Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

29 มกราคม 2556 กสทช.ขู่ทุกค่าย ไม่จ่ายค่าปรับไม่อนุมัติหมายเลขเบอร์โทรศัพท์แน่นอน // AIS เปลื่ยนใจ!! ลั่นนะ ยอมจ่ายค่าปรับเป็นรายแรก


ประเด็นหลัก

เข้าชี้แจงตามคำสั่งเรียกไต่สวนในคดีหมายเลขดำที่ 56/2556 ที่บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ฟ้อง สำนักงาน กสทช.และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงาน กสทช. ที่ได้เรียกค่าปรับจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ยังกำหนดวันหมดอายุ ในการให้บริการระบบเติมเงิน หรือ พรีเพด ที่ห้องไต่สวน 1 ชั้น 2 เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะเลขาธิการ กสทช. กล่าวต่อว่า สำหรับการชี้แจงกับศาลในครั้งนี้ จะนำส่งสำเนาหนังสือของเอไอเอสที่แจ้งว่ายินยอมปฏิบัติตามพร้อมกับจ่ายค่า ปรับ รวมถึงได้ทำหนังสือชี้แจงกับศาลว่า หากศาลปกครองกลางกำหนดมาตรการ หรือวิธีการใดๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ก่อนการพิพากษา โดยให้ระงับการกำหนดมาตรการบังคับทางปกครองตามคำสั่งไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าคดีจะสิ้นสุดหรือจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่น ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและการบริหารงานโดยตรงของ กสทช. ในการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากการใช้โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บ ค่าบริการล่วงหน้า หรือพรีเพด

“เชื่อว่าเอไอเอสจะยอมจ่ายค่าปรับ และถ้าเอไอเอสจ่ายค่ายมือถืออื่นๆ ก็จะยอมจ่ายด้วย เหมือนเป็นการนำร่องจ่ายก่อน ให้ค่ายอื่นจ่ายตาม เพราะถ้าไม่จ่ายก็จะกระทบกับการอนุมัติเลขหมายที่เอกชนต้องนำไปให้บริการ” นายฐากร กล่าว

อย่างไรก็ตามเลขาธิการกสทช.มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหา เนื่องจากการคิดอัตราค่าปรับอ้างอิงมาจากพ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2544 ม.66 ระบุว่าค่าปรับต้องขั้นต่ำ 20,000 บาท  และกสทช.ได้คิดค่าปรับตามรายได้ของผู้ประกอบการค่ายมือถือที่พึ่งจะได้รับผลประโยชน์จากการกำหนดวันหมดอายุระบบพรีเพดนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 ม.ค. 2556 กสทช.ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังกรมบังคับคดีครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้ง เพื่อให้กรมฯ ปรับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เรื่องห้ามกำหนดวันหมดอายุของบริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน (พรีเพด) และการลงทะเบียนบัตรประชาชน ผู้ใช้บริการบัตรพรีเพด 13 หลัก รวมวงเงิน 134.32 ล้านบาท พร้อมกับทำหนังสือไปยังผู้ประกอบการให้จ่ายค่าปรับภายใน 7 วัน

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ กสทช. ก็จะมีมาตรการไม่อนุมัติหมายเลขเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2จี ให้แก่ผู้ประกอบการเพิ่มเติม หลังจากปัจจุบันผู้ประกอบการทั้งเอไอเอสและดีแทคต่างยื่นคำขอหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2จี ใหม่แล้ว

___________________________

กสทช.โล่ง! คาดศาลปกครองไม่ออกคำสั่งคุ้มครอง ค่าปรับพรีเพด

กสทช.ถอนหายใจยาว คาดศาลปกครองไม่ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวค่าปรับพรีเพด พร้อมหาข้อมูลประกอบเพิ่ม หลังนัดอีกครั้งวันที่ 11 ก.พ.นี้...

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. นายฐากร  ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ เข้าชี้แจงตามคำสั่งเรียกไต่สวนในคดีหมายเลขดำที่ 56/2556 ที่บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ฟ้อง สำนักงาน กสทช.และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงาน กสทช. ที่ได้เรียกค่าปรับจากผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ยังกำหนดวันหมดอายุ ในการให้บริการระบบเติมเงิน หรือ พรีเพด ที่ห้องไต่สวน 1 ชั้น 2 เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ถ.แจ้งวัฒนะ

ทั้งนี้ คดีนี้ทางเอไอเอสได้ยื่นฟ้องตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 2556 ที่ผ่านมา ขณะที่เมื่อวันที่  24 ม.ค. 2556 เอไอเอสได้มีหนังสือแจ้งมาว่ายินดีจะปฏิบัติตามคำสั่งของ กสทช. ทั้งเรื่องไม่กำหนดวันหมดอายุระบบพรีเพด และการจ่ายค่าปรับตามที่ กสทช. ส่งหนังสือแจ้งไป โดยระบุว่าหากต่อไปศาลมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นก็ให้ทางสำนักงาน กสทช. ส่งคืนเงินค่าปรับให้ด้วย

เลขาธิการ กสทช. กล่าวต่อว่า สำหรับการชี้แจงกับศาลในครั้งนี้ จะนำส่งสำเนาหนังสือของเอไอเอสที่แจ้งว่ายินยอมปฏิบัติตามพร้อมกับจ่ายค่า ปรับ รวมถึงได้ทำหนังสือชี้แจงกับศาลว่า หากศาลปกครองกลางกำหนดมาตรการ หรือวิธีการใดๆ เพื่อบรรเทาทุกข์ก่อนการพิพากษา โดยให้ระงับการกำหนดมาตรการบังคับทางปกครองตามคำสั่งไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าคดีจะสิ้นสุดหรือจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาเป็นอย่างอื่น ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและการบริหารงานโดยตรงของ กสทช. ในการคุ้มครองผู้บริโภค ไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากการใช้โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บ ค่าบริการล่วงหน้า หรือพรีเพด

“เชื่อว่าเอไอเอสจะยอมจ่ายค่าปรับ และถ้าเอไอเอสจ่ายค่ายมือถืออื่นๆ ก็จะยอมจ่ายด้วย เหมือนเป็นการนำร่องจ่ายก่อน ให้ค่ายอื่นจ่ายตาม เพราะถ้าไม่จ่ายก็จะกระทบกับการอนุมัติเลขหมายที่เอกชนต้องนำไปให้บริการ” นายฐากร กล่าว

เลขาธิการ กสทช. กล่าวอีกว่า วันนี้ ศาลปกครองได้ซักถามถึงเหตุผลของ กสทช. ที่ต้องคิดค่าปรับดังกล่าววันละ 1 แสนบาท และทำไมจึงคิดค่าปรับทุกค่ายมือถือเท่ากัน ในเมื่อลูกค้าไม่เท่ากัน พร้อมทั้งให้ กสทช.ไปหาข้อมูลว่ามีเงินคงค้างในระบบพรีเพดเท่าไร รวมถึงให้เอกชนไปทำรายละเอียดเรื่องค่าปรับเพิ่มเติมมา โดยให้นำข้อมูลมาเพิ่มเติมอีกครั้งในวันที่ 11 ก.พ. 2556.

http://www.thairath.co.th/content/tech/323363


________________________________"กสทช."โล่งเชื่อศาลไม่คุ้มครองจ่ายค่าปรับพรีเพด


กสทช.โล่งอก คาด ศาลปกครอง ไม่คุ้มครองชั่วคราวจ่ายค่าปรับพรีเพด เอไอเอส ลั่น เดินหน้าหาข้อมูลยื่นศาล วันที่ 11 ก.พ.56 อีกครั้ง
วันนี้(29 ม.ค. ) ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ  ห้องไต่สวน 1 ชั้น 2  นายฐากร ตัณฑสิทธิ์  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายหลังเข้าชี้แจงตามคำสั่งเรียกไต่สวนในคดีหมายเลขดำที่ 56/2556  ที่บริษัท แอดวานซ์  อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ฟ้อง สำนักงานกสทช.และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงาน กสทช. ที่ได้เรียกค่าปรับจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ ที่ยังกำหนดวันหมดอายุในการให้บริการระบบเติมเงิน(พรีเพด)  ว่า  เชื่อว่าศาลปกครองจะไม่คุ้มครองชั่วคราวกรณีจ่ายค่าปรับห้ามกำหนดวันหมดอายุพรีเพด เนื่องจากศาลเห็นว่าไม่มีเหตุที่ต้องสั่ง เพราะเอไอเอสยื่นฟ้องคดีต่อศาลวันที่ 11 ม.ค.  56 แต่กลับมีหนังสือปฎิบัติตามคำสั่งกสทช.และยินยอมจ่ายค่าปรับกรณีกำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงิน ให้กสทชวันที่ 24 ม.ค.56 ว่า ซึ่งเห็นว่ามีความขัดแย้งกัน


นายฐากร ระบุต่อว่า  ศาลปกครองได้ซักถามกสทช. ว่า เหตุใดจึงต้องคิดค่าปรับจำนวนวันละ 1 แสนบาท และเหตุใดจึงคิดค่าปรับเท่ากันทุกค่ายมือถือในเมื่อลูกค้าแต่ละรายไม่เท่ากัน นอกจากนี้ศาลปกครองยังให้กสทช.หาข้อมูลว่ามีเงินคงค้างในระบบพรีเพดจำนวนเท่าไหร่ รวมทั้งศาลปกครองก็ให้เอกชนไปทำรายละเอียดเรื่องค่าปรับเพิ่มเติมมา โดยให้นำข้อมูลมาเพิ่มเติมอีกครั้งในวันที่ 11 ก.พ.56


อย่างไรก็ตามเลขาธิการกสทช.มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหา เนื่องจากการคิดอัตราค่าปรับอ้างอิงมาจากพ.ร.บ.ประกอบกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2544 ม.66 ระบุว่าค่าปรับต้องขั้นต่ำ 20,000 บาท  และกสทช.ได้คิดค่าปรับตามรายได้ของผู้ประกอบการค่ายมือถือที่พึ่งจะได้รับผลประโยชน์จากการกำหนดวันหมดอายุระบบพรีเพด


http://www.dailynews.co.th/technology/181354


__________________________________บี้3ค่ายมือถือจ่ายค่าปรับใน"7วัน"


กสทช.เข้มแจ้งกรมบังคับคดีจี้ 3 ค่ายมือถือให้มาจ่ายค่าปรับพรีเพดใน 7 วัน ขู่ไม่ทำตามไม่ให้เลขหมาย 2จี เพิ่ม

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 28 ม.ค. 2556 กสทช.ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังกรมบังคับคดีครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้ง เพื่อให้กรมฯ ปรับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เรื่องห้ามกำหนดวันหมดอายุของบริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงิน (พรีเพด) และการลงทะเบียนบัตรประชาชน ผู้ใช้บริการบัตรพรีเพด 13 หลัก รวมวงเงิน 134.32 ล้านบาท พร้อมกับทำหนังสือไปยังผู้ประกอบการให้จ่ายค่าปรับภายใน 7 วัน

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ กสทช. ก็จะมีมาตรการไม่อนุมัติหมายเลขเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2จี ให้แก่ผู้ประกอบการเพิ่มเติม หลังจากปัจจุบันผู้ประกอบการทั้งเอไอเอสและดีแทคต่างยื่นคำขอหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2จี ใหม่แล้ว

น.ส.สารี อ๋องสมหวัง ประธานอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม กล่าวว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชน กรณีถูกคิดค่าบริการเสริมรับข้อมูล (เอสเอ็มเอส) ประเภทข่าว ดูดวงผ่านข้อความสั้น โดยไม่ได้สมัครใช้บริการ พบว่า ผู้ร้องเรียนใช้บริการโทรศัพท์ระบบเติมเงิน ถูกคิดค่าบริการเสริมจากข้อความเอ็มเอ็มเอสนาน 5 ปี คณะอนุฯ จึงอยากให้คืนเงินค่าบริการเสริมให้กับผู้ร้องและชำระดอกเบี้ยส่วนต่างในอัตราเท่ากับที่บริษัทจะเรียกเก็บจากผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการผิดนัดชำระหนี้


http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B
8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/201614/%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%893%E0
%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%96%E0%B8%
B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0
%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%83%E0%B8%997%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%
99


ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.