหนดให้ติดตั้งอุปกรณ์อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (แอคเซส พ้อยต์)จำนวน 150,000 จุดทั่วประเทศ และกำหนดให้ติดตั้ง 5 แอคเซส พ้อยต์ / 1 แห่ง ความเร็วในการให้บริการ 2 เมกะบิต / วินาที สามารถใช้งานไม่เกิน 15 คน / แอคเซส พ้อยต์ และใช้งานได้ครั้งละ 20 นาที ติดต่อได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง/ คน / วัน
16 มกราคม 2556 กสทช.อนุมัติ950ล้าน ให้ICTทำ WIFI FREE ( เชื่อ 250,000 จุด ภายใน 5 ปีข้างหน้า) เฉพาะพื้นที่ที่มีประชาชนใช้บริการและอาศัยจำนวนมาก

ประเด็นหลักนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ แสะกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช.ยังเห็นชอบอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (USO) จำนวน 950 ล้านบาท ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที เพื่อดำเนินโครงการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงโดยไม่คิดค่าใช้ จ่าย หรือฟรีไวไฟ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแก่ประชาชนทั่วประเทศตามนโยบายของคณะ รัฐมนตรี หรือ ครม. ที่มุ่งส่งเสริมให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง

เลขาธิการ กสทช. กล่าวต่อว่า ฟรีไวฟรีจะเปิดให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ บริเวณมหาวิทยาลัยของรัฐ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการ อบต.ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน โรงพยาบาลของรัฐ สถานีตำรวจ ที่ทำการไปรษณีย์ สถานีขนส่งและสถานีบริการน้ำมัน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีประชาชนใช้บริการและอาศัยจำนวนมาก โดยระยะแรกจะเปิดให้บริการ 20,000 จุด และจะทยอยเปิดจุดบริการอีก 20,000 จุด ในปี 2555 ซึ่งจะทำให้จุดบริการไวไฟฟรีเป็น 40,000 จุด และ 250,000 จุด ภายใน 5 ปีข้างหน้า

Free WiFi ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่มุ่งส่งเสริมให้เข้าถึงอินเทอร์เน็ต และข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง โดยจะเปิดให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่นทั่วประเทศประมาณ 30,000 แห่ง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีประชาชนใช้บริการและอาศัยจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังเห็นชอบร่างประกาศ กสทช.เรื่องการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจาย เสียง หรือกิจการโทรทัศน์ ส่วนหลักเกณฑ์และอัตราการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบ กิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ ในบริการที่ต้องขอรับการจัดสรรคลื่นความถี่ประเภทบริการธรุกิจ จะต้องดำเนินดังนี้ 1. สัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปีเกิน กว่า 50% แต่ไม่เกิน 90% สามารถขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปีในอัตรา 15% ของค่าธรรมเนียม 2. มีสัดส่วนรายการที่เป็นข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตลอดทั้งปี เกินกว่า 90% สามารถขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมรายปีในอัตรา 50% ของค่าธรรมเนียม


http://somagawn.blogspot.com/2013/01/16-2556-950-ict-wifi-free-250000-5.html


http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%
B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/200617/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B8%8B%
E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B556%E0
%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%A7-
%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%
B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A83%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%
B8%E0%B8%94
http://www.dailynews.co.th/technology/179784
______________________

กสทช.ปั้นตัวเลขปรับ100ล้านบาท ปรับ AIS DTAC // อีก2วันตั้งคณะทำงานติดตามลดราคาPROMOTION 3G

ลองคิดค่าปรับ กำหนดวันหมดอายุในระบบบัตรเติมเงินเท่านั้น

1. ลองคิดง่ายๆ ช่วงที่ 1 30 มิ.ย.2555- 17 ม.ค.2556 เป็นจำนวน 202วันปรับ80000บาท รวม 16,160,000 บาท ช่วงที่ 2 18 ม.ค.2556 ถึงปัจจุบัน 6 วัน ปรับ 100,000 บาท รวม 6 แสน สรุป 16,760,000 บาท

16760000 บาท ปรับทั้ง AIS DTAC เป็นมูลค่า 33,520,000 บาท
เอา TRUE มารวม 16,160,000 บาท สรุปเป็น 49,680,000 บาท

2. เอาตัวเลข ค่าปรับของศาล 3 มกราคม 2556 จึงได้มีคำสั่งปรับวันละ 100,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2555 จนถึง 3 ม.ค. 2556 รวม 219 วัน คิดเป็นเงิน 21,900,000 บาท หรือรายละ 7.30 ล้านบาท ( แล้วบวกค่าปรับ ปัจจุบัน ก็ไม่ถึงแน่นอน !!!
ประเด็นหลัก


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ได้สั่งปรับผู้ให้บริการทั้ง 3 ราย คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) บริษัท โเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) และทรูมูฟ เบื้องต้นรายละ 23.3 ล้านบาท กรณีไม่ปฏิบัติตามประกาศจของกสทช.ที่ห้ามกำหนดวันหมดอายุในระบบบัตรเติมเงิน (พรีเพด) ที่มีโทษปรับวันละ 1 แสนบาท

ทั้งนี้ หลังลงพื้นที่ตรวจสาขาของผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย พบว่า ยังไม่ได้ปฏิบัติตามกฎของกสทช. คือ ยังมีการกำหนดวันหมดอายุในระบบพรีเพดอยู่ มีเพียงทรูมูฟ รายเดียวที่ได้ปรับเงื่อนขตามที่กสทช.กำหนด ดังนั้น ค่าปรับของทรูมูฟจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พ.ค.2555-17 ม.ค.2556 รวม 23.3 ล้านราย ขณะที่เอไอเอสและดีแทค ยังคงปรับต่อไปวันละ 1 แสนบาท จนกว่าทั้ง 2 รายจะปฏิบัติตามที่กสทช.กำหนด

(ส่วนนี้โพสต์ทูเดย์)
สำหรับค่าปรับดังกล่าวเฉพาะกรณีที่ผู้ประกอบการกำหนดวันหมดอายุในระบบบัตรเติมเงินเท่านั้น ไม่รวมถึงกรณีอื่น คือ การไม่เก็บข้อมูลผู้เปิดใช้เบอร์ในระบบพรีเพด ที่จะต้องถูกปรับอีกวันละ 8 หมื่นบาท ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย.2555- 17 ม.ค.2556 เนื่องจากผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค 2556 แต่ กสทช.จะคำนวณค่าปรับทั้งหมดอีกครั้ง ส่งผลให้กสทช.จะปรับเอกชนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

(ส่วนนี้ไทยรัฐ)
“ในหนังสือที่ กสทช.ส่งให้ 3 ค่ายมือถือ จะรวมเรื่องค่าปรับย้อนหลังด้วย ขณะนี้ค่าปรับของทั้ง 3 ค่ายกรณีบัตรเติมเงินกำหนดวันหมดอายุนั้น มีมูลค่า 70 กว่าล้านบาท และกรณีที่ไม่มีการลงทะเบียนซิมการ์ดมีมูลค่า 50 กว่าล้านบาท ส่วนกรณี 99 สตางค์นั้นยังไม่ได้เริ่มคิดค่าปรับ โดยให้ทั้ง 3 ค่ายอุทธรณ์เข้ามาถึงเหตุผลที่ไม่ปฏิบัติตามประกาศของ กสทช. หากสมเหตุสมผล จะเสนอบอร์ด กทค.พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการหยุดค่าปรับตรงนี้ แต่ค่าปรับย้อนหลังก็ยังคงต้องมีการปรับอยู่ กสทช.จะต้องให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ” นายฐากร กล่าวนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. บอกว่า ในวันที่ 25 มกราคมนี้ สำนักงาน กสทช.จะเซ็นคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบอนุญาต 3G บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ และคาดว่า ในส่วนของการลดราคาโปรโมชั่น หรือค่าบริการลง 15% นั้น จะสามารถประกาศอัตราค่าบริการกลางให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบปรับลดราคาได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ประเด็นที่เกี่ยวข้อง

3 มกราคม 2556 ปรับทุกค่ายรวมมูลค่า 51 ล้านบาท (ศาลสรุปแล้ว) 3 กรณี TOT ไม่ต่อ IC กับDTAC // กำหนดวันในบัตรเติมเงิน // ลูกค้าเติมเงินไม่ไปลงทะเบียนตัวตน


2. คำสั่งให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือทุกรายจัดเก็บข้อมูลหรือลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบบัตรเติมเงินล่วงหน้า (พรีเพด) ทุกราย ขณะที่กรณีผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทั้ง 3 ค่าย คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) บริษัท ทรูมูฟ และดีแทค ต้องลงทะเบียนผู้ใช้บัตรเติมเงินล่วงหน้า (ลูกค้าในระบบพรีเพด) นั้น ทั้ง 3 ค่ายมือถือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง กสทช.จึงต้องสั่งปรับวันละ 80,000 บาท โดยมีคำสั่งปรับตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. 2555 จนถึงวันที่ 3 ม.ค. 2556 รวม 182 วัน คิดเป็นเงินรวม 14,560,000 บาท หรือรายละประมาณ 3.64 ล้านบาท และจะเพิ่มขึ้นวันละ 80,000 บาท ไปจนกว่าทั้ง 3 รายจะชำระค่าปรับตามคำสั่ง กสทช.3. คำสั่งให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือทุกรายห้ามกำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงินล่วงหน้า โดยให้ผู้ประกอบการทุกรายปฏิบัติตามคำสั่ง กสทช.และชำระค่าปรับตามกฎหมายด้วย ส่วนกรณีที่ 3 ค่ายมือถือยังคงกำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงิน ซึ่งถือว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งกสทช. จึงได้มีคำสั่งปรับวันละ 100,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2555 จนถึง 3 ม.ค. 2556 รวม 219 วัน คิดเป็นเงิน 21,900,000 บาท หรือรายละ 7.30 ล้านบาท ไปจนกว่าทั้ง 3 ค่ายมือถือจะชำระค่าปรับดังกล่าวแล้ว

http://somagawn.blogspot.com/2013/01/3-2556-50000-3-tot-ic-dtac.html


4 มกราคม 2556 กสทช.เดินหน้าปรับตามคำสั่งศาลอุทธรณ์ AIS DTAC TRUE ปรับวันละ 100000 บาท!! แน่นอน ( CAT TOT รอด )
ทั้งนี้ ทั้ง 3 บริษัท จะต้องจ่ายค่าปรับให้กสทช.เฉลี่ย รายละ 3,000,000 บาทต่อเดือน และหากคำนวณจนถึง วันที่ 3 มกราคม ทั้ง 3 บริษัท จ่ายค่าปรับเป็นเงิน จะต้องจ่ายเป็นเงินกว่า 52,800,000 บาท และหากผู้บริหารบริษัทเอกชนจะขอเข้าพบเพื่อเจรจาทาง กสทช.ก็ยืนยันว่า ยังต้องใช้คำสั่งปรับทางปกครองดำเนินการ เพราะที่ผ่านมาได้แจ้งและเจรจากันหลายครั้งแล้ว
http://somagawn.blogspot.com/2013/01/16-2556-950-ict-wifi-free-250000-5.html

http://www.moneychannel.co.th/index.php/2012-06-30-12-32-32/9550-survice.html
http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0
%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/200609/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%97
%E0%B8%8A-
%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0
%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8
%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2100%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%
9A%E0%B8%B2%E0%B8%97
http://www.thairath.co.th/content/tech/322021

______________________


I-Mobile3GX (เตรียมเซ็นMVNOฉบับใหม่ก.พ.นี้)จะทำตลาดระยะยาว 12ปี)2.8ล้านเลขหมายหรือ40%ของโครงข่ายทั้งหมด // กว่าติดเสร็จครบ 5,320 สถานีฐานเดือน5

ประเด็นหลักส่วนบริษัทลูก บมจ.สามารถเทลคอม(SAMTEL) คาดว่าในปีนี้จะมีรายได้ 15,000 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 70% จากปัจจุบันที่มีงานในมือกว่า 10,000 ล้านบาท และจะมีการเข้าประมูลงานใหม่กว่า 4 หมื่นล้านบาท ได้แก่ โครงการขยายโครงข่าย 3G เฟส 2 ของ บมจ.ทีโอที เป็นต้น

ด้านบมจ.สามารถ ไอ-โมบาย(SIM) ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ 11,000 ล้านบาท กำไรเพิ่มขึ้น 200% เกิดจากการขยายเครือข่าย 3G ของทุกโอเปอเรเตอร์ โดยคาดว่าภายในปี 2556 จะมีผู้ใช้บริการ 3GX เพิ่มเป็น 1.2 ล้านราย รวมทั้งตั้งเป้ายอดจำหน่ายเครื่องโทรศัพท์มือถือ 3.2 ล้านเครื่อง ซึ่ง 70% จะเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าในปี 2556 กลุ่มสามารถตั้งเป้าหมายรายได้รวม 30,000 ล้านบาท คิดเป็นรายได้จากสาย ICT Solutions 15,000 ล้านบาท Mobile Multi-media 11,000 ล้านบาท สายธุรกิจ Related Businesses 2,400 ล้านบาท และสายธุรกิจ Utility Services อีก 1,655 ล้านบาท***เซ็นMVNOฉบับใหม่ก.พ.นี้

นายวัฒน์ชัย กล่าวว่าภายในเดือนก.พ.56นี้ กลุ่มสามารถจะลงนามในสัญญาฉบับใหม่กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการเป็น MVNO ภายใต้ i-mobile 3GX ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าทีโอทีจะมีความจุของโครงข่ายทั้งหมด 7.2 ล้านเลขหมาย ซึ่งสามารถจะลงนามในสัญญาระยะยาว 12 ปีโดยจะขอทำตลาดรวม 2.8 ล้านเลขหมายหรือคิดเป็น 40% ของโครงข่ายทั้งหมด พร้อมทั้งคาดหวังจะเพิ่มลูกค้าอีก 1 ล้านราย จากเดิมที่มี 2-3 แสนรายในขณะนี้

ช่วงปลายปี 55 ที่ผ่านมา สามารถระบุว่ามีการติดตั้งสถานีฐาน 3G เฟส 1 ให้กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ไปแล้ว 3,800 สถานีฐาน และในเดือนก.พ.56 จะมีการติดตั้งเป็น 4,000 สถานีฐาน โดยคาดว่าจะครบ 5,320 สถานีฐานในเฟส 1 ภายในเดือนพ.ค.นี้ จุดนี้บริษัทจะเดินหน้าติดตั้ง 3G ทีโอทีในเฟส 2 อีก 15,000 สถานีฐาน ซึ่งมีมูลค่าทั้งโครงการ 30,000 ล้านบาท โดยสามารถตั้งเป้าเป็นผู้ติดตั้งสถานีฐานให้ได้ 50% ของโครงการทั้งหมด ซึ่งจะมีการประมูลช่วงเดือนเม.ย.นี้ และจะเริ่มดำเนินการติดตั้งได้ภายในเดือนมิ.ย.นี้

“ในวันที่ 24 ก.พ. ทีโอทีจะเปิดให้บริการ 3G อีกครั้งหนึ่ง โดยสามารถอยู่ระหว่างร่วมกับทีโอทีในการทดลองเปิดให้บริการ 4G ด้วยเทคโนโลยี LTE บนคลื่นความถี่ 2.3GHz ซึ่งบริษัทมีแผนจะติดตั้งสถานีฐาน 4G จำนวน 200 แห่งในกรุงเทพฯ”

อย่างไรก็ดี บริษัทตั้งเป้ายอดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือในปี 56 ไว้จำนวน 3.2 ล้านเครื่อง คิดเป็นสมาร์ทโฟน 2.2 ล้านเครื่อง หรือ 70% ของจำนวนเครื่องทั้งหมด ซึ่งล่าสุด สามารถไอ-โมบายประกาศเปิดตัว iQ6 ซึ่งคาดหวังว่าจะเป็นตัวไฮไลท์ในไตรมาสที่ 1 เนื่องจากมีความโดดเด่นด้วยหน้าจอไอพีเอส ภาพคมชัดระดับ HD และกันรอยขีดข่วน ในราคาสุดคุ้มตามสไตล์ไอ-โมบาย

“ปัจจุบัน มูลค่าตลาดรวมเครื่องลูกข่ายมีประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาท สมาร์ทโฟนนั้นกินแชร์อยู่ 45% ของมูลค่ารวม“

ที่ผ่านมา ธุรกิจ MVNO ภายใต้ i-mobile 3GX มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีขึ้น ด้วยคุณภาพสัญญาณที่พัฒนาขึ้นและการอัดฉีดโปรโมชั่น คาดว่าจะมีผู้ใช้บริการเพิ่มเป็น 1.2 ล้านรายในสิ้นปี 56 สำหรับแผนงานเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลุ่มโมบาย-มัลติมีเดียในระยะยาว สามารถได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่าภายใน 3 ปี ผลิตภัณฑ์ และบริการของกลุ่มโมบาย-มัลติมีเดีย อาทิ โทรศัพท์มือถือ บริการคอนเทนต์ และบริการ MVNO จะต้องเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตแบบ Mobility ของผู้บริโภคยุคใหม่ โดยจะมุ่งเน้นที่กลุ่ม Mass ซึ่งมีฐานตลาดขนาดใหญ่

http://www.moneychannel.co.th/index.php/2012-06-30-12-32-53/9583-sim-56-200.html
http://www.moneychannel.co.th/index.php/2012-06-30-12-32-32/9586-samart.html
http://www.kaohoon.com/online/54738/SAMART-%E0%BC%C2-2Q56-
%C1%D5%E1%BC%B9%BB%C3%D0%C1%D9%C5%A7%D2%B9%E2%A4%C3%A7%A2%E8%D2%C2-3G-
%E0%BF%CA-2-%A2%CD%A7%B7%D5%E2%CD%B7%D5-.htm
http://www.kaohoon.com/online/54722/SAMART-
%CA%E8%CD%A7%A1%D3%E4%C3%CA%D8%B7%B8%D4%BB%D5%B9%D5%E9%E2%B5-50-
%A8%D2%A1%A1%C7%E8%D2-1-%BE%D1%B9%C5%BA.%BB%D5%A1%E8%CD%B9-.htm
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=165041%3A-3-5650&catid=176%3A2009-06-25-09-26-02&Itemid=524

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.