Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

28 มกราคม 2556 กสทช.ยื่นกรมบังคับคดี รวมกัน134,220,000 บาท // จี้เร่งค่ายมือถือ ลงทะเบียนซิม ทันที ไม่ทำก็ปรับอีก!!!


ประเด็นหลักเลขาธิการ กสทช. กล่าวต่อว่า การกำหนดวันหมดอายุ รวมค่าปรับ 3 ค่ายถึงวันนี้ (28 ม.ค.2556) เป็นเงินรวม 71.6 ล้านบาท กรณีการลงทะเบียนซิมพรีเพด มี 4 ราย ได้แก่ เอไอเอส ดีแทค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT อัตราค่าปรับอยู่ที่รายละ 15,680,000 บาท รวมค่าปรับของทุกกรณี ทุกค่ายรวมกันจะอยู่ที่ 134,220,000 บาท โดยหากยังไม่เป็นผลเตรียมเสนอ บอร์ด กทค. พิจารณาการงดให้เลขหมายใหม่ด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนของ ทรูมูฟ ที่ได้เสนอเงื่อนไขเรื่องวันหมดอายุต่อสำนักงาน กสทช.แล้ว สำนักงาน กสทช.ได้ส่งเรื่องให้คณะทำงานฯ นำไปศึกษาในเงื่อนไขก่อนที่จะนำเสนอบอร์ด กทค. โดยค่าปรับการกำหนดวันหมดอายุของการใช้งานแบบพรีเพดของทางทรูได้สิ้นสุดลงในวันที่ 17 ม.ค.2556 นี้ โดยค่าปรับของทรู เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2555 ถึง 17 ม.ค. 2556 ค่าปรับวันละ 1 แสนบาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23.3 ล้านบาท

นายฐากร กล่าวอีกว่า เอไอเอส ได้ส่งหนังสือลงวันที่ 24 ม.ค. 2556 มายังสำนักงาน กสทช. และการกำหนดวันหมดอายุการใช้งานแบบพรีเพด ค่าปรับของเอไอเอส จะสิ้นสุดลงในวันที่ 24 ม.ค. 2556 นี้ โดยค่าปรับของเอไอเอสจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.2555 ถึงวันที่ 24 ม.ค. 2556 ค่าปรับวันละ 1 แสนบาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24 ล้านบาท

ขณะที่ ดีแทค ได้ส่งหนังสือมายังสำนักงาน กสทช. วันนี้ (28 ม.ค. 2556) ในส่วนของค่าปรับการกำหนดวันหมดอายุการใช้งานแบบพรีเพด เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2555 ถึงวันที่ 28 ม.ค. 2556 ค่าปรับวันละ 1 แสนบาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24 ล้านบาท____________________________________
กสทช.คิดค่าปรับค่ายมือถือกรณี”พรีเพด”134 ล้านบาท


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 28 มกราคม บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส(เอไอเอส) บริษัท โทเทิล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น(ดีแทค) และ บริษัททรูมูฟ ได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่องการปฏิบัติตามคำสั่ง กสทช.กสำหรับการใช้งานแบบพรีเพด  และการลงทะเบียนลูกค้าแล้ว   สำนักงาน กสทช. เตรียมนำข้อเสนอเข้าสู่ที่ประชุม กทค. พิจารณา    ส่วนกรณีราคาค่าบริการไม่เกินนาทีละ 99 สตางค์  จะครบกำหนดในวันที่ 29 มกราคมนี้   รวมถึงจะส่งหนังสือเร่งให้บริษัทมาชำระค่าปรับ  และจะขอความร่วมมือไปยังกรมบังคับคดี เพื่อบังคับให้บริษัทดำเนินการชำระต่อไป

ทั้งนี้การกำหนดวันหมดอายุ รวมค่าปรับ 3 ค่ายถึงวันที่ 28 ม.ค.56 เป็นเงินรวม 71.6 ล้านบาท กรณีการลงทะเบียนซิมพรีเพด มี 4 ราย ได้แก่ เอไอเอส ดีแทค ทีโอที และ แคท อัตราค่าปรับอยู่ที่รายละ 15,680,000 บาท รวมค่าปรับของทุกกรณี ทุกค่ายรวมกันจะอยู่ที่ 134,220,000 บาท โดยหากยังไม่เป็นผลเตรียมเสนอ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) พิจารณาการงดให้เลขหมายใหม่ด้วย

นายฐากร กล่าวว่า ในส่วนเรื่องของการกำหนดวันหมดอายุนั้น   สำนักงาน กสทช. ได้ส่งเรื่องให้คณะทำงาน ฯ นำไปศึกษาในเงื่อนไขก่อนที่จะนำเสนอ กทค.   โดยค่าปรับการกำหนดวันหมดอายุของการใช้งานแบบพรีเพดของทางทรูคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23.3 ล้านบาท เอไอเอสคิดเป็นเงิน 24 ล้านบาท ส่วนดีแทค  คิดเป็นจำนวนเงิน 24 ล้านบาท


http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1359366386&grpid=03&catid=03

______________________________________


กสทช.ยื่นกรมบังคับคดี บีบค่ายมือถือจ่ายค่าปรับ พรีเพด-ลงทะเบียนซิม

กสทช.เตรียมบังคับคดีและแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าปรับใหม่ เพื่อให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่เร่งดำเนินการตามคำสั่ง กสทช.ตามกำหนด ขณะที่ยอดรวมค่าปรับถึงวันที่ 28 ม.ค. อยู่ที่ 71.6 ล้านบาท ชี้ทางผู้บริโภคร้องเรียนคอลเซ็นเตอร์ 1200 ได้...

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้ ทั้ง 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค และบริษัท ทรูมูฟ จำกัด ได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่องการปฏิบัติตามคำสั่ง กสทช. กรณีพรีเพด สำหรับการใช้งานแบบพรีเพด และการลงทะเบียนลูกค้าแล้ว สำนักงาน กสทช.จึงเตรียมนำข้อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) พิจารณา ส่วนกรณีราคาค่าบริการไม่เกินนาทีละ 99 สตางค์ จะครบกำหนดในวัน 29 ม.ค.นี้ รวมถึงจะส่งหนังสือเร่งให้บริษัทมาชำระค่าปรับ และจะขอความร่วมมือไปยังกรมบังคับคดี เพื่อบังคับให้บริษัทดำเนินการชำระต่อไป

เลขาธิการ กสทช. กล่าวต่อว่า การกำหนดวันหมดอายุ รวมค่าปรับ 3 ค่ายถึงวันนี้ (28 ม.ค.2556) เป็นเงินรวม 71.6 ล้านบาท กรณีการลงทะเบียนซิมพรีเพด มี 4 ราย ได้แก่ เอไอเอส ดีแทค บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT อัตราค่าปรับอยู่ที่รายละ 15,680,000 บาท รวมค่าปรับของทุกกรณี ทุกค่ายรวมกันจะอยู่ที่ 134,220,000 บาท โดยหากยังไม่เป็นผลเตรียมเสนอ บอร์ด กทค. พิจารณาการงดให้เลขหมายใหม่ด้วย

ทั้งนี้ ในส่วนของ ทรูมูฟ ที่ได้เสนอเงื่อนไขเรื่องวันหมดอายุต่อสำนักงาน กสทช.แล้ว สำนักงาน กสทช.ได้ส่งเรื่องให้คณะทำงานฯ นำไปศึกษาในเงื่อนไขก่อนที่จะนำเสนอบอร์ด กทค. โดยค่าปรับการกำหนดวันหมดอายุของการใช้งานแบบพรีเพดของทางทรูได้สิ้นสุดลงในวันที่ 17 ม.ค.2556 นี้ โดยค่าปรับของทรู เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2555 ถึง 17 ม.ค. 2556 ค่าปรับวันละ 1 แสนบาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23.3 ล้านบาท

นายฐากร กล่าวอีกว่า เอไอเอส ได้ส่งหนังสือลงวันที่ 24 ม.ค. 2556 มายังสำนักงาน กสทช. และการกำหนดวันหมดอายุการใช้งานแบบพรีเพด ค่าปรับของเอไอเอส จะสิ้นสุดลงในวันที่ 24 ม.ค. 2556 นี้ โดยค่าปรับของเอไอเอสจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.2555 ถึงวันที่ 24 ม.ค. 2556 ค่าปรับวันละ 1 แสนบาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24 ล้านบาท

ขณะที่ ดีแทค ได้ส่งหนังสือมายังสำนักงาน กสทช. วันนี้ (28 ม.ค. 2556) ในส่วนของค่าปรับการกำหนดวันหมดอายุการใช้งานแบบพรีเพด เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2555 ถึงวันที่ 28 ม.ค. 2556 ค่าปรับวันละ 1 แสนบาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ความคืบหน้าในเรื่องนี้ สำนักงาน กสทช. จะส่งหนังสือถึงทั้ง 3 บริษัท ให้รีบชำระค่าปรับโดยเร็ว และเตรียมยื่นเรื่องต่อกรมบังคับคดี โดยเรื่องที่ส่งหนังสือไปมี 2 เรื่อง คือ บัตรเติมเงินไม่กำหนดวันหมดอายุ และการลงทะเบียนของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อดำเนินการบังคับทางคดีให้เป็นผลในทางปฏิบัติ เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค หากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใดยังไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ กสทช. จะนำเรื่องเสนอคณะกรรมการ กทค. ไม่อนุญาตเลขหมายโทรคมนาคมใหม่เพิ่มเติมให้ ซึ่งขณะนี้ทุกค่ายได้ขอเลขหมายใหม่เข้ามาแล้ว ท้ายนี้หากประชาชนยังไม่ได้รับบริการ สามารถร้องเรียนมายังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนคอลเซ็นเตอร์ 1200 ได้.


http://www.thairath.co.th/content/tech/323134

____________________________________"กสทช."เข้ม! แจ้งกรมบังคับคดีเรียกเก็บค่าปรับค่ายมือถือ 134.32 ล้านบาท


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า ในวันนี้(28 ม.ค.) จะส่งหนังสือถึงกรมบังคับคดีเพื่อให้ดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย  หลังจากทางสำนักงาน กสทช. ได้ออกทำหนังสือแจ้งคำสั่งทางปกครองเพื่อให้ผู้ประกอบการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายรับทราบเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าปรับจากการไม่ปฏิบัติตามประกาศและคำสั่งของ สำนักงาน กสทช.  ใน  2 เรื่อง ได้แก่ การกำหนดวันหมดอายุของบริการแบบเติมเงิน(พรีเพด) และ การจดทะเบียนซิมการ์ด

แม้ว่าทางผู้ให้บริการจะทำหนังสือแจ้งมาว่าได้ปฏิบัติตามคำสั่งของ กสทช. ยกเลิกการกำหนดวันหมดอายุพรีเพดแล้ว แต่ค่าปรับที่ค้างอยู่ ทุกค่ายก็ต้องชำระ  โดยบริษัททรูมูฟ จำกัด ได้ยกเลิกวันหมดอายุตั้งแต่ 17 ม.ค.  ค่าปรับที่ต้องจ่ายจึงหยุดอยู่ที่ 23.3 ล้านบาทถ้วน  ส่วนบมจ.แอดวานซ์ อินโฟว์ เซอร์วิส(เอไอเอส) ค่าปรับนับถึง 24 ม.ค. รวมค่าปรับ 24 ล้านบาทถ้วน  ขณะที่ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น(ดีแทค) เพิ่งยกเลิกการกำหนดวันหมดอายุในวันนี้(28 ม.ค.) จึงมีค่าปรับทั้งหมด 24.3 ล้านบาท

ส่วนกรณีของการจดทะเบียนซิมการ์ด เอไอเอส ดีแทค บมจ.ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม อยู่ในข่ายต้องจ่ายค่าปรับรายละ 15.68 ล้านบาท  ทางสำนักงาน กสทช. จะให้กรมบังคับคดีเรียกค่าปรับจากเอกชนด้วย

“ต่อไปนี้ สำนักงาน กสทช.จะบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อให้ปีนี้เป็นปีแห่งการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างแท้จริง จึงจะไม่รอเอกชนอีกต่อไปแล้ว จึงจะส่งหนังสือให้กรมบังคับคดีดำเนินการ  พร้อมกับเสนอให้บอร์ด กทค.(คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม) ไม่อนุมัติเลขหมายเพิ่มเติมให้กับค่ายมือถือที่ไม่ชำระค่าปรับ  และจะตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าปรับให้สูงขึ้นต่อไป”

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1359359829&grpid=03&catid=06&subcatid=0600

___________________________________


กสทช. ส่งหนังสือถึงกรมบังคับคดีจี้ค่ายมือถือชำระค่าปรับ

วันนี้(28ม.ค.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า  ผู้ให้บริการค่ายมือถือ ทั้ง 3 บริษัทได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่องการปฏิบัติตามคำสั่ง

กสทช.กรณี Prepaid สำหรับการใช้งานแบบพรีเพด และการลงทะเบียนลูกค้าแล้ว สำนักงาน กสทช. เตรียมนำข้อเสนอเข้าสู่ที่ประชุม กทค. พิจารณา ส่วนกรณีราคาค่าบริการไม่เกินนาทีละ 99 สตางค์ จะครบกำหนดในวันอังคารนี้ รวมถึงจะส่งหนังสือเร่งให้บริษัทมาชำระค่าปรับ และจะขอความร่วมมือไปยังกรมบังคับคดี เพื่อบังคับให้บริษัทดำเนินการชำระต่อไป ทั้งนี้การกำหนดวันหมดอายุ รวมค่าปรับ 3 ค่ายถึงวันที่ 28 ม.ค.56 เป็นเงินรวม 71.6 ล้านบาท กรณีการลงทะเบียนซิมพรีเพด มี 4 ราย ได้แก่ เอไอเอส ดีแทค ทีโอที และ แคท อัตราค่าปรับอยู่ที่รายละ 15,680,000 บาท รวมค่าปรับของทุกกรณี ทุกค่ายรวมกันจะอยู่ที่ 134,220,000 บาท โดยหากยังไม่เป็นผลเตรียมเสนอ คณะกรรมการ กทค. พิจารณาการงดให้เลขหมายใหม่ด้วย
       
 ทั้งนี้ในส่วนของ บริษัท ทรูมูฟ ที่ได้เสนอเงื่อนไขเรื่องวันหมดอายุต่อสำนักงาน กสทช. แล้ว สำนักงาน กสทช. ได้ส่งเรื่องให้คณะทำงาน ฯ นำไปศึกษาในเงื่อนไขก่อนที่จะนำเสนอบอร์ด กทค. โดยค่าปรับการกำหนดวันหมดอายุของการใช้งานแบบพรีเพดของทางทรูได้สิ้นสุดลงในวันที่ 17 ม.ค. 56 นี้ โดยค่าปรับของทรู เริ่มตั้งแต่ วันที่ 30 พ.ค. 55 ถึงวันที่ 17 ม.ค. 56 ค่าปรับวันละ 100,000 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23.3 ล้านบาท
       
 ในส่วนของ บริษัท เอไอเอส ได้ส่งหนังสือลงวันที่ 24 ม.ค. 2556 มายังสำนักงาน กสทช. และการกำหนดวันหมดอายุการใช้งานแบบพรีเพด ค่าปรับของ เอไอเอส จะสิ้นสุดลงในวันที่ 24 ม.ค. 2556 นี้ โดยค่าปรับของเอไอเอสจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2555 ถึงวันที่ 24 ม.ค. 2556 ค่าปรับวันละ 100,000 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24 ล้านบาท
ทางด้าน บริษัท ดีแทค ได้ส่งหนังสือมายังสำนักงาน กสทช. วันนี้ (28 ม.ค. 2556) ในส่วนของค่าปรับการกำหนดวันหมดอายุการใช้งานแบบพรีเพดเริ่มตั้งแต่ วันที่ 30 พ.ค. 2555 ถึงวันที่ 28 ม.ค. 2556 ค่าปรับวันละ 100,000 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 24ล้านบาท
       
 ซึ่งความคืบหน้าในเรื่องนี้ สำนักงาน กสทช. จะส่งหนังสือถึงทั้ง 3 บริษัท ให้รีบชำระค่าปรับโดยเร็ว และเตรียมยื่นเรื่องต่อกรมบังคับคดี เพื่อดำเนินการบังคับทางคดีให้เป็นผลในทางปฏิบัติ เรื่องนี้เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อให้เป็นปีของการคุ้มครองผู้บริโภค หากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใดยังไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ กสทช. จะนำเรื่องเสนอคณะกรรมการ กทค. ไม่อนุญาตเลขหมายโทรคมนาคมใหม่เพิ่มเติมให้ ซึ่งขณะนี้ทุกค่ายได้ขอเลขหมายใหม่เข้ามาแล้ว ท้ายนี้หากประชาชนยังไม่ได้รับบริการสามารถร้องเรียนมายัง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน หมายเลข 1200


http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=165702:2013-01-28-09-36-43&catid=176:2009-06-25-09-26-02&Itemid=524


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.