Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

14 กุมภาพันธ์ 2556 ใครจะไปขอใบอนุญติดาวเทียม++ต้องตามหา งโคจรดาวเทียมใช้งานได้ เองถึงอนุมัติ


ประเด็นหลัก    ในส่วนที่ 2 ตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมไม่ได้เป็นสิทธิหรืออธิปไตยของประเทศหนึ่งประเทศใด แต่เป็นทรัพยากรร่วมของทุกประเทศ การใช้งานวงโคจรดาวเทียมจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ไอทียู ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงไอซีทีเป็นผู้ดำเนินการ ดังนั้น วงโคจรดาวเทียมจึงไม่ได้อยู่ในอำนาจของ กสทช. และไม่สามารถจะนำมาประมูลคลื่นความถี่ตามมาตรา 45 ได้
    นอกจากนี้แล้ว  กสทช. ไม่ได้พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมแก่บริษัทไทยคมฯ เป็นการเฉพาะ  หากต่อไปมีผู้ประกอบการรายอื่นมาขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการดาวเทียม  กสทช. ก็จะพิจารณาในเงื่อนไขและหลักการเดียวกัน กล่าวคือ หากผู้ประกอบการมีความพร้อมและมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก็จะได้รับใบอนุญาต เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ผู้ประกอบการก็เข้าสู่กระบวนการระหว่างประเทศของไอทียูผ่าน กสทช.และกระทรวงไอซีที เพื่อให้สามารถมีวงโคจรดาวเทียมใช้งานได้   ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้ เป็นแนวทางที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีโอกาสมีวงโคจรดาวเทียมเพิ่มขึ้นและมีผู้ประกอบการมากรายขึ้น  และเป็นแนวทางการออกใบอนุญาตผู้ประกอบการดาวเทียมที่ประเทศต่างๆ ใช้กันอยู่โดยทั่วไป
_________________________________

ดาวเทียมไทยคมหายใจโล่ง


กอง บก.ฐานเศรษฐกิจกมธ.สื่อสารและโทรคมนาคม สรุปหลังเชิญผู้บริหาร กสทช., กระทรวงไอซีที และ ทีดีอาร์ไอ ชี้แจงการออกใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมให้ไทยคมของ กสทช. เป็นการอนุญาตประกอบกิจการเท่านั้น เผยกระบวนการทุกอย่างถูกขั้นตอน

    ร.ท.ปรีชาพล พงษ์พานิช  ประธานคณะกรรมาธิการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.สื่อสารฯ) เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะกรรมการ กมธ.สื่อสารฯ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเรื่องดาวเทียมเข้าชี้แจง กรณีที่ กสทช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) ออกใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมให้กับบริษัทไทยคมฯ โดยไม่ผ่านการประมูลคลื่นความถี่ โดยมีตัวแทนจาก กสทช. ได้แก่ พ.อ.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ  รองประธาน กสทช.และ ในฐานะประธาน กทค., นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการ กสทช.และ กทค.ด้านกฎหมายในกิจการโทรคมนาคม, ตัวแทนจากกระทรวงไอซีที   นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองปลัดกระทรวง, ดร.สุธี อักษรกิตติ์ ประธานกรรมการสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านดาวเทียมของประเทศไทย, ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และผู้แทนจากบริษัทไทยคมฯ เข้าร่วมชี้แจง
    ทั้งนี้จากการชี้แจงของผู้เข้าร่วมประชุม ทำให้เกิดความชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรณีการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมดาวเทียมให้แก่บริษัทไทยคมฯ ของ กสทช. โดยสรุปเป็นประเด็นหลักๆ ได้แก่1. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมของ กสทช. เป็นกรณีการออกใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการ ไม่ใช่เป็นการออกใบอนุญาตเพื่อให้ใช้คลื่นความถี่ จึงไม่ต้องประมูลคลื่นความถี่แต่อย่างใด หากต่อไปผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นไทยคมหรือรายอื่นๆ จะมีการใช้คลื่นเพื่อรับส่งสัญญาณในประเทศไทยเพื่อให้บริการโทรคมนาคมก็จะต้องผ่านวิธีการประมูลคลื่นความถี่ ตามบทบัญญัติในมาตรา 45 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ
    ในส่วนที่ 2 ตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมไม่ได้เป็นสิทธิหรืออธิปไตยของประเทศหนึ่งประเทศใด แต่เป็นทรัพยากรร่วมของทุกประเทศ การใช้งานวงโคจรดาวเทียมจึงต้องดำเนินการตามขั้นตอนของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ไอทียู ซึ่งรัฐบาลโดยกระทรวงไอซีทีเป็นผู้ดำเนินการ ดังนั้น วงโคจรดาวเทียมจึงไม่ได้อยู่ในอำนาจของ กสทช. และไม่สามารถจะนำมาประมูลคลื่นความถี่ตามมาตรา 45 ได้
    นอกจากนี้แล้ว  กสทช. ไม่ได้พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการดาวเทียมแก่บริษัทไทยคมฯ เป็นการเฉพาะ  หากต่อไปมีผู้ประกอบการรายอื่นมาขอใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการดาวเทียม  กสทช. ก็จะพิจารณาในเงื่อนไขและหลักการเดียวกัน กล่าวคือ หากผู้ประกอบการมีความพร้อมและมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ก็จะได้รับใบอนุญาต เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ผู้ประกอบการก็เข้าสู่กระบวนการระหว่างประเทศของไอทียูผ่าน กสทช.และกระทรวงไอซีที เพื่อให้สามารถมีวงโคจรดาวเทียมใช้งานได้   ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้ เป็นแนวทางที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีโอกาสมีวงโคจรดาวเทียมเพิ่มขึ้นและมีผู้ประกอบการมากรายขึ้น  และเป็นแนวทางการออกใบอนุญาตผู้ประกอบการดาวเทียมที่ประเทศต่างๆ ใช้กันอยู่โดยทั่วไป
    "ที่ประชุมกรรมาธิการฯสรุปเป็นที่ชัดเจนว่าการที่ กสทช. ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมดาวเทียมให้กับบริษัทไทยคมฯ นั้น ได้เป็นไปตามหลักการที่ควรจะเป็น ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด"

 จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
http://www.thanonline.com/index.php?option=com_content&view=article&id=168475:2013-02-12-08-26-
29&catid=123:2009-02-08-11-44-33&Itemid=491

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.