Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

1 มีนาคม 2556 (เกาะติดประมูลDigital TV) แหล่งข่าวอ้าง!! ราคาโครงข่ายฯกสทช. เสนออยู่ที่ประมาณ 15 ล้านบาท//ไม่เกิน500 ล้านบาท


ประเด็นหลัก
แหล่งข่าว กสทช. กล่าวต่อว่า เนื่องจากราคาโครงข่ายฯ เป็นตัวเลขสำคัญในการตัดสินใจของผู้ประกอบการที่เข้ามาประมูลทีวีดิจิตอล เพราะถ้าหากราคาโครงข่ายฯ อยู่ในระดับที่พอดี หรือไม่สูงมากจนเกินไป จะทำให้ผู้ประกอบการมีกำลังที่เข้ามาประมูลมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มการแข่งขันในราคาประมูลทีวีดิจตอลให้มากขึ้นตามมาด้วย

แหล่งข่าว กสทช. กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา กสทช.ได้มีการหารือกับผู้ประกอบการเพื่อกำหนดราคาโครงข่ายฯ ไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากยังมีความเห็นในส่วนของตัวเลขที่ไม่ตรงกัน โดยเบื้องต้นจะอิงผลการศึกษาต้นทุนของค่าเช่าโครงข่ายทีวีดาวเทียมที่เฉลี่ยเดือนปีละ 11 ล้านบาท ซึ่งในระบบดิจิตอลจะสูงกว่าประมาณ 1.5-2 เท่า เพื่อให้เอกชนที่จะประมูลสามารถคำนวณต้นทุนทั้งหมดได้

ขณะที่รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการโครงข่ายฯ ต้องการให้ราคาอยู่ที่ 20 ล้านบาท ขณะที่เบื้องต้น กสทช. เสนออยู่ที่ประมาณ 15 ล้านบาท ซึ่งมองว่าเป็นตัวเลขที่ปรับลดลงมาไม่มากนัก ส่วนราคาตั้งต้นยังไม่สามารถบอกได้ แต่คาดว่าราคาจะไม่เกิน 500 ล้านบาท
____________________________


คาดราคาโครงข่ายทีวีดิจิตอลอยู่ที่ 15 ล้านบาท

คาดเบื้องต้นราคาโครงข่ายทีวีดิจิตอลอยู่ที่ 15 ล้านบาท ชี้ราคาโครงข่ายทีวีดิจิตอลเงียบ หวั่นกระทบราคาเริ่มต้นประมูลล่าช้า ขณะที่ประธาน กสท.ระบุ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกัน...

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้ กสทช. อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเพื่อนำมากำหนดราคาตั้งต้นในการประมูลใบอนุญาตทีวีดิจิตอล จำนวน 24 ช่อง ทั้งนี้ สาเหตุที่ยังไม่ออกมานั้น เนื่องจากต้องรอให้ราคาโครงข่ายทีวีดิจิตอลออกมาก่อน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดราคาเริ่มต้นการประมูลตามมา เพราะราคาโครงข่ายฯ มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับราคาเริ่มต้นการประมูล

แหล่งข่าว กสทช. กล่าวต่อว่า เนื่องจากราคาโครงข่ายฯ เป็นตัวเลขสำคัญในการตัดสินใจของผู้ประกอบการที่เข้ามาประมูลทีวีดิจิตอล เพราะถ้าหากราคาโครงข่ายฯ อยู่ในระดับที่พอดี หรือไม่สูงมากจนเกินไป จะทำให้ผู้ประกอบการมีกำลังที่เข้ามาประมูลมากขึ้น ซึ่งเป็นการเพิ่มการแข่งขันในราคาประมูลทีวีดิจตอลให้มากขึ้นตามมาด้วย

แหล่งข่าว กสทช. กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา กสทช.ได้มีการหารือกับผู้ประกอบการเพื่อกำหนดราคาโครงข่ายฯ ไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากยังมีความเห็นในส่วนของตัวเลขที่ไม่ตรงกัน โดยเบื้องต้นจะอิงผลการศึกษาต้นทุนของค่าเช่าโครงข่ายทีวีดาวเทียมที่เฉลี่ยเดือนปีละ 11 ล้านบาท ซึ่งในระบบดิจิตอลจะสูงกว่าประมาณ 1.5-2 เท่า เพื่อให้เอกชนที่จะประมูลสามารถคำนวณต้นทุนทั้งหมดได้

ขณะที่รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านี้ผู้ประกอบการโครงข่ายฯ ต้องการให้ราคาอยู่ที่ 20 ล้านบาท ขณะที่เบื้องต้น กสทช. เสนออยู่ที่ประมาณ 15 ล้านบาท ซึ่งมองว่าเป็นตัวเลขที่ปรับลดลงมาไม่มากนัก ส่วนราคาตั้งต้นยังไม่สามารถบอกได้ แต่คาดว่าราคาจะไม่เกิน 500 ล้านบาท

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน กสทช. และประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า เรื่องราคาโครงข่ายที่ยังไม่ออกมา ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับราคาเริ่มต้นประมูลทีวีดิจิตอลแต่อย่างใด.


http://www.thairath.co.th/content/tech/329458

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.