Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

7 กุมภาพันธ์ 2556 (ตามติดจังหวัดโชคดี) ร่างTOR ทำเน็ตขั้นต่ำ 2 Mbps เสร็จเม.ย.2556 จังหวัดละ250 ล้านบาท พิษณุโลก หนองคาย


ประเด็นหลักสำหรับการดำเนินงานกองทุนยูโซในปี 2556 จะเร่งดำเนินงานตามแผนบริการยูโซ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2555 – 2556  ในการตั้งเป้าขยายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล ลดความเลื่อมล้ำระหว่างสังคมเมืองและชนบท  โดยให้บริษัทเข้ามาประกวดราคาและจัดทำเงื่อนไขการประมูล หรือ ทีโออาร์ นำร่อง  2 จังหวัดได้แก่ พิษณุโลกและหนองคาย ที่คาดว่าจะได้ทีโออาร์ประมาณเดือนเม.ย.2556 ก่อนที่จะขยายทั่วประเทศแล้วเสร็จภายในปี 2557 โดยตั้งเป้าครอบคลุมบริการประเภทเสียง 95 % และบริการประเภทข้อมูล 80 %  เบื้องต้นตั้งเป้างบประมาณจังหวัดละ 250 ล้านบาท

ข่าวเกี่ยวข้อง

10 มกราคม 2555 กสทช.เตียมแจกงบ 250 ล้านบาท (หนองคาย พิษณุโลก) เสนอราคาประมูลทำเน็ตเร็วขั้นต่ำ 2 Mbps


http://somagawn.blogspot.com/2013/01/10-2555-250-2-mbps.html
_____________________________

"ยูโซ" จ่อเสนอปรับค่าธรรมเนียมโทรคมนาคม


กองทุนยูโซ เตรียมเสนอ บอร์ด กทค.ปรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บโทรคมนาคมใหม่ ลุยขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง นำร่อง 2 จังหวัด คาด ทีโออาร์เสร็จเดือน เม.ย 56 ก่อนเดินเครื่องทั่วประเทศ
วันนี้(7ก.พ.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร กสทช.และคณะกรรมการโทรคมนาคม (กทค.) ในฐานะคณะอนุกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ ยูโซ  เปิดเผยว่า  เตรียมเสนอบอร์ด กทค. พิจารณาปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมเข้ากองทุนยูโซ   เพื่อให้มีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กให้สามารถแข่งขันได้ โดยในปัจจุบันมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโทรคมนาคม 3.75 % ของรายได้ต่อปี  โดยคาดว่าจะใช้เป็นอัตราชั่วคราวถึงประมาณสิ้นปี 2556สำหรับการดำเนินงานกองทุนยูโซในปี 2556 จะเร่งดำเนินงานตามแผนบริการยูโซ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2555 – 2556  ในการตั้งเป้าขยายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล ลดความเลื่อมล้ำระหว่างสังคมเมืองและชนบท  โดยให้บริษัทเข้ามาประกวดราคาและจัดทำเงื่อนไขการประมูล หรือ ทีโออาร์ นำร่อง  2 จังหวัดได้แก่ พิษณุโลกและหนองคาย ที่คาดว่าจะได้ทีโออาร์ประมาณเดือนเม.ย.2556 ก่อนที่จะขยายทั่วประเทศแล้วเสร็จภายในปี 2557 โดยตั้งเป้าครอบคลุมบริการประเภทเสียง 95 % และบริการประเภทข้อมูล 80 %  เบื้องต้นตั้งเป้างบประมาณจังหวัดละ 250 ล้านบาท  แต่ทั้งนี้ต้องดูศักยภาพของแต่ละจังหวัดอีกด้วย


http://www.dailynews.co.th/technology/183214

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.