Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

11 กุมภาพันธ์ 2556 (เปิดแผนสูง) CATย้ำไม่โทษใคร++เร่งย้ายลูกค้าCDMAสู้MYด้วยโปรไม่สูง(แน่นอน!เอาคลื่น1800คืนทำ4G พร้องให้บริการ MVNO 3G 4G )


ประเด็นหลัก **เหตุผลที่ยืดการปิดระบบซีดีเอ็มเอ
    สัญญาระบุให้ปิดระบบเดือนมกราคม  แต่ที่ประชุมได้มีมติให้ยืดระยะเวลาในการปิดระบบออกไปเป็นวันที่ 26 เมษายน 2556 เหตุผลที่ต้องยืดระยะเวลาออกไปเพราะเปลี่ยนระบบไม่ทันทำให้การเปลี่ยนระบบล่าช้า ซึ่งก็มีหลายเหตุผลประกอบ โทษใครไม่ได้ทั้งนั้น ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่งหนังสือห้ามดำเนินการทำให้บอร์ดก็ไม่กล้าอนุมัติงบประมาณทุกอย่างถึงล่าช้า
    ปัจจุบันจำนวนผู้ใช้เครือข่าย ซีดีเอ็มเอ ของ กสท ในขณะนี้อยู่ในระบบ 1.2 แสนราย เชื่อว่าภายในเดือนเมษายนที่ กสท จะทำการปิดระบบจำนวนฐานลูกค้ากลุ่มนี้น่าจะย้ายไปสู่ระบบใหม่ได้ทันเนื่องจาก กสทได้เสนอแพ็กเกจให้ลูกค้าด้วยการให้เครื่องฟรี และ โปรโมชันในการโทร.ในอัตราไม่สูง ซึ่งผู้ใช้บริการกลุ่มนี้จะย้ายค่ายไปยังระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบรนด์ MY ของ กสท หรือ จะย้ายไปสู่ระบบที่อยู่ภายใต้ MVNO (Mobile Virtul Network Operation: การทำตลาดแบบเสมือน)


 ** บริการอะไรตัวชูโรง
    สิ่งที่ช่วยได้ในระยะสั้น คือ การทำธุรกิจขายส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันให้ ทรูมูฟ เอช ดำเนินการอยู่ แต่ในระยะยาว แคท จะเปิดกว้างในรูปแบบ MVNO ให้มากกว่าเดิมในเครือข่าย 850 เมกะเฮิรตซ์ หรือ เครือข่าย 1800 เมกะเฮิรตซ์  
    ขณะที่บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง ตั้งรายได้ปีละ 100-1,000 ล้านบาท  ซึ่งในปีที่ผ่านมา แคท มีผลประกอบการขาดทุนประมาณ 3,300 ล้านบาท เพราะฉะนั้น แคท จำเป็นต้องหางานขนาดใหญ่เพื่อจะเพิ่มรายได้กลับมือ คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่เทคโนโลยี  HPSA  บนคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์และ แผนสิ้นสุดสัมปทาน คือ คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งสามารถให้บริการระบบ 4 จี ภายใต้เทคโนโลยี  LTE  (Long-Term Evolution เป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายความเร็วสูงเพื่อใช้ กับอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟน)  โดยใช้โครงสร้างเดิมที่มีอยู่ และ นำเครือข่ายดังกล่าวมาขายส่งให้กับเอกชนรายอื่น ๆ เข้ามาเช่าใช้บริการ
____________________________________


'แคท'หลังสิ้นสัมปทาน16 กันยายน 2556 บริษัท ทรูมูฟ จำกัด หรือ ทรูมูฟ ซึ่งได้รับสัญญาสัมปทานโทรศัพท์เคลื่อนที่จากบริษัท กสทโทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ แคท จะหมดสัญญาสัมปทาน ผนวกกับตัวเลขผลประกอบการในปี 255 ขาดทุนถึง 3,000 ล้านบาท

กิตติศักดิ์ ศรีประเสิรฐ    ส่งผลให้ แคท ต้องเตรียมแผนธุรกิจเพื่อพลิกฟื้นรายได้หลังสิ้นสุดสัมปทาน ซึ่งแผนธุรกิจจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสิรฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ แคท ในบรรทัดถัดจากนี้

 ** แผนฟื้นฟู

    ขณะนี้ แคท ได้ทำแผนฟื้นฟูธุรกิจนำเสนอแผนตั้งแต่ปี 2556-2560 และได้นำเสนอให้กับ  สคร.(สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแห่งชาติ) เป็นนโยบายที่ต้องนำเสนอแผนในทุก ๆ ปี  ในส่วนของบริการหลักของ แคท ก็ทำตามโครงสร้างเดิม
    แต่ แคท มีแผนธุรกิจที่จะต้องทำเพิ่มเติมหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานเพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น อาทิ FTTX (Fiber to the X คือ ระบบเครือข่ายความเร็ว สูงที่มีการใช้งาน optical fiber แทนสายโลหะทั้งหมด) , Tower Co Company (หมายถึง:ตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อบริหารเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และให้เอกชนที่ไม่มีเสาส่งสัญญาณมาเช่าใช้) และ  คลาวด์คอมพิวติ้ง(Cloud Computing คือ แนวคิดการใช้งานทางด้านไอทีที่ใช้วิธีดึงพลังและสมรรถนะจากคอมพิวเตอร์หลาย ๆ ตัวจากต่างสถานที่ให้มาทำงานสอดประสานกันเพื่อช่วยขับเคลื่อนการบริการทาง ด้านไอที ประโยชน์ของคลาวด์ คอมพิวติ้งมีอยู่หลายประการ เช่น ช่วยให้การนำไอทีไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจทำได้ง่ายและประหยัดขึ้นกว่าใน อดีต) และโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์ด้วยเทคโนโลยี HSPA  ซึ่งเป็นแผนหลังสิ้นสุดสัมปทานว่าจะได้คลื่นความถี่1800 เมกะเฮิรตซ์กลับคืนมาหรือไม่
    นอกจากนี้แผนพลิกฟื้นในปี 2558 บริษัทต้องขยายเครือข่ายบรอดแบนด์ให้ครอบคลุมประชากร 80% และ ไม่ต่ำกว่า 95% ในปี 2556 ซึ่งเป็นนโยบายตามแผน Smart Thailand ของ กระทรวงไอซีที เนื่องจากได้กำหนดให้เครือข่ายครอบคลุม 7,425 ตำบล ครอบคลุม 21 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ
 ** Tower Co..จะทำอย่างไร
    เชื่อว่าน่าจะจบและจะได้เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่จากผู้ที่ได้รับสัมปทานต้องส่งคืนกลับมาให้ แคท แต่ถ้าเอกชนไม่คืนเสาส่งสัญญาณ แคท ก็จะไม่ให้มาใช้บริการเช่นเดียวกัน
ปัจจุบัน เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ ทรูมูฟ มีจำนวน 8,000 สถานี, ดีแทค (บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)) จำนวน 12,000 แห่ง และ บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด หรือ ดีพีซี มีเสาส่งสัญญาณ 1,000 สถานี ซึ่งได้ส่งมอบแล้ว
 ** ปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อ แคท
    ปัจจัยภายใน คือ การสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ผลประกอบการไม่รวมสัมปทานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น ส่วนปัจจัยภายนอก คือ ข้อจำกัดและกฎเกณฑ์ระเบียบต่าง ๆ ของภาครัฐ ที่ทำให้เกิดไม่มีความคล่องตัวและไม่สามารถดำเนินการแข่งขันกับเอกชนได้ และ ข้อจำกัดของนโยบายของหน่วยงานกำกับดูแล กสทช.ตามมาตรา 84 และ ปี 2557 เริ่มนำเงินส่วนแบ่งรายได้จากค่าสัมปทานส่งให้กับ กสทช.
 **เหตุผลที่ยืดการปิดระบบซีดีเอ็มเอ
    สัญญาระบุให้ปิดระบบเดือนมกราคม  แต่ที่ประชุมได้มีมติให้ยืดระยะเวลาในการปิดระบบออกไปเป็นวันที่ 26 เมษายน 2556 เหตุผลที่ต้องยืดระยะเวลาออกไปเพราะเปลี่ยนระบบไม่ทันทำให้การเปลี่ยนระบบล่าช้า ซึ่งก็มีหลายเหตุผลประกอบ โทษใครไม่ได้ทั้งนั้น ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส่งหนังสือห้ามดำเนินการทำให้บอร์ดก็ไม่กล้าอนุมัติงบประมาณทุกอย่างถึงล่าช้า
    ปัจจุบันจำนวนผู้ใช้เครือข่าย ซีดีเอ็มเอ ของ กสท ในขณะนี้อยู่ในระบบ 1.2 แสนราย เชื่อว่าภายในเดือนเมษายนที่ กสท จะทำการปิดระบบจำนวนฐานลูกค้ากลุ่มนี้น่าจะย้ายไปสู่ระบบใหม่ได้ทันเนื่องจาก กสทได้เสนอแพ็กเกจให้ลูกค้าด้วยการให้เครื่องฟรี และ โปรโมชันในการโทร.ในอัตราไม่สูง ซึ่งผู้ใช้บริการกลุ่มนี้จะย้ายค่ายไปยังระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบรนด์ MY ของ กสท หรือ จะย้ายไปสู่ระบบที่อยู่ภายใต้ MVNO (Mobile Virtul Network Operation: การทำตลาดแบบเสมือน)
 **สัญญาสัมปทานหมดอายุ
    ในเบื้องต้นการเข้าไปสว็อประหว่างกันเป็นไปได้ยากต้องมีการร่วมมือในการเอาต์ซอร์ซซิ่ง (Outsourcing :ให้บุคคลอื่นเข้ามาดำเนินการแทน) กันก่อนและค่อย ๆ เปลี่ยนระบบให้มีผู้ดำเนินการเข้าไปรับผิดชอบส่วนลูกค้าตามสัญญาสัมปทาน (หมายถึงคู่สัญญา คือ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด ที่ได้รับสัญญาสัมปทานกับ แคท หมดอายุในเดือนกันยายน 2556 มีลูกค้าประมาณ 20 ล้านราย) เป็นของ แคท เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับลูกค้าจะต้องการย้ายออกไปอยู่ในระบบไหน
    เรื่องสัญญาสัมปทานหมดอายุนั้นคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ มีเรื่องของ กสทช.เข้ามาเกี่ยวเพราะเป็นหน่วยงานกำกับดูแล ทั้งนี้มีมาตรา 84  พ.ร.บ.กสทช. กำหนดไว้ว่า การคืนคลื่นความถี่ให้ กสทช.กำหนดการคืนคลื่น ดังนั้น กสทช. มีสิทธิ์กำหนดได้หนึ่งครั้งให้มีทางออกแก้ปัญหาสัมปทาน ดังนั้นพิจารณาให้รอบคอบ
    "แคท ได้ส่งเอกสารมาตรา 82-83-84 พ.ร.บ กสทช. ไปยัง กสทช. แล้วโดยให้ กสทช.ตัดสินใจเรื่องคลื่นความถี่ และ ระหว่างนี้เราได้ประสานกับกระทรวงไอซีที และ รัฐบาล เพื่อให้รัฐบาลพิจารณาว่าการได้คลื่นความถี่กลับมาและมีแผนดำเนินการเป็นการทำงานสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับโครงการ Smart Thailand เพราะฉะนั้นสิ่งที่ กสท ทำท้ายสุด กสทช.เป็นผู้พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไร"
 ** มั่นใจอย่างไรได้คลื่น 1800
           เรามั่นใจเพราะตีความตามกฎหมาย พ.ร.บ. กสทช. มาตรา 82-83-84  เพราะว่ามีการเขียนบทเฉพาะกาลมาให้แสดงว่าการออก พ.ร.บ. ดังกล่าวผู้ที่ร่างมาเชื่อว่าโทรคมนาคมในประเทศมีผู้ใช้บริการถึง 70 ล้านราย เมื่อหมดสัญญาสัมปทานผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (คือ บริษัท ทรูมูฟ จำกัด ) โอนทรัพย์สินทุกอย่างมาให้ แคท ในเรื่องของค่าเช่า เสาติดตั้งอุปกรณ์ โอเปอเรเตอร์ต้องรับผิดชอบอีก 2 ปี  เรื่องคลื่นความถี่นั้นทาง กสทช. ต้องพูดตามกฎหมายให้ส่งคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ส่งกลับมา  
 **ปรับนโยบายใหม่
    ตั้งเป้าเป็นไตรมาสรายได้หลักต้องการให้บริการของ แคท เพิ่มขึ้นทุกบริการทั้งการให้บริการด้านดาต้าคอม ฯลฯ แต่ มีเพียงรายได้ของ โทรศัพท์ระหว่างประเทศ ลดลงต่อเนื่อง  เพราะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกรณีของเทคโนโลยี "LINE" สามารถแชตระหว่างกันแล้วยังสามารถโทร.ติดต่อได้อีก และ แคท ไม่มี Last Mile ( คือ วงจรสื่อสารสำหรับการเข้าถึงโครงข่ายระยะสุดท้าย)  นอกจากนี้ได้พยายามใช้วิธีใหม่ในการบริหารจัดการโดยให้พนักงานเสนอยอดขายในแต่ละไตรมาส และ วันนี้พนักงานแคท เริ่มตื่นตัวกับตัวเลขผลประกอบการ
 ** บริการอะไรตัวชูโรง
    สิ่งที่ช่วยได้ในระยะสั้น คือ การทำธุรกิจขายส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันให้ ทรูมูฟ เอช ดำเนินการอยู่ แต่ในระยะยาว แคท จะเปิดกว้างในรูปแบบ MVNO ให้มากกว่าเดิมในเครือข่าย 850 เมกะเฮิรตซ์ หรือ เครือข่าย 1800 เมกะเฮิรตซ์  
    ขณะที่บริการคลาวด์คอมพิวติ้ง ตั้งรายได้ปีละ 100-1,000 ล้านบาท  ซึ่งในปีที่ผ่านมา แคท มีผลประกอบการขาดทุนประมาณ 3,300 ล้านบาท เพราะฉะนั้น แคท จำเป็นต้องหางานขนาดใหญ่เพื่อจะเพิ่มรายได้กลับมือ คือ โทรศัพท์เคลื่อนที่เทคโนโลยี  HPSA  บนคลื่นความถี่ 850 เมกะเฮิรตซ์และ แผนสิ้นสุดสัมปทาน คือ คลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งสามารถให้บริการระบบ 4 จี ภายใต้เทคโนโลยี  LTE  (Long-Term Evolution เป็นเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายความเร็วสูงเพื่อใช้ กับอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟน)  โดยใช้โครงสร้างเดิมที่มีอยู่ และ นำเครือข่ายดังกล่าวมาขายส่งให้กับเอกชนรายอื่น ๆ เข้ามาเช่าใช้บริการ

 จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=167802:2013-02-08-05-57-45&catid=123:2009-02-08-11-44-33&Itemid=491

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.