Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

28 กุมภาพันธ์ 2556 EU ไม่ลงรอย4G!! เหตุบางประเทศ รัฐบาลเป็นผู้ถือครองธุรกิจ3G


ประเด็นหลัก


นางนีลี โครส์ รองประธานกรรมาธิการด้านการพัฒนาระบบดิจิตอลแห่งสหภาพยุโรป (อียู) เรียกร้องที่ประชุมกลุ่มย่อยของอียู ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองบาร์เซโลนาของสเปน เมื่อ 26 ก.พ. ร่วมกันลงมติผลักดันให้เกิดระบบบริการเครือข่ายโทรคมนาคมระบบ 4 จี ในกลุ่มประเทศอียู เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้อียูได้ทัดเทียมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมจากสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งครองส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มประเทศอียูมานาน

ทั้งนี้ นางโครส์ระบุว่า สมาชิกอียูบางประเทศไม่สนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่าย 4 จี เพราะรัฐบาลเป็นผู้ถือครองธุรกิจคมนาคมในระบบ 3 จี ซึ่งจะได้รับผลกระทบโดยตรงหากมีการเปิดบริการระบบ 4 จี ที่มีความเร็วเพิ่มขึ้น
_______________________


อียูดันสื่อสาร 4 จี-อิตาลีป่วนสภาแขวน

นางนีลี โครส์ รองประธานกรรมาธิการด้านการพัฒนาระบบดิจิตอลแห่งสหภาพยุโรป (อียู) เรียกร้องที่ประชุมกลุ่มย่อยของอียู ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองบาร์เซโลนาของสเปน เมื่อ 26 ก.พ. ร่วมกันลงมติผลักดันให้เกิดระบบบริการเครือข่ายโทรคมนาคมระบบ 4 จี ในกลุ่มประเทศอียู เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้อียูได้ทัดเทียมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมจากสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งครองส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มประเทศอียูมานาน

ทั้งนี้ นางโครส์ระบุว่า สมาชิกอียูบางประเทศไม่สนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่าย 4 จี เพราะรัฐบาลเป็นผู้ถือครองธุรกิจคมนาคมในระบบ 3 จี ซึ่งจะได้รับผลกระทบโดยตรงหากมีการเปิดบริการระบบ 4 จี ที่มีความเร็วเพิ่มขึ้น

วันเดียวกัน นักวิเคราะห์เศรษฐกิจในยุโรปเตือนกลุ่มการเมืองอิตาลีให้เร่งยุติความขัดแย้งทางการเมือง และร่วมกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในประเทศเป็นอันดับแรก หลังผลการเลือกตั้งซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-25 ก.พ. ปรากฏว่าไม่มีพรรคใดได้รับคะแนนเสียงมากพอจะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว ทำให้เกิดภาวะสภาแขวน (Hung Parliament) ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะชะงักงันทางการเมือง อาจทำให้อิตาลีต้องเลื่อนเจรจาต่อรองชำระหนี้กับอียู ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศยูโรโซนที่ใช้เงินสกุลยูโรร่วมกันอีกหลายประเทศ.

http://www.thairath.co.th/content/oversea/329350

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.