Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

04 กุมภาพันธ์ 2556 AIS กู้ศรัทธา 3GAIS ใหม่!! ใช้เงิน 2000 ล้านบาท (พัฒนาคนพัฒนาร้าน) รองรับจากสมาร์ทโฟน 7 ล้านเครื่องเป็น 25 ล้านเครื่อง


ประเด็นหลัก


เอไอเอสคาดว่าปริมาณยอดขายมือถือในตลาดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 25 ล้านเครื่อง ในจำนวนนี้จะเป็นในส่วนของสมาร์ทโฟน 7 ล้านเครื่อง และแท็บเล็ต 1 ล้านเครื่อง การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ดังกล่าวจะทำให้ธุรกิจแอร์ไทม์เติบโตขึ้นประมาณ 7% โดยแบ่งเป็น 2% เกิดจากการใช้งานด้านเสียง และ 60% จะเกิดจากการใช้งานด้านข้อมูล นอกจากนี้ยังจะก่อให้เกิดการแข่งขันด้านบริการเพิ่มมากขึ้นตามมาด้วย เอไอเอสจึงต้องลงทุนเพื่อพัฒนาด้านเครือข่ายดังกล่าว รวมไปถึงเพื่อลดอัตราการไหลออกของลูกค้า
     
       เอไอเอสได้วางกลยุทธ์สำคัญในงานด้านบริการ แบ่งออกเป็น 5 ด้านประกอบด้วย 1. มิติใหม่ของงานบริการด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่นการนำซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานดาต้าของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาเป็นโปรโมชันที่เหมาะสมและตรงใจ 2. มิติใหม่ของบุคลากรในฐานะที่ปรึกษา รู้ใจทุกเรื่องมือถือ เช่น การเพิ่มจำนวนดีไวซ์กูรูให้มากขึ้น โดยคาดว่าจะมีประมาณ 2-6 คนต่อชอป ทั้งเอไอเอสชอป และร้านเทเลวิซ


ด้านนางวิลาสินี พุทธิการันต์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการบริการลูกค้า ADVANC กล่าวว่า งบประมาณที่เตรียมไว้กว่า 2,000 ล้านบาท สำหรับใช้ในการพัฒนางานด้านบริการลูกค้านั้น บริษัทฯได้แบ่งออกไปใช้เป็น 4 ส่วน ได้แก่ สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงสาขาและขยายสาขา, สำหรับพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ , สำหรับการพัฒนาบุคลากรในบริษัทฯ และสำหรับดูแล อย่างเช่น ให้ของขวัญแก่ลูกค้าเนื่องในโอกาสพิเศษ ส่วนลดจากสิทธิพิเศษต่างๆ เป็นต้น
________________________________________เอไอเอสทุ่ม 2 พันล้านอัดสิทธิพิเศษ ยกระดับบริการดูแลลูกค้า


       เอไอเอสทุ่มกว่า 2 พันล้านบาทเพื่อยกระดับการให้บริการ รับมือเครือข่าย 3G ที่จะมาพร้อมกับความต้องการใหม่ๆ และอัตราการใช้งานดาต้าที่สูงขึ้น พร้อมเน้นการสร้างแอปใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการและสิทธิพิเศษได้ง่ายขึ้น ชี้การดูแลลูกค้าช่วยลดปริมาณไหลออกได้ถึง 60% สร้างความพึงพอใจได้กว่า 84% เตรียมเพิ่มสิทธิพิเศษ AIS Trip ด้วยการท่องเที่ยว 9 ทริปกับ 6 เส้นทางร่วมกับบางกอกแอร์เวย์ส
     
       นายฮุย เว็ง ช็อง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) กล่าวว่า เอไอเอสเตรียมงบประมาณสำหรับการพัฒนาด้านบริการลูกค้าไว้กว่า 2,000 ล้านบาท เพื่อเป็นการรองรับการใช้งานของลูกค้าอันจะเกิดจากเข้าสู่เครือข่ายใหม่อย่าง 3G ที่จะขยายตัว และทำให้ปริมาณการใช้งานดาต้าเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องตอบสนองความต้องการใหม่ๆ โดยคาดว่าในปีนี้อุตสาหกรรมสื่อสารและโทรคมนาคมจะมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนอกเหนือไปจากการพัฒนาด้านเครือข่ายและคุณภาพการให้บริการ 3G ให้ดีขึ้นแล้ว ยังต้องเน้นการสร้างประสบการณ์จากงานบริการลูกค้าควบคู่กันไปด้วย
     
       เอไอเอสคาดว่าปริมาณยอดขายมือถือในตลาดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 25 ล้านเครื่อง ในจำนวนนี้จะเป็นในส่วนของสมาร์ทโฟน 7 ล้านเครื่อง และแท็บเล็ต 1 ล้านเครื่อง การเพิ่มขึ้นของอุปกรณ์ดังกล่าวจะทำให้ธุรกิจแอร์ไทม์เติบโตขึ้นประมาณ 7% โดยแบ่งเป็น 2% เกิดจากการใช้งานด้านเสียง และ 60% จะเกิดจากการใช้งานด้านข้อมูล นอกจากนี้ยังจะก่อให้เกิดการแข่งขันด้านบริการเพิ่มมากขึ้นตามมาด้วย เอไอเอสจึงต้องลงทุนเพื่อพัฒนาด้านเครือข่ายดังกล่าว รวมไปถึงเพื่อลดอัตราการไหลออกของลูกค้า
     
       เอไอเอสได้วางกลยุทธ์สำคัญในงานด้านบริการ แบ่งออกเป็น 5 ด้านประกอบด้วย 1. มิติใหม่ของงานบริการด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ เช่นการนำซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานดาต้าของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาเป็นโปรโมชันที่เหมาะสมและตรงใจ 2. มิติใหม่ของบุคลากรในฐานะที่ปรึกษา รู้ใจทุกเรื่องมือถือ เช่น การเพิ่มจำนวนดีไวซ์กูรูให้มากขึ้น โดยคาดว่าจะมีประมาณ 2-6 คนต่อชอป ทั้งเอไอเอสชอป และร้านเทเลวิซ
     
       3. มิติใหม่ของการให้บริการเพื่อประสบการณ์ความสะดวกในทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาคอลเซ็นเตอร์ 4. มิติใหม่ของประสบการณ์จากมือถือและเครือข่าย 3G และ 5. มิติใหม่ของการดูแลลูกค้าเอไอเอสด้วยสิทธิพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการขยายความร่วมมือมากกว่า 1,000 พาร์ตเนอร์ 10,000 ร้านค้า รวมถึงสิทธิพิเศษใหม่ๆ ที่จะเน้นการให้บริการขึ้นสู่แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนมากขึ้น
     
       ด้านนางสาววิลาสินี พุทธิการันต์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการบริการลูกค้าเอไอเอส กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาภาพรวมในโครงการดูแลลูกค้ามีผลตอบรับที่ดีมาก มีลูกค้ามากกว่า 16 ล้านรายที่เข้าร่วมโครงการ มีการใช้สิทธิทั้งสิ้น 60 ล้านครั้ง และมีผลในความพึงพอใจภาพรวมอยู่ที่ 84% ในปี 2556 เอไอเอสตั้งเป้าจะมียอดลูกค้ารวมทั้งสิ้น 36 ล้านราย โดยคาดว่าจะมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการประมาณ 17 ล้านคน จากสิทธิที่มีการใช้รวมทั้งสิ้น 65 ล้านสิทธิ และมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ที่ระดับ 84% ซึ่งในปีนี้เอไอเอสจะมีการเพิ่มสิทธิพิเศษและการสร้างความสะดวกสบายในการเข้าถึงการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้มากขึ้น โดยในปีที่ผ่านมาด้วยโครงการสิทธิพิเศษนี้ช่วยให้ลูกค้าที่ไหลออกจากระบบลดลง 60%
     
       “หนึ่งในการสร้างความสะดวกสบายดังกล่าวคือการที่เอไอเอสจะพัฒนาแอปพลิเคชัน เช่น AIS Privilege App AIS และ Guide and Go ให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายการได้ง่ายขึ้นเพียงปลายนิ้วสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นการค้นหา การแลกรับสิทธิพิเศษ ซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้จะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งไอโอเอสและแอนดรอยด์ นอกจากนี้เอไอเอสยังได้จับมือกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าในส่วนของ AIS Trip ที่ถือเป็นการสร้างการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ด้วย 9 ทริปกับ 6 เส้นทาง ตลอดปี 2556”


http://manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9560000014410

______________________________ADVANC ทุ่มงบกว่า 2 พันลบ. ปรับปรุงงานด้านบริการรองรับ 3G


วันจันทร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11:21:42 น.
ผู้เข้าชม : 461 คน

นายฮุย เว็ง ช็อง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฎิบัติการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC เปิดเผยว่า บริษัทได้เตรียมงบลงทุนประมาณ 2 พันล้านบาท สำหรับใช้ในงานพัฒนาบริการลูกค้า เพื่อให้สอดรับกับ new chapter ของการให้บริการ 3G เนื่องจากธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมมุ่งเน้นการให้บริการในระบบสื่อสาร ทั้งนี้บริษัทยังคงพัฒนาการให้บริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

สำหรับอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมในปี 56 มองว่ายังคงเติบโตต่อเนื่อง ทั้งในส่วนธุรกิจบริการแอร์ไทม์ ที่คาดว่าเติบโตประมาณ 7% โดยมาจากธุรกิจวอยซ์ และดาต้า ส่วนธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือถือคาดว่าเติบโต 15% โดยเป็นสมาร์ทโฟนมากกว่า 7 ล้านเครื่อง และสมาร์ทดีไวซ์ ประเภทแท็บเล็ต มากกว่า 1 ล้านเครื่อง

http://www.kaohoon.com/online/55485/ADVANC-%B7%D8%E8%C1%A7%BA%A1%C7%E8%D2-2-%BE%D1%B9%C5%BA.-%BB%C3%D1%BA%BB%C3%D8%A7%A7%D2%B9%B4%E9%D2%B9%BA%C3%D4%A1%D2%C3%C3%CD%A7%C3%D1%BA-3G-.htm

_______________________________________ADVANC เตรียมงบกว่า 2 พันลบ. ปรับปรุงงานด้านบริการ รองรับ 3G

 
ข่าวหุ้น-การเงิน สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- จันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 14:56:18 น.
นายฮุย เว็ง ช็อง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฎิบัติการ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟเซอร์วิส (ADVANC) กล่าวว่า บริษัทได้เตรียมงบประมาณราว 2 พันล้านบาท สำหรับใช้ในงานพัฒนาบริการลูกค้าเพื่อให้สอดรับกับ new chapter ของการให้บริการ 3G เพราะธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคมมุ่งเน้นการให้บริการในระบบสื่อสาร ทั้งนี้บริษัทยังคงพัฒนาการให้บริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

สำหรับอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคมในปี 56 มองว่ายังคงเติบโตต่อเนื่อง ทั้งในส่วนธุรกิจบริการแอร์ไทม์ ที่คาดว่าเติบโตราว 7%  โดยมาจากธุรกิจวอยซ์ และดาต้า  ส่วนธุรกิจจำหน่ายเครื่องมือถือคาดว่าเติบโต 15% โดยเป็นสมาร์ทโฟนมากกว่า 7 ล้านเครื่อง และสมาร์ทดีไวซ์ ประเภทแท็บเล็ต มากกว่า 1 ล้านเครื่อง

ด้านนางวิลาสินี พุทธิการันต์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการบริการลูกค้า ADVANC กล่าวว่า งบประมาณที่เตรียมไว้กว่า 2,000 ล้านบาท สำหรับใช้ในการพัฒนางานด้านบริการลูกค้านั้น บริษัทฯได้แบ่งออกไปใช้เป็น 4 ส่วน ได้แก่ สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงสาขาและขยายสาขา, สำหรับพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ , สำหรับการพัฒนาบุคลากรในบริษัทฯ และสำหรับดูแล อย่างเช่น ให้ของขวัญแก่ลูกค้าเนื่องในโอกาสพิเศษ ส่วนลดจากสิทธิพิเศษต่างๆ เป็นต้น

โดยงบประมาณที่ใช้ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ที่การพัฒนาบุคคลากรของบริษัทฯ เพื่อรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ และให้ลูกค้ามีความพึงพอใจมากที่สุด สามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า

อย่างไรก็ตามในปี 56 ได้เตรียมมิติใหม่ของสิทธิพิเศษต่างๆมากมายไว้ให้กับลูกค้าเอไอเอส อย่างเช่น AIS Privilege App และ AIS Guide and Go ที่เป็นแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน รองรับระบบปฏิบัติการ iOS และ Android โดยจะสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป

อีกทั้งยังมีสิทธิพิเศษจากร้านอาหารต่างๆมากมายในปีนี้ โดยไฮไลท์จะอยู่ที่การมอบประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าลิ้มรสกับ Michelin Star Chef ระดับโลก และ AIS Exclusive Day ปิดร้านอาหารถูกใจในราคาพิเศษ(ทุกไตรมาส) และปิดท้ายกับ AIS Trip โดยทางเอไอเอสได้ร่วมมือกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เพือให้เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวที่สุดพิเศษให้กับลูกค้าเอไอเอส 9 ทริป 6 สุดยอดเส้นทางตลอดทั้งปี56

“เราเชื่อว่าทุกปีการแข่งขันด้านการตลาดของธุรกิจโทรคมนาคมมีการแข่งขันสูงมากอยู่แล้ว ดังนั้นเราต้องมีการแข่งขันกับตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆปี สร้างความแตกต่างและสิทธิพิเศษต่างๆให้กับลูกค้า เพื่อลูกค้าสามารถอยุ่กับเราได้อย่างมีความสุข ปีนี้นับเป็นช่วงเวลาที่เรามีการสะสมเรื่องราวต่างๆมามาก สิ่งที่เรากล่าวมานั้นมีบางอย่างได้เริ่มทำแล้ว และมีบางอย่างที่เราต้องการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าของเรา และในปีนี้มีอีกหลายโครงการจะทยอยเปิดตัวตามมาเช่นกัน" นางวิลาสินี กล่าว

ทั้งนี้บริษัทฯคาดว่าการพัฒนาบริการในครั้งนี้จะสามารถดึงดูดลูกค้าใหม่เข้าได้ประมาณ 1-2 ล้านราย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีฐานลูกค้าอยู่ที่ 36 ล้านราย ซึ่งคาดว่าลูกค้าใหม่ที่จะเข้ามาใช้บริการของเอไอเอสนั้นมาจากระบบพรีเพด เนื่องจากปัจจุบันลูกค้าระบบพรีเพดและโพสเพดสามารถใช้สิทธิพิเศษต่างๆได้เหมือนกัน และระบบพรีเพดนั้นสามารถเจาะกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในวัยเสาะแสวงหาได้มากกว่า

อินโฟเควสท์
http://www.ryt9.com/s/iq05/1582481

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.