Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

5 กุมภาพันธ์ 2556 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 05/02/2556 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 05/02/2556 By So Magawn ( โส มกร )

1.... (เน็ตดับทั้งประเทศ+ทวงเสาเป็นปีไม่คืบ!!)อนุดิษฐ์กังวลท่อเน็ตเส้นเดียวในไทยหากเกิดภัยพิบัติ // พร้อมทวงเสา TRUE(ที่ไม่โอนเลย) DTAC AIS เหตุ++จะทำ(เน็ตเวิร์กโพรวายเดอร์By TOT CAT)
2.... (เกาะติดประมูลDigital TV) ธวัชชัยชี้จะแจกกล่อง ดูพื้นที่ก่อนว่าจะแจกพื้นที่ที่มีคลื่นหรือไมและจะนำร่องก่อนกี่กล่อง++ ไม่ใช้ให้ข่าวแจกทีเดียวทั้ง 22 ล้านกล่อง
3.... เหนือยใจ++ ยอดลูกค้า TOT3G ผ่านไป3ปี ไม่ขยับ ติดลมที่ ต่ำ 300,000 เบอร์ // อ้างลูกเดียว เพราะ โครงข่ายแค่ เฟสแรก ( ลองดูงานCATนะ MYและCDMAรวม 300,000 กว่าแล้วนะไม่รวมTRUE H)


(เน็ตดับทั้งประเทศ+ทวงเสาเป็นปีไม่คืบ!!)อนุดิษฐ์กังวลท่อเน็ตเส้นเดียวในไทยหากเกิดภัยพิบัติ // พร้อมทวงเสา TRUE(ที่ไม่โอนเลย) DTAC AIS เหตุ++จะทำ(เน็ตเวิร์กโพรวายเดอร์By TOT CAT)


ประเด็นหลัก


อนึ่ง เอไอเอส คู่สัญญาสัมปทานทีโอที มีเสาโทรคมนาคมทั้งหมดมากกว่า 15,000 แห่งทั่วประเทศ โอนให้ทีโอทีแล้ว 13,000 แห่ง บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (ดีพีซี) มีเสาโทรคมนาคม 2,000 แห่ง โอนให้ กสท 180 แห่ง ขณะที่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค มีเสาโทรคมนาคม 12,000 แห่ง แต่โอนให้ กสท 1,100 แห่งเท่านั้น ส่วนกลุ่มทรูมีเสาโทรคมนาคม 11,000 แห่งแต่ยังไม่ได้โอนให้ กสท แต่อย่างใด


ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมของทีโอที และ กสท ในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโครงข่าย (เน็ตเวิร์กโพรวายเดอร์) ซึ่งจะต้องเป็นบริษัทที่เป็นกลาง โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือในประเทศเลย แต่จะเป็นในลักษณะนำนักลงทุนต่างชาติที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เข้ามาร่วมทุนในบริษัทลูกดังกล่าว

“หากเราให้ผู้ให้บริการรายเดิมในตลาดเป็นผู้ถือหุ้นด้วย ก็จะทำให้ไม่มีผู้ให้บริการรายอื่นมาเช่าใช้โครงข่ายเพราะอาจไม่มั่นใจ โดยตอนนี้ทีโอทีพร้อมที่จะเปิดตัวบริษัทลูกดังกล่าวในเดือน ก.พ.นี้อย่างแน่นอน ซึ่งจะเป็นแนวทางการอยู่รอดของ 2 องค์กรภายหลังจากรายได้ที่ได้รับจากสัญญาสัมปทานสิ้นสุดลง ถึงแม้ทีโอทีและ กสท จะทำธุรกิจในลักษณะเดียวกันแต่ไม่ใช่เป็นการแข่งขันกันเอง เนื่องจากปัจจุบันการบริโภคและใช้งานด้านสื่อสารข้อมูลมียอดการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลยุทธ์ของทีโอทีและ กสท ประเมินออกมาแล้วว่าต่อให้มีการลงทุนเพื่อขยายความจุ (คาปาซิตี้) เป็นจำนวนมาก ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานปัจจุบัน”นอกจากนี้ กระทรวงไอซีทียังได้ให้ทีโอทีไปศึกษาการลงทุนสร้างโครงข่ายเชื่อมต่อวงจรต่างประเทศ (อินเทอร์เน็ตเกตเวย์) เพื่อรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ต เนื่องจากยอดผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีประมาณ 20 ล้านราย อีกทั้งการขยายวงจรเชื่อมต่อต่างประเทศจะสร้างความมั่นคงสำหรับระบบโทรคมนาคมของประเทศ รวมถึงจะช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศด้วย เพราะปัจจุบันประเทศไทยเช่าวงจรเชื่อมต่อจากต่างประเทศเพียงรายเดียว และเชื่อมต่อวงจรอินเทอร์เน็ตต่างประเทศเพียงเส้นทางเดียวเท่านั้น หากเกิดปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติก็จะทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตของไทยไม่สามารถเชื่อมโยงต่างประเทศได้ ฉะนั้นไทยควรจะมีระบบสำรองเพื่อป้องกันระบบสื่อสาร


ข่าวที่เกี่ยวข้อง


17 เมษายน 2555 CAT กลับลำไม่ขายโครงข่าย 2G ให้ TRUE GSM1800 DTAC ( อ้างต่อยอดดีกว่าขาย..ถ้าขายแล้วจะมีอะไรทำกิน )
งนั้น เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงเอกชนก็ไม่สามารถใช้โครงข่ายดังกล่าว เพื่อให้บริการต่อไปได้ กสท ก็จะได้สิทธิ์ให้บริการบนโครงข่ายที่เป็นทรัพย์สินของ กสท ซึ่งอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่า สามารถนำมาสร้างรายได้ให้ กสท ด้วยการนำมาพัฒนาโครงข่ายให้ทันสมัย รองรับการให้บริการ 3G และ 4G ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

http://somagawn.blogspot.com/2012/10/17-2555-cat-2g-true-gsm1800-dtac.html

28 พฤษภาคม 2555 CAT รีบด่วน!! เร่งรัดการส่งมอบเสา DTAC TRUE ( คาด CAT DTAC ต้องนำเรื่องขึ้นศาล เพราะอนุญาโตตุลาการ ก็จะไม่มีข้อสรุป )
ขณะเดียวกันยังให้กสทรีบดำเนินการเร่งรัดการส่งมอบเสาโทรคมนาคมของทรูมูฟ และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ให้เป็นไปตามสัญญาสัมปทาน ให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน พร้อมทั้งให้เตรียมความพร้อมในการต่อสู่คดีหากมีการฟ้องร้องขึ้นมาในกรณีดัง กล่าว

http://somagawn.blogspot.com/2012/10/28-2555-cat-dtac-true-cat-dtac.html

06 กันยายน 2555 CAT TOT เตรียมเปิดเช่าเสา แก่ผู้ประมูล 3Gได้ !!! หรือ ใช้โครงข่ายร่วมกัน (Infrastructure Sharing)

ปัจจุบัน ทีโอที มีเสาสถานีฐานที่ได้รับจาก บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) จำนวน 1.2 หมื่นสถานี ขณะที่ กสทฯ ต้องได้รับจาก บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) จำนวน 1.2 หมื่นสถานี และบริษัท ทรูมูฟ จำกัด อีก 8,000 สถานี แต่ขณะนี้ DTAC ยังไม่ได้โอนให้กสทฯ จำนวน 5,942 สถานี ส่วนทรูมูฟยังไม่ได้โอนให้กสทฯ ตั้งแต่ต้น ซึ่งล่าสุดมีแนวโน้มที่ดีว่า เอกชนทั้ง 2 ราย ยินดีที่จะโอนสถานีฐานให้ที่ถือเป็นกฏระเบียบตามสัญยญาสัมปทาน

http://somagawn.blogspot.com/2012/10/06-2555-cat-tot-3g-infrastructure.html

http://www.ryt9.com/s/nnd/1582916
http://manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9560000014517
___________________

(เกาะติดประมูลDigital TV) ธวัชชัยชี้จะแจกกล่อง ดูพื้นที่ก่อนว่าจะแจกพื้นที่ที่มีคลื่นหรือไมและจะนำร่องก่อนกี่กล่อง++ ไม่ใช้ให้ข่าวแจกทีเดียวทั้ง 22 ล้านกล่อง


ประเด็นหลัก


ด้านนายธวัชชัย จิตรภาษนันท์ กรรมการ กสทช. ด้านเศรษฐศาสตร์ และกรรมการ กสท. กล่าวถึงกรณีการแจกคูปอง 22 ล้านครัวเรือนว่า กสท.ต้องดำเนินการอีกหลายเรื่อง อาทิ ราคาคูปอง และราคาที่จะให้ประชาชนซื้อทีวีเครื่องใหม่ได้ในราคาเท่าไร เงินส่วนต่างเอามาจากไหนบ้าง ส่วนหนึ่งมาจากค่าประมูล อีกส่วนหนึ่งจากเงินของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (USO) จากรัฐบาล ซึ่งต้องมีลำดับตัวเลขที่ชัดเจน ไม่ใช่เป็นการนำเสนอที่ผูกกับนามธรรม แต่ไม่มีรูปธรรม อีกทั้งขอตำหนิการทำงานของอีกฝ่าย เพราะไม่ให้ฝั่งเศรษฐศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการ แต่ให้ฝั่งเทคนิคเป็นคนทำ และไม่มีตัวเลขทางการเงิน โดยขอเสนอว่าควรเป็นนักเศรษฐศาสตร์ ทำงานร่วมกับนักเทคนิค

"คูปอง ปริมาณเงินมูลค่า อย่าไปผูกกับการประมูลตั้งต้น ซึ่งหากพูดแบบนี้จะเหมือนไม่ได้ทำงาน เพราะตัวเลขกล่อง เรารู้ราคาอยู่แล้วว่าประมาณ 1,000 กว่าบาท และเรารู้อยู่แล้วว่าจะแจกคูปองให้ประชาชนคนละไม่เกิน 500 บาท ส่วนเกินทั้งหมดจะได้ประมูลถูกว่า จะนำร่องก่อนกี่กล่อง เพราะเป็นไปได้อยู่แล้ววว่าจะแจกทีเดียวทั้ง 22 ล้านกล่อง” กรรมการ กสทช. กล่าว

นายธวัชชัย กล่าวอีกว่า เรื่องที่ กสท.ต้องดำเนินการหลักๆ คือ การทำการประมาณงบประมาณที่ต้องใช้ว่ากล่องปัจจุบันราคาเท่าไร และประชาชนต้องจ่ายราคาเท่าไร ปริมาณการคุมพื้นที่ออกอากาศในปีแรก ว่าต้องดูปีแรกออกอากาศในเมืองก่อนใช่มั้ย บริเวณไหน ให้ประชาชนรับทราบ ไม่ใช่ให้คนทั่วประเทศออกไปซื้อกล่อง และไม่มีสัญญาณมาให้บริการประชาชน เพราะบางแห่งยังไม่มีสัญญาณ ซึ่งหากทำรายละเอียดออกมาแล้ว จะมีความชัดเจนว่าปีแรกจะขายกี่กล่อง ราคาเท่าไร และเงินไม่พอจะทำอย่างไร

"22 ล้านคนจะซื้อในปีเดียว ไม่ใช่นะครับ อาจจะเริ่มที่ปีแรก 3 ล้านกล่องก่อน ปีที่สอง 5 ล้านกล่อง และเงินก็ทยอยจ่ายออกไป มันขึ้นอยู่กับพื้นที่และการปรับเปลี่ยนด้วย การรับของประชาชนต้องดูด้วยว่าเท่าไร ไม่ใช่วันแรกประชาชนเดินไปซื้อ 22 ล้านคน โครงการใหญ่ขนาดนี้ จะมาไม่มีรายละเอียดแบบบี้ ไม่ได้ คิดเอาเองดาบหน้าไม่ได้ ส่วนตัวไม่เห็นด้วยกับวิธีแบบนี้ ในฐานะที่มาจากเศรษฐศาสตร์การเงิน" กรรมการ กสทช. กล่าวข่าวที่เกี่ยวข้อง
22 มกราคม 2556 (เกาะติดประมูลDigital TV) กสทช. ย้ำประชาชนไม่จำเป็นต้องทิ้งทีวีเก่า//กสทช.ด้านเศรษฐศาสตร์ ติง กสทช. อย่าปล่อยข่าวราคาเริ่มต้นประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอล
http://somagawn.blogspot.com/2013/01/22-2556-digital-tv.html

http://www.thairath.co.th/content/tech/324565
http://www.ryt9.com/s/bmnd/1582989
http://www.thaipost.net/news/050213/69069

___________________เหนือยใจ++ ยอดลูกค้า TOT3G ผ่านไป3ปี ไม่ขยับ ติดลมที่ ต่ำ 300,000 เบอร์ // อ้างลูกเดียว เพราะ โครงข่ายแค่ เฟสแรก ( ลองดูงานCATนะ MYและCDMAรวม 300,000 กว่าแล้วนะไม่รวมTRUE H)


ประเด็นหลัก

แหล่งข่าว กล่าวว่า สำหรับแผนการตลาดเดิม ทีโอที ตั้งเป้าหมายในการทำตลาด 3จี ว่า การให้บริการในเฟสแรก หรือในปีนี้ต้องมีลูกค้าใช้บริการราว 250,000-300,000 ราย แบ่งเป็นลูกค้าจากการทำตลาดของ ทีโอที เองในสัดส่วนปริมาณความจุโครงข่าย (คาปาซิตี้) 20% ราว 50,000-60,000 ราย และทำตลาดผ่านเอ็มวีเอ็นโอมากกว่า 220,000 ราย แต่ปัจจุบันยอดผู้ใช้งานยังอยู่ในระดับเดิม คือ ราว 2 แสนรายเท่านั้น และส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่มีการใช้งานจริงจากสามารถ ไอ-โมบายเท่านั้น
24 เมษายน 2555 TOT โยนแผน 3G เก่าทิ้ง ( MVNO ) หลัง 4 เดือน รายได้หาย 10% ลูกค้าเพียง 2 แสนกว่าเลขหมาย
http://somagawn.blogspot.com/2012/10/24-2555-tot-3g-mvno-4-10-2.html
23 มกราคม 2556 I-Mobile3GX (เตรียมเซ็นMVNOฉบับใหม่ก.พ.นี้)จะทำตลาดระยะยาว 12ปี)2.8ล้านเลขหมายหรือ40%ของโครงข่ายทั้งหมด // กว่าติดเสร็จครบ 5,320 สถานีฐานเดือน5

นายวัฒน์ชัย กล่าวว่าภายในเดือนก.พ.56นี้ กลุ่มสามารถจะลงนามในสัญญาฉบับใหม่กับบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในการเป็น MVNO ภายใต้ i-mobile 3GX ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าทีโอทีจะมีความจุของโครงข่ายทั้งหมด 7.2 ล้านเลขหมาย ซึ่งสามารถจะลงนามในสัญญาระยะยาว 12 ปีโดยจะขอทำตลาดรวม 2.8 ล้านเลขหมายหรือคิดเป็น 40% ของโครงข่ายทั้งหมด พร้อมทั้งคาดหวังจะเพิ่มลูกค้าอีก 1 ล้านราย จากเดิมที่มี 2-3 แสนรายในขณะนี้

http://somagawn.blogspot.com/2013/01/23-2556-i-mobile3gx-mvno-122840-5320-5.html
13 พฤศจิกายน 2555 สามารถเตือนTOT3G (หาสถานที่ติดตั้งเองไม่ใช้ร่วมคนอื่น)มั้นใจ 3G X จะมีลูกค้าไม่ต่ำกว่าเดือนละแสน//โชว์9เดือนกำไร785ลบ.
'ไอ-โมบาย 3G X' และเริ่มทำตลาดจริงจังอีกครั้งในต้นปีหน้า หลังจากโครงข่ายมีความสมบูรณ์แล้วซึ่งขณะนี้ ลูกค้าMVNOมีเพียง 2 แสนราย แต่ในปีหน้าบริษัทเชื่อว่าจะมีลูกค้าใหม่เพิ่มมากขึ้นไม่น้อยกว่าเดือนละ 1แสนราย
http://somagawn.blogspot.com/2012/11/13-2555-tot3g-3g-x-9785.html

07 มีนาคม 2555 ( โชว์หน่อยนะ ) i-mobile 3GX ขณะนี้มีลูกค้า 2 แสนราย // เชื่อ(ต้องเปลื่ยนแผน)ลูกค้าหันมาใช้ DATA ลุย APP แทน
สำหรับ บริการ i-mobile 3GX ที่ร่วมทำ MVNO กับ บมจ.ทีโอที ปัจจุบันอยู่ในช่วงปรับปรุงและติดตั้งเน็ตเวิร์กให้พร้อม บริษัทจึงต้องชะลองบฯทำตลาดไว้ก่อน ขณะนี้มีผู้ใช้บริการของบริษัทประมาณ 2 แสนราย

http://somagawn.blogspot.com/2012/10/07-2555-i-mobile-3gx-2-data-app.html
09 มิถุนายน 2554 โกยแล้วโว้!!! imobile3gx สิ้นปี ยอด 5 แสนคน // พร้อม คาดส.ค.-ก.ย.ติดตั้งโครงข่าย 3G-ทีโอที ได้ 1,000 สถานีฐาน กทม.

ขณะเดียว กันในส่วนของการเช่าใช้โครงข่ายเพื่อทำตลาด (เอ็มวีเอ็นโอ) ของบริษัทนั้น ทางบริษัทเตรียมจะทำตลาดอย่างจริงจังในช่วงเดือน ก.ย.นี้ ทั้งการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ และคาดว่าสิ้นปีจะมีลูกค้าใช้ซิม 3จีเอ็กซ์ของไอ-โมบาย ทั้งสิ้น 5 แสนรายจากปัจจุบันมีลูกค้า 2 แสนราย สร้างรายได้ 200-300 บาทต่อเลขหมาย (APRU)
http://somagawn.blogspot.com/2012/10/09-2554-imobile3gx-5-3g-1000.html27 พฤษภาคม 2555 “กลุ่มสามารถ” ไตรมาส 1 ปี 2555 ด้วยรายได้รวมทั้งสิ้น 4,319 ล้านบาท กำไรสุทธิ 268 ล้านบาท กำไรไตรมาสแรก โต65 %

ส่วน i-Mobile 3GX ซึ่งเป็นผู้นำด้าน MVNO ในปัจจุบัน มีแผนการสร้างรายได้เพิ่มจากบริการ International Roaming และเตรียมความพร้อมที่จะเปิดให้บริการ Full MVNO เต็มรูปแบบในช่วงไตรมาส 2 คาดว่าจะมีจำนวนผู้ใช้บริการถึง1 ล้านรายในสิ้นปี 55
http://somagawn.blogspot.com/2012/10/27-2555-1-2555-4319-268-65.html13 กรกฎาคม 2555 i mobile 3gx กริ๊ด !!! TOT อนุมัติแล้ว 3 ล้านเลขหมาย++

ปัจจุบัน SIM มีสมาชิกราว 2 แสนราย บริษัทฯ คาดว่าจำนวนสมาชิกรวมจะเพิ่มขึ้นเป็น 5-6 แสนราย ภายในสิ้นปีนี้ สมาชิกภายใต้ 3G เฟส 0 ของทีโอที จะย้ายไปอยู่ภายใต้สัญญาใหม่ 3G เฟส 1 ของทีโอที
http://somagawn.blogspot.com/2012/10/13-2555-i-mobile-3gx-tot-3.htmlhttp://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130204/488778/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%
B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%8
0%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0
%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AD3%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%
88%E0%B8%991900%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%9A.html

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.