Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

7 มกราคม 2556 กสทช.เตือน( SIM ดับ กับลูกค้า 20 ล้านเลขหมายขอให้รีบย้ายค่ายด่วน )(เหตุ8เดือนสุดท้าย TRUEMOVE GSM1800หมดสป.)


ประเด็นหลัก

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ในเดือนกันยายน 2556 จะเป็นวันหมดสัญญาร่วมการงานหรือสัมปทานระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ "ทรูมูฟ" และ "ดีพีซี" กับ บมจ.กสท โทรคมนาคม ถือเป็นการสิ้นสุดสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800  เมกะเฮิร์ตซ์ ทำให้ทรูมูฟซึ่งมีลูกค้า 20 ล้านเลขหมาย และดีพีซีซึ่งมีลูกค้า 2 แสนเลขหมาย ไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ เพราะเป็นการผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาส่วนในด้านผู้บริโภคนั้น มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการสะดุดในการให้บริการในช่วงรอยต่อ เพราะแม้มีการจัดประมูลได้ทัน แต่หากผู้ชนะการประมูลไม่ใช่ทรูมูฟ ก็จะต้องมีการให้ลูกค้าร่วม 20 ล้านราย ย้ายค่ายมือถือจากทรูมูฟไปค่ายใหม่ที่ชนะการประมูล ซึ่งโดยส่วนใหญ่ 90% เป็นลูกค้าเติมเงินที่จะต้องประสบปัญหาไม่สามารถย้ายโอนเงินที่เหลือไปได้ ส่วนการขยายเวลาให้ทรูมูฟให้บริการต่อไปก่อนนั้นไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะกฎหมายระบุให้ต้องมีการประมูลเท่านั้น
__________________________


หวั่นซิมดับหลังทรูมูฟหมดสัมปทานก.ย.นี้


กสทช.ด้านคุ้มครองผู้บริโภค หวั่นผู้บริโภคเดือดร้อนจาก "ซิมดับ" หลังทรูมูฟจะหมดสัมปทานกับ กสท โทรคมนาคม ในเดือนก.ย.นี้

นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ในเดือนกันยายน 2556 จะเป็นวันหมดสัญญาร่วมการงานหรือสัมปทานระหว่างผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ "ทรูมูฟ" และ "ดีพีซี" กับ บมจ.กสท โทรคมนาคม ถือเป็นการสิ้นสุดสิทธิในการใช้คลื่นความถี่ย่าน 1800  เมกะเฮิร์ตซ์ ทำให้ทรูมูฟซึ่งมีลูกค้า 20 ล้านเลขหมาย และดีพีซีซึ่งมีลูกค้า 2 แสนเลขหมาย ไม่สามารถให้บริการต่อไปได้ เพราะเป็นการผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญา

ทั้งนี้กังวลว่าจะมีปรากฏการณ์ “ซิมดับ” ผู้บริโภคจะใช้งานไม่ได้นับจากวันดังกล่าว ซึ่ง กสทช. ควรจะจัดการประมูลคลื่นความถี่ล่วงหน้าเพื่อให้มีผู้ให้บริการรายใหม่มาดำเนินการ แต่ขณะนี้เหลืออีกเพียง 8 เดือน คงดำเนินการไม่ทัน อีกทั้งมีแนวโน้มว่า กสท จะตัดสินใจให้บริการต่อโดยไม่คืนสิทธิให้ กสทช. ซึ่งจะตามมาด้วยการฟ้องร้องเกี่ยวกับสิทธิในการใช้คลื่นเพื่อล้มการประมูล คล้ายกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

ส่วนในด้านผู้บริโภคนั้น มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการสะดุดในการให้บริการในช่วงรอยต่อ เพราะแม้มีการจัดประมูลได้ทัน แต่หากผู้ชนะการประมูลไม่ใช่ทรูมูฟ ก็จะต้องมีการให้ลูกค้าร่วม 20 ล้านราย ย้ายค่ายมือถือจากทรูมูฟไปค่ายใหม่ที่ชนะการประมูล ซึ่งโดยส่วนใหญ่ 90% เป็นลูกค้าเติมเงินที่จะต้องประสบปัญหาไม่สามารถย้ายโอนเงินที่เหลือไปได้ ส่วนการขยายเวลาให้ทรูมูฟให้บริการต่อไปก่อนนั้นไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะกฎหมายระบุให้ต้องมีการประมูลเท่านั้น

นพ.ประวิทย์ แนะนำว่า ผู้บริโภคที่ใช้เลขหมายของทรูมูฟ หรือดีพีซี ดังกล่าว หากรู้สึกว่าเลขหมายมีความสำคัญ แพร่หลายแล้ว ขอให้ดำเนินการย้ายค่ายผู้ให้บริการก่อนที่จะถึงเวลาสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน และหากเป็นแบบเติมเงิน ขอให้วางแผนไม่เติมเงินมากเกินไป เพราะการขอถอนเงินออกมาจะมีความยุ่งยาก ขณะที่ได้ให้ทรูมูฟเสนอแผนการแจ้งลูกค้าให้ทราบข้อมูลข่าวสารดังกล่าวล่วงหน้า

http://www.posttoday.com/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B
8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%8C/197273/%E0%B8%AB%E0
%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9
4%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%
B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%9F%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%94
%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B
8%81-%E0%B8
%A2-%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.