Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

3 มกราคม 2556 ผู้ค้ามือถือเตรียมรับมือ ผู้ใช้มือถือต้องเปลื่ยนเครื่องที่มีคลื่น 2100


ประเด็นหลัก


นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

    "ปีหน้าผมว่าตลาดมือถือคึกคักเพราะการตลาดจะเริ่มต้นแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากปีนี้การแข่งขันไม่สูงและจะเกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนเครื่อง ในขณะนี้บริษัทได้เตรียมคาวมพร้อมกับการมาของ 3 จีไว้นานแล้ว และภายในสิ้นปีนี้มีศูนย์บริการจำนวนทั้งสิ้น 200 สาขาและสิ้นปีจขยายเพิ่มเป็น 280 สาขาลงทุนทั้งหมด 100 ล้านบาทในปี 2556"

    ส่วนทางด้านนายไพโรจน์ ถาวรสภานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ที.จี.เซลลูล่าร์ จำกัด ซึ่งมีช็อปมือถือภายใต้แบรนด์ "TG fone" กล่าวในทำนองเดียวกันว่า จะส่งผลให้ตลาดเปลี่ยนเครื่องจากระบบ 2.5 จีมาเป็นระบบ 3 จี ซึ่งจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 70 ล้านเครื่อง คาดว่าจะเปลี่ยนเครื่องเข้าสู่ระบบใหม่ภายในระยะเวลา 3 ปี เนื่องจากในกลางปี 2556

______________________________


ผู้ค้ามือถือเตรียมรับมือ

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  ในเบื้องต้นบริษัทได้มีการเจรจากับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่และผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์จากระบบ 2.5 จี มาเป็นระบบ 3 จี

เนื่องจากเมื่อบรรดาผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เปิดให้บริการระบบ 3 จี แล้วจะต้องทำรายการส่งเสริมการตลาดจากระบบเดิมมาสู่ระบบใหม่ เหมือนกับระบบอะนาล็อกเปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอล และ คาดว่าภายใน 3-5 ปี ผู้ใช้บริการจะเข้าสู่ระบบใหม่

    "ปีหน้าผมว่าตลาดมือถือคึกคักเพราะการตลาดจะเริ่มต้นแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากปีนี้การแข่งขันไม่สูงและจะเกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนเครื่อง ในขณะนี้บริษัทได้เตรียมคาวมพร้อมกับการมาของ 3 จีไว้นานแล้ว และภายในสิ้นปีนี้มีศูนย์บริการจำนวนทั้งสิ้น 200 สาขาและสิ้นปีจขยายเพิ่มเป็น 280 สาขาลงทุนทั้งหมด 100 ล้านบาทในปี 2556"

    ส่วนทางด้านนายไพโรจน์ ถาวรสภานันท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ที.จี.เซลลูล่าร์ จำกัด ซึ่งมีช็อปมือถือภายใต้แบรนด์ "TG fone" กล่าวในทำนองเดียวกันว่า จะส่งผลให้ตลาดเปลี่ยนเครื่องจากระบบ 2.5 จีมาเป็นระบบ 3 จี ซึ่งจำนวนผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันมีทั้งสิ้น 70 ล้านเครื่อง คาดว่าจะเปลี่ยนเครื่องเข้าสู่ระบบใหม่ภายในระยะเวลา 3 ปี เนื่องจากในกลางปี 2556 เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3 จี ครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่ ดังนั้นโอเปอเรเตอร์และผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ต้องเตรียมแผนธุรกิจโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนเครื่องถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญเช่นเดียวกันรองลงมาจากการขยายเครือข่าย
    ด้านนายสมศักดิ์ อธิศัยตระกูล หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือ บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวในทำนองเดียวกันในปี 2556 มูลค่าตลาดมือถือมีจำนวนทั้งสิ้น 5-5.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งในปี 2555 มูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ 4.5 หมื่นล้านบาท เหตุผลเนื่องจากในปี 2556 บรรดาผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3 จี เพราะฉะนั้นเรื่องของการเปลี่ยนเครื่องจะเกิดขึ้น ซึ่ง แอลจี มีสินค้าทุกชนิดสนับสนุนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3 จี ตั้งแต่ปีนี้แล้วโดยเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ประมาณ 90% รองรับระบบ 3 จี และ อีก90% รองรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ระบบสมาร์ทโฟน  ดังนั้นการจำหน่ายสินค้าในปี 2556 ของ แอลจี จะอยู่ในสัดส่วน 90 : 90 และการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือฟีดเจอร์โฟนจะนำเข้ามาจำหน่าย 1-2 รุ่น และ ส่วนที่เหลือเป็นระบบสมาร์ทโฟน
    "การมาของ 3 จีในบ้านเราจะส่งผลให้การรับ-ส่งข้อมูลมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น แต่เชื่อว่าการเปลี่ยนเครื่องเข้าสู่ระบบ 3 จี ต้องใช้ระยะเวลา 1-2 ปี เพราะยังมีผู้ใช้โทรศัพท์ฟีดเจอร์โฟน ในพื้นที่ต่างจังหวัด"

 จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=161518:2012-12-28-09-47-
42&catid=123:2009-02-08-11-44-33&Itemid=491

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.