Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

3 มกราคม 2556 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 03/01/2556 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 03/01/2556 By So Magawn ( โส มกร )

1.... ปรับทุกค่ายรวมมูลค่า 50000 ล้านบาท (ศาลสรุปแล้ว) 3 กรณี TOT ไม่ต่อ IC กับDTAC // กำหนดวันในบัตรเติมเงิน // ลูกค้าเติมเงินไม่ไปลงทะเบียนตัวตน
2.... จริตจก้านคืนคลื่นให้ CAT โดน!! กดดันให้ TRUEMOVE และ GSM1800 ต้องคืนให้ กสทฃ.เท่านั้น
3.... อุทธรณ์ 3G ต่อแล้ว !!! ศาลปกครองทำหนังสือตอบรับผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว 2 มกราคม 2556!!(ฟ้องเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ)
ปรับทุกค่ายรวมมูลค่า 50000 ล้านบาท (ศาลสรุปแล้ว) 3 กรณี TOT ไม่ต่อ IC กับDTAC // กำหนดวันในบัตรเติมเงิน // ลูกค้าเติมเงินไม่ไปลงทะเบียนตัวตน

ประเด็นหลัก

1. คำสั่งให้บริษัท ทีโอที ทำสัญญาเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม (ค่าไอซี) กับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือดีแทค ในส่วนกรณีของทีโอทีจะต้องชำระค่าปรับให้ กสทช.วันละ 20,000 บาท โดยทีโอทีจะต้องชำระค่าปรับตั้งแต่วันที่ 8 ต.ค. 2553 หากนับจนถึงวันที่ 3 ม.ค. 2556 รวม 812 วัน คิดเป็นเงินค่าปรับ 16,380,000 บาท รวมทั้งต้องจ่ายค่าปรับไปจนกว่าทีโอทีจะชำระค่าปรับทั้งหมด

“แม้ทีโอทีจะยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดไปแล้วก็ตาม แต่ล่าสุดศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งให้ทีโอทีทำสัญญากับดีแทค ดังนั้นถึงจะอยู่ระหว่างรอคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ทีโอทีก็ต้องชำระค่าปรับดังกล่าว ซึ่งในตอนนี้ทีโอที และดีแทคอยู่ระหว่างเจรจาการทำสัญญาระหว่างกัน โดยคาดว่าจะมีข้อสรุปเร็วๆ นี้”2. คำสั่งให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือทุกรายจัดเก็บข้อมูลหรือลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบบัตรเติมเงินล่วงหน้า (พรีเพด) ทุกราย ขณะที่กรณีผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทั้ง 3 ค่าย คือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) บริษัท ทรูมูฟ และดีแทค ต้องลงทะเบียนผู้ใช้บัตรเติมเงินล่วงหน้า (ลูกค้าในระบบพรีเพด) นั้น ทั้ง 3 ค่ายมือถือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง กสทช.จึงต้องสั่งปรับวันละ 80,000 บาท โดยมีคำสั่งปรับตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. 2555 จนถึงวันที่ 3 ม.ค. 2556 รวม 182 วัน คิดเป็นเงินรวม 14,560,000 บาท หรือรายละประมาณ 3.64 ล้านบาท และจะเพิ่มขึ้นวันละ 80,000 บาท ไปจนกว่าทั้ง 3 รายจะชำระค่าปรับตามคำสั่ง กสทช.
3. คำสั่งให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือทุกรายห้ามกำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงินล่วงหน้า โดยให้ผู้ประกอบการทุกรายปฏิบัติตามคำสั่ง กสทช.และชำระค่าปรับตามกฎหมายด้วย ส่วนกรณีที่ 3 ค่ายมือถือยังคงกำหนดวันหมดอายุบัตรเติมเงิน ซึ่งถือว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งกสทช. จึงได้มีคำสั่งปรับวันละ 100,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค. 2555 จนถึง 3 ม.ค. 2556 รวม 219 วัน คิดเป็นเงิน 21,900,000 บาท หรือรายละ 7.30 ล้านบาท ไปจนกว่าทั้ง 3 ค่ายมือถือจะชำระค่าปรับดังกล่าวแล้ว


http://www.manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9560000000729&Keyword=%A1%CA%B7
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1357205855&grpid=03&catid=03
http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95
%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/196818/%E
0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%
E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5
%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B
1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%
88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8
%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B
8%97%E0%B8%84

________________


อุทธรณ์ 3G ต่อแล้ว !!! ศาลปกครองทำหนังสือตอบรับผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว 2 มกราคม 2556!!(ฟ้องเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ)

ประเด็นหลัก


"ส่งเรื่องไปแล้วเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ทางไปรษณีย์...ซึ่งศาลได้มีหนังสือตอบรับกลับมาเมื่อวานนี้"นายรักษเกชา กล่าว

ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน อาคารศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ นายรักษเกชา แฉ่ฉาย รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะโฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงข่าวโดยระบุว่า ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติที่จะอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางไปที่ศาลปกครองสูงสุด หลังจากเคยยื่นฟ้องคดีไปที่ศาลปกครองกลาง กรณีที่เห็นว่าการกระทำของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) อาจจะมีปัญหาความชอบในส่วนของรัฐธรรมนูญ ม.47 ประกอบ ม.45 , ม.41 วรรค 1 และวรรค 7 ของพ.ร.บ.จัดสรรคลื่นความถี่

โฆษกผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ประเด็นที่อุทธรณ์ไปนั้นได้พยายามชี้ให้ศาลเห็นว่า ผู้ตรวจการฯ มีอำนาจฟ้องเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวของ กสทช.ตามมาตรา 245 ที่ระบุว่าหากผู้ตรวจการฯ มีความเห็นว่ามีปัญหาความไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญก็สามารถยื่นฟ้องได้ นอกจากนี้ การยื่นอุทธรณ์เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ เพราะศาลยังไม่ได้วินิจฉัยในข้อเท็จจริงว่าการประมูลดังกล่าวเป็นการแข่งขันเสรีหรือไม่

"ถ้าเราไม่ดำเนินการตามนั้นก็จะไม่มีใครสามารถไปตรวจสอบประโยชน์ของสาธารณะได้"นายรักษเกชา กล่าว

http://www.ryt9.com/s/iq05/1561061
http://www.kaohoon.com/online/53335/%BC%D9%E9%B5%C3%C7%A8%A1%D2%C3%E1%BC%E8%B9%B
4%D4%B9%CA%E8%A7%E0%C3%D7%E8%CD%A7%CD%D8%B7%B8%C3%B3%EC%A4%B4%D5-3G-
%B6%D6%A7%C1%D7%CD%C8%D2%C5%BB%A1%A4%C3%CD%A7%CA%D9%A7%CA%D8%B4%E1%C5%E
9%C7-.htm
http://www.thairath.co.th/content/eco/317606
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9560000000648&Keyword=%A1%CA%B7

______________________


จริตจก้านคืนคลื่นให้ CAT โดน!! กดดันให้ TRUEMOVE และ GSM1800 ต้องคืนให้ กสทฃ.เท่านั้น

ประเด็นหลัก


ด้านนายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวถึง กรณีของ
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่จะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานคลื่น 1800 ในวันที่ 15 ก.ย.56 ว่า ตามกฎหมาย พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาม พ.ศ.2553 จะต้องคืนคลื่นดังกล่าวกลับมาที่ กสทช. ซึ่งเป็นกฏหมายใหม่ที่ไปยกเลิกกฎหมายเดิม (พ.ร.บ.2543) แต่กฎหมายใหม่มีบทเฉพาะกาลรับรองสิทธิ์สำหรับผู้ที่ได้สัมปทานเดิม โดยการให้สิทธิ์การใช้จนกว่าจะหมดอายุสัมปทานที่ต้องคืนคลื่นความถี่ ซึ่งหากทรูคืนคลื่นให้ บมจ.กสท.โทรคมนาคม (CAT) ซึ่งเป็นผู้ให้สัมปทาน ก็เท่ากับทรูคืนคลื่นให้กับผู้ที่ไม่มีอำนาจดำเนินการ หาก กสท.เอาไปใช้ ก็จะเป็นการดำเนินการโดยที่ไม่มีกฎหมายรองรับ
ทั้งนี้ หากไม่คืนคลื่นมาที่ กสทช.ความเสี่ยงจะเกิดขึ้นทันที และการประมูลจะเกิดขึ้นช้า ประชาชนก็จะเสียประโยชน์ ซึ่งจุดนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมาหารือกันว่าควรทำอย่างไร ซึ่ง กสทช.จะหาแนวทางที่ไม่กระทบผู้บริโภค.


http://www.thaipost.net/news/030113/67457
http://www.ryt9.com/s/bmnd/1560817

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.