Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 กุมภาพันธ์ 2556 กสทช.เดินหน้ากดดัน3ค่ายที่ชนะการประมูล ทำ 3G ราคา( นาทีต่ำกว่า 83 สตางค์)


ประเด็นหลัก


สำหรับอัตราค่าไอซีชั่วคราวมีดังนี้ อัตราสำหรับโทร.เข้า (Call Originate) นาทีละ 45 สตางค์ อัตราสำหรับโทร.ออก (Call Terminate) นาทีละ 45 สตางค์ และอัตราการเชื่อมต่อ (Call Transit) นาทีละ 6 สตางค์


  “การกำหนดค่าไอซีในอัตรา 45 สตางค์ต่อนาทีนั้น จะเป็นตัวบีบให้การคิดโปรโมชันในแพกเกจ 3G ต้องถูกลงตามไปด้วย แต่สำหรับค่าไอซีชั่วคราวจะใช้กับผู้ที่ได้รับไลเซนส์ใหม่ก่อน เพราะในระบบสัญญาสัมปทาน 2G ต้องยอมรับว่าทั้ง 5 รายในตลาดมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงยากในการคิดต้นทุนค่าไอซี และการคิดค่าไอซีชั่วคราวสำหรับ 3G จะมีผลบังคับใช้ไปก่อนจนกว่าจะเปิดรับฟังประชาพิจารณ์เสร็จใน 6-7 เดือนข้างหน้า'

_________________________________
ค่าโทร. 3G 2.1 GHz เหลือนาทีละ 83 สตางค์
       กสทช.เห็นชอบร่างค่าไอซี 3G ชั่วคราวนาทีละ 45 สตางค์ ให้ใช้ไปก่อน 1 ปี ก่อนประกาศอัตราถาวรหลังทำประชาพิจารณ์เสร็จ ส่วนการลดค่าบริการ 3G เตรียมเสนอ กทค.ปลาย ก.พ.นี้ โดยทำได้ 2 รูปแบบคือลดค่าโทร.15% เหลือนาทีละ 83 สตางค์ หรือเพิ่มผลประโยชน์ลูกค้า 15% แทน พร้อมเห็นชอบแนวทางสนับสนุนคูปอง ส่วนหลักเกณฑ์ประมูลทีวีดิจิตอลช่องธุรกิจเดินหน้าเปิดประชาพิจารณ์
     
       นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่าในการประชุมบอร์ด กสทช.เมื่อวันที่ 13 ก.พ. มีมติเรื่องค่าตอบแทนการเชื่อมโยงโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นการชั่วคราว (อินเตอร์คอนเนกชัน ชาร์จ หรือไอซี) สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่โทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล (IMT) ย่านความถี่ 2.1 GHz  หรือ 3G แล้ว โดยกำหนดให้เป็นค่าไอซีชั่วคราวประกาศใช้เป็นเวลา 1 ปี หลังจากนั้นคาดว่าจะประกาศใช้ค่าไอซีอัตราถาวรในปี 2557 หลังจากรับฟังความเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) แล้ว
     
       สำหรับอัตราค่าไอซีชั่วคราวมีดังนี้ อัตราสำหรับโทร.เข้า (Call Originate) นาทีละ 45 สตางค์ อัตราสำหรับโทร.ออก (Call Terminate) นาทีละ 45 สตางค์ และอัตราการเชื่อมต่อ (Call Transit) นาทีละ 6 สตางค์
     
       ทั้งนี้ ในสัปดาห์หน้าสำนักงานกสทช.จะนำส่งร่างประกาศฯค่าไอซีไปประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งคาดว่าไม่เกินวันที่ 22 ก.พ.จะสามารถบังคับใช้ตามกฎหมายได้ต่อไป โดยการประกาศอัตราค่าไอซีสำหรับผู้ได้รับใบอนุญาต 3G 2.1 GHz จะประกาศใช้กับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด
     
       นอกจากนี้ กสทช.ยังได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อศึกษาการกำกับดูแลอัตราค่าตอบแทน เพื่อให้สามารถนำมาคำนวณต้นทุนเพื่อคิดอัตราค่าโทร.สำหรับการใช้บริการ 3G ซึ่งต้องถูกลงไม่ต่ำกว่า 15% จากอัตราโปรโมชันปัจจุบัน และเพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศอัตราขั้นสูงสำหรับบริการด้านเสียงนาทีละ 99 สตางค์
     
       “การกำหนดค่าไอซีในอัตรา 45 สตางค์ต่อนาทีนั้น จะเป็นตัวบีบให้การคิดโปรโมชันในแพกเกจ 3G ต้องถูกลงตามไปด้วย แต่สำหรับค่าไอซีชั่วคราวจะใช้กับผู้ที่ได้รับไลเซนส์ใหม่ก่อน เพราะในระบบสัญญาสัมปทาน 2G ต้องยอมรับว่าทั้ง 5 รายในตลาดมีต้นทุนที่ไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงยากในการคิดต้นทุนค่าไอซี และการคิดค่าไอซีชั่วคราวสำหรับ 3G จะมีผลบังคับใช้ไปก่อนจนกว่าจะเปิดรับฟังประชาพิจารณ์เสร็จใน 6-7 เดือนข้างหน้า'
     
       ส่วนการคิดราคากลางโปรโมชันสำหรับแพกเกจ 3G นั้น สำนักงาน กสทช.ได้ข้อสรุปเบื้องต้นแล้วว่า ราคากลางของอัตราค่าโทร.ในปัจจุบันจากจำนวน 600 แพกเกจที่มีอยู่ในตลาดมีราคาเท่ากับนาทีละ 97 สตางค์ และหากปรับลดราคา 15% ตามเจตนารมณ์ของกสทช.จะเท่ากับเหลือนาทีละ 83 สตางค์ ซึ่งสำนักงานกสทช.และคณะทำงานกำลังสรุปรายละเอียด และแนวทางเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการโทรคมนาคม (กทค.) ในปลายเดือนก.พ.นี้ ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่าการลดราคาลง 15% อาจจะทำให้ลูกค้าสับสนในการสื่อสาร และการคิดต้นทุนก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ตายตัว ดังนั้น สำนักงาน กสทช.จะเสนอแนวทาง 2 รูปแบบ คือ 1. ปรับลดราคาค่าโทร.ในระบบ 3G ลง 15% ตามที่บอร์ดได้ประกาศไป หรือ 2. เพิ่มผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้าขึ้น 15% แทน
     
     
       คูปอง - หลักเกณฑ์ประมูลทีวีดิจิตอลธุรกิจผ่านฉลุย
     
       นายฐากรกล่าวอีกว่า ที่ประชุมบอร์ดกสทช.ยังมีมติเอกฉันท์เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ (กสท.) และกรรมการกองทุนฯ ที่ให้มีการจัดสรรเงินกองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม  เพื่อสนับสนุนในลักษณะเป็นคูปองเพื่อให้ประชาชนได้รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล โดยเห็นว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุน ส่วนรายละเอียดต่างๆ บอร์ดกสท.ต้องทำแผนอีกครั้ง อาทิ ประเด็นเรื่องการแจกอย่างไร มีกี่ครัวเรือน จำนวนเท่าไหร่ เป็นต้น
     
       ขณะเดียวกัน ที่ประชุมบอร์ด กสทช.ยังมีมติให้บอร์ด กสท.กลับไปปรับปรุงแก้ไขร่างหลักเกณ์และวิธีการคัดเลือกให้ใช้คลื่นความถี่ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์สำหรับการประกอบกิจการทางธุรกิจ พ.ศ. .... จากนั้นให้สามารถนำร่างฯ ดังกล่าวที่แก้ไขแล้วไปเปิดรับฟังความเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์)ได้ทันทีโดยไม่ต้องเข้าบอร์ด กสทช.อีกครั้ง
     
       นอกจากนี้ที่ประชุมลงมติ 6 ต่อ 5 เสียงเห็นด้วยกับการย้ายสำนักงาน กสทช.ไปอยู่ที่ย่านแคราย ส่วนที่พหลโยธิน ซอย 8 จะใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรม และสนับสนุนแทน โดยการจัดสร้างสำนักงาน กสทช.แห่งใหม่นั้น กสทช.ได้จ้างสถานบันเทคโนฯ ลาดกระบังเป็นผู้ออกแบบบนเนื้อที่ 24 ไร่ ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถสร้างแล้วเสร็จประมาณ  4 ปี

http://manager.co.th/Cyberbiz/ViewNews.aspx?NewsID=9560000018779&Keyword=3g


____________________________________________________


สั่ง3ค่ายห้ามคิด‘ค่าIC’เกิน45สต. กสทช.หวังลดบริการมือถือ3G ต่ำกว่าปัจจุบันอีกร้อยละ15-20

 
บอร์ด กสทช.อนุมัติให้ 3 ค่ายมือถือคิดค่าเชื่อมโยงโครงข่ายในอัตรา 45 สต./นาที จากเดิมอยู่ที่ 1.70 บาท ชี้ช่วยให้ค่าบริการ 3G ที่จะเปิดให้บริการในเดือนเมษายนนี้ลดลงกว่าราคาปัจจุบันถึงร้อยละ 15-20

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบกำหนดอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม หรือค่าไอซี(Interconnection Charge : IC) เป็นการชั่วคราวแล้ว ในอัตรานาทีละ 45 สต./นาที จากเดิมคิดอัตราเฉลี่ย 1.70 บาท


นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ค่าไอซีจะใช้บังคับกับผู้ประกอบกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง 3 เครือข่าย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือเอไอเอส บริษัท ดีแทค เน็ทเวอร์ค?จำกัด ในเครือดีแทค บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด ในเครือทรูมูฟแต่จะใช้บังคับเป็นการชั่วคราวประมาณ 1 ปีเท่านั้นหลังจากนั้นจะต้องรับฟังความเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) เพื่อเตรียมยกร่างประกาศค่าเชื่อมต่อโครงข่ายฉบับถาวรต่อไป

สำหรับค่าไอซีจะเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโทรศัพท์ระหว่างการโทร.เข้า รับสาย และโทร.ออก ทั้งระหว่างเครือข่าย อาทิ?จากดีแทคไป เอไอเอส และการโทร.ในเครือข่ายเดียวกัน อาทิ โทร.จากผู้ใช้เอไอเอสไปยังผู้ใช้ เอไอเอส

“มตินี้จะใช้บังคับกับผู้รับใบอนุญาต (ไลเซ่นส์) 3G ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการต้นเดือนเมษายนนี้ ซึ่งประชาชนที่ใช้บริการจะมีค่าบริการลดลงกว่าราคาปัจจุบัน ร้อยละ 15-20”

นายฐากรกล่าวว่า สาเหตุที่ให้มีการปรับลดค่าไอซี เหลือ 45 สต./นาที นั้นสืบเนื่องมาจากประกาศอัตราค่าบริการขั้นสูงกำหนดไว้เฉลี่ยไม่เกิน 99 สตางค์ ต่อนาที และเงื่อนไขกำหนดให้ 3 ค่าย มือถือที่รับใบอนุญาต 3G ปรับลดอัตราค่าบริการประเภทเสียง และข้อมูลลง 15-20% ดังนั้นเมื่อมีการปรับลดค่าไอซีแล้วค่าบริการมือถือก็ต้องปรับถูกลงในเดือนเมษายน 2556 ที่จะมีเปิดให้บริการ 3G

นอกจากนี้ สำนักงาน กสทช. กำลังหารือแนวทางการปรับลดอัตราค่าบริการ โดยยึดแนวทางการทำโปรโมชั่นหรือแพ็กเกจเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนำมาเป็นพื้นฐาน คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนกุมภาพันธ์ 2556 จากนั้นจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม(บอร์ดกทค.) พิจารณา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้รับทราบ และสื่อสารได้อย่างเข้าใจถึงการได้ใช้บริการค่าโทรศัพท์ที่ถูกลง

แนวหน้า
http://www.ryt9.com/s/nnd/1589526

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.