Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

18 กุมภาพันธ์ 2556 กสทช.โต้ทำงานไร้ประสิทธิภาพ ( หลังดองเรื่องร้องเรียน ) เหตุ เรียกคู่กรณีเข้ามาชี้แจง AIS DTAC TRUE TOT CAT ไม่ได้


ประเด็นหลัก


แหล่งข่าวจากสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงระหว่างผู้บริหารกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. กับประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ส่งผลทำให้งานรับเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคมนั้นขาดประสิทธิภาพทั้งนี้จากการตรวจสอบรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ที่มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่พิจารณาแล้ว ทั้งสิ้นจำนวน 345 เรื่องนั้น พบว่า หลายเรื่องยังไม่มีการรับฟังข้อเท็จจริงจากผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนเองก็ไม่ได้ถูกเรียกเข้ามาชี้แจง แต่ทางคณะอนุกรรมการฯ กลับเหมารวมเรื่องร้องเรียนต่างๆ เข้าไว้ในกรณีเดียวกัน แล้วนำเสนอเข้าสู่บอร์ด กทค.ให้พิจารณา


แหล่งข่าว กล่าวว่า ด้วยเหตุผลข้างต้นทำให้การพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ส่งเข้ามาให้บอร์ด กทค.พิจารณานั้น ถูกตีกลับไปให้คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เพราะการพิจารณาเรื่องร้องเรียนนั้น จะต้องเรียกผู้ร้องเรียน และผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียนเข้ามาชี้แจงทุกเรื่อง แต่การกระทำของอนุกรรมการฯ ที่เหมารวมว่าเป็นเรื่องที่มีความคล้ายกันโดยไม่เรียกคู่กรณีเข้ามาชี้แจง ทำให้บอร์ด กทค.ไม่สามารถพิจารณาเรื่องที่อนุกรรมการฯ เสนอเข้ามาได้
_____________________________________________
กสทช.โต้ทำงานไร้ประสิทธิภาพ


แหล่งข่าวจากสำนักงานกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้เกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงระหว่างผู้บริหารกลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียน และคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. กับประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการโทรคมนาคม ส่งผลทำให้งานรับเรื่องร้องเรียนในกิจการโทรคมนาคมนั้นขาดประสิทธิภาพทั้งนี้จากการตรวจสอบรายงานการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ ที่มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่พิจารณาแล้ว ทั้งสิ้นจำนวน 345 เรื่องนั้น พบว่า หลายเรื่องยังไม่มีการรับฟังข้อเท็จจริงจากผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียนเองก็ไม่ได้ถูกเรียกเข้ามาชี้แจง แต่ทางคณะอนุกรรมการฯ กลับเหมารวมเรื่องร้องเรียนต่างๆ เข้าไว้ในกรณีเดียวกัน แล้วนำเสนอเข้าสู่บอร์ด กทค.ให้พิจารณา


"เนื่องจากประธานคณะอนุกรรมการคุ้มครองฯ รีบร้อนนำเรื่องร้องเรียนเข้าสู่การพิจารณาทั้งๆ ที่ในปีที่ผ่านมาคณะอนุกรรมการคุ้มครองฯ ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนแบบเรื่องต่อเรื่อง เพียง 5-6 เรื่องเท่านั้น ทั้งนี้ยังเอาเรื่องที่มีการร้องเรียนภายหลังมาพิจารณาก่อน โดยยังมีเรื่องที่เข้ามาก่อนค้างอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติ เพราะการเร่งพิจารณานี้เป็นช่วงเดียวกับเวลาที่ กสทช. และ กทค.กำลังพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องบัตรเติมเงิน" แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าว กล่าวว่า ด้วยเหตุผลข้างต้นทำให้การพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ส่งเข้ามาให้บอร์ด กทค.พิจารณานั้น ถูกตีกลับไปให้คณะอนุกรรมการฯ ดำเนินการให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เพราะการพิจารณาเรื่องร้องเรียนนั้น จะต้องเรียกผู้ร้องเรียน และผู้ประกอบการที่ถูกร้องเรียนเข้ามาชี้แจงทุกเรื่อง แต่การกระทำของอนุกรรมการฯ ที่เหมารวมว่าเป็นเรื่องที่มีความคล้ายกันโดยไม่เรียกคู่กรณีเข้ามาชี้แจง ทำให้บอร์ด กทค.ไม่สามารถพิจารณาเรื่องที่อนุกรรมการฯ เสนอเข้ามาได้

บ้านเมือง
http://www.ryt9.com/s/bmnd/1591828

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.