Header Ads

Screen-Shot-2561-02-24-at-11.53.29-PM.png
Breaking News
recent

1 มีนาคม 2556 ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 01/03/2556 By So Magawn ( โส มกร )

ข่าวค่ำ!! TECHTVTHAILAND โทรคมนาคมและการสือสาร 3 ข่าวเด่น ประจำวันที่ 01/03/2556 By So Magawn ( โส มกร )

1.... กสทช.(ตัดสินทิ้ง2G) เรียกร้องคนไทยเปลื่ยนเครื่องให้ใช้เครื่อง2100 อ้าง!เพื่อให้ราคาลดลง15%
2.... หลุดแล้วMYเติมเงิน!! CAT ตัดสินใจส่งเรื่องถึงครม.ยึดคลื่น1800นาน15ปี 37.5 MHz//ยอมคืนส่วนGSM1800เร็วปี59
3.... (ผลตรวจสอบ กสทช. สตอเบอรี่++) ระบุ2Gไร้ปัญหาไร้สายหลุด!! (เป็นจริงบาง) 3G สายหลุดหลายครั้ง แต่ยังไม่เกินมาตรฐาน__________________________หลุดแล้วMYเติมเงิน!! CAT ตัดสินใจส่งเรื่องถึงครม.ยึดคลื่น1800นาน15ปี 37.5 MHz//ยอมคืนส่วนGSM1800เร็วปี59

ประเด็นหลัก


น.ท.สมพงษ์ โพธิ์เกษม กรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสท ได้หารือถึงกรณีคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิตรซ์ (MHz) ซึ่งเป็นคลื่นที่บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด (ดีพีซี) ที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน และจะสิ้นสุดสัญญาสัมปทานในวันที่ 15 ก.ย. 2556 นี้ โดยที่ประชุมมีความเห็นให้ทำหนังสือถึงกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพื่อขอให้นำเสนอแนวทางการขอปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ของ กสท ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นสำคัญที่รัฐบาลควรเข้าช่วยแก้ปัญหา เพราะคลื่นความถี่เป็นทรัพย์สมบัติของชาติ ที่ต้องทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และหากปล่อยให้คลื่นความถี่อยู่ในการครอบครองของภาคเอกชนทั้งหมด อาจกระทบต่อความมั่นคงระบบโทรคมนาคมของประเทศชาติด้วยโดยบอร์ดกสทพิจารณาแล้วมีมติให้เตรียมแผนงานเสนอไปยัง กสทช. เพื่อขออนุญาตบริหารจัดการความถี่ 1800 MHz ต่อไปโดยอ้างอิงจากบทเฉพาะกาลตามมาตรา 82, 83 และ 84 ที่ว่าด้วยการรองรับการเปลี่ยนผ่านเนื่องจากปัจจุบันยังมีผู้ใช้งานค้างอยู่ในระบบ 1800 MHz ราว 17 ล้านเลขหมาย ที่ใช้งานของทรูมูฟ และดีพีซี ซึ่งการขออนุญาตใช้งานความถี่ต่อไป ในครั้งนี้จะแบ่งเป็นความถี่จำนวน 12.5 MHz ของทรูมูฟ จะขอบริหารจัดการต่อถึงปี 2568 ส่วนความถี่จำนวน 12.5 MHz ของดีพีซี จะขอบริหารจัดการต่อถึงปี 2559 รวมถึงความถี่จำนวน 25 MHz ของบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นหรือ ดีแทค ที่ยังไม่ได้ถูกนำไปใช้งาน และจะหมดอายุสัญญาสัมปทานในปี 2561 ซึ่ง กสท จะขอใช้งานต่อไปจนถึงปี 2568 เช่นเดียวกัน


'กสทได้ส่งหนังสือถึงรัฐบาล ผ่านทางกระทรวงไอซีที เพื่อให้รัฐบาลภายใต้การนำของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เจรจากับกสทช. แทน เนื่องจากการเจรจาระหว่าง กสท และกสทช. อาจมีแนวโน้มไม่บรรลุผล อีกทั้งประเด็นดังกล่าวกลายเป็นเรื่องระดับประเทศเพราะความถี่ถือเป็นสมบัติของประชาชนทุกคน'ขณะที่มาตรการระยะสั้นรองรับกรณีใช้คลื่นดังกล่าวไม่ได้ กสท จะพยายามโอนย้ายลูกค้า2จีที่คาดว่าจะเหลืออยู่ในระบบ 10 ล้านเลขหมาย จากปัจจุบัน 17 ล้านเลขหมาย ให้เข้าสู่โครงข่าย 3จีเทคโนโลยีเอชเอสพีเอ แบรนด์มาย ส่วนมาตรการระยะยาวต้องเตรียมการประมูล 4 จี“กสท ได้ทุ่มเม็ดเงินลงทุนไปจำนวนมหาศาลในช่วงที่ผ่านมา สำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ด้านโทรคมนาคม เมื่อลงทุนแล้วจะปล่อยให้ทรัพย์สินที่มีอยู่ไร้ประโยชน์ได้อย่างไร เพราะเงินที่นำมาลงทุนก็เป็นเงินของประชาชน ฉะนั้น ต้องนำทรัพย์สินที่ลงทุนไปแล้วมาสร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างรายได้ให้กับ กสท”
แหล่งข่าว กสทช. กล่าวว่า การที่ กสท ไม่ยินยอมส่งมอบอำนาจการใช้คลื่น และต้องการบริหารงานคลื่น 1800 ต่อไป โดยอ้างสิทธิเป็นผู้ให้สัญญาสัมปทาน และขอต่อใบอนุญาตไปอีก 15 ปีตามใบอนุญาตประเภทที่ 3 เป็นการเอาลูกค้ามาเป็นตัวประกัน
( อันนี้ ผมหาข้อมูลเพิ่มเติม แหล่งข่าว คาด ราคาจะนาทีจะอยู่ระหว่าง 0.5-0.75 บาทต่อนาที)


http://www.manager.co.th/CyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9560000025403
http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/it/it/20130301/492673/%A1%CA%B7%B4%D6%A7%B9%D2%C2%A1%CF
%E0%A4%C5%D5%C2%C3%EC%A4%C5%D7%E8%B91800%A2%CD%C2%D2%C715%BB%D5.html
http://www.thairath.co.th/content/eco/329611
http://www.thairath.co.th/content/tech/329644
http://www.naewna.com/business/43260

__________________________

กสทช.(ตัดสินทิ้ง2G) เรียกร้องคนไทยเปลื่ยนเครื่องให้ใช้เครื่อง2100 อ้าง!เพื่อให้ราคาลดลง15%

ประเด็นหลัก


ขณะเดียวกันในเร็วๆ นี้จะมีการเรียกผู้ให้บริการ 3G บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ทั้ง 3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวเลส เน็ตเวิร์ค จำกัด, บริษัท ดีแทค เน็ตเวิร์ค จำกัด และบริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด เข้ามาหารือร่วมกันในการช่วยประประชาสัมพันธ์การใช้บริการ 3G ดังกล่าว เนื่องจากการใช้บริการแพ็กเกจ 3G บนคลื่น 2.1 กิกะเฮิรตซ์ หากผู้ใช้บริการมีเครื่องโทรศัพท์มือถือไม่สามารถรองรับบริการบนคลื่นดังกล่าวได้ การให้บริการ 3G จะถูกโอนย้ายไปยังคลื่นเดิมทันที อาทิ คลื่น 900 เมกะเฮิรตซ์ ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส และคลื่น 850 เมกะเฮิรตซ์ ของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค และบริษัท ทรูมูฟ จำกัด ซึ่งการให้บริการบนคลื่น 3G เก่านั้น แม้จะใช้แพ็คเกจ 3G บนคลื่นใหม่ แต่สิทธิ์การลดราคาลง 15% นั้นจะไม่ครอบคลุมแต่อย่างใด


ขณะเดียวกัน กสทช. กำลังเตรียมวางแผนออกประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้บริการ 3G ให้ประชาชนในเขตต่างจังหวัดรับทราบ โดยเฉพาะปัญหาที่อาจจะเกิดจากการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นเก่าที่ไม่รองรับการใช้งานบนคลื่น 2.1GHz ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการที่สมัครใช้แพคเก็จ3G มีปัญหาได้ เพราะถ้าตัวเครื่องไม่รองรับการใช้งานบน 2.1GHz ระบบจะสวิตช์กลับไปใช้งานบนโครงข่าย 2G เดิมของแต่ละค่าย ซึ่งจะทำให้ไม่ได้รับส่วนลดค่าบริการ 15% เนื่องจากอยู่นอกเงื่อนไขตามสัญญาแนบท้าย โดยในช่วงกลางเดือนนี้จะเชิญผู้ประกอบการทุกรายเข้ามาหารือเกี่ยวกับการป้องกันปัญหานี้ด้วยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับรายงานอย่างไม่เป็นทางการจากคณะทำงานของสำนักงาน กสทช. ชุดที่ทำหน้าที่สรุปรายละเอียดโปรโมชั่น แพ็กเกจค่าบริการสำหรับการให้บริการโทรศัพท์มือถือในระบบ 3G ย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ที่ระบุให้ผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาต 3G ต้องลดราคาค่าบริการลง 15% โดยขณะนี้ทางคณะทำงานสามารถสรุปข้อกำหนดต่างๆ ได้แล้ว เหลือเพียงแต่ในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถส่งเรื่องให้กรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ในการประชุมบอร์ดวันที่ 6 มีนาคมนี้อย่างไรก็ตาม หากผ่านมติบอร์ด กทค.แล้ว คาดว่า กสทช.จะสามารถประกาศอัตราค่าบริการกลางให้แก่ผู้ประกอบการได้ เพื่อเป็นเกณฑ์นำไปเปรียบเทียบในการปรับลดราคาลง ทั้งประเภทบริการด้านเสียง (วอยซ์) และบริการการเข้าถึงข้อมูล (ดาต้า) ได้ภายในกลางเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งทางสำนักงานเห็นว่าเรื่องดังกล่าวจะไม่สามารถทำช้ากว่านี้ได้อีกแล้ว เนื่องจากทางผู้ประกอบการเตรียมจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนเมษายนนี้

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1362129119&grpid&catid=06&subcatid=0603
http://www.thaipost.net/news/020313/70313


_______________________(ผลตรวจสอบ กสทช. สตอเบอรี่++) ระบุ2Gไร้ปัญหาไร้สายหลุด!! (เป็นจริงบาง) 3G สายหลุดหลายครั้ง แต่ยังไม่เกินมาตรฐาน

ประเด็นหลัก
นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.เปิดเผยว่า จากการจัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์ระบบเอไอเอส ดีแทค และทรู ที่ผู้บริโภคร้องเรียนโทรติดยาก เครือข่ายไม่ว่าง และสายหลุดบ่อย จากการตรวจสอบคุณภาพสัญญาณในกรุงเทพมหานครพบว่า สัญญาณโทรศัพท์ประเภทเสียงระบบ 2 จี เครือข่ายเอไอเอส ดีแทค และทรู มีอัตราการโทรสำเร็จ และคุณภาพสัญญาณในเกณฑ์มาตรฐาน

ส่วนระบบ 3 จี การให้บริการทุกเครือข่าย มีอัตราสายหลุดหลายครั้ง แต่ยังไม่เกินมาตรฐาน แต่คุณภาพสัญญาณยังมีปัญหา คาดว่าเกิดจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงเครือข่าย ซึ่งแจ้งให้ผู้ให้บริการแต่ละเครือข่าย ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ และการให้บริการต่อไปผลการตรวจสอบในเขตกรุงเทพมหานครระหว่างเดือนมกราคม ถึง กุมภาพันธ์ 2556 ปรากฎว่า

1.การให้บริการประเภทเสียงบนเครือข่าย 2G พบว่า การให้บริการทุกเครือข่ายมีอัตราการโทร.ออกสำเร็จและสายหลุดอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ระดับความแรงสัญญาณและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้

1.1 เครือข่าย AIS โทร.ออกสำเร็จ 100% สายหลุด 0 % ระดับความแรงสัญญาณมากกว่า -85 dBm อยู่ที่ 94.16% สัญญาณครอบคลุมดี โดยคุณภาพรวมของคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ

1.2 เครือข่าย DTAC โทร.ออกสำเร็จ 100% สายหลุด 0 % ระดับความแรงสัญญาณมากกว่า-85 dBm อยู่ที่ 96.52% สัญญาณครอบคลุมดี โดยคุณภาพรวมของคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ

1.3 เครือข่าย TRUE โทร.ออกสำเร็จ 97.42% สายหลุด 0 % ระดับความแรงสัญญาณมากกว่า-85 dBm อยู่ที่ 97.64% สัญญาณครอบคลุมดี โดยคุณภาพรวมของคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ

2.การให้บริการประเภทเสียงบนเครือข่าย 3G พบว่า การให้บริการทุกเครือข่ายมีอัตรา สายหลุดที่ยังไม่เกินมาตรฐาน แต่คุณภาพสัญญาณไม่ค่อยดีซึ่งน่าจะมาจากการที่มีการปรับปรุงเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

2.1 เครือข่าย AIS โทร.ออกสำเร็จ 98.71 % สายหลุด 0.65 % ระดับความแรงสัญญาณมากกว่า -90 dBm อยู่ที่ 88.44% ค่อนข้างต่ำ คุณภาพสัญญาณอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำที่ 76.80% เนื่องจากข้อจำกัดทางความถี่ 3G และมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก และการปรับปรุงเครือข่ายทำให้คุณภาพสัญญาณลดลง

2.2 เครือข่าย DTAC โทร.ออกสำเร็จ 100% สายหลุด 0.65 % ระดับความแรงสัญญาณมากกว่า-90 dBm อยู่ที่ 61.45% ค่อนข้างต่ำ คุณภาพสัญญาณอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ำที่ 65.32% เนื่องจากผลการปรับปรุงเครือข่ายทำให้คุณภาพสัญญาณลดลง

2.3 เครือข่าย TRUE โทร.ออกสำเร็จ 99.35% สายหลุด 1.30 % ระดับความแรงสัญญาณมากกว่า-90 dBm อยู่ที่ 97.11% มีระดับความครอบคลุมสัญญาณ 3G มากที่สุด

2.4 เครือข่าย TOT โทร.ออกสำเร็จ 98.06% สายหลุด 3.95 % ระดับความแรงสัญญาณมากกว่า-90 dBm อยู่ที่ 55.69% การให้บริการอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุงในส่วนพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณให้มากขึ้น

สำนักงาน กสทช. เห็นการให้บริการเครือข่าย 3G ในเขตกรุงเทพมหานครมีปัญหาการให้บริการเนื่องจากผู้ให้บริการอยู่ระหว่างการปรับปรุงเครือข่ายเพื่อการให้บริการ 3G ซึ่งทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวก อันเป็นการให้บริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด สำนักงาน กสทช. จะได้แจ้งให้ผู้ให้บริการดำเนินการปรับปรุงการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานโดยเร็ว และหากยังไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานก็จะบังคับการตามกฎหมาย เพื่อให้การให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดต่อไปส่วนระบบ 3 จี การให้บริการทุกเครือข่าย มีอัตราสายหลุดหลายครั้ง แต่ยังไม่เกินมาตรฐาน แต่คุณภาพสัญญาณยังมีปัญหา คาดว่าเกิดจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงเครือข่าย ซึ่งแจ้งให้ผู้ให้บริการแต่ละเครือข่าย ปรับปรุงคุณภาพสัญญาณ และการให้บริการต่อไป


http://www.moneychannel.co.th/index.php/2012-06-30-12-32-32/11400-2013-03-01-09-18-17.html
http://www.manager.co.th/CBiZReview/ViewNews.aspx?NewsID=9560000025903
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000025930&Keyword=3g

ไม่มีความคิดเห็น:

So Magawn ( รวบรวบประวัติศาสตร์โทรคมนาคมและการสือสารไทย ). ขับเคลื่อนโดย Blogger.