Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

11 กุมภาพันธ์ 2556 (เกาะติดประมูลDigital TV) พ.อ.นที (ประธานบอร์ดสือสาร) กำลังรอผลการศึกษาจำนวนมูลค่าคลื่นที่แท้จริงของจุฬา


ประเด็นหลัก


ด้านพ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. ในฐานะประธาน กสท. กล่าวว่า หลักการดังกล่าวยังคงต้องผ่านการเห็นชอบจากบอร์ด กสทช. อีกครั้ง ส่วนราคาคูปองสนับสนุนขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดแต่อย่างใดเนื่องจากต้องรอผลการศึกษาจำนวนมูลค่าคลื่นที่แท้จริงเพื่อนำมากำหนดอัตราราคาตั้งต้นการประมูลทีวีดิจิตอลในกลุ่มช่องธุรกิจทั้ง 24 ช่อง จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งราคาตั้งต้นการประมูลดังกล่าวของช่องในกลุ่มธุรกิจทั้ง 24 ช่องรวมกันหารด้วย 22 ล้าน จึงจะถือเป็นจำนวนเงินสนับสนุนของคูปอง โดยคาดราคาตั้งต้นการประมูลจะได้รับความชัดเจนในช่วงปลายเดือนนี้

โดยกองทุนยูโซได้อนุมัติหลักการให้แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)  ส่วนรายละเอียดเป็นหน้าที่ของ และวิธีการแจกจ่ายต้องให้กสท.ไปทำรายละเอียดมาเสนอ เพื่อออกเป็นหลักเกณฑ์อีกครั้ง____________________________________


เตรียมชงบอร์ดกสทช.เห็นชอบใช้เงินกองทุนฯออกคูปองซื้อทีวีดิจิตอล

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการเบื้องต้นในวิธีการที่จะจัดสรรเงินกองทุนในลักษณะที่เป็นคูปองเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนได้รับบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลอย่างทั่วถึงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามมาตรา 52 (1) แห่งพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ที่ให้จัดตั้งกองทุนฯ ขึ้นในสำนักงาน กสทช. โดยมีวัตถุประสงค์ ดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม

ทั้งนี้ แนวทางการสนับสนุนประชาชนในการเปลี่ยนไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลที่ทางคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เสนอมาคือ 1. การแจกจ่ายคูปองส่วนลดให้กับประชาชนทุกครัวเรือนโดยเท่าเทียมกันประมาณ 22 ล้านครัวเรือน 2. การแจกจ่ายคูปองส่วนลดจะใช้เงินที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่เพื่ออนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อการประกอบธุรกิจในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 3. คูปองส่วนลดสามารถนำไปเลือกใช้ได้กับการจัดหาเครื่องรับโทรทัศน์ที่รับสัญญาณระบบดิจิตอลและอุปกรณ์แปลงสัญญาณระบบดิจิตอล (Set-Top-Box)  4. ควรกำหนดเป็นเงื่อนไขการประมูลให้ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ฯ สนับสนุนประชาชนให้ได้รับบริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลอย่างทั่วถึง โดยจะต้องสนับสนุนเป็นจำนวนเงินตามมูลค่าขั้นต่ำของคลื่นความถี่ที่ได้รับอนุญาต สำหรับขั้นตอนต่อไปนั้น  จะมีการนำเรื่องดังกล่าวบรรจุเป็นวาระการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์นี้ต่อไป

ด้านพ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. ในฐานะประธาน กสท. กล่าวว่า หลักการดังกล่าวยังคงต้องผ่านการเห็นชอบจากบอร์ด กสทช. อีกครั้ง ส่วนราคาคูปองสนับสนุนขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดแต่อย่างใดเนื่องจากต้องรอผลการศึกษาจำนวนมูลค่าคลื่นที่แท้จริงเพื่อนำมากำหนดอัตราราคาตั้งต้นการประมูลทีวีดิจิตอลในกลุ่มช่องธุรกิจทั้ง 24 ช่อง จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งราคาตั้งต้นการประมูลดังกล่าวของช่องในกลุ่มธุรกิจทั้ง 24 ช่องรวมกันหารด้วย 22 ล้าน จึงจะถือเป็นจำนวนเงินสนับสนุนของคูปอง โดยคาดราคาตั้งต้นการประมูลจะได้รับความชัดเจนในช่วงปลายเดือนนี้

http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1360575179&grpid=03&catid=03


___________________________________________กองทุนยูโซ กสทช. เห็นชอบแจกคูปองหนุนทีวีดิจิทัล


กองทุนยูโซ กสทช. เห็นชอบหลักการ บอร์ดกสท. แจกคูปองส่วนลดหนุนเปลี่ยนผ่าน ทีวีดิจิทัล กว่า 22 ล้านครัวเรือน ด้านบอร์ดกสท รอราคาตั้งต้นประมูลช่องธุรกิจ ก่อนกำหนดราคาคูปอง
วันที่ (11ก.พ.) ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการกสทช. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่8 ก.พ. 56 ที่ผ่านมา กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ(ยูโซ) ได้เห็นชอบหลักการเบื้องต้น เรื่องแนวทางสนับสนุนการประชาชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ในรูปแบบวิธีการจ่ายคูปองส่วนลดให้กับประชาชนทุกครัวเรือนตามสำมะโนครัวประชากรจำนวน 22 ล้านครัวเรือน และนำเงินที่ได้จากการประมูลทีวีดิจิทัลประเภทช่องธุรกิจ จำนวน 24 ช่อง แบ่งเป็นระบบทั่วไป (เอสดี)และระบบคุณภาพสูง(เอชดี) มาสนับสนุนคูปองส่วนลดเพื่อให้ประชาชนนำไปซื้อเครื่องรับโทรทัศน์ที่รับสัญญาณระบบดิจิทัล และอุปกรณ์แปลงสัญญาณระบบดิจิทัล หรือ กล่องเซต ทอป บ็อกซ์


โดยกองทุนยูโซได้อนุมัติหลักการให้แก่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.)  ส่วนรายละเอียดเป็นหน้าที่ของ และวิธีการแจกจ่ายต้องให้กสท.ไปทำรายละเอียดมาเสนอ เพื่อออกเป็นหลักเกณฑ์อีกครั้ง


ด้านพ.อ.ดร.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกสทช.และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า สำหรับแนวทางแจกคูปองส่วนลดได้เห็นชอบจากกองทุนยูโซ แล้วจะมีการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม กสทช.เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติในหลักการต่อไป  ส่วนราคาคูปองส่วนลดนั้น ยังคงต้องรอผลการศึกษาราคาตั้งต้นการประมูลทีวีดิจิทัลประเภทช่องธุรกิจ จากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนที่จะกำหนดราคาคูปอง ในขณะที่มาตรฐานเกี่ยวกับกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิทัลได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวปฏิบัติแก่ผู้ผลิตและผู้นำข้ากล่องรับสัญญาณอย่างถูกต้องในประเทศไทย

http://www.dailynews.co.th/technology/183980

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.