Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

20 กุมภาพันธ์ 2556 AIS DTAC ( เล่นกระแส ไฟดับ ไฟตก ) สำรองน้ำมันเชื่อเพลิง มั้นใจสุดๆๆ อุปกรณ์ให้รองรับการประหยัดพลังงาน


ประเด็นหลักนายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เปิดเผยว่า เอไอเอส ดำเนินการเตรียมระบบไฟฟ้าสำรอง ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคมนี้ และสำรองน้ำมันเชื่อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมถึงการปรับอุปกรณ์ให้รองรับการประหยัดพลังงานมากขึ้น และประสานงานกับหน่วยงานรัฐ เพื่อประสานการบริหารการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างสอดคล้องกับแผนงานของรัฐบาล


ทางด้านนายประเทศ ตันกุรานันท์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานปฏิบัติการโครงข่าย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า ดีแทคมีมาตรการรองรับกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานไฟฟ้าโดยขณะนี้ได้เตรียมมาตรการเพื่อป้องกันและรับมือถ้าเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย อาทิ การสำรองน้ำมันไว้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นจำนวนมากต่อสถานีฐานี สามารถใช้งานได้ทันทีหากมีการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า พร้อมทีมวิศวกรคอยตรวจสอบ และดูแลโครงข่ายตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมรถโมบายล์เคลื่อนที่พร้อมเครื่องปั่นไฟ เพื่อให้บริการโครงข่ายสื่อสารในกรณีฉุกเฉินในบางพื้นที่___________________________________เอไอเอส และ ดีแทค ขานรับคำเตือนรัฐ พร้อมรับมือกรณีภาวะไฟฟ้าขาดแคลน
โดย shyboyเอไอเอส และ ดีแทค ให้ความมั่นใจต่อลูกค้า เตรียมพร้อมรับมือในการป้องกันสภาวะที่ประเทศไทยจะขาดแคลนไฟฟ้าในช่วงเดือนเมษายนนี้ จากเหตุการณ์ที่โรงงานแก๊ชที่ประเทศเมียร์มาร์ปิดซ่อมบำรุงประจำปี ระหว่างวันที่ 4-12 เมษายน 2556 ทั้งสองเครือข่่ายให้ความมั่นใจในการให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้า

นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส เปิดเผยว่า เอไอเอส ดำเนินการเตรียมระบบไฟฟ้าสำรอง ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคมนี้ และสำรองน้ำมันเชื่อเพลิง เพื่อใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมถึงการปรับอุปกรณ์ให้รองรับการประหยัดพลังงานมากขึ้น และประสานงานกับหน่วยงานรัฐ เพื่อประสานการบริหารการใช้กระแสไฟฟ้าอย่างสอดคล้องกับแผนงานของรัฐบาล

และเพื่อความมั่นใจสูงสุด ได้เตรียมทีมงานรองรับตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อทำการ monitor และเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันที

ทางด้านนายประเทศ ตันกุรานันท์ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานปฏิบัติการโครงข่าย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค กล่าวว่า ดีแทคมีมาตรการรองรับกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานไฟฟ้าโดยขณะนี้ได้เตรียมมาตรการเพื่อป้องกันและรับมือถ้าเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย อาทิ การสำรองน้ำมันไว้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเป็นจำนวนมากต่อสถานีฐานี สามารถใช้งานได้ทันทีหากมีการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า พร้อมทีมวิศวกรคอยตรวจสอบ และดูแลโครงข่ายตลอด 24 ชั่วโมง และเตรียมรถโมบายล์เคลื่อนที่พร้อมเครื่องปั่นไฟ เพื่อให้บริการโครงข่ายสื่อสารในกรณีฉุกเฉินในบางพื้นที่

ทั้งนี้ ได้มีการประสานงานตลอดเวลากับการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าภูมิภาคต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีการจ่ายไฟฟ้าให้กับสถานีฐานดีแทคอย่างต่อเนื่องในกรณีที่ต้องมีการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าบางส่วนในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินไฟฟ้าไม่เพียงพอ

 http://www.mxphone.net/200213-ais-dtac-preparation-for-power-shortage/

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.